Mannskapskurs

ERM (Engine room resource management)

Kurset skal gi deltakerne økt forståelse for menneskelige faktorer som påvirker vår atferd og måten vi samhandler og kommuniserer på, være bedre rustet til å jobbe i team, og kunne være med på forhindre misforståelser og hindre at uhell og nesten-uhell skjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.07.2019 (+3) 3 dager03.07.2019 (+3) 10.700 kr
Grimstad Grimstad 03.07.2019 (+5) 3 dager03.07.2019 (+5) 10.700 kr
Haugesund Haugesund 07.08.2019 (+2) 3 dager07.08.2019 (+2) 10.700 kr
Kristiansund Kristiansund 10.07.2019 (+7) 3 dager10.07.2019 (+7) 10.700 kr
Stavanger Stavanger 02.07.2019 (+3) 3 dager02.07.2019 (+3) 10.700 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdateringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.07.2019 (+3) 3 dager03.07.2019 (+3) 7.900 kr
Haugesund Haugesund 01.07.2019 (+4) 3 dager01.07.2019 (+4) 7.900 kr
Kristiansund Kristiansund 19.06.2019 (+22) 3 dager19.06.2019 (+22) 7.900 kr
Stavanger Stavanger 09.07.2019 (+3) 3 dager09.07.2019 (+3) 7.900 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.07.2019 (+3) 5 dager01.07.2019 (+3) 14.900 kr
Haugesund Haugesund 12.08.2019 (+3) 5 dager12.08.2019 (+3) 14.900 kr
Kristiansund Kristiansund 01.07.2019 (+7) 5 dager01.07.2019 (+7) 14.900 kr
Stavanger Stavanger 15.07.2019 (+4) 5 dager15.07.2019 (+4) 14.900 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.07.2019 (+4) 2 dager04.07.2019 (+4) 6.900 kr
Grimstad Grimstad 2 dager 6.900 kr
Haugesund Haugesund 01.07.2019 (+4) 2 dager01.07.2019 (+4) 6.900 kr
Kristiansund Kristiansund 19.06.2019 (+21) 2 dager19.06.2019 (+21) 6.900 kr
Stavanger Stavanger 09.07.2019 (+4) 2 dager09.07.2019 (+4) 6.900 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.07.2019 (+1) 5 dager01.07.2019 (+1) 10.500 kr
Grimstad Grimstad 5 dager 10.500 kr
Haugesund Haugesund 08.07.2019 (+1) 5 dager08.07.2019 (+1) 10.500 kr
Kristiansund Kristiansund 5 dager 10.500 kr

STCW Medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.08.2019 (+2) 1 dag08.08.2019 (+2) 3.300 kr
Grimstad Grimstad 1 dag 3.300 kr
Haugesund Haugesund 28.06.2019 (+5) 1 dag28.06.2019 (+5) 3.300 kr
Kristiansund Kristiansund 21.06.2019 (+8) 1 dag21.06.2019 (+8) 3.300 kr
Stavanger Stavanger 20.06.2019 (+9) 1 dag20.06.2019 (+9) 3.300 kr

STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Vi tilbyr STCW oppgraderingskurs for dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 24.06.2019 (+2) 8 dager24.06.2019 (+2) 20.900 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 8 dager30.09.2019 20.900 kr

STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Vi tilbyr kurs i STCW oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 24.06.2019 (+2) 8 dager24.06.2019 (+2) 20.900 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 8 dager30.09.2019 20.900 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.06.2019 2 dager24.06.2019 5.100 kr
Haugesund Haugesund 19.06.2019 (+5) 2 dager19.06.2019 (+5) 5.100 kr
Kristiansund Kristiansund 27.06.2019 (+12) 2 dager27.06.2019 (+12) 5.100 kr
Stavanger Stavanger 20.06.2019 (+6) 2 dager20.06.2019 (+6) 5.100 kr

