Mannskapskurs

Anchor handling team training

Dette kurset kan med fordel kjøres med mest mulig komplette mannskap. Da kan representanter for alle gruppene om bor delta, fra navigatører til maskinister og dekksmannskap fra samme skiftet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Coastal E, Furuno Norge

Typespesifik opplæring Coastal E. Coastal E er en kartløsning for papirløs seiling beregnet for fartøy mellom 8-24 meter. Kurset gir innføring i bruk av Coastal E kartløsning ihht. ISM kodens krav 6.3 og 6.5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 6250 kr

Dynamic Positioning Simulator Course

Vi tilbyr Dynamic Positioning Simulator Course. Gi deltakeren dypere innsikt, kunnskap og selvtillit til å stå ansvarlig for DP kontrollpulten og planlegge og gjennomføre DP operasjoner. Deltakerne vil få gjennomføre praktiske øvelser på flere ulike typer DP system. I hht. krav fra NI.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 19.04.2021 (+1) 5 dager19.04.2021 (+1) 22.900 kr

Elkraftsystem for Maskinoffiserer (High Voltage Training)

Vi tilbyr Elkraftsystem for Maskinoffiserer. Treningen blir kjørt på norsk, grunna krav fra Sjøfartsdirektoratet til norske sjøfolk. Denne treningen passer for Maskinoffiser, men også for Skipselektriker. (Er du elektriker som ønsker å fullføre H-01, så må du fullføre denne H-02 treningen først).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 28.350 kr

Operating Ships on LNG - Advanced

Vi tilbyr Operating Ships on LNG - Advanced. Treningen er spesielt og rettet mot maskin-/dekksoffiserer og mannskap som er ansvarlige for operasjoner knyttet til LNG drift av skip, maskineri samt håndtering av gassformige drivstoffer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 28.04.2021 (+1) 3 dager28.04.2021 (+1) 12.900 kr

Operating Ships on LNG - Basic

Vi tilbyr kurs i Operating Ships on LNG - Basic, for mannskap på med LNG drift. Kurset er i samsvar med IGF-koden. Treningen går over 1,5 dag, og kjøres i forkant av LNG Advanced-treningen. (LNG Basic må fullføres før man tar Advanced).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 27.04.2021 (+1) 2 dager27.04.2021 (+1) 9.100 kr

Product training Furuno Navigation

Typespesifik opplæring på Furuno Norge radar, kartradar og ECDIS, ihht. ISM kodens krav 6.3 og 6.5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager 14.500 kr

Product training Furuno radar

Typespesifik opplæring Furuno Radar og kartradar. Kurset gir innføring i bruk av Furuno radar og kartrsadar ihht. ISM kodens krav 6.3 og 6.5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 6250 kr

Re-sertifisering av skipsoffiserer uten fartstid (Navigatører)

Vi tilbyr Re-sertifisering av skipsoffiserer uten fartstid. Re-trening av Navigatører er hjemlet i Forskrift om kvalifikasjoner og sertifisering for sjøfolk for 2011-12-22 nr 1523. §19 og STCW-2010 regel I/11. Re-trening gis i henhold til STCW regel II/1, II/2 & II/3, og da tabell A-II/3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 31.05.2021 5 dager31.05.2021 39.900 kr

Ship Operation in Polar Waters - Advanced Training

Vi tilbyr Ship Operation in Polar Waters - Advanced Training.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager 13.900 kr

Ship Operation in Polar Waters - Basic Training

Vi tilbyr Ship Operation in Polar Waters - Basic Training. Kurset møter krav IMO Polar Code. Passer for navigatører som opererer i polare farvann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 03.05.2021 3 dager03.05.2021 13.900 kr

D6 kurs. Dekksoffiser klasse 6.

Sikkerhetssenteret Rørvik har planer om å gjennomføre et delvis nettbasert D6-kurs i nær fremtid. Det meste av D6-kurset vil bli gjennomført som egenstudie på e-læring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 120 timer

Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs. Undervisningen er basert på forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt I STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 5 dager 15.854 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk med e-læring.

