Mannskapskurs

Dynamic Positioning Simulator course

Vi tilbyr dynamic positioning simulator course. Målsettingen er å gi deltakeren dypere innsikt, kunnskap og selvtillit til å stå ansvarlig for DP kontrollpulten og planlegge og gjennomføre DP operasjoner. Deltakerne vil få gjennomføre praktiske øvelser på flere ulike typer DP system.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 03.10.2022 (+2) 5 dager03.10.2022 (+2) 22.900 kr

Elkraftsystem for maskinoffiserer (High Voltage Training)

Vi tilbyr kurs i elkraftsystem for maskinoffiserer (High Voltage Training). Denne treningen passer for Maskinoffiser, men også for Skipselektriker. (Er du elektriker som ønsker å fullføre H-01, så må du fullføre denne H02-treningen først.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

Operating ships on LNG - advanced

Vi tilbyr kurs i operating ships on LNG - advanced. Treningen går over 3 dager, og kjøres i forlengelse av LNG Basic-treningen, som må fullføres før man tar Advanced. Påmelding og mer info om Basic her: «Operating Ships on LNG - Basic».

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager

Operating Ships on LNG - basic

Vi tilbyr kurs i operating ships on LNG - basic. Treningen går over 1 1/2 dag og kjøres i forkant av LNG advanced-treningen. (LNG basic må fullføres før man tar advanced.) En del av øvelsene foregår utendørs, varme klær og sko er nødvendig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager

Plattform supply vessel team performance training

Vi tilbyr kurs i plattform supply vessel team performance training. Dette kurset kan med fordel kjøres med mest mulig komplette mannskap. Da kan representanter for alle gruppene ombord delta, fra navigatører til maskinister og dekksmannskap fra samme skiftet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

Product training FURUNO navigation

Vi tilbyr kurs i product training FURUNO navigation. Innholdet er simulatorbasert typespesifik opplæring på FURUNO radar, kartradar og ECDIS, ihht. ISM kodens krav 6.3 og 6.5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager

Product training FURUNO radar

Vi tilbyr kurs i product training FURUNO radar. Dette kurset gir typespesifik opplæring i FURUNO radar og kartradar. Kurset gir innføring i bruk av FURUNO radar og kartsradar ihht. ISM kodens krav 6.3 og 6.5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 05.10.2022 1 dag05.10.2022 6.250 kr

Re-sertifisering av skipsoffiserer uten fartstid (navigatører)

Vi tilbyr re-sertifisering av skipsoffiserer uten fartstid (navigatører). Kurset omfatter e-læring før oppmøte ved NTNU og deretter opplæring i klasserom og simulator til sammen 75 timer. Deltakeren får tilgang til e-læringsmodul (24 timer) for ISM, BRM, ECDIS & Stabilitet og lastelære.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 31.10.2022 6 dager31.10.2022 39.900 kr

Safe cargo transport & handling for deck crew - online

Vi tilbyr onlinekurs om safe cargo transport & handling for deck crew. Safe cargo transport & handling (SCTH) for dekksmannskap har 1 dags varighet og omhandler viktige element fra 3-dagers kurset med samme navn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 10 timer 4.900 kr

Ship operation in polar waters - advanced training

Vi tilbyr kurs i ship operation in polar waters - advanced training. Etter at kursdeltaker har gjennomført Polarkoden grunnleggende kurs skal de ha forståelse for og grunnleggende kunnskap om krav for skipets struktur, stabilitet, maskineri, redningsutstyr og redningshjelpemidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 19.10.2022 3 dager19.10.2022 13.900 kr

Ship operation in polar waters - basic training

Vi tilbyr kurs i ship operation in polar waters - basic training. Opplæringen skal skje ved bruk av studentaktive læringsformer med metoder som inkluderer forelesninger i plenum, gruppearbeid med oppgaver, table topp øvelser og simulatorøvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 17.10.2022 3 dager17.10.2022 13.900 kr

