Arbeidsvarsling kurs 2 - For ansvarshavendeKursarrangør: Trafikkeksperten
Sted: Akershus, Bærum / Sandvika
Akershus
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 3.500

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2. Formålet er å gi kursdeltakerne en teoretisk tyngde for å sikre arbeidet i forkant, på en lovlig og hensiktsmessig måte. Det er betryggende for alle enten det gjelder de ansvarlige, ansatte på stedet, eller andre som berøres av arbeid på offentlig grunn.

Innhold:
Kurset er spekket med nyttige oppgaver og informasjon for alle som er ansvarlige for gjennomføring av arbeidet. Vi går blant annet igjennom skiltforskriftene, risikovurderinger, forskjellig varslingsutstyr, og hensikten med riktig varsling og sikring av området. Kursdeltagerne skal i løpet av kursdagene utarbeide forslag til skiltplan, og søknadspapirer. Dette gir verdifull informasjon for å kunne lage gode og riktige arbeidsvarslingsplaner senere.

Kurs 2 i arbeidsvarsling er lovpålagt for de som:
• Planlegger, og er ansvarlige for arbeidet
• Har ansvaret for søknader til kommunen / Statens veivesen

Dette er ofte personer som jobber inne, og som er på selve arbeidsområdet kun korte perioder, på befaring eller inspeksjoner i løpet av prosjektet. Ansvarshavende skal sørge for å utarbeide en arbeidsvarslingsplan / skiltplan for området med tanke på risikovurdering, og ulike type sikring av offentlig grunn for de ansatte, og andre som berøres av arbeidsområdet.

Med offentlig grunn menes kommunale riks og fylkesveier (gate,fortau, vei, park og friområder) som er åpne for allmenn ferdsel, som driftes og vedlikeholdes av kommunen og det offentlige. Ved oppsetting / bruk av stillas / lift i forbindelse med nybygg, fasaderenovering og rehabilitering må det søkes om en godkjent arbeidsvarslingsplan hos stat og kommune i forkant.

Målgruppe for kurset:
For de som skal planlegge arbeidet og ha ansvar for søknader om veiarbeid. Kurset gir også stedsansvarsrett.

Antall deltagere:
• For å gjennomføre kurs er vi avhengig av minimum 10 deltagere tilsammen. Dette for å holde våre kursavgifter så lave som mulige.

Kursmateriell:
Håndbok N301 ligger til grunn for utarbeidelsen, gjennomføringen av kurs i arbeidsvarsling, og inneholder detaljert informasjon vedrørende emner som gjennomgås på kurset. Boken berører alle områder vedrørende krav og retningslinjer til varsling og sikring av arbeidet.