STCW Videregående sikkerhet oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.08.2019 (+2) 4 dager05.08.2019 (+2) 11.400 kr
Grimstad Grimstad 4 dager 11.400 kr
Haugesund Haugesund 13.08.2019 (+4) 4 dager13.08.2019 (+4) 11.400 kr
Kristiansund Kristiansund 18.06.2019 (+9) 4 dager18.06.2019 (+9) 11.400 kr
Stavanger Stavanger 22.07.2019 (+8) 4 dager22.07.2019 (+8) 11.400 kr

STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.10.2019 14 dager07.10.2019 23.500 kr
Haugesund Haugesund 24.06.2019 (+1) 14 dager24.06.2019 (+1) 23.500 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 14 dager30.09.2019 23.500 kr
Ålesund Ålesund 24.06.2019 14 dager24.06.2019 23.500 kr

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr STCW-F grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.07.2019 (+3) 5 dager01.07.2019 (+3) 14.900 kr
Grimstad Grimstad 5 dager 14.900 kr
Haugesund Haugesund 12.08.2019 (+4) 5 dager12.08.2019 (+4) 14.900 kr
Kristiansund Kristiansund 01.07.2019 (+7) 5 dager01.07.2019 (+7) 14.900 kr
Stavanger Stavanger 15.07.2019 (+4) 5 dager15.07.2019 (+4) 14.900 kr

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.08.2019 (+2) 3 dager05.08.2019 (+2) 9.500 kr
Grimstad Grimstad 30.07.2019 (+5) 3 dager30.07.2019 (+5) 9.500 kr
Haugesund Haugesund 25.06.2019 (+5) 3 dager25.06.2019 (+5) 9.500 kr
Kristiansund Kristiansund 18.06.2019 (+8) 3 dager18.06.2019 (+8) 9.500 kr
Stavanger Stavanger 22.07.2019 (+8) 3 dager22.07.2019 (+8) 9.500 kr

Høyspentkurs for maskinister / maskinoffiserer

Vi tilbyr høyspentkurs for maskinister / maskinoffiserer. Kurset skal gi kursdeltakerne kompetanse på betjening av elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer samt vedlikehold og reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr. Emneplaner fra Sjøfartdirektoratet benyttes, og eget kompendium.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager 25.000 kr

Oppdatering videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr oppdatering videregående sikkerhetsopplæring for offiserer. Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter fullført oppgraderingskurs får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redningsteknikker, forebyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.07.2019 (+3) 3 dager02.07.2019 (+3) 10.700 kr
Haugesund Haugesund 07.08.2019 (+2) 3 dager07.08.2019 (+2) 10.700 kr
Kristiansund Kristiansund 10.07.2019 (+6) 3 dager10.07.2019 (+6) 10.700 kr
Stavanger Stavanger 09.07.2019 (+4) 3 dager09.07.2019 (+4) 10.700 kr

Ship Security Officer

Vi tilbyr kurs i Ship Security Officer. Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk som skal tjenestegjøre som Ship Security Officer om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/5. Opplæringen dekker også kravene til CSO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 24.06.2019 (+3) 2 dager24.06.2019 (+3) 7.800 kr

STCW krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.06.2019 2 dager24.06.2019 5.100 kr
Haugesund Haugesund 19.06.2019 (+5) 2 dager19.06.2019 (+5) 5.100 kr
Horten Horten 01.07.2019 (+5) 2 dager01.07.2019 (+5) 5.600 kr
Kristiansund Kristiansund 27.06.2019 (+13) 2 dager27.06.2019 (+13) 5.100 kr
Stavanger Stavanger 20.06.2019 (+8) 2 dager20.06.2019 (+8) 5.100 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjon

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjonskurs. Med temaer som redningsteknikker,brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.07.2019 (+4) 3 dager03.07.2019 (+4) 7.900 kr
Haugesund Haugesund 01.07.2019 (+4) 3 dager01.07.2019 (+4) 7.900 kr
Horten Horten 04.07.2019 (+3) 2 dager04.07.2019 (+3) 8.800 kr
Kristiansund Kristiansund 19.06.2019 (+22) 3 dager19.06.2019 (+22) 7.900 kr
Stavanger Stavanger 09.07.2019 (+4) 3 dager09.07.2019 (+4) 7.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.07.2019 (+3) 5 dager01.07.2019 (+3) 14.900 kr
Haugesund Haugesund 12.08.2019 (+4) 5 dager12.08.2019 (+4) 14.900 kr
Horten Horten 24.06.2019 (+5) 5 dager24.06.2019 (+5) 17.900 kr
Kristiansund Kristiansund 01.07.2019 (+7) 5 dager01.07.2019 (+7) 14.900 kr
Stavanger Stavanger 24.06.2019 (+5) 5 dager24.06.2019 (+5) 14.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.07.2019 (+4) 2 dager03.07.2019 (+4) 8.000 kr
Haugesund Haugesund 01.07.2019 (+4) 2 dager01.07.2019 (+4) 8.000 kr
Horten Horten 04.07.2019 (+5) 2 dager04.07.2019 (+5) 8.800 kr
Kristiansund Kristiansund 19.06.2019 (+22) 2 dager19.06.2019 (+22) 8.000 kr
Stavanger Stavanger 09.07.2019 (+4) 2 dager09.07.2019 (+4) 8.000 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80)

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80). Skal du jobbe som skipsoffiser så er dette videregående sikkerhetskurset for sjøfolk nødvendig. Skipsoffiserer er en samlebetegnelse og kan bety kaptein, styrmann eller skipslege.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.10.2019 10 dager07.10.2019 23.000 kr
Haugesund Haugesund 24.06.2019 (+1) 10 dager24.06.2019 (+1) 23.000 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 10 dager30.09.2019 23.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for dekksoffiserer oppdatering. Er du dekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år. Kurset inneholder medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.08.2019 (+2) 4 dager05.08.2019 (+2) 13.300 kr
Grimstad Grimstad 4 dager 13.300 kr
Haugesund Haugesund 13.08.2019 (+4) 4 dager13.08.2019 (+4) 13.300 kr
Kristiansund Kristiansund 18.06.2019 (+8) 4 dager18.06.2019 (+8) 13.300 kr
Stavanger Stavanger 22.07.2019 (+8) 4 dager22.07.2019 (+8) 13.300 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering uten fartstid

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering uten dokumentert fartstid. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 24.06.2019 (+2) 8 dager24.06.2019 (+2) 20.000 kr
Horten Horten 09.09.2019 (+1) 8 dager09.09.2019 (+1) 28.700 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 8 dager30.09.2019 20.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.08.2019 (+2) 3 dager05.08.2019 (+2) 10.000 kr
Haugesund Haugesund 25.06.2019 (+5) 3 dager25.06.2019 (+5) 10.000 kr
Horten Horten 18.06.2019 (+5) 3 dager18.06.2019 (+5) 12.700 kr
Kristiansund Kristiansund 18.06.2019 (+8) 3 dager18.06.2019 (+8) 10.000 kr
Stavanger Stavanger 22.07.2019 (+8) 3 dager22.07.2019 (+8) 10.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering uten fartstid

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering uten dokumentert fartstid. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 24.06.2019 (+2) 8 dager24.06.2019 (+2) 20.000 kr
Horten Horten 09.09.2019 (+1) 8 dager09.09.2019 (+1) 28.700 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 8 dager30.09.2019 20.000 kr

STCW til GSK sikkerhetskurs

Vi tilbyr STCW til GSK sikkerhetskurs. Er det mer enn et år siden du tok IMO60 / IMO50 sikkerhetskurs for sjøfolk? Om du vil oppgradere til GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere, er dette kurset for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.06.2019 (+71) 2 dager18.06.2019 (+71) 11.000 kr