Stabilitet for offshoreskip

Vi tilbyr kurs i stabilitet for offshoreskip. Kurset dekker lover og regler for intakt og skadet stabilitet i samsvar med IMO Res. A 749 (18) (for intakt stabilitet) og IMO Res. MSC.235 (82) (for skadet stabilitet).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund

Telko TECDIS

Vi tilbyr kurs i Telko TECDIS. Dette er en typespesifik opplæring på Telko TECDIS. Kurset gir en innføring i bruk av TECDIS kartmaskin for papirløs seiling, ihht. ISM kodens krav 6.3 og 6.5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag

Håndtering av brann i et Litium-ion batteri på skip - nettkurs

Vi tilbyr videregående opplæring i håndtering av brann i et Litium-ion batteri på et skip med e-læring. Kravet om opplæring gitt i ASH-forskriften §2 - 6 krever at de har sitt arbeid om bord skal få nødvendig opplæring for å kunne utføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 30.09.2022 (+7) 1 dag30.09.2022 (+7)
Nettkurs / nettstudie 06.10.2022 1 dag 06.10.2022
Nettkurs / nettstudie 20.10.2022 1 dag 20.10.2022
Nettkurs / nettstudie 25.10.2022 1 dag 25.10.2022
Nettkurs / nettstudie 03.11.2022 1 dag 03.11.2022
Nettkurs / nettstudie 09.11.2022 1 dag 09.11.2022
Nettkurs / nettstudie 18.11.2022 1 dag 18.11.2022
Nettkurs / nettstudie 22.11.2022 1 dag 22.11.2022

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Bergen 2 dager
Bergen, Bergen 03.10.2022 (+8) 2 dager03.10.2022 (+8)
Bodø, Bodø 27.10.2022 (+1) 2 dager27.10.2022 (+1)
Bodø, Oppmøte på sikke... Bodø 2 dager
Grimstad Grimstad 03.10.2022 (+8) 2 dager03.10.2022 (+8)
Haugesund Haugesund 03.10.2022 (+8) 2 dager03.10.2022 (+8)
Horten, Horten 2 dager
Horten, Oppmøte i Fors... Horten 03.10.2022 (+11) 2 dager03.10.2022 (+11)
Horten, Oppmøte i Fors... 10.10.2022 2 dager 10.10.2022
Horten, Oppmøte i Fors... 17.10.2022 2 dager 17.10.2022
Horten, Oppmøte i Fors... 24.10.2022 2 dager 24.10.2022
Horten, Oppmøte i Fors... 31.10.2022 2 dager 31.10.2022
Horten, Oppmøte i Fors... 07.11.2022 2 dager 07.11.2022
Horten, Oppmøte i Fors... 14.11.2022 2 dager 14.11.2022
Horten, Oppmøte i Fors... 21.11.2022 2 dager 21.11.2022
Horten, Oppmøte i Fors... 28.11.2022 2 dager 28.11.2022
Horten, Oppmøte i Fors... 05.12.2022 2 dager 05.12.2022
Horten, Oppmøte i Fors... 12.12.2022 2 dager 12.12.2022
Horten, Oppmøte i Fors... 19.12.2022 2 dager 19.12.2022
Kristiansund Kristiansund 03.10.2022 (+10) 2 dager03.10.2022 (+10)
Stavanger, Stavanger 2 dager
Stavanger, Stavanger 03.10.2022 (+8) 2 dager03.10.2022 (+8)
Stavanger, Buøy Stavanger 2 dager
Tromsø, Tromsø 2 dager
Tromsø, ARCOS Sikkerhe... Tromsø 2 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr kurs i NOROG grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell. Målsettingen med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG HLO grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO grunnkurs (OSC1141) for helidekkmannskap. Målsetting: Ha kompetanse innen nødvendige lover og bestemmelser - ansvarshavende myndigheter - helidekkmanualens innhold - helikopteroperasjoner - sikkerhetsrutiner - forebygging og relevante verne- brann- og redningsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Bergen 3 dager
Bergen, Bergen 03.10.2022 (+3) 3 dager03.10.2022 (+3)
Bergen, Oppmøte Adm. b... Bergen 3 dager
Haugesund Haugesund 03.10.2022 (+4) 3 dager03.10.2022 (+4)
Horten Horten 3 dager
Kristiansund Kristiansund 05.10.2022 (+3) 3 dager05.10.2022 (+3)
Stavanger, Stavanger 3 dager
Stavanger, Stavanger 10.10.2022 (+3) 3 dager10.10.2022 (+3)

NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr NOROG liten MOB båt - grunnkurs (OSE114). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kompetanse innen: å sjøsette båt - å heise opp båt - å operere båt og utstyr - vanlige søkemetoder - opplukking og livreddende behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 04.10.2022 (+2) 4 dager04.10.2022 (+2)
Haugesund Haugesund 4 dager
Horten Horten 07.11.2022 4 dager07.11.2022
Kristiansund Kristiansund 4 dager
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager
Stavanger, Stavanger 4 dager
Stavanger, Stavanger 4 dager
Tromsø Tromsø 4 dager

NOROG Liten MOB båt - repetisjon (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - repetisjonskurs (OSE114). Målsettingen er at ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 10.10.2022 (+3) 1 dag10.10.2022 (+3)
Haugesund Haugesund 1 dag
Horten Horten 1 dag
Kristiansund Kristiansund 1 dag
Kvinnherad Kvinnherad 1 dag
Stavanger, Stavanger 1 dag
Stavanger, Stavanger 03.10.2022 (+8) 1 dag03.10.2022 (+8)
Tromsø Tromsø 1 dag

NOROG Stor MOB båt - grunnkurs (OSE1141)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG stor MOB båt (OSE1141). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne være i stand til å sjøsette, huke inn, samt operere båt og navigasjonsutstyr på en tilfredsstillende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager

NOROG Stor MOB båt - repetisjon (OSE1141)

Vi tilbyr repetisjonskurs i NOROG stor MOB båt (OSE1141). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager

Påbygging fra NOROG GSK til STCW GSK sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra NOROG GSK til STCW GSK sjøfolk. Målsettingen er at etter endt opplæring skal kursdeltakerne ha kompetanse i blant annet brannteori, slukking og røykdykking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 04.10.2022 (+4) 3 dager04.10.2022 (+4)
Stavanger Stavanger 11.10.2022 (+3) 3 dager11.10.2022 (+3)

Security Awareness (A-VI / 6-1)

Vi tilbyr kurs i Security Awareness (A-VI / 6-1). Målsettingen med kurset er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk innen maritim security. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Bergen 1 dag
Bergen, Bergen 1 dag
Horten Horten 1 dag

STCW Familariseringsprogram passasjerhåndtering - e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW familariseringsprogram passasjerhåndtering som e-læringskurs. Dette familiariseringsprogrammet skal ivareta den siste gruppens behov for opplæring og trening i å kunne bistå i håndtering av passasjerer på en god måte i nødsituasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 30.09.2022 (+3) 3 - 4 timer30.09.2022 (+3)
Nettkurs / nettstudie 31.10.2022 3 - 4 timer 31.10.2022
Nettkurs / nettstudie 30.11.2022 3 - 4 timer 30.11.2022
Nettkurs / nettstudie 31.12.2022 3 - 4 timer 31.12.2022

STCW Grunnleggende sikkerhet for sjøfolk oppdatering - e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/1-1, 1-2, 1-3) som e-læringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW grunnleggende sikkerhet for sjøfolk oppdatering med e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/1-1, 1-2, 1-3) med e-læring. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 1 dag + e-læring
Bergen Bergen 2 dager + e-læring
Hammerfest Hammerfest 2 dager + e-læring
Harstad Harstad 2 dager + e-læring
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager + e-læring
Stavanger Stavanger 2 dager + e-læring
Ålesund Ålesund 2 dager + e-læring

