Mannskapskurs

Oppdatering av sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr oppdatering av sikkerhetskurs for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.04.2020 (+5) 3 dager22.04.2020 (+5) 8.877 kr
Kristiansand Kristiansand 27.05.2020 (+1) 3 dager27.05.2020 (+1) 8.877 kr
Oslo Oslo 3 dager 8.877 kr
Stavanger Stavanger 28.04.2020 (+2) 3 dager28.04.2020 (+2) 8.877 kr
Sund Sund 3 dager 8.877 kr
Trondheim Trondheim 13.05.2020 (+1) 3 dager13.05.2020 (+1) 9.321 kr

Påbygging fra Norog til STCW grunnleggende sikkerhetskurs sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra Norog til STCW grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW tabeller A-VI / 1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.04.2020 (+4) 3 dager22.04.2020 (+4) 8.690 kr
Kristiansand Kristiansand 28.04.2020 (+2) 3 dager28.04.2020 (+2) 8.690 kr
Oslo Oslo 18.05.2020 3 dager18.05.2020 8.690 kr
Sund Sund 28.04.2020 (+1) 3 dager28.04.2020 (+1) 8.690 kr
Trondheim Trondheim 22.04.2020 (+3) 3 dager22.04.2020 (+3) 9.124 kr

Sjøfolk med særskilte sikringsplikter

Målsettingen er å sikre at deltagerne med særskilte sikkerhetsplikter om bord, får en grunnleggende innføring i sikkerhetsbevissthet ombord, i henhold til sine sikkerhetsplikter. Kurset er i henhold til STCW A-VI / 6-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.630 kr
Kristiansand Kristiansand 29.04.2020 1 dag29.04.2020 3.630 kr
Oslo Oslo 1 dag 3.630 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 3.630 kr
Trondheim Trondheim 18.05.2020 1 dag18.05.2020 3.811 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50t

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50t. Hovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.05.2020 (+1) 5 dager04.05.2020 (+1) 16.390 kr
Kristiansand Kristiansand 20.04.2020 (+2) 5 dager20.04.2020 (+2) 16.390 kr
Oslo Oslo 04.05.2020 (+1) 5 dager04.05.2020 (+1) 16.390 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 16.390 kr
Trondheim Trondheim 20.04.2020 (+5) 5 dager20.04.2020 (+5) 17.209 kr

STCW kombi oppdatering offiserer og med behandling

Vi tilbyr kurs i STCW kombi oppdatering offiserer og med behandling. Målsettingen er å oppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.04.2020 (+6) 4 dager20.04.2020 (+6) 17.050 kr
Oslo Oslo 20.04.2020 (+1) 4 dager20.04.2020 (+1) 17.900 kr
Stavanger Stavanger 20.04.2020 (+4) 4 dager20.04.2020 (+4) 17.050 kr
Trondheim Trondheim 20.04.2020 (+4) 4 dager20.04.2020 (+4) 17.250 kr

STCW Oppdatering for offiserer 24 t

Vi tilbyr STCW Oppdatering for offiserer 24 t. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.04.2020 (+8) 3 dager22.04.2020 (+8) 10.450 kr
Kristiansand Kristiansand 20.04.2020 (+3) 3 dager20.04.2020 (+3) 10.450 kr
Oslo Oslo 22.04.2020 (+1) 3 dager22.04.2020 (+1) 11.300 kr
Stavanger Stavanger 20.04.2020 (+4) 3 dager20.04.2020 (+4) 10.450 kr
Trondheim Trondheim 20.04.2020 (+4) 3 dager20.04.2020 (+4) 12.650 kr

STCW oppgradering for dekksoffiserer uten fartstid 66 t

Vi tilbyr kurs i STCW oppgradering for dekksoffiserer uten fartstid 66 t. Målsettingen med kurset er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A VI71, VI/2, VI/3, VI/4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.06.2020 8 dager08.06.2020 25.850 kr
Kristiansand Kristiansand 08.06.2020 8 dager08.06.2020 25.850 kr
Oslo Oslo 8 dager 25.850 kr
Stavanger Stavanger 8 dager 25.850 kr
Trondheim Trondheim 8 dager 27.142 kr