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk med e-læring. Sjøfartsdirektoratet har utskrevet en midlertidig tillatelse til at man kan jobbe om bord på skip fram til 01. juli 2020 hvis man har gjennomført Grunnleggende Sikkerhetskurs sin e-læringsmodul, altså den teoretiske delen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 29.04.2021 (+2) 2 dager29.04.2021 (+2) 17.219 kr

Hurtigbåt Assessor

Vi tilbyr kurs i hurtigbåt Assessor. Dette er et kurs for de som skal evaluere kompetansen til navigatører på hurtigbåt. Kurset gjennomføres med forelesing, gruppearbeid og praktiske øvelser i simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 04.05.2021 (+2) 2 dager04.05.2021 (+2) 20.801 kr

Hurtigbåt grunnkurs

Vi tilbyr hurtigbåt grunnkurs. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre sikkert vakthold og god ledelse på hurtigbåt. Kurset gjennomføres med forelesing, gruppearbeid og praktiske øvelser i simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 04.05.2021 (+2) 2 dager04.05.2021 (+2) 20.322 kr

Hurtigbåt oppdatering

Vi tilbyr kurs i hurtigbåt oppdatering. På kurset blir det grunnleggende teori og prinsipper innenfor menneskelige faktorer under operative forhold og optimal ressursutnyttelse av alle tilgjengelige ressurser under hurtigbåt operasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 04.05.2021 (+2) 2 dager04.05.2021 (+2) 16.627 kr

Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp A-VI/4-1. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/4-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 16.06.2021 3 dager16.06.2021

Oppdatering for maskinister (24t rep offiserer)

Vi tilbyr oppdatering for maskinister. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 12.04.2021 (+3) 2 dager12.04.2021 (+3) 12.776 kr

Oppdatering for navigatører inkl. medisinsk behandling

Vi tilbyr oppdatering for navigatører inkl. medisinsk behandling. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 12.04.2021 (+3) 3 dager12.04.2021 (+3) 21.087 kr

Oppdatering hurtiggående MOB

Vi tilbyr oppdatering hurtiggående MOB. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/2-2. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 2 dager 7.219 kr

Oppdatering redningsfarkost (livbåt)

Vi tilbyr oppdatering redningsfarkost (livbåt). Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne være oppdatert til kunne føre livbåt. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 28.04.2021 (+2) 1 dag28.04.2021 (+2)

Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering. Målsettingen er at etter kurset skal deltakeren kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2 kolonne 1. Kurset går inn på de personlige egenskaper og reaksjoner ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag 6.793 kr

Repetisjonskurs for fiskere

Vi tilbyr repetisjonskurs for fiskere. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW- F konvensjonen. Kurset er i henhold til: STCW-F.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 26.04.2021 (+2) 2 dager26.04.2021 (+2) 9.219 kr

Repetisjonskurs for underordnede

Vi tilbyr repetisjonskurs for underordnede. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW konvensjonens tabeller A-VI/1-1, 1-2 og 1-3. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 26.04.2021 (+2) 2 dager26.04.2021 (+2) 8.602 kr

Sertifikatprøve for dekksoffiserer

Vi tilbyr sertifikatprøve for dekksoffiserer. Prøven består av en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen av prøven vil bestå av spørsmål i fra Sjøfartsdirektoratets emneplan til Sertifikatprøven. Etter kurset får deltakerne mulighet til å revitalisere sitt dekksoffisersertifikat.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 03.06.2021 2 dager03.06.2021

Sertifikatprøve for maskinoffiserer

Vi tilbyr sertifikatprøve for maskinoffiserer. Prøven består av en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen av prøven vil bestå av spørsmål i fra Sjøfartsdirektoratets emneplan til Sertifikatprøven. Etter kurset får deltakerne mulighet til å revitalisere sitt maskinoffisersertifikat.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 26.05.2021 2 dager26.05.2021

Sikkerhetskurs for maskinoffiserer 66 timer

Vi tilbyr 66 timers sikkerhetskurs for maskinoffiser. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 09.06.2021 7 dager09.06.2021 24.129 kr

Sikkerhetskurs for navigatører 66 timer

Vi tilbyr 66 timers sikkerhetskurs for navigatører. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1 (maskin og dekk) og medisinsk benhandlig (dekk).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 09.06.2021 7 dager09.06.2021 24.000 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor for personell som skal fly helikopter på britisk sektor. Kurset leveres i henhold til OPITO sine retningslinjer for britisk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 timer 2.200 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling for personell som skal fly helikopter på britisk sektor. Kurset leveres i henhold til OPITO sine retningslinjer for britisk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 03.05.2021 (+5) 2 timer03.05.2021 (+5) 3.100 kr

Maritime English, part 1 - Elearning

Vi tilbyr Maritime English, part 1 - Elearning. Dersom du skal arbeide innen internasjonal skipsfart må du kunne snakke, skrive, lytte og forstå engelsk som er hovedspråket i denne bransjen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2.125 kr

Maritime English, part 2 - Elearning

Vi tilbyr Maritime English, part 2 - Elearning. Dersom du skal arbeide innen internasjonal skipsfart må du kunne snakke, skrive, lytte og forstå engelsk som er hovedspråket i denne bransjen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2.125 kr

