Arbeidsvarsling kurs 2Kursarrangør: Opplæring Vest
Sted: Sogn og Fjordane, Vågsøy / Måløy
Sogn og Fjordane
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2. Formålet med kurset er å gi kursdeltakerne en teoretisk tyngde for å sikre arbeidet i forkant, på en lovlig og hensiktsmessig måte.

Det er betryggende for alle enten det gjelder de ansvarlige, ansatte på stedet, eller andre som berøres av arbeid på offentlig grunn. Kurset går over 2 dager, og er spekket med nyttige oppgaver og informasjon for alle som er ansvarlige for gjennomføring av arbeidet.

Kursinnhold:
• Introduksjon
• Lover og regler
• Skiltforskriften
• Grave og arbeidstillatelse
• Hensikt med varsling og sikring
• Fysiske lover i trafikken
• Risikovurdering
• Krav til arbeidsstedet
• Fremkommelighet
• Stans av trafikk
• Kontroll og sanksjoner


Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker arbeidsvarsling kurs 2

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper


Eksamen/sertifisering:
Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala: bestått / ikke bestått. Ved bestått kurs utstedes bevis for gjennomført arbeidsvarslingskurs. De som har bestått kurs 2 kan ha rollen som ansvarhavende.