STCW oppgradering for maskinoffiserer uten fartstid 66 t

Vi tilbyr STCW oppgradering for maskinoffiserer uten fartstid 66 t. Målsettingen med kurset er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A-VI / 1, A-VI / 2, A-VI / 3, A-VI / 4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 8 dager 25.850 kr
Kristiansand Kristiansand 08.06.2020 8 dager08.06.2020 25.850 kr
Oslo Oslo 8 dager 25.850 kr
Stavanger Stavanger 8 dager 25.850 kr
Trondheim Trondheim 8 dager 27.152 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for skipsoffiserer

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for skipsoffiserer der hovedmålet er ledelse i ulike nødsituasjoner. Organisere og lede evakuering fra skip ved hjelp av tilgjengelig evakueringsutstyr, og inneha praktiske ferdigheter til betjening av slikt utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.06.2020 10 dager08.06.2020 25.850 kr
Kristiansand Kristiansand 08.06.2020 10 dager08.06.2020 25.850 kr
Trondheim Trondheim 10 dager 27.142 kr

Coastal E, Furuno Norge

Typespesifik opplæring Coastal E. Coastal E er en kartløsning for papirløs seiling beregnet for fartøy mellom 8-24 meter. Kurset gir innføring i bruk av Coastal E kartløsning ihht. ISM kodens krav 6.3 og 6.5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag 6250 kr

Dynamic Positioning Simulator Course

Vi tilbyr Dynamic Positioning Simulator Course. Gi deltakeren dypere innsikt, kunnskap og selvtillit til å stå ansvarlig for DP kontrollpulten og planlegge og gjennomføre DP operasjoner. Deltakerne vil få gjennomføre praktiske øvelser på flere ulike typer DP system. I hht. krav fra NI.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 11.05.2020 (+1) 5 dager11.05.2020 (+1) 22.900 kr

Elkraftsystem for Maskinoffiserer (High Voltage Training)

Vi tilbyr Elkraftsystem for Maskinoffiserer. Treningen blir kjørt på norsk, grunna krav fra Sjøfartsdirektoratet til norske sjøfolk. Denne treningen passer for Maskinoffiser, men også for Skipselektriker. (Er du elektriker som ønsker å fullføre H-01, så må du fullføre denne H-02 treningen først).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 28.350 kr

Operating Ships on LNG - Advanced

Vi tilbyr Operating Ships on LNG - Advanced. Treningen er spesielt og rettet mot maskin-/dekksoffiserer og mannskap som er ansvarlige for operasjoner knyttet til LNG drift av skip, maskineri samt håndtering av gassformige drivstoffer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 22.04.2020 3 dager22.04.2020 12.900 kr

Operating Ships on LNG - Basic

Vi tilbyr kurs i Operating Ships on LNG - Basic, for mannskap på med LNG drift. Kurset er i samsvar med IGF-koden. Treningen går over 1,5 dag, og kjøres i forkant av LNG Advanced-treningen. (LNG Basic må fullføres før man tar Advanced).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 21.04.2020 2 dager21.04.2020 9.100 kr

Product training Furuno Navigation

Typespesifik opplæring på Furuno Norge radar, kartradar og ECDIS, ihht. ISM kodens krav 6.3 og 6.5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager 14.500 kr

Product training Furuno radar

Typespesifik opplæring Furuno Radar og kartradar. Kurset gir innføring i bruk av Furuno radar og kartrsadar ihht. ISM kodens krav 6.3 og 6.5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 6250 kr

Re-sertifisering av skipsoffiserer uten fartstid (Navigatører)

Vi tilbyr Re-sertifisering av skipsoffiserer uten fartstid. Re-trening av Navigatører er hjemlet i Forskrift om kvalifikasjoner og sertifisering for sjøfolk for 2011-12-22 nr 1523. §19 og STCW-2010 regel I/11. Re-trening gis i henhold til STCW regel II/1, II/2 & II/3, og da tabell A-II/3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 04.05.2020 5 dager04.05.2020 39.900 kr

Ship Operation in Polar Waters - Advanced Training

Vi tilbyr Ship Operation in Polar Waters - Advanced Training.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 13.05.2020 3 dager13.05.2020 13.900 kr