Oppgradering fra Norsk Olje og Gass GSK til STCW GSK + e-læring

Vi tilbyr kurs til oppgradering fra Norsk Olje og Gass GSK til STCW GSK + e-læring. E-læring og 2 dager praktiske øvelser ved treningssenter E-læring må gjennomføres før man deltar på praksisdelen ved kurssenteret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 03.05.2021 (+1) 2 dager03.05.2021 (+1) 9.200 kr

Oppgradering fra STCW til Norsk Olje og Gass GSK

Vi tilbyr oppgradering fra STCW til Norsk Olje og Gass GSK.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 14.04.2021 (+8) 2 dager14.04.2021 (+8) 10.600 kr

Sikkerhetsopplæring for mindre skip (1 dg) med e-læring

Vi tilbyr sikkerhetsopplæring for mindre skip (1 dg) med e-læring Kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya Frøya 11.05.2021 1 dag11.05.2021 11.900 kr
Ålesund Ålesund 12.04.2021 (+1) 1 dag12.04.2021 (+1) 11.900 kr

STCW - videregående sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr kurs i STCW - videregående sikkerhetsopplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 10 dager 26.000 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring (2 dager) + e-læring

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring (2 dager) + e-læring. Kurset er obligatorisk for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy, uavhengig av stilling og posisjon. Undervisningen er basert på forelesning, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 03.05.2021 (+1) 2 dager03.05.2021 (+1) 16.400 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring (A-VI/1)

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring (A-VI/1). Kurset er obligatorisk for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy, uavhengig av stilling og posisjon. Undervisningen er basert på forelesning, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 12.04.2021 (+1) 5 dager12.04.2021 (+1) 17.400 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering . Kurset er basert på praktiske øvelser og demonstrasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 29.04.2021 (+5) 2 dag29.04.2021 (+5) 8.300 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering + e-læring

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering + e-læring. Kurset er basert på praktiske øvelser og demonstrasjoner. E-læring må gjennomføres før man deltar på praksisdelen ved kurssenteret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya Frøya 1 dag 8.050 kr
Ålesund Ålesund 13.04.2021 (+4) 1 dag13.04.2021 (+4) 7.300 kr

STCW GSK IMO60 oppdatering 30 mnd gyldighet e-læring

Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering. Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringsk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 timer 2320 kr

STCW Medisinsk behandling (A-VI / 4-2)

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling (A-VI / 4-2). Kurset er obligatorisk for alle dekksoffiserer og personell som får ansvaret for medisinsk behandling ombord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 11.400 kr

STCW Medisinsk behandling oppdatering (A-VI / 4-2)

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering (A-VI / 4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager 7.500 kr

STCW Oppgradering for offiserer uten fartstid (66t)

Vi tilbyr STCW oppgraderingskurs for offiserer uten fartstid (66t).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 7 dager 23.200 kr

STCW Passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2)

Vi tilbyr kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2). Sjøfolk på passasjerskip skal ha gjennomført og bestått godkjent kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 06.05.2021 (+3) 2 dager06.05.2021 (+3) 5.000 kr

STCW Passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2)oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2)oppdatering. Sjøfolk på passasjerskip skal ha gjennomført og bestått godkjent kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 06.05.2021 (+3) 2 dager06.05.2021 (+3) 3.200 kr

STCW Redningsfarkoster (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkoster (A-VI / 2-1) for førere av redningsfarkoster og mob-båter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 20.04.2021 (+1) 4 dager20.04.2021 (+1) 13.500 kr

STCW Ship Security Officer, SSO (A-VI / 5)

Vi tilbyr kurs i STCW Ship Security Officer, SSO (A-VI / 5). Kurset er i henhold til STCW-1978, med endringer - kapittel VI / 5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 06.05.2021 (+1) 2 dager06.05.2021 (+1) 8.000 kr

STCW Sikringsbevissthet for personell med særskilte oppgaver

Vi tilbyr kurs i STCW sikringsbevissthet for personell med særskilte oppgaver(A-VI / 6-2) som e-opplæring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 3.800 kr

STCW VGS dekksoffiser oppdatering 30 mnd gyldighet e-læring

Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Videregående Sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiser. Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagt

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 12 timer 6800 kr

STCW VGS maskinoffiser oppdatering 30 mnd gyldighet e-læring

Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Videregående Sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer. Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pål

