Mannskapskurs

NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114) for MOB-båt mannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 4 dager
Horten Horten 4 dager
Kristiansund Kristiansund 4 dager
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager
Stavanger Stavanger 4 dager
Tromsø Tromsø 4 dager

NOROG Liten MOB båt - repetisjon (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - repetisjonskurs (OSE114). Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag
Haugesund Haugesund 1 dag
Horten Horten 1 dag
Kristiansund Kristiansund 1 dag
Kvinnherad Kvinnherad 1 dag
Stavanger Stavanger 1 dag
Tromsø Tromsø 1 dag

NOROG Stor MOB båt - repetisjon (OSE1141)

Vi tilbyr NOROG Stor MOB båt - repetisjon (OSE1141). Ved fullført kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager

Security Awareness (A-VI / 6-1)

Vi tilbyr kurs i Security Awareness (A-VI / 6-1). Målsettingen er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk innen maritim security. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger / hendelser mot maritim transportsektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW - grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 5 dager
Bergen Bergen 5 dager
Bodø Bodø 5 dager
Grimstad Grimstad 5 dager
Horten Horten 5 dager
Kristiansund Kristiansund 5 dager
Kvinnherad Kvinnherad 5 dager
Stavanger Stavanger 5 dager
Tromsø Tromsø 5 dager

STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW - grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjonskurs (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Bodø Bodø 2 dager
Grimstad Grimstad 2 dager
Haugesund Haugesund 2 dager
Horten Horten 2 dager
Kristiansund Kristiansund 2 dager
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager
Tromsø Tromsø 2 dager

STCW - Hurtiggående MOB båt repetisjon (A-VI / 2-2)

Vi tilbyr STCW - Hurtiggående MOB båt repetisjonskurs (A-VI / 2-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Grimstad Grimstad 2 dager
Haugesund Haugesund 2 dager
Horten Horten 2 dager
Kristiansund Kristiansund 2 dager
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager
Tromsø Tromsø 2 dager

STCW - videregående sikkerhet repetisjon for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for maskinoffiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1). Målsettingen er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Bodø Bodø 3 dager
Grimstad Grimstad 3 dager
Haugesund Haugesund 3 dager
Horten Horten 3 dager
Kristiansund Kristiansund 3 dager
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager
Stavanger Stavanger 3 dager
Tromsø Tromsø 3 dager

STCW - videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for offiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1). Hensikten med kurset er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i å ta kommando over redningsfarkost / betjene motor / ha ansvar for overlevende og farkost.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 10 dager
Grimstad Grimstad 10 dager
Haugesund Haugesund 10 dager
Horten Horten 10 dager
Kristiansund Kristiansund 10 dager
Tromsø Tromsø 10 dager

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid (uten oppdatering medisinsk behandling) (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere dekksoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Bodø Bodø 3 dager
Horten Horten 3 dager
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager
Stavanger Stavanger 3 dager
Tromsø Tromsø 3 dager

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid (inkl. oppdatering medisinsk behandling) (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1 ,4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Haugesund Haugesund 3 dager
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager
Kristiansund Kristiansund 4 dager
Stavanger Stavanger 3 dager
Stord Stord 3 dager

STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Bodø Bodø 3 dager
Haugesund Haugesund 3 dager
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager
Horten Horten 3 dager
Kristiansund Kristiansund 3 dager
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager
Oslo Oslo 3 dager
Stavanger Stavanger 3 dager
Stord Stord 3 dager
Tromsø Tromsø 3 dager

STCW Security Duties (A-VI / 6-2)

Vi tilbyr kurs i Security Duties (A-VI / 6-2). Målsettingen med kurset er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security. Gjøre personell med security ansvar og oppgaver bedre rustet til å utføre sine plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Horten Horten 1 dag

STCW videregående sikkerhet repetisjon dekksoffiser inkl. medisin

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for dekksoffiserer inkludert medisinsk behandling (VI / 2-1, 3, 4-1, 4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 4 dager
Kristiansund Kristiansund 4 dager
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager
Stavanger Stavanger 4 dager

