Sikkerheitssenteret i Måløy

SIM - Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr sikkerheitsopplæring og andre maritime kurs for sjøfolk og skipsoffiserar. Vårt hovudfokus er kursing og utdanning innan maritim virksomheit, og vi kan tilby ei rekkje kurs innan dette feltet.

SIM er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å avvikle STCW-kurs, og er sertifisert og godkjent av DNV som maritimt treningssenter.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

BRM / ERM

Vi tilbyr kurs i BRM / ERM. Kurset dekker STCW konvensjonens krav til BRM/ERM-kurs. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Dato Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 04.09.2024 (+3) 3 dager04.09.2024 (+3) 18.795 kr  

D6 – Dekksoffiser klasse 6 begrensa

Vi tilbyr kurs i D6 – Dekksoffiser klasse 6 begrensa. Sjøfartsdirektoratet har innført eit nytt sertifikat, Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6). Alle som skal føre lasteskip over 8 meter i fartsområde liten kystfart, må frå 01.01.2024 ha sertifikat.

Sted Dato Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy fra 11.500 kr  

D6 – Dekksoffiser klasse 6: 5 dager

Vi tilbyr kurs i D6 – Dekksoffiser klasse 6 begrensa. Sjøfartsdirektoratet har innført eit nytt sertifikat, Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6). Alle som skal føre lasteskip over 8 meter i fartsområde liten kystfart, må frå 01.01.2024 ha sertifikat.

Sted Dato Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 34.000 kr  

Fiskeskippar AB

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs for Fiskeskippar AB. Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr fiskeskippar AB/D4: Det er altså innført nytt Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 3000.

Sted Dato Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy Kurset går over ca 3 mnd. Ta kontakt kr  

Grunnleggande sikkerheitopplæring

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere. Kurset er obligatorisk minstekrav for alle som skal tenestegjere om bord i fiskefartøy.

Sted Dato Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 5 dager Ta kontakt kr  

Grunnleggande sikkerheitopplæring - E-læring pluss 2 dager

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr grunnleggande sikkerheitsopplæring. Kurset er obligatorisk for alle som skal tenestegjere om bord i fartøy, uavhengig av stilling. Kurset er godkjent og i samsvar med STCW konvensjonen med 2010 Manila-tillegg.

Sted Dato Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 06.08.2024 (+3) 50 timer06.08.2024 (+3) 18.200 kr  

Grunnleggande sikkerheitopplæring oppdatering, 2 dagar

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr oppdateringskurs i grunnleggande sikkerheitsopplæring. Kurset er godkjent og i samsvar med STCW med 2010 Manilla-tillegg. Kurset dekkjer dei krava som er satt i STCW med 2010 Manilla-tillegg, tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Dato Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 06.08.2024 (+1) 2 dager06.08.2024 (+1) 8.900 kr  

Grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere + e-læring

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr grunnleggande sikkerheitsopplæring for fiskarar. Kurset er eit obligatorisk minstekrav for alle som skal tenestegjere om bord i eit norskregistrert fiskefartøy.

Sted Dato Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 06.08.2024 (+1) 2 dager06.08.2024 (+1) 18.700 kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>