Mannskapskurs

D6 Kran og løfteoperasjoner

Vi tilbyr kurs i D6 kran og løfteoperasjoner. Kurset skal sikre at deltakerne får tilstrekkelig kunnskap til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap ved løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag e-læring og 1 dag simulator /... 5.450 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk med e-læring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk med e-læring. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt I STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 19.10.2022 (+1) 2 dager19.10.2022 (+1) 14.900 kr

Hurtigbåt Assessor

Vi tilbyr kurs i hurtigbåt Assessor. Læremål: Etter kurset skal deltakerne vise at de kan utarbeide og gjennomføre et opplæringssystem som kvalifiserer og evaluerer personell om bord i hurtigbåt videreutvikle kunnskap og forståelse av menneskelige faktorer som har innvirkning på føring av hurtigbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 18.10.2022 (+3) 2 dager18.10.2022 (+3) 18.900 kr

Hurtigbåt grunnkurs

Vi tilbyr hurtigbåt grunnkurs. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre sikkert vakthold og god ledelse på hurtigbåt. Kurset gjennomføres med e-læring, gruppearbeid og praktiske øvelser i simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 18.10.2022 (+4) 2 dager18.10.2022 (+4) 17.900 kr

Hurtigbåt oppdatering

Vi tilbyr oppdateringskurs i hurtigbåt. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre sikkert vakthold og god ledelse på hurtigbåt. Kurset gjennomføres med e-læring, gruppearbeid og praktiske øvelser i simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 18.10.2022 (+3) 2 dager18.10.2022 (+3) 13.950 kr

Hurtiggående MOB

Vi tilbyr kurs i hurtiggående MOB. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/2-2. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 3 dager 14.900 kr

Medisinsk behandling (40 timer)

Vi tilbyr kurs i medisinsk medisinsk behandling (40 timer). Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre medisinsk behandling i henhold til tabell A VI/4-2. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 5 dager 17.500 kr

Medisinsk behandling oppdatering

Vi tilbyr oppdateringskurs i medisinsk behandling. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre medisinsk behandling i henhold til tabell A VI/4-2 og krav i nevnte EU direktiv. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 2 dager 7.500 kr

Oppdatering for maskinister (24t rep. offiserer)

Vi tilbyr oppdatering for maskinister. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 01.11.2022 (+1) 2 dager01.11.2022 (+1) 10.950 kr

Oppdatering hurtiggående MOB

Vi tilbyr oppdatering i hurtiggående MOB. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/2-2. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 08.12.2022 1 dag08.12.2022 9.800 kr

Oppdatering medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr oppdatering i medisinsk førstehjelp A-VI/4-1. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/4-1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag 4.950 kr

Oppdatering passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr oppdatering i passasjer- og krisehåndtering. Målsettingen er at etter kurset skal deltakeren kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2 kolonne 1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag 5.450 kr

Oppdatering redningsfarkost (livbåt)

Vi tilbyr kurs i oppdatering redningsfarkost (livbåt). Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne være oppdatert til kunne føre livbåt. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 18.10.2022 (+2) 1 dag18.10.2022 (+2) 4.950 kr

Passasjer- og krisehåndtering med e-læring

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering med e-læring. Målsettingen er at etter kurset skal deltakeren kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2 kolonne 1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag 5.950 kr

Redningsfarkost (livbåt)

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost (livbåt). Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne før livbåt. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 02.11.2022 3 dager + e-læringsmodul02.11.2022 13.950 kr

Repetisjonskurs for fiskere

Vi tilbyr repetisjonskurs for fiskere. Målsettingen med kurset er å sikre at deltakerne får en grunnleggende sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten om bord på fiskefartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 17.10.2022 (+1) 1 dag17.10.2022 (+1) 8.900 kr

Repetisjonskurs for underordnede

Vi tilbyr repetisjonskurs for underordnede. Målsettingen med kurset er å sikre at deltakerne får oppdatert sin grunnleggende sikkerhetsopplæring, som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 17.10.2022 (+1) 1 dag17.10.2022 (+1) 7.400 kr