STCW grunnleggende sikkerhet sjøfolk oppdatering redningsfarkost

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering / redningsfarkost oppdatering med e-læring. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager + e-læring
Hammerfest Hammerfest 2 dager + e-læring
Harstad Harstad 2 dager + e-læring
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager + e-læring
Stavanger Stavanger 2 dager + e-læring
Ålesund Ålesund 2 dager + e-læring

STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for havbruksnæringen

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetskurs for havbruksnæringen. Ta med håndkle, sokker og annet varmt tøy til å ha under kjeledressen. Vær oppmerksom på at syntetiske tekstiler ikke benyttes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 5 dager

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4). Etter fullført kurs skal deltakerne inneha kompetanse i å: Overleve til sjøs ved hendelser der skipet må evakueres - minimalisere risiko for brann, og opprettholde beredskap i å bekjempe og slokke branner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 5 dager
Alta Alta 5 dager
Bergen Bergen 10.10.2022 (+2) 5 dager10.10.2022 (+2)
Bodø Bodø 17.10.2022 (+1) 5 dager17.10.2022 (+1)
Grimstad Grimstad 24.10.2022 5 dager24.10.2022
Haugesund Haugesund 10.10.2022 (+3) 5 dager10.10.2022 (+3)
Horten Horten 10.10.2022 (+3) 5 dager10.10.2022 (+3)
Kristiansund Kristiansund 10.10.2022 (+4) 5 dager10.10.2022 (+4)
Kvinnherad Kvinnherad 5 dager
Stavanger Stavanger 03.10.2022 (+4) 5 dager03.10.2022 (+4)
Tromsø Tromsø 5 dager

STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk med e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4) med e-læring. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 04.10.2022 2 dager + e-læring04.10.2022
Bergen Bergen 10.10.2022 (+1) 2 dager + e-læring10.10.2022 (+1)
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager + e-læring
Ålesund Ålesund 2 dager + e-læring

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/1-1, 1-2, 1-3). Kursets målsetting er å minimalisere risiko for brann, opprettholde beredskap og bekjempe og slokke branner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 2 dager
Bergen Bergen 16.11.2022 (+1) 2 dager16.11.2022 (+1)
Bodø Bodø 01.11.2022 2 dager01.11.2022
Grimstad Grimstad 13.10.2022 (+1) 2 dager13.10.2022 (+1)
Haugesund Haugesund 04.10.2022 (+4) 2 dager04.10.2022 (+4)
Horten Horten 29.09.2022 (+3) 2 dager29.09.2022 (+3)
Kristiansund Kristiansund 10.10.2022 (+5) 2 dager10.10.2022 (+5)
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager
Stavanger Stavanger 11.10.2022 (+3) 2 dager11.10.2022 (+3)
Tromsø Tromsø 2 dager

STCW Hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI/2-2)

Vi tilbyr kurs i STCW hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI/2-2). Ved fullført kurs skal kursdeltakerne kunne ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under og etter utsetting - betjene motor på hurtiggående mann-overbord-båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.10.2022 (+2) 2 dager18.10.2022 (+2)
Bodø Bodø 2 dager
Grimstad Grimstad 29.09.2022 (+4) 2 dager29.09.2022 (+4)
Haugesund Haugesund 06.10.2022 (+4) 2 dager06.10.2022 (+4)
Horten Horten 10.10.2022 (+1) 2 dager10.10.2022 (+1)
Kristiansund Kristiansund 10.10.2022 (+5) 2 dager10.10.2022 (+5)
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager
Stavanger Stavanger 29.09.2022 (+4) 2 dager29.09.2022 (+4)
Tromsø Tromsø 2 dager