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8 timer 4240 kr

STCW Videreg. sikkerhet oppdatering for maskinoffiserer e-læring

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for maskinoffiserer med e-læring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 22.04.2021 (+3) 1 dag22.04.2021 (+3) 10.800 kr
Herøy / Fosnavåg 20.05.2021 1 dag 20.05.2021 10.800 kr
Herøy / Fosnavåg 03.06.2021 1 dag 03.06.2021 10.800 kr
Herøy / Fosnavåg 17.06.2021 1 dag 17.06.2021 10.800 kr
Ålesund Ålesund 19.04.2021 (+5) 1 dag19.04.2021 (+5) 10.800 kr

STCW Videreg. sikkerhet, oppdatering for dekksoffiserer e-læring

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for dekksoffiserer med e-læring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 22.04.2021 (+3) 2 dager22.04.2021 (+3) 17.300 kr
Ålesund Ålesund 19.04.2021 (+5) 2 dager19.04.2021 (+5) 17.300 kr

STCW Videreg. sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for maskinoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager 10.800 kr
Ålesund Ålesund 12.04.2021 (+4) 3 dager12.04.2021 (+4) 10.800 kr

STCW Videreg. sikkerhetsopplæring, oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for dekksoffiserer

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 12.04.2021 (+4) 5 dager12.04.2021 (+4) 17.300 kr

STCW Videregående sikkerhetsopplæring (A-VI / 2-1, 3, 4-1)

Vi tilbyr kurs i STCW videregående sikkerhetsopplæring (A-VI / 2-1, 3, 4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 10 dager 26.000 kr

STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr kurs i STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 12.04.2021 (+1) 5 dager12.04.2021 (+1) 17.400 kr

STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere (2 dager) + e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere (2 dager) + e-læring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 03.05.2021 (+1) 2 dager03.05.2021 (+1) 16.400 kr

STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere. Innholdet i kurset er utvalgte seksjoner fra Sikkerhetsopplæring for fiskere grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 20.04.2021 (+7) 2 dager20.04.2021 (+7) 8.300 kr

STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere repetisjon (1 dag) + e-lær

Vi tilbyr repetisjonskurs i STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere (1 dag) + e-læring. Innholdet i kurset er utvalgte seksjoner fra Sikkerhetsopplæring for fiskere grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 13.04.2021 (+4) 1 dag13.04.2021 (+4) 7.300 kr

Crisis management basic course

Vi tilbyr crisis management basic course

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.04.2021 (+5) 3 dager20.04.2021 (+5) 16.600 kr

Crisis management refresher

Vi tilbyr crisis management refresher

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.04.2021 (+5) 1 dag22.04.2021 (+5) 9.400 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere STCW- F kapittel 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.04.2021 (+12) 5 dager26.04.2021 (+12) 16.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 5 dager 16.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering STCW- F kapittel 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.04.2021 (+3) 2 dager26.04.2021 (+3) 7.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 7.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, avsnitt A-VI / 1 og tabeller A-VI / 1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.04.2021 (+12) 5 dager26.04.2021 (+12) 16.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 5 dager 16.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, avsnitt A-VI / 1 og tabeller A-VI / 1-1, 1-2 og 1-3 .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.04.2021 (+3) 2 dager26.04.2021 (+3) 7.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 7.500 kr

Medisinsk behandling

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.05.2021 (+3) 5 dager03.05.2021 (+3) 12.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 5 dager 12.500 kr

Medisinsk behandling oppdatering

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.04.2021 (+4) 2 dager29.04.2021 (+4) 3.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 3.500 kr

Medisinsk behandling oppdatering m/e-læring

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling oppdatering m/e-læring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.04.2021 (+23) 2 dager13.04.2021 (+23) 3.500 kr

Oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

Vi tilbyr oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.04.2021 (+3) 8 dager21.04.2021 (+3) 20.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 8 dager 20.000 kr

Oppgradering maskinoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

Vi tilbyr oppgradering maskinoffiserer uten dokumentert fartstid 66t.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.04.2021 (+3) 7 dager21.04.2021 (+3) 20.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 7 dager 20.000 kr

Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter

Vi tilbyr kurs i sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.04.2021 (+5) 1 dag23.04.2021 (+5) 3.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 1 dag 3.900 kr