Sertifikatprøve for maskinoffiserer

Vi tilbyr sertifikatprøve for maskinoffiserer. Målsettingen er at etter kurset får deltakerne mulighet til å revitalisere sitt maskinoffisersertifikat. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag 19.900 kr

Sikkerhetskurs for maskinoffiserer 66 timer

Vi tilbyr 66 timers sikkerhetskurs for maskinoffiser. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 6 dager 22.900 kr

Sikkerhetskurs for navigatører 66 timer

Vi tilbyr 66 timers sikkerhetskurs for navigatører. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1 (maskin og dekk) og medisinsk behandling (dekk).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 29.10.2022 (+1) 6 dager29.10.2022 (+1) 22.900 kr

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip med e-læring

Vi tilbyr sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip med e-læring. Kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 19.10.2022 (+1) 2 dager19.10.2022 (+1) 9.900 kr

Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Vi tilbyr kurs i sjøfolk med særlige sikringsplikter. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/6-2. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag 3.900 kr

Videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80)

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80). Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW regel A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Kurset vil gå igjennom helg. Dvs. 10 dager fortløpende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 10 dager 25.900 kr

Crisis management basic course

Vi tilbyr crisis management basic course

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 16.600 kr

Crisis management refresher

Vi tilbyr crisis management refresher

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.12.2022 1 dag02.12.2022 9.400 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere. Kurset omfatter de krav som stilles i STCW-F konvensjonens kapittel III, regel 1, pkt 1: 1,1, 1,2 1.3, 1,4, 1,5 og 1,6 og omfatter:

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.10.2022 (+4) 3 dager + 2 dager E-læring12.10.2022 (+4) 16.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 3 dager + 2 dager E-læring 16.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering. Kurset omfatter de krav som stilles i STCW-F konvensjonens kapittel III, regel 1, pkt 1: 1,1, 1,2 1.3, 1,4, 1,5 og 1,6 og omfatter: F kapittel 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.10.2022 (+2) 1 dag + 1 dag e-læring10.10.2022 (+2) 7.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 1 dag + 1 dag e-læring 7.500 kr

GSK - rep.kurs for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK - rep.kurs for beredskapspersonell

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.990 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 03.10.2022 (+6) 1 dag03.10.2022 (+6) 5.990 kr
Strand / Jørpeland 17.10.2022 1 dag 17.10.2022 5.990 kr
Strand / Jørpeland 31.10.2022 1 dag 31.10.2022 5.990 kr
Strand / Jørpeland 14.11.2022 1 dag 14.11.2022 5.990 kr
Strand / Jørpeland 28.11.2022 1 dag 28.11.2022 5.990 kr
Strand / Jørpeland 12.12.2022 1 dag 12.12.2022 5.990 kr
Strand / Jørpeland 19.12.2022 1 dag 19.12.2022 5.990 kr

Medisinsk behandling

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.12.2022 5 dager12.12.2022 12.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 5 dager 12.500 kr

Medisinsk behandling oppdatering

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 6.900 kr

Medisinsk behandling oppdatering m/e-læring

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling oppdatering m/e-læring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.10.2022 (+5) 2 dager, hvor 0,5 dag er e-læring04.10.2022 (+5) 6.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager, hvor 0,5 dag er e-læring 6.900 kr

Oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

Vi tilbyr oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.11.2022 8 dager30.11.2022 20.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 8 dager 20.000 kr

Oppgradering maskinoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

Vi tilbyr oppgradering maskinoffiserer uten dokumentert fartstid 66t.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.11.2022 8 dager30.11.2022 20.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 8 dager 20.000 kr

STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip

Vi tilbyr STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip. Dette kurset tilfredsstiller kravene til Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.10.2022 (+4) 3,5 dag, hvorav 1,5 dag av kurset g...12.10.2022 (+4) 9.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 3,5 dag, hvorav 1,5 dag av kurset g... 9.900 kr

STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip - oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip (imo35), oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.900 kr

STCW Videregående sikkerhetskurs inkl medisinsk beh., oppdatering

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen e-læring + tre dager praksis 13.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland e-læring + tre dager praksis 13.000 kr