STCW Hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI/2-2) - e-læring

Vi tilbyr oppdatering i STCW hurtiggående MOB-båt (A-VI/2-2) som e-læringskurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under og etter utsetting - betjene motor på hurtiggående mann-overbord-båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Høyspenningsanlegg - oppgradering for maskinoffiserer

Vi tilbyr kurs i STCW høyspenningsanlegg - oppgradering for maskinoffiserer. Etter gjennomført og bestått kurs skal deltakerne ha fått nødvendig opplæring i henhold til de krav som settes til oppgradering av maskinoffiserer i henhold til forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 24.10.2022 5 dager24.10.2022

STCW Medisinsk behandling (VI/4-2)

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling (VI/4-2). Målsettingen med kurset er å gjenkjenne symptomer og vurdere behov for hjelp og behandling ved akutt sykdom eller skade - kunne mestre livstruende situasjoner og utføre medisinsk behandling ved hjelp av radiolegetjenesten for skip i sjøen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager
Horten Horten 05.12.2022 5 dager05.12.2022

STCW Medisinsk førstehjelp (VI/4-1)

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk førstehjelp (VI/4-1). Målsettingen er at etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg holdninger, kunnskaper og ferdigheter i å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Haugesund Haugesund 03.10.2022 (+4) 3 dager03.10.2022 (+4)

STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering (VI/4-1) - e-læring

Vi tilbyr e-læringskurs i STCW medisinsk førstehjelp oppdatering (VI/4-1). Målsettingen er at etter gjennomført e-læringskurs skal deltakerne ha tilegnet seg holdninger, kunnskaper og ferdigheter i å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Security Awareness (A-VI / 6-1) - nettkurs

Vi tilbyr kurs i STCW security awareness (A-VI / 6-1) som nettkurs. Kurset gjennomføres i sin helhet som E-læringskurs med en avsluttende on-line eksamen. Beregnet tidsforbruk på e-læringen er ca. 3,5 timer. Ved fullført e-læring, ta kontakt med oss for å få gjennomført eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 1/2 time

STCW Security Duties (A-VI / 6-2)

Vi tilbyr kurs i Security Duties (A-VI / 6-2). Målsettingen med kurset er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security. Gjøre personell med security ansvar og oppgaver bedre rustet til å utføre sine plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Horten Horten 1 dag
Tromsø Tromsø 1 dag

STCW Security Duties (A-VI/6-2) - e-læring

Vi tilbyr e-læringskurs i STCW Security Duties (A-VI/6-2). Kurset gjennomføres i sin helhet som e-læringskurs med en avsluttende on-line eksamen. Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 30.09.2022 (+3) 5 timer30.09.2022 (+3) 3.700 kr
Nettkurs / nettstudie 31.10.2022 5 timer 31.10.2022 3.700 kr
Nettkurs / nettstudie 30.11.2022 5 timer 30.11.2022 3.700 kr
Nettkurs / nettstudie 31.12.2022 5 timer 31.12.2022 3.700 kr

STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip med e-læring

Vi tilbyr STCW sikkerhetsopplæring for mindre skip med e-læring. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 04.10.2022 2 dager04.10.2022

STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip oppdatering - e-læring

Vi tilbyr STCW sikkerhetsopplæring for mindre skip oppdatering som e-læringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip oppdatering med e-læring

Vi tilbyr STCW sikkerhetsopplæring for mindre skip oppdatering med e-læring. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 1 dag + e-læring

STCW videregående sikkerhet oppdatering dekksoffiserer - e-læring

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkludert medisinsk behandling (VI/2-1,3,4-1, 4-2) som e-læringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 30.09.2022 (+1) 1 dag30.09.2022 (+1)
Nettkurs / nettstudie 31.10.2022 1 dag 31.10.2022

STCW videregående sikkerhet oppdatering for dekksoffiser

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiser inkludert medisinsk behandling (VI/2-1,3,4-1, 4-2) med e-læring. Kurset er en kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 2 dager + e-læring
Bergen Bergen 2 dager + e-læring
Hammerfest Hammerfest 2 dager + e-læring
Harstad Harstad 2 dager + e-læring
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager + e-læring
Stavanger Stavanger 2 dager + e-læring

