Personellsikkerhetskurs

BES-Vakt / del TRANGE ROM for norsk olje- og gasssektor

Dette er det første designet og publiserte 6-8 timers læringsprogrammet med dette emnet på det skandinaviske markedet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 timer 950 kr

Trange Rom Sikkerhet

Alt du noen gang har ønsket å vite om begrenset rom. 3 timers undervisning om praktisk bruk av trange rom. Arbeidstilsynet og Statens havarikommisjon har under noen prosjekter om tanker i Norge funnet mangel på kunnskap om risikoforholdene ved arbeid i eller på tanker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 150 kr

Grunnkurs for mannskap i industrivern

Vi arrangerer både åpne og bedriftsinterne kurs. Bedriftsinterne kurs kan være en fordel beredskapsmessig da opplæringen i større grad kan tilrettelegges i henhold til eksisterende forhold på og ved de spesifikke virksomhetene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 24 time

Trening for redningsstab - Bedriftsinternt

Vi tilbyr trening for redningsstab. Kadreøvelse /"table top"-øvelse for redningsstab. Øvelsene tilpasses virksomhetens behov. Eksisterende beredskapsplan og tiltakslister legges til grunn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim

Treningskurs for ledere i industrivernet - Bedriftsinternt

Vi tilbyr treningskurs og øvelse for bedriftsledelse, redningsstab, innsatsledere, industrivernledere, og lagførere. Kurset bygger på kjente ledelsesprinsipper fra grunnleggende lederutdanning for innsatstyrker i DSB og i Forsvaret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim

Ansattes ytringsfrihet og krav på respekt for privatlivets fred

Dette halvdagskurset tar for seg grensene for arbeidsgivers adgang til å bruke ansattes personopplysninger, herunder kontrollere og overvåke ansatte. Vi ser også på reglene om ytringsfrihet i arbeidsforholdet og oppbevaring av informasjon om arbeidstakere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 4 timer 4.995 kr

Arbeidstakers lojalitetsplikt under og etter ansettelsesforhold

Kurset «Arbeidstakers lojalitetsplikt under og etter ansettelsesforhold» gir en praktisk innføring i lojalitetsplikten i arbeidsforhold og den tilgrensende loven om vern av forretningshemmeligheter, samt bruk av konkurranseklausuler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 5 timer 5.995 kr

HMS og håndtering av varslingssaker - Formiddagskurs

Vi tilbyr formiddagskurs i HMS, varsling og #MeToo. I dette kurs går vi grundig gjennom HMS-reglene og ser nærmere på hvordan arbeidsgivere skal sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og kravene som stilles til en korrekt håndtering av varslingssaker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 3 leksjoner 3.995 kr

HMS, varsling og #MeToo - Heldagskurs

Vi tilbyr heldagskurs i HMS, varsling og #MeToo. Dette heldagskurset gir en grundig gjennomgang av viktige temaer innen arbeidsmiljø og håndtering av varslingssaker, med spesielt fokus på saker om seksuell trakassering. Kurset er delt opp i to deler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 7 leksjoner 6.995 kr

Hvordan lykkes med din første voldgiftsak - Unngå kostbare feil

Innføringskurs i voldgift beregnet på advokater og andre som har liten eller ingen erfaring med voldgift. Bakgrunnen for kurset er at mange advokater, tross mye erfaring fra domstolene, vet lite om hvordan en voldgiftssak foregår og hva som skiller en voldgiftsprosess fra en domstolsprosess.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 3 timer 3.995 kr

Håndtering av #Metoo/seksuell trakassering i arbeidslivet

I dette ettermiddagskurs fokuserer vi spesielt på arbeidsgiveres håndtering og vurdering av saker som omhandler #Metoo. Vi ser på de rettslige rammene som gjelder ved vurdering av saker om seksuell trakassering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 3 1/2 time 4.995 kr

Prøvetid – hva er lov og hva er lurt?

Vi tilbyr kurs i Prøvetid – hva er lov og hva er lurt? Ansettelse og oppfølging i arbeidsforholdets innledende fase. Prøvetiden er en svært viktig tid for både arbeidsgiver og arbeidstaker i ethvert ansettelsesforhold. Målsetningen er at arbeidstaker skal ha en ordentlig sjanse til å lykkes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

DP Revalidation/DP Refrecher and Competancy Assessment Course

For deg som skal fornye NI DP sertifikat uten å gjennomføre CPD moduler ELLER har mindre enn 150 DP dager siste 5 årene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 31.500 kr

DPO Validation Course

Vi tilbyr DPO Validation Course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund

Isredningskurs

Vi tilbyr Isredningskurs. Kurset følger kursplanen til prosjektet «Det Store Brannløftet», et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Norges brannskole.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Målselv Målselv 1 dag 1.900 kr
Åmot Åmot 1 dag 1.900 kr

Pusteluft-kurs

Vi tilbyr kurs i pusteluft. Vårt brannkurs er utviklet av brannfolk med bakgrunn som både brannmester, brannbefal og røykdykkere. Våre kursholdere har lang erfaring fra brannvesenet og har avholdt brannkurs for industri de siste 10 årene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 11.09.2024 (+1) ca 3 timer11.09.2024 (+1) 2.700 kr

Annual rescue and evacuation course - Årlig nedfiring på engelsk

The Norwegian authorities require that employees who will be working in a pole or tower can document annual repetition and practice in rescue and evacuation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker Asker 4 timer 3000 kr