STCW videregående sikkerhetskurs, oppdatering

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetskurs, oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 3 dager 9.500 kr

STCW Videregående sikkerhetskurs, oppdatering - e-læring

Vi tilbyr STCW Videregående sikkerhetskurs, oppdatering m/e-læring. Den teoretiske delen av kurset gjennomføres utenfor kurssenteret, som e-læring i forkant av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 10.10.2022 (+5) 2 dager10.10.2022 (+5) 9.500 kr
Strand / Jørpeland 24.10.2022 2 dager 24.10.2022 9.500 kr
Strand / Jørpeland 07.11.2022 2 dager 07.11.2022 9.500 kr
Strand / Jørpeland 21.11.2022 2 dager 21.11.2022 9.500 kr
Strand / Jørpeland 05.12.2022 2 dager 05.12.2022 9.500 kr
Strand / Jørpeland 19.12.2022 2 dager 19.12.2022 9.500 kr

Videregående sikkerhetskurs inkl medisinsk beh., oppd. m/e-læring

Vi tilbyr videregående sikkerhetskurs inkl medisinsk beh., oppdatering m/e-læring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen ursets varighet tilsvarer 5 kursdag... 13.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 10.10.2022 (+5) ursets varighet tilsvarer 5 kursdag...10.10.2022 (+5) 13.000 kr

Videregående sikkerhetskurs inkl medisinsk beh., oppdatering

Vi tilbyr videregående sikkerhetskurs inkl medisinsk beh., oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 13.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 5 dager 13.000 kr

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter fullført oppgraderingskurs får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redningsteknikker, forebyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.10.2022 (+5) 3 dager05.10.2022 (+5) 11.471 kr
Haugesund Haugesund 04.10.2022 (+5) 3 dager04.10.2022 (+5) 11.471 kr
Kristiansund Kristiansund 3 dager 11.471 kr
Stavanger Stavanger 11.10.2022 (+5) 3 dager11.10.2022 (+5) 11.471 kr

Ship Security Officer

Vi tilbyr kurs i Ship Security Officer. Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk som skal tjenestegjøre som Ship Security Officer om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/5. Opplæringen dekker også kravene til CSO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 07.12.2022 2 dager07.12.2022 8.400 kr

STCW krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.11.2022 (+1) 2 dager14.11.2022 (+1) 5.470 kr
Grimstad, ResQ Safety ... Grimstad 06.10.2022 (+2) 2 dager06.10.2022 (+2) 5.470 kr
Grimstad, ResQ Safety ... 03.11.2022 2 dager 03.11.2022 5.470 kr
Grimstad, ResQ Safety ... 01.12.2022 2 dager 01.12.2022 5.470 kr
Grimstad, ResQ Safety ... Grimstad 06.10.2022 (+2) 2 dager06.10.2022 (+2) 5.470 kr
Grimstad, ResQ Safety ... 03.11.2022 2 dager 03.11.2022 5.470 kr
Grimstad, ResQ Safety ... 01.12.2022 2 dager 01.12.2022 5.470 kr
Haugesund Haugesund 06.10.2022 (+5) 2 dager06.10.2022 (+5) 5.470 kr
Horten Horten 17.10.2022 (+3) 2 dager17.10.2022 (+3) 6.200 kr
Kristiansund Kristiansund 06.10.2022 (+2) 2 dager06.10.2022 (+2) 5.470 kr
Stavanger Stavanger 13.10.2022 (+4) 2 dager13.10.2022 (+4) 5.470 kr

STCW krise og passasjerhåndtering – repetisjon

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndterin – repetisjon. Skal man jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet er det viktig med et gyldig sertifikat. Dette må repeteres hvert 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.11.2022 1 dager28.11.2022 3.016 kr
Grimstad Grimstad 07.10.2022 (+2) 1 dager07.10.2022 (+2) 3.016 kr
Haugesund Haugesund 07.10.2022 (+5) 1 dager07.10.2022 (+5) 3.016 kr
Kristiansund Kristiansund 07.10.2022 (+2) 1 dager07.10.2022 (+2) 3.016 kr
Stavanger Stavanger 14.10.2022 (+4) 1 dager14.10.2022 (+4) 3.016 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjon

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjonskurs. Med temaer som redningsteknikker,brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.11.2022 (+9) 3 dager16.11.2022 (+9) 8.466 kr
Grimstad Grimstad 13.10.2022 (+2) 2 dager13.10.2022 (+2) 8.466 kr
Haugesund Haugesund 04.10.2022 (+5) 3 dager04.10.2022 (+5) 8.466 kr
Horten Horten 13.10.2022 (+4) 2 dager13.10.2022 (+4) 9.700 kr
Kristiansund Kristiansund 10.10.2022 (+5) 3 dager10.10.2022 (+5) 8.466 kr
Stavanger Stavanger 11.10.2022 (+5) 3 dager11.10.2022 (+5) 8.466 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.10.2022 (+4) 5 dager10.10.2022 (+4) 15.964 kr
Grimstad Grimstad 24.10.2022 5 dager24.10.2022 15.964 kr
Haugesund Haugesund 10.10.2022 (+3) 5 dager10.10.2022 (+3) 15.964 kr
Horten Horten 10.10.2022 (+3) 5 dager10.10.2022 (+3) 19.600 kr
Kristiansund Kristiansund 10.10.2022 (+4) 5 dager10.10.2022 (+4) 15.964 kr
Stavanger Stavanger 03.10.2022 (+5) 5 dager03.10.2022 (+5) 15.964 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.10.2022 (+26) 2 dager05.10.2022 (+26) 7.394 kr
Grimstad Grimstad 13.10.2022 (+2) 2 dager13.10.2022 (+2) 7.394 kr
Haugesund Haugesund 04.10.2022 (+5) 2 dager04.10.2022 (+5) 7.394 kr
Horten Horten 13.10.2022 (+2) 2 dager13.10.2022 (+2) 9.700 kr
Kristiansund Kristiansund 05.10.2022 (+8) 2 dager05.10.2022 (+8) 7.394 kr
Stavanger Stavanger 11.10.2022 (+29) 2 dager11.10.2022 (+29) 7.394 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon med e-læring

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon med e-læring. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.11.2022 (+2) 1 dag og e-læring E-læring gjennomf...14.11.2022 (+2) 7.394 kr
Grimstad Grimstad 14.10.2022 (+2) 1 dag og e-læring E-læring gjennomf...14.10.2022 (+2) 7.394 kr
Haugesund Haugesund 05.10.2022 (+5) 1 dag og e-læring E-læring gjennomf...05.10.2022 (+5) 7.394 kr
Horten Horten 1 dag og e-læring E-læring gjennomf... 7.110 kr
Kristiansund Kristiansund 11.10.2022 (+5) 1 dag og e-læring E-læring gjennomf...11.10.2022 (+5) 7.394 kr
Stavanger Stavanger 12.10.2022 (+5) 1 dag og e-læring E-læring gjennomf...12.10.2022 (+5) 7.394 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80)

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80). Skal du jobbe som skipsoffiser så er dette videregående sikkerhetskurset for sjøfolk nødvendig. Skipsoffiserer er en samlebetegnelse og kan bety kaptein, styrmann eller skipslege.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.10.2022 10 dager10.10.2022 25.178 kr
Grimstad Grimstad 10 dager 24.210 kr
Haugesund Haugesund 10 dager 24.210 kr
Horten Horten 21.11.2022 10 dager21.11.2022 34.100 kr
Kristiansund Kristiansund 03.10.2022 10 dager03.10.2022 25.178 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering Er du ekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.10.2022 (+27) 5 dager10.10.2022 (+27) 15.548 kr
Grimstad Grimstad 10.10.2022 (+2) 5 dager10.10.2022 (+2) 15.548 kr
Haugesund Haugesund 10.10.2022 (+4) 5 dager10.10.2022 (+4) 15.548 kr
Horten Horten 5 dager 13.500 kr
Kristiansund Kristiansund 10.10.2022 (+3) 5 dager10.10.2022 (+3) 15.548 kr
Stavanger Stavanger 03.10.2022 (+3) 5 dager03.10.2022 (+3) 15.548 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering u/dokumentert farts