STCW Videregående sikkerhetskurs, oppdatering - e-læring

Vi tilbyr STCW Videregående sikkerhetskurs, oppdatering m/e-læring. Den teoretiske delen av kurset gjennomføres utenfor kurssenteret, som e-læring i forkant av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.04.2021 (+23) 2 dager12.04.2021 (+23) 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 12.04.2021 (+18) 2 dager12.04.2021 (+18) 9.500 kr
Strand / Jørpeland 26.04.2021 2 dager 26.04.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 10.05.2021 2 dager 10.05.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 25.05.2021 2 dager 25.05.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 07.06.2021 2 dager 07.06.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 21.06.2021 2 dager 21.06.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 26.07.2021 2 dager 26.07.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 02.08.2021 2 dager 02.08.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 16.08.2021 2 dager 16.08.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 30.08.2021 2 dager 30.08.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 13.09.2021 2 dager 13.09.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 27.09.2021 2 dager 27.09.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 11.10.2021 2 dager 11.10.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 25.10.2021 2 dager 25.10.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 08.11.2021 2 dager 08.11.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 22.11.2021 2 dager 22.11.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 06.12.2021 2 dager 06.12.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 13.12.2021 2 dager 13.12.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 20.12.2021 2 dager 20.12.2021 9.500 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, del A kapittel VI, tabell A-VI 2-1, 3-1 og 4-1 og omfatter teoretisk og praktisk opplæring innen redningsfarkoster, brannslokkingsledelse og medisinsk førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.04.2021 (+3) 12 dager19.04.2021 (+3) 25.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 12 dager 25.000 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.04.2021 (+23) 2 dager12.04.2021 (+23) 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 12.04.2021 (+18) 2 dager12.04.2021 (+18) 9.500 kr
Strand / Jørpeland 26.04.2021 2 dager 26.04.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 10.05.2021 2 dager 10.05.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 25.05.2021 2 dager 25.05.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 07.06.2021 2 dager 07.06.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 21.06.2021 2 dager 21.06.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 26.07.2021 2 dager 26.07.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 02.08.2021 2 dager 02.08.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 16.08.2021 2 dager 16.08.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 30.08.2021 2 dager 30.08.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 13.09.2021 2 dager 13.09.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 27.09.2021 2 dager 27.09.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 11.10.2021 2 dager 11.10.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 25.10.2021 2 dager 25.10.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 08.11.2021 2 dager 08.11.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 22.11.2021 2 dager 22.11.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 06.12.2021 2 dager 06.12.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 13.12.2021 2 dager 13.12.2021 9.500 kr
Strand / Jørpeland 20.12.2021 2 dager 20.12.2021 9.500 kr

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.06.2021 (+4) 3 dager02.06.2021 (+4) 11.030 kr
Grimstad Grimstad 28.04.2021 (+8) 3 dager28.04.2021 (+8) 11.030 kr
Haugesund Haugesund 19.04.2021 (+15) 3 dager19.04.2021 (+15) 11.030 kr
Kristiansund Kristiansund 12.04.2021 (+8) 3 dager12.04.2021 (+8) 11.030 kr
Stavanger Stavanger 13.04.2021 (+18) 3 dager13.04.2021 (+18) 11.030 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdateringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.04.2021 (+14) 3 dager21.04.2021 (+14) 8.140 kr
Grimstad Grimstad 05.05.2021 (+7) 3 dager05.05.2021 (+7) 8.140 kr
Haugesund Haugesund 3 dager 8.140 kr
Kristiansund Kristiansund 21.04.2021 (+14) 3 dager21.04.2021 (+14) 8.140 kr
Stavanger Stavanger 13.04.2021 (+18) 3 dager13.04.2021 (+18) 8.140 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.04.2021 (+12) 5 dager12.04.2021 (+12) 15.350 kr
Grimstad Grimstad 26.04.2021 (+8) 5 dager26.04.2021 (+8) 15.350 kr
Haugesund Haugesund 12.04.2021 (+12) 5 dager12.04.2021 (+12) 15.350 kr
Kristiansund Kristiansund 19.04.2021 (+14) 5 dager19.04.2021 (+14) 15.350 kr
Stavanger Stavanger 19.04.2021 (+16) 5 dager19.04.2021 (+16) 15.350 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk - WEB

Vi tilbyr WEB undervisning i STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 15.350 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.04.2021 (+14) 2 dager21.04.2021 (+14) 7.110 kr
Grimstad Grimstad 05.05.2021 (+8) 2 dager05.05.2021 (+8) 7.110 kr
Haugesund Haugesund 12.04.2021 (+14) 2 dager12.04.2021 (+14) 7.110 kr
Kristiansund Kristiansund 21.04.2021 (+15) 2 dager21.04.2021 (+15) 7.110 kr
Stavanger Stavanger 13.04.2021 (+18) 2 dager13.04.2021 (+18) 7.110 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 10.820 kr
Grimstad Grimstad 5 dager 10.820 kr
Haugesund Haugesund 26.04.2021 (+3) 5 dager26.04.2021 (+3) 10.820 kr
Kristiansund Kristiansund 18.10.2021 5 dager18.10.2021 10.820 kr