Ship Operation in Polar Waters - Basic Training

Vi tilbyr Ship Operation in Polar Waters - Basic Training. Kurset møter krav IMO Polar Code. Passer for navigatører som opererer i polare farvann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 11.05.2020 3 dager11.05.2020 13.900 kr

STCW - for sjøfolk med særlige sikringsplikter

Vi tilbyr kurs i STCW - for sjøfolk med særlige sikringsplikter. Målsettingen er at deltakerne skal gjennom kurset få en innføring i grunnleggende kunnskaper om sikringsrelaterte plikter om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 dag 3.000 kr

STCW - passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW - passasjer og krisehåndtering. Opplæringen skjer gjennom en kombinasjon av teoretisk klasseromsundervisning og praktiske øvelser, hvor deltakerne introduseres for lærestoffet via en kombinasjon av forelesning og dialog i plenum.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 2 dager 4.500 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor for personell som skal fly helikopter på britisk sektor. Kurset leveres i henhold til OPITO sine retningslinjer for britisk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 timer 2.200 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling for personell som skal fly helikopter på britisk sektor. Kurset leveres i henhold til OPITO sine retningslinjer for britisk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 15.05.2020 (+4) 2 timer15.05.2020 (+4) 2.900 kr

Oppgradering fra STCW til Norsk Olje og Gass GSK

Vi tilbyr oppgradering fra STCW til Norsk Olje og Gass GSK.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 20.04.2020 (+7) 2 dager20.04.2020 (+7) 10.000 kr

STCW - videregående sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr kurs i STCW - videregående sikkerhetsopplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 04.05.2020 (+2) 10 dager04.05.2020 (+2) 25.300 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring. Kurset er obligatorisk for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy, uavhengig av stilling og posisjon. Undervisningen er basert på forelesning, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya Frøya 5 dager 17.100 kr
Ålesund Ålesund 25.05.2020 (+1) 5 dager25.05.2020 (+1) 17.100 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering. Kurset er basert på praktiske øvelser og demonstrasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya Frøya 1 dag 8.050 kr
Ålesund Ålesund 17.04.2020 (+1) 1 dag17.04.2020 (+1) 8.050 kr

STCW Medisinsk behandling (A-VI / 4-2)

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling (A-VI / 4-2). Kurset er obligatorisk for alle dekksoffiserer og personell som får ansvaret for medisinsk behandling ombord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 11.400 kr

STCW Medisinsk behandling oppdatering (A-VI / 4-2)

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering (A-VI / 4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 17.04.2020 (+7) 2 dager17.04.2020 (+7) 7.500 kr

STCW Oppgradering for offiserer uten fartstid (66t)

Vi tilbyr STCW oppgraderingskurs for offiserer uten fartstid (66t).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 22.06.2020 7 dager22.06.2020 22.800 kr

STCW Passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2)

Vi tilbyr kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2). Sjøfolk på passasjerskip skal ha gjennomført og bestått godkjent kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 20.04.2020 (+3) 2 dager20.04.2020 (+3) 4.900 kr

STCW Passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2)oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2)oppdatering. Sjøfolk på passasjerskip skal ha gjennomført og bestått godkjent kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 20.04.2020 (+3) 2 dager20.04.2020 (+3) 3.100 kr

STCW Redningsfarkoster (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkoster (A-VI / 2-1) for førere av redningsfarkoster og mob-båter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 12.05.2020 (+1) 4 dager12.05.2020 (+1) 13.300 kr

STCW Ship Security Officer, SSO (A-VI / 5)

Vi tilbyr kurs i STCW Ship Security Officer, SSO (A-VI / 5). Kurset er i henhold til STCW-1978, med endringer - kapittel VI / 5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 16.04.2020 (+1) 2 dager16.04.2020 (+1) 7.900 kr

STCW Sikringsbevissthet for personell med særskilte oppgaver

Vi tilbyr kurs i STCW sikringsbevissthet for personell med særskilte oppgaver(A-VI / 6-2)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 24.04.2020 (+1) 1 dag24.04.2020 (+1) 3.800 kr

STCW Videreg. sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for maskinoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 14.04.2020 (+6) 3 dager14.04.2020 (+6) 10.600 kr

STCW Videreg. sikkerhetsopplæring, oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for dekksoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 14.04.2020 (+7) 5 dager14.04.2020 (+7) 17.000 kr

