Rope Rescue Norway AS

Rope Rescue Norway har kurs som hovedfokus for å spre viktig kunnskap i fagfeltene tau- og vannredning. Kunnskapen du får hos oss kan være med på å redde liv og gjøre arbeidshverdagen mer trygg.
Alle kurs foregår ute i det fri der ulykker kan oppstå. Dette for å få en mest mulig naturlig læringseffekt.

Vi tilbyr ITRA-godkjente tau- og vannredningskurs, som de eneste i Norge. Dette innebærer at hovedinstruktør og kursinnhold er internasjonalt sertifisert, som for kurselever innebærer en validering av kursinnhold og at instruktør(er) kan faget godt på alle nivå.

I tillegg kan elever, om ønskelig, bli registrert i et system sammen med andre land med ITRA kurs. Om alle kan det samme opplegget på jobb kan det gå enda bedre, på tvers av land, hvis du vil hjelpe til ute.

Hos oss møter du trivelige og imøtekommende instruktører.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Avansert elveredningskurs

Vi tilbyr Avansert elveredningskurs. På Avansert elveredningskurs lærer du mer avanserte teknikker, det blir kjørt flere caser der dere må jobbe i team, natt-øvelser og fokus på å kunne lede redningsaksjoner i og ved elver. Er det ikke satt opp åpent kurs, ta kontakt om dere er 8 personer.

Sted Dato Varighet Pris
Målselv Målselv 3 dager 6.900 kr  
Åmot Åmot 3 dager 6.900 kr  

Avansert elveredningskurs - Grupper 8 personer

Vi tilbyr Avansert elveredningskurs på forespørsel om dere er 8 personer. På Avansert elveredningskurs lærer du mer avanserte teknikker, det blir kjørt flere caser der dere må jobbe i team, natt-øvelser og fokus på å kunne lede redningsaksjoner i og ved elver.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager 6.900 kr  

Behovsrettet førstehjelp - Bedrifter og organisasjoner

Vi tilbyr behovsrettet førstehjelp, på forespørsel. Jobber du / dere i høyden, med kjemikalier, under vann, med andre risikofylte oppgaver eller idrett for eksempel?

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

Bre- og isbreredningskurs

Vi tilbyr Bre- og isbreredningskurs. På bre- og isbreredningskurs lærer du HMS rundt arbeid på bre og isbre, egenredning, bruk av tau og tausystemer for bre og isbreredning. Er det ikke satt opp kurs og dere er 8 personer, er det bare å ta kontakt.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager 6.500 kr  

Bre- og isbreredningskurs - Grupper minimum 8 personer

Vi tilbyr Bre- og isbreredningskurs på forespørsel. Grupper minimum 8 personer. På bre- og isbreredningskurs lærer du HMS rundt arbeid på bre og isbre, egenredning, bruk av tau og tausystemer for bre og isbreredning.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager 6.500 kr  

Case-dag i tauredning

Vi tilbyr Case-dag i tauredning på forespørsel om dere er 8 personer (for læringsutbyttet og nok hender). Case-dag i tauredning innebærer at RRN tilpasser caser etter deres nivå, behov og utfordringer. Vi skreddersyr et opplegg sammen med dere i forkant av dagen.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  
Målselv Målselv Avtales kr  
Åmot Åmot Avtales kr  

Case-dag i vannredning

Vi tilbyr Case-dag i vannredning. vi tilpasser caser etter deres nivå, behov og utfordringer. Her skreddersyr vi et opplegg sammen med dere i forkant av dagen.

Sted Dato Varighet Pris
Målselv Målselv Avtales kr  
Åmot Åmot Avtales kr  

Case-dag i vannredning

Vi tilbyr Case-dag i vannredning. vi tilpasser caser etter deres nivå, behov og utfordringer. Her skreddersyr vi et opplegg sammen med dere i forkant av dagen.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>