STCW videregående sikkerhet repetisjon dekksoffiser uten medisin

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for dekksoffiserer uten medisinsk behandling (VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere dekksoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 3 dager
Horten Horten 3 dager
Tromsø Tromsø 3 dager

STCW-78 - Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager
Bodø Bodø 5 dager
Horten Horten 5 dager
Kristiansund Kristiansund 5 dager
Stavanger Stavanger 5 dager
Tromsø Tromsø 5 dager

STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Oppdatering (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Bodø Bodø 2 dager
Grimstad Grimstad 2 dager
Haugesund Haugesund 2 dager
Horten Horten 2 dager
Kristiansund Kristiansund 2 dager
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager
Tromsø Tromsø 2 dager

STCW78 Videregående sikkerhetsopplæring - grunnkurs

Vi tilbyr STCW78 Videregående sikkerhetsopplæring - grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI / 2-1, 3, 4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 10 dager
Kristiansund Kristiansund 10 dager
Tromsø Tromsø 10 dager

Hurtigbåt grunnkurs - inkludert BRM og ERM

Vi tilbyr hurtigbåt grunnkurs - inkludert BRM og ERM. Kurset er et scenariobasert kurs, som skal gi deltagerne en økt forståelse og erfaring av å operere hurtigbåt under forskjellige situasjoner. Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets emneplan pr 18.11.2014.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 01.10.2019 (+3) 4 dager01.10.2019 (+3) 20.900 kr

Hurtigbåt repetisjon - inkludert BRM og ERM

Vi tilbyr hurtigbåt repetisjonskurs - inkludert BRM og ERM. Kurset er et scenariobasert kurs, som skal gi deltagerne en økt forståelse og erfaring av å operere hurtigbåt under forskjellige situasjoner. Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets emneplan pr 18.11.2014.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 03.10.2019 (+3) 2 dager03.10.2019 (+3) 17.000 kr

Høyspentkurs for maskinister og skipselektrikere (3 dager)

Vi tilbyr høyspentkurs for maskinister og skipselektrikere. Kurset skal gi kursdeltakerne kompetanse på betjening av elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer samt vedlikehold og reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 23.09.2019 (+3) 3 dager23.09.2019 (+3) 28.000 kr

Høyspentkurs for maskinister og skipselektrikere (6 dager)

Vi tilbyr 6-dagers høyspentkurs for maskinister og skipselektrikere. Kurset skal gi kursdeltakerne kompetanse på betjening av elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer samt vedlikehold og reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 23.09.2019 (+3) 6 dager23.09.2019 (+3) 38.000 kr

Sertifikatprøve for maskinoffiser

Vi tilbyr sertifikatprøve for maskinoffiser. Prøven er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for å gi tidligere seilende, eller andre som ikke oppfyller kravet til seilingstid mulighet til dokumentere kompetanse for fornying av sertifikat.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter fullført oppgraderingskurs får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redningsteknikker, forebyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.09.2019 (+9) 3 dager24.09.2019 (+9) 10.700 kr
Haugesund Haugesund 16.10.2019 (+1) 3 dager16.10.2019 (+1) 10.700 kr
Kristiansund Kristiansund 16.09.2019 (+4) 3 dager16.09.2019 (+4) 10.700 kr
Stavanger Stavanger 15.10.2019 (+1) 3 dager15.10.2019 (+1) 10.700 kr

Ship Security Officer

Vi tilbyr kurs i Ship Security Officer. Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk som skal tjenestegjøre som Ship Security Officer om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/5. Opplæringen dekker også kravene til CSO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 28.10.2019 (+1) 2 dager28.10.2019 (+1) 7.800 kr

STCW krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.02.2020 (+5) 2 dager24.02.2020 (+5) 5.100 kr
Grimstad Grimstad 30.01.2020 (+11) 2 dager30.01.2020 (+11) 5.100 kr
Haugesund Haugesund 25.09.2019 (+2) 2 dager25.09.2019 (+2) 5.100 kr
Horten Horten 23.09.2019 (+3) 2 dager23.09.2019 (+3) 5.600 kr
Kristiansund Kristiansund 19.09.2019 (+7) 2 dager19.09.2019 (+7) 5.100 kr
Stavanger Stavanger 26.09.2019 (+3) 2 dager26.09.2019 (+3) 5.100 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjon

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjonskurs. Med temaer som redningsteknikker,brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.09.2019 (+10) 3 dager25.09.2019 (+10) 7.900 kr
Haugesund Haugesund 16.09.2019 (+4) 3 dager16.09.2019 (+4) 7.900 kr
Horten Horten 26.09.2019 (+3) 2 dager26.09.2019 (+3) 8.800 kr
Kristiansund Kristiansund 18.09.2019 (+13) 3 dager18.09.2019 (+13) 7.900 kr
Stavanger Stavanger 15.10.2019 (+1) 3 dager15.10.2019 (+1) 7.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.09.2019 (+9) 5 dager23.09.2019 (+9) 14.900 kr
Grimstad Grimstad 16.09.2019 (+2) 5 dager16.09.2019 (+2) 14.900 kr
Haugesund Haugesund 07.10.2019 (+2) 5 dager07.10.2019 (+2) 14.900 kr
Horten Horten 16.09.2019 (+4) 5 dager16.09.2019 (+4) 17.900 kr
Kristiansund Kristiansund 16.09.2019 (+4) 5 dager16.09.2019 (+4) 14.900 kr
Stavanger Stavanger 23.09.2019 (+2) 5 dager23.09.2019 (+2) 14.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.09.2019 (+17) 2 dager25.09.2019 (+17) 8.000 kr
Grimstad Grimstad 03.10.2019 (+3) 2 dager03.10.2019 (+3) 8.000 kr
Haugesund Haugesund 16.09.2019 (+4) 2 dager16.09.2019 (+4) 8.000 kr
Horten Horten 26.09.2019 (+3) 2 dager26.09.2019 (+3) 8.800 kr
Kristiansund Kristiansund 18.09.2019 (+13) 2 dager18.09.2019 (+13) 8.000 kr
Stavanger Stavanger 15.10.2019 (+1) 2 dager15.10.2019 (+1) 8.000 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80)

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80). Skal du jobbe som skipsoffiser så er dette videregående sikkerhetskurset for sjøfolk nødvendig. Skipsoffiserer er en samlebetegnelse og kan bety kaptein, styrmann eller skipslege.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.10.2019 (+2) 10 dager07.10.2019 (+2) 23.000 kr
Haugesund Haugesund 10 dager 23.000 kr
Horten Horten 04.11.2019 10 dager04.11.2019 31.300 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 10 dager30.09.2019 23.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering Er du ekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.10.2019 (+8) 4 dager14.10.2019 (+8) 13.300 kr
Grimstad Grimstad 17.09.2019 (+4) 4 dager17.09.2019 (+4) 13.300 kr
Haugesund Haugesund 30.09.2019 (+2) 4 dager30.09.2019 (+2) 13.300 kr
Kristiansund Kristiansund 17.09.2019 (+6) 4 dager17.09.2019 (+6) 13.300 kr
Stavanger Stavanger 30.09.2019 (+4) 4 dager30.09.2019 (+4) 13.300 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering u/dokumentert farts

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering uten dokumentert fartstid. Er du dekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 02.12.2019 8 dager02.12.2019 20.900 kr
Horten Horten 04.11.2019 8 dager04.11.2019 28.700 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 8 dager30.09.2019 20.900 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.10.2019 (+8) 3 dager14.10.2019 (+8) 10.000 kr
Grimstad Grimstad 24.09.2019 (+3) 3 dager24.09.2019 (+3) 10.000 kr
Haugesund Haugesund 30.09.2019 (+3) 3 dager30.09.2019 (+3) 10.000 kr
Horten Horten 17.09.2019 (+3) 3 dager17.09.2019 (+3) 12.700 kr
Kristiansund Kristiansund 17.09.2019 (+4) 3 dager17.09.2019 (+4) 10.000 kr
Stavanger Stavanger 30.09.2019 (+4) 3 dager30.09.2019 (+4) 10.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering uten fartstid