STCW Videregående sikkerhetsopplæring (A-VI / 2-1, 3, 4-1)

Vi tilbyr kurs i STCW videregående sikkerhetsopplæring (A-VI / 2-1, 3, 4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 04.05.2020 (+2) 10 dager04.05.2020 (+2) 25.300 kr

STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr kurs i STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya Frøya 5 dager 17.100 kr
Ålesund Ålesund 25.05.2020 (+1) 5 dager25.05.2020 (+1) 17.100 kr

STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere. Innholdet i kurset er utvalgte seksjoner fra Sikkerhetsopplæring for fiskere grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya Frøya 2 dager 8.200 kr
Ålesund Ålesund 23.04.2020 (+5) 2 dager23.04.2020 (+5) 8.200 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs. Undervisningen er basert på forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt I STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 5 dager 15.854 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere (SOFF)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere. Målsettingen er å sikre at deltakerne får en grunnleggende sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten om bord på fiskefartøy. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW- F konvensjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 5 dager 15.854 kr

Hurtigbåt Assessor

Vi tilbyr kurs i hurtigbåt Assessor. Dette er et kurs for de som skal evaluere kompetansen til navigatører på hurtigbåt. Kurset gjennomføres med forelesing, gruppearbeid og praktiske øvelser i simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 5 dager 19.447 kr

Hurtigbåt grunnkurs

Vi tilbyr hurtigbåt grunnkurs. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre sikkert vakthold og god ledelse på hurtigbåt. Kurset gjennomføres med forelesing, gruppearbeid og praktiske øvelser i simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 5 dager 19.009 kr

Hurtigbåt oppdatering

Vi tilbyr kurs i hurtigbåt oppdatering. På kurset blir det grunnleggende teori og prinsipper innenfor menneskelige faktorer under operative forhold og optimal ressursutnyttelse av alle tilgjengelige ressurser under hurtigbåt operasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 3 dager 16.545 kr

Oppdatering for maskinister (24t rep offiserer)

Vi tilbyr oppdatering for maskinister. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 3 dager 11.963 kr

Oppdatering for navigatører inkl. medisinsk behandling

Vi tilbyr oppdatering for navigatører inkl. medisinsk behandling. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 4 dager 15.572 kr

Oppdatering hurtiggående MOB

Vi tilbyr oppdatering hurtiggående MOB. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/2-2. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 2 dager

Oppdatering medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr oppdatering medisinsk førstehjelp A-VI/4-1. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/4-1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 1/2 time

Oppdatering redningsfarkost (livbåt)

Vi tilbyr oppdatering redningsfarkost (livbåt). Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne være oppdatert til kunne føre livbåt. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag

Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering. Målsettingen er at etter kurset skal deltakeren kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2 kolonne 1. Kurset går inn på de personlige egenskaper og reaksjoner ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag 5.038 kr

Repetisjonskurs for fiskere

Vi tilbyr repetisjonskurs for fiskere. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW- F konvensjonen. Kurset er i henhold til: STCW-F.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 2 dager 8.175 kr

Repetisjonskurs for underordnede

Vi tilbyr repetisjonskurs for underordnede. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW konvensjonens tabeller A-VI/1-1, 1-2 og 1-3. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 2 dager 7.694 kr

Sertifikatprøve for dekksoffiserer

Vi tilbyr sertifikatprøve for dekksoffiserer. Prøven består av en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen av prøven vil bestå av spørsmål i fra Sjøfartsdirektoratets emneplan til Sertifikatprøven. Etter kurset får deltakerne mulighet til å revitalisere sitt dekksoffisersertifikat.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 2 dager

Sertifikatprøve for maskinoffiserer

Vi tilbyr sertifikatprøve for maskinoffiserer. Prøven består av en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen av prøven vil bestå av spørsmål i fra Sjøfartsdirektoratets emneplan til Sertifikatprøven. Etter kurset får deltakerne mulighet til å revitalisere sitt maskinoffisersertifikat.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 2 dager

Sikkerhetskurs for maskinoffiserer 66 timer

Vi tilbyr 66 timers sikkerhetskurs for maskinoffiser. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 7 dager 24.000 kr