STCW videregående sikkerhet oppdatering for maskinoffiser

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer (A-VI/2-1, 3, 4-1) med e-læring. Kurset er en kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 1 dag + e-læring
Bergen Bergen 1 dag + e-læring
Hammerfest Hammerfest 1 dag + e-læring
Harstad Harstad 1 dag + e-læring
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag + e-læring
Stavanger Stavanger 1 dag + e-læring

STCW videregående sikkerhet oppdatering maskinoffiser - e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer (A-VI/2-1, 3, 4-1) som e-læringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW videregående sikkerhet repetisjon dekksoffiser inkl. medisin

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkludert medisinsk behandling (VI / 2-1, 3, 4-1, 4-2). Husk å ta med håndkle, sokker samt lang underbekledning (varmt tøy) til å ha under kjeledressen / redningsdrakten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.10.2022 (+2) 5 dager10.10.2022 (+2)
Grimstad Grimstad 10.10.2022 (+1) 5 dager10.10.2022 (+1)
Haugesund Haugesund 10.10.2022 (+3) 5 dager10.10.2022 (+3)
Kristiansund Kristiansund 10.10.2022 (+3) 5 dager10.10.2022 (+3)
Stavanger Stavanger 03.10.2022 (+2) 5 dager03.10.2022 (+2)

STCW videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for offiserer (A-VI/2-1, 3, 4-1). Hensikten med kurset er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i å ta kommando over redningsfarkost / betjene motor / ha ansvar for overlevende og farkost.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 2 uker
Grimstad Grimstad 2 uker
Haugesund Haugesund 2 uker
Horten Horten 21.11.2022 2 uker21.11.2022
Kristiansund Kristiansund 2 uker
Tromsø Tromsø 2 uker

STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer uten medisinsk behandling (VI/2-1,3,4-1). Målsettingen med kurset er å oppdatere dekksoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Bodø Bodø 3 dager
Horten Horten 17.10.2022 (+3) 3 dager17.10.2022 (+3)
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager
Stavanger Stavanger 3 dager
Tromsø Tromsø 3 dager

STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering maskinoffiser

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1). Målsettingen med kurset er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 3 dager
Bergen Bergen 10.10.2022 (+2) 3 dager10.10.2022 (+2)
Bodø Bodø 3 dager
Grimstad Grimstad 10.10.2022 (+1) 3 dager10.10.2022 (+1)
Haugesund Haugesund 10.10.2022 (+3) 3 dager10.10.2022 (+3)
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager
Horten Horten 17.10.2022 (+3) 3 dager17.10.2022 (+3)
Kristiansund Kristiansund 10.10.2022 (+3) 3 dager10.10.2022 (+3)
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager
Oslo Oslo 3 dager
Stavanger Stavanger 03.10.2022 (+2) 3 dager03.10.2022 (+2)
Stord Stord 3 dager
Tromsø Tromsø 3 dager

STCW78 Videregående sikkerhetsopplæring - grunnkurs

Vi tilbyr STCW78 videregående sikkerhetsopplæring - grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI / 2-1, 3, 4-1).Hensikten med kurset er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i å ta kommando over redningsfarkost.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 10 dager
Kristiansund Kristiansund 10 dager
Tromsø Tromsø 10 dager

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr STCW-F grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere. Denne opplæringen dekker kravene i STCW-F konvensjonens kapittel III, regel I om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personell på fiskefartøy. Dekker også kravene etter FOR-1989-02-10-88 forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 5 dager

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere

Vi tilbyr STCW-F grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere. Denne opplæringen dekker kravene til fiskere som skal oppdatere sin sikkerhetskompetanse ihht STCW-F eller forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 2 dager

