Arbeidsvarsling kurs 1 - nettkursKursarrangør: Kompetansebedriften
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 08:30 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: fra 2.250
Neste kurs: 07.12.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr nettkurs i arbeidsvarsling 1 for alle som skal utføre arbeid på og ved veg. Kurset gir stedlig ansvarsrett. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått dette kurset.

Innhold:
Kurset er basert på Statens Vegvesens håndbok N301 (051). Med arbeid på veg, menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring, etc. Nærmere opplysninger om kursgjennomføring gis i e-post med bekreftelse på kursdeltakelse.

Agenda:
• Personlig sikkerhet
• Personlig verneutstyr
• Varsling ved vegarbeid
• Sikring ved vegarbeid
• Ansvarsfordeling
• Hvilket personlig ansvar har den som arbeider på veg
• Hensyn til sikkerhet og fremkommelighet

Målgruppe for kurset:
For alle som skal utføre arbeid på og ved veg som trenger arbeidsvarsling kurs 1

Kursmateriell:
Vi bruker Microsoft Teams. Digitalt kursmateriale, HB N301 med eksempler, godkjenningsbrev, utdrag fra andre håndbøker er inkludert i prisen.