Sikkerhetskurs for navigatører 66 timer

Vi tilbyr 66 timers sikkerhetskurs for navigatører. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1 (maskin og dekk) og medisinsk benhandlig (dekk).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 7 dager 24.000 kr

Grunnkurs for mannskap på skip som driftes på flytende naturgass

Vi tilbyr grunnleggende kurs for mannskap på skip som driftes på flytende naturgass, LNG. Kurset er rettet mot mannskap på alle typer fartøy som driftes på drivstoff med lavt flammepunkt. Undervisingsform er som klasseromsundervisning med øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Karmøy Karmøy 03.06.2020 1 dag03.06.2020 4.500 kr

Videregående kurs for mannskap på skip på flytende naturgass

Vi tilbyr videregående kurs for mannskap på skip som driftes på flytende naturass, LNG. Undervisningsformen er som klasseromundervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Karmøy Karmøy 04.06.2020 2 dager04.06.2020 8.900 kr

NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114) for MOB-båt mannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 21.04.2020 (+1) 4 dager21.04.2020 (+1)
Haugesund Haugesund 14.04.2020 4 dager14.04.2020
Horten Horten 27.04.2020 (+2) 4 dager27.04.2020 (+2)
Kristiansund Kristiansund 14.04.2020 4 dager14.04.2020
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager
Stavanger Stavanger 14.04.2020 (+2) 4 dager14.04.2020 (+2)
Tromsø Tromsø 4 dager

NOROG Liten MOB båt - repetisjon (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - repetisjonskurs (OSE114). Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 16.04.2020 (+2) 1 dag16.04.2020 (+2)
Haugesund Haugesund 20.04.2020 (+1) 1 dag20.04.2020 (+1)
Horten Horten 22.04.2020 (+1) 1 dag22.04.2020 (+1)
Kristiansund Kristiansund 06.04.2020 (+2) 1 dag06.04.2020 (+2)
Kvinnherad Kvinnherad 1 dag
Stavanger Stavanger 06.04.2020 (+4) 1 dag06.04.2020 (+4)
Tromsø Tromsø 14.04.2020 (+3) 1 dag14.04.2020 (+3)

NOROG Stor MOB båt - grunnkurs (OSE1141)

Vi tilbyr grunnskurs i NOROG Stor MOB båt (OSE1141). Ved fullført kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 04.05.2020 5 dager04.05.2020

NOROG Stor MOB båt - repetisjon (OSE1141)

Vi tilbyr repetisjonskurs i NOROG Stor MOB båt (OSE1141). Ved fullført kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 06.04.2020 (+5) 3 dager06.04.2020 (+5)
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager

Security Awareness (A-VI / 6-1)

Vi tilbyr kurs i Security Awareness (A-VI / 6-1). Målsettingen er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk innen maritim security. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger / hendelser mot maritim transportsektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

STCW - videregående sikkerhet repetisjon for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for maskinoffiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1). Målsettingen er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Bodø Bodø 3 dager
Grimstad Grimstad 3 dager
Haugesund Haugesund 3 dager
Horten Horten 3 dager
Kristiansund Kristiansund 3 dager
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager
Stavanger Stavanger 3 dager
Tromsø Tromsø 3 dager

STCW - videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for offiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1). Hensikten med kurset er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i å ta kommando over redningsfarkost / betjene motor / ha ansvar for overlevende og farkost.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 10 dager
Grimstad Grimstad 10 dager
Haugesund Haugesund 10 dager
Horten Horten 10 dager
Kristiansund Kristiansund 10 dager
Tromsø Tromsø 10 dager

STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for havbruksnæringen

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for havbruksnæringen

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 20.04.2020 (+5) 5 dager20.04.2020 (+5)

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 5 dager
Alta Alta 5 dager
Bergen Bergen 22.06.2020 5 dager22.06.2020
Bodø Bodø 25.05.2020 (+3) 5 dager25.05.2020 (+3)
Grimstad Grimstad 20.04.2020 (+1) 5 dager20.04.2020 (+1)
Haugesund Haugesund 04.05.2020 (+1) 5 dager04.05.2020 (+1)
Horten Horten 20.04.2020 (+4) 5 dager20.04.2020 (+4)
Kristiansund Kristiansund 20.04.2020 (+2) 5 dager20.04.2020 (+2)
Kvinnherad Kvinnherad 5 dager
Stavanger Stavanger 11.05.2020 (+3) 5 dager11.05.2020 (+3)
Tromsø Tromsø 20.04.2020 (+6) 5 dager20.04.2020 (+6)