Grunnkurs for mannskap på skip som driftes på flytende naturgass

Vi tilbyr grunnleggende kurs for mannskap på skip som driftes på flytende naturgass, LNG. Kurset er rettet mot mannskap på alle typer fartøy som driftes på drivstoff med lavt flammepunkt. Undervisingsform er som klasseromsundervisning med øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag 4.500 kr
Karmøy Karmøy 1 dag 4.500 kr

Videregående kurs for mannskap på skip på flytende naturgass

Vi tilbyr videregående kurs for mannskap på skip som driftes på flytende naturass, LNG. Undervisningsformen er som klasseromundervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Karmøy Karmøy 2 dager 8.900 kr

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk

Vi tilbyr kurs til påbygging fra GSK Norsk olje og gass til STCW GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.10.2022 (+5) 3 dager05.10.2022 (+5) 11.471 kr
Grimstad Grimstad 28.09.2022 (+2) 3 dager28.09.2022 (+2) 11.471 kr
Haugesund Haugesund 04.10.2022 (+5) 3 dager04.10.2022 (+5) 11.471 kr
Kristiansund Kristiansund 3 dager 11.471 kr
Stavanger Stavanger 11.10.2022 (+5) 3 dager11.10.2022 (+5) 11.471 kr

STCW Grunnleggende sikkerhet oppdatering for sjøfolk - e-læring

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk med e-læring. Varigheten på kurset er 2 dager hvorav 1 dag gjøres som e-læring hjemme i forkant, og 1 dag på kurssenter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.10.2022 (+5) 1 dag03.10.2022 (+5) 7.394 kr
Grimstad Grimstad 14.10.2022 (+2) 1 dag14.10.2022 (+2) 7.394 kr
Haugesund Haugesund 05.10.2022 (+5) 1 dag05.10.2022 (+5) 7.394 kr
Kristiansund Kristiansund 11.10.2022 (+5) 1 dag11.10.2022 (+5) 7.394 kr
Stavanger Stavanger 28.09.2022 (+6) 1 dag28.09.2022 (+6) 7.394 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.10.2022 (+4) 5 dager10.10.2022 (+4) 15.964 kr
Grimstad Grimstad 24.10.2022 5 dager24.10.2022 15.964 kr
Haugesund Haugesund 10.10.2022 (+4) 5 dager10.10.2022 (+4) 15.964 kr
Kristiansund Kristiansund 10.10.2022 (+4) 5 dager10.10.2022 (+4) 15.964 kr
Stavanger Stavanger 03.10.2022 (+5) 5 dager03.10.2022 (+5) 15.964 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk. Ved eksamen er vurderingskriterier obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt-test i henhold til STCW.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.10.2022 (+5) 2 dager05.10.2022 (+5) 7.394 kr
Grimstad Grimstad 13.10.2022 (+2) 2 dager13.10.2022 (+2) 7.394 kr
Haugesund Haugesund 04.10.2022 (+5) 2 dager04.10.2022 (+5) 7.394 kr
Kristiansund Kristiansund 10.10.2022 (+5) 2 dager10.10.2022 (+5) 7.394 kr
Stavanger Stavanger 11.10.2022 (+5) 2 dager11.10.2022 (+5) 7.394 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling for sjøfolk. Vurderingskriterier ved eksamen er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabell A-VI/4-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.10.2022 5 dager24.10.2022 11.253 kr
Grimstad, Grimstad 5 dager 11.253 kr
Grimstad, Grimstad 5 dager 11.253 kr
Kristiansund Kristiansund 17.10.2022 5 dager17.10.2022 11.253 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 11.253 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk - oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling for sjøfolk - oppdatering. Vurderingskriterier ved eksamen er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.552 kr
Grimstad Grimstad 13.10.2022 (+2) 2 dager13.10.2022 (+2) 6.552 kr
Haugesund Haugesund 29.09.2022 (+5) 2 dager29.09.2022 (+5) 6.552 kr