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering uten dokumentert fartstid. Er du dekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 03.10.2022 8 dager03.10.2022 22.391 kr
Horten Horten 21.11.2022 8 dager21.11.2022 31.400 kr
Kristiansund Kristiansund 03.10.2022 8 dager03.10.2022 22.391 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.10.2022 (+27) 3 dager10.10.2022 (+27) 10.182 kr
Grimstad Grimstad 10.10.2022 (+2) 3 dager10.10.2022 (+2) 10.182 kr
Haugesund Haugesund 10.10.2022 (+4) 3 dager10.10.2022 (+4) 10.182 kr
Horten Horten 17.10.2022 (+3) 3 dager17.10.2022 (+3) 13.900 kr
Kristiansund Kristiansund 10.10.2022 (+3) 3 dager10.10.2022 (+3) 10.182 kr
Stavanger Stavanger 03.10.2022 (+3) 3 dager03.10.2022 (+3) 10.182 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering uten fartstid

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering uten dokumentert fartstid. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 8 dager 22.391 kr
Horten Horten 21.11.2022 8 dager21.11.2022 31.400 kr
Kristiansund Kristiansund 03.10.2022 8 dager03.10.2022 22.391 kr

STCW til GSK sikkerhetskurs

Vi tilbyr STCW til GSK sikkerhetskurs. Er det mer enn et år siden du tok IMO60 / IMO50 sikkerhetskurs for sjøfolk? Om du vil oppgradere til GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere, er dette kurset for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.10.2022 (+113) 2 dager03.10.2022 (+113) 8.788 kr
Bergen 04.10.2022 2 dager 04.10.2022 8.788 kr
Bergen 05.10.2022 2 dager 05.10.2022 8.788 kr
Bergen 10.10.2022 2 dager 10.10.2022 8.788 kr
Bergen 11.10.2022 2 dager 11.10.2022 8.788 kr
Bergen 12.10.2022 2 dager 12.10.2022 8.788 kr
Bergen 17.10.2022 2 dager 17.10.2022 8.788 kr
Bergen 18.10.2022 2 dager 18.10.2022 8.788 kr
Bergen 19.10.2022 2 dager 19.10.2022 8.788 kr
Bergen 24.10.2022 2 dager 24.10.2022 8.788 kr
Bergen 25.10.2022 2 dager 25.10.2022 8.788 kr
Bergen 26.10.2022 2 dager 26.10.2022 8.788 kr
Bergen 31.10.2022 2 dager 31.10.2022 8.788 kr
Bergen 01.11.2022 2 dager 01.11.2022 8.788 kr
Bergen 02.11.2022 2 dager 02.11.2022 8.788 kr
Bergen 07.11.2022 2 dager 07.11.2022 8.788 kr
Bergen 08.11.2022 2 dager 08.11.2022 8.788 kr
Bergen 09.11.2022 2 dager 09.11.2022 8.788 kr
Bergen 14.11.2022 2 dager 14.11.2022 8.788 kr
Bergen 15.11.2022 2 dager 15.11.2022 8.788 kr
Bergen 16.11.2022 2 dager 16.11.2022 8.788 kr
Bergen 21.11.2022 2 dager 21.11.2022 8.788 kr
Bergen 22.11.2022 2 dager 22.11.2022 8.788 kr
Bergen 23.11.2022 2 dager 23.11.2022 8.788 kr
Bergen 28.11.2022 2 dager 28.11.2022 8.788 kr
Bergen 29.11.2022 2 dager 29.11.2022 8.788 kr