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 2 dager
Bergen Bergen 23.04.2020 (+2) 2 dager23.04.2020 (+2)
Bodø Bodø 06.05.2020 (+5) 2 dager06.05.2020 (+5)
Grimstad Grimstad 29.04.2020 (+1) 2 dager29.04.2020 (+1)
Haugesund Haugesund 14.04.2020 (+3) 2 dager14.04.2020 (+3)
Horten Horten 16.04.2020 (+4) 2 dager16.04.2020 (+4)
Kristiansund Kristiansund 15.04.2020 (+5) 2 dager15.04.2020 (+5)
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager
Stavanger Stavanger 06.04.2020 (+6) 2 dager06.04.2020 (+6)
Tromsø Tromsø 2 dager

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjonskurs (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Bodø Bodø 2 dager
Grimstad Grimstad 2 dager
Haugesund Haugesund 2 dager
Horten Horten 2 dager
Kristiansund Kristiansund 2 dager
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager
Tromsø Tromsø 2 dager

STCW Hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI / 2-2)

Vi tilbyr STCW Hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI / 2-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.04.2020 (+2) 2 dager20.04.2020 (+2)
Bodø Bodø 28.04.2020 (+2) 2 dager28.04.2020 (+2)
Grimstad Grimstad 16.04.2020 (+3) 2 dager16.04.2020 (+3)
Haugesund Haugesund 19.05.2020 2 dager19.05.2020
Horten Horten 20.04.2020 (+1) 2 dager20.04.2020 (+1)
Kristiansund Kristiansund 06.04.2020 (+3) 2 dager06.04.2020 (+3)
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager
Stavanger Stavanger 06.04.2020 (+4) 2 dager06.04.2020 (+4)
Tromsø Tromsø 14.04.2020 (+4) 2 dager14.04.2020 (+4)

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid (uten oppdatering medisinsk behandling) (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere dekksoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Bodø Bodø 20.04.2020 (+7) 3 dager20.04.2020 (+7)
Horten Horten 20.04.2020 (+4) 3 dager20.04.2020 (+4)
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager
Stavanger Stavanger 3 dager
Tromsø Tromsø 20.04.2020 (+3) 3 dager20.04.2020 (+3)

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid (inkl. oppdatering medisinsk behandling) (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1 ,4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Haugesund Haugesund 3 dager
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager
Kristiansund Kristiansund 4 dager
Stavanger Stavanger 3 dager
Stord Stord 3 dager

STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 3 dager
Bergen Bergen 04.05.2020 (+1) 3 dager04.05.2020 (+1)
Bodø Bodø 20.04.2020 (+7) 3 dager20.04.2020 (+7)
Grimstad Grimstad 20.04.2020 (+1) 3 dager20.04.2020 (+1)
Haugesund Haugesund 20.04.2020 (+3) 3 dager20.04.2020 (+3)
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager
Horten Horten 20.04.2020 (+4) 3 dager20.04.2020 (+4)
Kristiansund Kristiansund 20.04.2020 (+2) 3 dager20.04.2020 (+2)
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager
Oslo Oslo 3 dager
Stavanger Stavanger 14.04.2020 (+4) 3 dager14.04.2020 (+4)
Stord Stord 3 dager
Tromsø Tromsø 20.04.2020 (+3) 3 dager20.04.2020 (+3)

STCW Security Duties (A-VI / 6-2)

Vi tilbyr kurs i Security Duties (A-VI / 6-2). Målsettingen med kurset er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security. Gjøre personell med security ansvar og oppgaver bedre rustet til å utføre sine plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Horten Horten 08.04.2020 (+8) 1 dag08.04.2020 (+8)

STCW videregående sikkerhet repetisjon dekksoffiser inkl. medisin

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for dekksoffiserer inkludert medisinsk behandling (VI / 2-1, 3, 4-1, 4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 4 dager
Kristiansund Kristiansund 4 dager