Ramudden:
• Sertifisert opplærings virksomhet, sertifisert hos ASAS-sertifisering ATS-079
• En opplæringsvirksomhet som tilpasser seg kundens behov, og gjennomfører kurs på dag og kveldstid
• En ledende opplæringsvirksomhet innen sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring
• Gjennomfører vurdering og kartlegging av bedriftens opplæringsbehov
• Har et ønske om et nært samarbeide med partene i arbeidslivet, samt å være faglig i forkant av industriens interne krav til HMS
• Er en bedrift som kontinuerlig vurderer faginnholdet ut fra myndighetenes og industriens bestemmelser
• Har et ønske om å ha fokus på menneske, bidra med positivt bilde av sikkerhet i bedrift.
• Oppfyller de normative bransjekrav og utsteder godkjent dokumentasjon ved alle våre kurs.

• Vi tilbyr mange online kurs via kursbyen.no.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser, modul 1.1 Teori - Virtuelt

Vi tilbyr nettkurs i arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - modul 1.1. Målsettingen er å øke forståelsen for det ansvar en har for og ivareta sikkerheten ved bruk av alt arbeidsutstyr som maskiner, kraner og trucker og ellers alt annet arbeidsutstyr som anses som farlig ved bruk.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8 timer 2050 kr  

Arbeidsvarsling kurs 1

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 1. Målsettingen er at deltakerne skal kunne anvende relevante bestemmelser i Håndbok 051 i forhold til arbeidsoppgaver som medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag 2300 kr  

Arbeidsvarsling kurs 1 - Nettundervisning

Vi tilbyr nettundervisning i arbeidsvarsling kurs 1.Målsettingen er at deltakerne skal kunne anvende relevante bestemmelser i Håndbok 051 i forhold til arbeidsoppgaver som medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 2300 kr  

Arbeidsvarsling kurs 2 - Nettundervisning

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 2. Målsettingen er å gi kursdeltakerne en teoretisk tyngde for å sikre arbeidet i forkant, på en lovlig og hensiktsmessig måte. Det er betryggende for alle enten det gjelder de ansvarlige, ansatte på stedet, eller andre som berøres av arbeid på offentlig grunn.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 3720 kr  

Arbeidsvarsling kurs 3 - ta kontakt for avtale

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 3. Målsettingen med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 1/2 time 2250 kr  

Fallsikring - Praksis

Vi tilbyr Fallsikring - Praksis. Dette er kun praktisk opplæring. Teoridelen av fallsikringskurset må være fullført og bestått i forkant av praksis.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 timer 1900 kr  

Fallsikring teori - e-læring

Vi tilbyr e-læringskurs i fallsikring . Målsettingen med kurset er gi deltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8 timer 1950 kr  

Fallsikring teori og praksis

Vi tilbyr kurs i fallsikring. Hovedhensikten med fallsikringskurs er gi deg som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike typer fallsikringsutstyr.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag 2395 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>