Bergen 30.11.2022 2 dager 30.11.2022 8.788 kr
Bergen 05.12.2022 2 dager 05.12.2022 8.788 kr
Bergen 06.12.2022 2 dager 06.12.2022 8.788 kr
Bergen 07.12.2022 2 dager 07.12.2022 8.788 kr
Bergen 12.12.2022 2 dager 12.12.2022 8.788 kr
Bergen 13.12.2022 2 dager 13.12.2022 8.788 kr
Bergen 19.12.2022 2 dager 19.12.2022 8.788 kr
Bergen 21.12.2022 2 dager 21.12.2022 8.788 kr
Bergen 02.01.2023 2 dager 02.01.2023 8.788 kr
Bergen 03.01.2023 2 dager 03.01.2023 8.788 kr
Bergen 04.01.2023 2 dager 04.01.2023 8.788 kr
Bergen 09.01.2023 2 dager 09.01.2023 8.788 kr
Bergen 10.01.2023 2 dager 10.01.2023 8.788 kr
Bergen 11.01.2023 2 dager 11.01.2023 8.788 kr
Bergen 16.01.2023 2 dager 16.01.2023 8.788 kr
Bergen 17.01.2023 2 dager 17.01.2023 8.788 kr
Bergen 18.01.2023 2 dager 18.01.2023 8.788 kr
Bergen 18.01.2023 2 dager 18.01.2023 8.788 kr
Bergen 23.01.2023 2 dager 23.01.2023 8.788 kr
Bergen 24.01.2023 2 dager 24.01.2023 8.788 kr
Bergen 25.01.2023 2 dager 25.01.2023 8.788 kr
Bergen 30.01.2023 2 dager 30.01.2023 8.788 kr
Bergen 31.01.2023 2 dager 31.01.2023 8.788 kr
Bergen 01.02.2023 2 dager 01.02.2023 8.788 kr
Bergen 06.02.2023 2 dager 06.02.2023 8.788 kr
Bergen 06.02.2023 2 dager 06.02.2023 8.788 kr
Bergen 07.02.2023 2 dager 07.02.2023 8.788 kr
Bergen 08.02.2023 2 dager 08.02.2023 8.788 kr
Bergen 13.02.2023 2 dager 13.02.2023 8.788 kr
Bergen 14.02.2023 2 dager 14.02.2023 8.788 kr
Bergen 15.02.2023 2 dager 15.02.2023 8.788 kr
Bergen 20.02.2023 2 dager 20.02.2023 8.788 kr
Bergen 21.02.2023 2 dager 21.02.2023 8.788 kr
Bergen 22.02.2023 2 dager 22.02.2023 8.788 kr
Bergen 27.02.2023 2 dager 27.02.2023 8.788 kr
Bergen 28.02.2023 2 dager 28.02.2023 8.788 kr
Bergen 01.03.2023 2 dager 01.03.2023 8.788 kr
Bergen 06.03.2023 2 dager 06.03.2023 8.788 kr
Bergen 07.03.2023 2 dager 07.03.2023 8.788 kr
Bergen 08.03.2023 2 dager 08.03.2023 8.788 kr
Bergen 13.03.2023 2 dager 13.03.2023 8.788 kr
Bergen 14.03.2023 2 dager 14.03.2023 8.788 kr
Bergen 15.03.2023 2 dager 15.03.2023 8.788 kr
Bergen 20.03.2023 2 dager 20.03.2023 8.788 kr
Bergen 21.03.2023 2 dager 21.03.2023 8.788 kr
Bergen 22.03.2023 2 dager 22.03.2023 8.788 kr
Bergen 27.03.2023 2 dager 27.03.2023 8.788 kr
Bergen 28.03.2023 2 dager 28.03.2023 8.788 kr
Bergen 29.03.2023 2 dager 29.03.2023 8.788 kr
Bergen 03.04.2023 2 dager 03.04.2023 8.788 kr
Bergen 04.04.2023 2 dager 04.04.2023 8.788 kr
Bergen 05.04.2023 2 dager 05.04.2023 8.788 kr
Bergen 11.04.2023 2 dager 11.04.2023 8.788 kr
Bergen 12.04.2023 2 dager 12.04.2023 8.788 kr
Bergen 17.04.2023 2 dager 17.04.2023 8.788 kr
Bergen 18.04.2023 2 dager 18.04.2023 8.788 kr