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering uten dokumentert fartstid. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 02.12.2019 8 dager02.12.2019 20.000 kr
Horten Horten 04.11.2019 8 dager04.11.2019 28.700 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 8 dager30.09.2019 20.000 kr

STCW til GSK sikkerhetskurs

Vi tilbyr STCW til GSK sikkerhetskurs. Er det mer enn et år siden du tok IMO60 / IMO50 sikkerhetskurs for sjøfolk? Om du vil oppgradere til GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere, er dette kurset for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.09.2019 (+40) 2 dager17.09.2019 (+40) 11.000 kr
Bergen 18.09.2019 2 dager 18.09.2019 11.000 kr
Bergen 23.09.2019 2 dager 23.09.2019 11.000 kr
Bergen 24.09.2019 2 dager 24.09.2019 11.000 kr
Bergen 25.09.2019 2 dager 25.09.2019 11.000 kr
Bergen 30.09.2019 2 dager 30.09.2019 11.000 kr
Bergen 01.10.2019 2 dager 01.10.2019 11.000 kr
Bergen 02.10.2019 2 dager 02.10.2019 11.000 kr
Bergen 07.10.2019 2 dager 07.10.2019 11.000 kr
Bergen 08.10.2019 2 dager 08.10.2019 11.000 kr
Bergen 09.10.2019 2 dager 09.10.2019 11.000 kr
Bergen 14.10.2019 2 dager 14.10.2019 11.000 kr
Bergen 15.10.2019 2 dager 15.10.2019 11.000 kr
Bergen 16.10.2019 2 dager 16.10.2019 11.000 kr
Bergen 21.10.2019 2 dager 21.10.2019 11.000 kr
Bergen 22.10.2019 2 dager 22.10.2019 11.000 kr
Bergen 23.10.2019 2 dager 23.10.2019 11.000 kr
Bergen 28.10.2019 2 dager 28.10.2019 11.000 kr
Bergen 29.10.2019 2 dager 29.10.2019 11.000 kr
Bergen 30.10.2019 2 dager 30.10.2019 11.000 kr
Bergen 04.11.2019 2 dager 04.11.2019 11.000 kr
Bergen 05.11.2019 2 dager 05.11.2019 11.000 kr
Bergen 06.11.2019 2 dager 06.11.2019 11.000 kr
Bergen 11.11.2019 2 dager 11.11.2019 11.000 kr
Bergen 12.11.2019 2 dager 12.11.2019 11.000 kr
Bergen 13.11.2019 2 dager 13.11.2019 11.000 kr
Bergen 18.11.2019 2 dager 18.11.2019 11.000 kr
Bergen 19.11.2019 2 dager 19.11.2019 11.000 kr
Bergen 20.11.2019 2 dager 20.11.2019 11.000 kr
Bergen 25.11.2019 2 dager 25.11.2019 11.000 kr
Bergen 26.11.2019 2 dager 26.11.2019 11.000 kr
Bergen 27.11.2019 2 dager 27.11.2019 11.000 kr
Bergen 02.12.2019 2 dager 02.12.2019 11.000 kr
Bergen 03.12.2019 2 dager 03.12.2019 11.000 kr
Bergen 04.12.2019 2 dager 04.12.2019 11.000 kr
Bergen 09.12.2019 2 dager 09.12.2019 11.000 kr
Bergen 10.12.2019 2 dager 10.12.2019 11.000 kr
Bergen 11.12.2019 2 dager 11.12.2019 11.000 kr
Bergen 16.12.2019 2 dager 16.12.2019 11.000 kr
Bergen 17.12.2019 2 dager 17.12.2019 11.000 kr
Bergen 18.12.2019 2 dager 18.12.2019 11.000 kr
Haugesund Haugesund 16.09.2019 (+26) 2 dager16.09.2019 (+26) 8.500 kr
Kristiansund Kristiansund 16.09.2019 (+27) 2 dager16.09.2019 (+27) 8.500 kr
Stavanger Stavanger 16.09.2019 (+43) 2 dager16.09.2019 (+43) 11.000 kr