Bergen 18.04.2023 2 dager 18.04.2023 8.788 kr
Bergen 18.04.2023 2 dager 18.04.2023 8.788 kr
Bergen 19.04.2023 2 dager 19.04.2023 8.788 kr
Bergen 24.04.2023 2 dager 24.04.2023 8.788 kr
Bergen 25.04.2023 2 dager 25.04.2023 8.788 kr
Bergen 26.04.2023 2 dager 26.04.2023 8.788 kr
Bergen 02.05.2023 2 dager 02.05.2023 8.788 kr
Bergen 02.05.2023 2 dager 02.05.2023 8.788 kr
Bergen 02.05.2023 2 dager 02.05.2023 8.788 kr
Bergen 02.05.2023 2 dager 02.05.2023 8.788 kr
Bergen 03.05.2023 2 dager 03.05.2023 8.788 kr
Bergen 08.05.2023 2 dager 08.05.2023 8.788 kr
Bergen 09.05.2023 2 dager 09.05.2023 8.788 kr
Bergen 10.05.2023 2 dager 10.05.2023 8.788 kr
Bergen 15.05.2023 2 dager 15.05.2023 8.788 kr
Bergen 22.05.2023 2 dager 22.05.2023 8.788 kr
Bergen 23.05.2023 2 dager 23.05.2023 8.788 kr
Bergen 24.05.2023 2 dager 24.05.2023 8.788 kr
Bergen 30.05.2023 2 dager 30.05.2023 8.788 kr
Bergen 31.05.2023 2 dager 31.05.2023 8.788 kr
Bergen 05.06.2023 2 dager 05.06.2023 8.788 kr
Bergen 06.06.2023 2 dager 06.06.2023 8.788 kr
Bergen 07.06.2023 2 dager 07.06.2023 8.788 kr
Bergen 12.06.2023 2 dager 12.06.2023 8.788 kr
Bergen 13.06.2023 2 dager 13.06.2023 8.788 kr
Bergen 14.06.2023 2 dager 14.06.2023 8.788 kr
Bergen 19.06.2023 2 dager 19.06.2023 8.788 kr
Bergen 20.06.2023 2 dager 20.06.2023 8.788 kr
Bergen 21.06.2023 2 dager 21.06.2023 8.788 kr
Bergen 26.06.2023 2 dager 26.06.2023 8.788 kr
Bergen 27.06.2023 2 dager 27.06.2023 8.788 kr
Bergen 28.06.2023 2 dager 28.06.2023 8.788 kr
Grimstad Grimstad 03.10.2022 (+11) 2 dager03.10.2022 (+11) 8.788 kr
Haugesund Haugesund 03.10.2022 (+71) 2 dager03.10.2022 (+71) 8.788 kr
Haugesund 06.10.2022 2 dager 06.10.2022 8.788 kr
Haugesund 10.10.2022 2 dager 10.10.2022 8.788 kr
Haugesund 13.10.2022 2 dager 13.10.2022 8.788 kr
Haugesund 17.10.2022 2 dager 17.10.2022 8.788 kr
Haugesund 20.10.2022 2 dager 20.10.2022 8.788 kr
Haugesund 24.10.2022 2 dager 24.10.2022 8.788 kr
Haugesund 27.10.2022 2 dager 27.10.2022 8.788 kr
Haugesund 31.10.2022 2 dager 31.10.2022 8.788 kr
Haugesund 03.11.2022 2 dager 03.11.2022 8.788 kr
Haugesund 07.11.2022 2 dager 07.11.2022 8.788 kr
Haugesund 10.11.2022 2 dager 10.11.2022 8.788 kr
Haugesund 14.11.2022 2 dager 14.11.2022 8.788 kr
Haugesund 17.11.2022 2 dager 17.11.2022 8.788 kr
Haugesund 21.11.2022 2 dager 21.11.2022 8.788 kr
Haugesund 24.11.2022 2 dager 24.11.2022 8.788 kr
Haugesund 28.11.2022 2 dager 28.11.2022 8.788 kr
Haugesund 01.12.2022 2 dager 01.12.2022 8.788 kr
Haugesund 05.12.2022 2 dager 05.12.2022 8.788 kr
Haugesund 08.12.2022 2 dager 08.12.2022 8.788 kr
Haugesund 12.12.2022 2 dager 12.12.2022 8.788 kr
Haugesund 15.12.2022 2 dager 15.12.2022 8.788 kr
Haugesund 19.12.2022 2 dager 19.12.2022 8.788 kr
Haugesund 02.01.2023 2 dager 02.01.2023 8.788 kr
Haugesund 05.01.2023 2 dager 05.01.2023 8.788 kr
Haugesund 09.01.2023 2 dager 09.01.2023 8.788 kr
Haugesund 12.01.2023 2 dager 12.01.2023 8.788 kr
Haugesund 16.01.2023 2 dager 16.01.2023 8.788 kr
Haugesund 19.01.2023 2 dager 19.01.2023 8.788 kr
Haugesund 23.01.2023 2 dager 23.01.2023 8.788 kr
Haugesund 26.01.2023 2 dager 26.01.2023 8.788 kr
Haugesund 30.01.2023 2 dager 30.01.2023 8.788 kr
Haugesund 02.02.2023 2 dager 02.02.2023 8.788 kr
Haugesund 06.02.2023 2 dager 06.02.2023 8.788 kr
Haugesund 09.02.2023 2 dager 09.02.2023 8.788 kr
Haugesund 13.02.2023 2 dager 13.02.2023 8.788 kr
Haugesund 16.02.2023 2 dager 16.02.2023 8.788 kr
Haugesund 20.02.2023 2 dager 20.02.2023 8.788 kr
Haugesund 23.02.2023 2 dager 23.02.2023 8.788 kr
Haugesund 27.02.2023 2 dager 27.02.2023 8.788 kr
Haugesund 02.03.2023 2 dager 02.03.2023 8.788 kr
Haugesund 06.03.2023 2 dager 06.03.2023 8.788 kr
Haugesund 09.03.2023 2 dager 09.03.2023 8.788 kr
Haugesund 13.03.2023 2 dager 13.03.2023 8.788 kr
Haugesund 16.03.2023 2 dager 16.03.2023 8.788 kr
Haugesund 20.03.2023 2 dager 20.03.2023 8.788 kr
Haugesund 23.03.2023 2 dager 23.03.2023 8.788 kr
Haugesund 27.03.2023 2 dager 27.03.2023 8.788 kr
Haugesund 30.03.2023 2 dager 30.03.2023 8.788 kr
Haugesund 03.04.2023 2 dager 03.04.2023 8.788 kr
Haugesund 11.04.2023 2 dager 11.04.2023 8.788 kr
Haugesund 13.04.2023 2 dager 13.04.2023 8.788 kr
Haugesund 17.04.2023 2 dager 17.04.2023 8.788 kr
Haugesund 20.04.2023 2 dager 20.04.2023 8.788 kr
Haugesund 24.04.2023 2 dager 24.04.2023 8.788 kr
Haugesund 27.04.2023 2 dager 27.04.2023 8.788 kr
Haugesund 04.05.2023 2 dager 04.05.2023 8.788 kr
Haugesund 08.05.2023 2 dager 08.05.2023 8.788 kr
Haugesund 11.05.2023 2 dager 11.05.2023 8.788 kr
Haugesund 15.05.2023 2 dager 15.05.2023 8.788 kr
Haugesund 22.05.2023 2 dager 22.05.2023 8.788 kr
Haugesund 25.05.2023 2 dager 25.05.2023 8.788 kr
Haugesund 30.05.2023 2 dager 30.05.2023 8.788 kr
Haugesund 01.06.2023 2 dager 01.06.2023 8.788 kr
Haugesund 05.06.2023 2 dager 05.06.2023 8.788 kr
Haugesund 08.06.2023 2 dager 08.06.2023 8.788 kr
Haugesund 12.06.2023 2 dager 12.06.2023 8.788 kr
Haugesund 15.06.2023 2 dager 15.06.2023 8.788 kr
Haugesund 19.06.2023 2 dager 19.06.2023 8.788 kr
Haugesund 22.06.2023 2 dager 22.06.2023 8.788 kr
Haugesund 26.06.2023 2 dager 26.06.2023 8.788 kr
Haugesund 29.06.2023 2 dager 29.06.2023 8.788 kr
Horten Horten 03.10.2022 (+11) 2 dager03.10.2022 (+11) 10.300 kr