MOB-kurs - Mann over bord

Kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon

Vi tilbyr kombikurs i HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 23.03.2020 (+2) 4 dager23.03.2020 (+2) 26.300 kr

Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114) for MOB-båt mannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 16.03.2020 4 dager16.03.2020 17.200 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 16.03.2020 (+1) 4 dager16.03.2020 (+1) 15.000 kr

Liten MOB-båt repetisjon med mørkekjøring (OSE 114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - med mørkekjøring (OSE 114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 10.03.2020 (+1) 1 dag10.03.2020 (+1) 10.100 kr

Liten MOB-båt repetisjon uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs uten mørkekjøring (OSE114). Et representativt utvalg av innholdet i Liten MOB-båt-grunnkurs tilpasset elevens forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelsen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 10.03.2020 (+4) 1 dag10.03.2020 (+4) 8.000 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 13.300 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 7.200 kr

Livbåtfører - sliskestup livbåt grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - sliskestup livbåt grunnkurs (OSE129). Du lærer å håndtere alle saker som er nødvendige for å være livbåtfører ved et havari eller i en ulykke der evakuering blir nødvendig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 19.200 kr

Livbåtfører - sliskestup livbåt repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - sliskestup livbåt repetisjon (OSE129). Et representativt utvalg av innholdet i sliskestup livbåt grunnkurset tilpasset forkunnskaper av elevene med stor vekt på praktisk trening og øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 06.03.2020 (+5) 1 dag06.03.2020 (+5) 11.100 kr

STCW Hurtiggående MOB-båt grunnkurs (A-VI / 2-2)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW Hurtiggående MOB-båt (A-VI / 2-2). Ha forståelse av hurtiggående mann-overbord-båters konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og utrustning. Ta ansvar for utsettingsutstyr og redskaper slik det normalt er montert under utsetting og berging.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 16.03.2020 (+1) 4 dager16.03.2020 (+1) 15.000 kr

STCW Hurtiggående MOB-båt oppdatering (A-VI / 2-2)

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtiggående MOB-båt oppdatering (A-VI / 2-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 25.02.2020 (+7) 2 dager25.02.2020 (+7) 9.000 kr

STCW Redningsfarkoster (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkoster (A-VI / 2-1) for førere av redningsfarkoster og mob-båter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 31.03.2020 (+2) 4 dager31.03.2020 (+2) 13.300 kr

STCW Redningsfarkoster oppdatering (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr kurs i STCW Redningsfarkoster oppdatering (A-VI / 2-1) for førere av redningsfarkoster og mob-båter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 24.02.2020 (+8) 1 dag24.02.2020 (+8) 6.100 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs - OSE135

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 09.03.2020 (+6) 4 dager09.03.2020 (+6) 10.500 kr
Horten Horten 14.04.2020 (+6) 4 dager14.04.2020 (+6) 11.900 kr
Kristiansund Kristiansund 09.03.2020 (+10) 4 dager09.03.2020 (+10) 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon - OSE135

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 6.500 kr
Horten Horten 1 dag 4.700 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.500 kr

Livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129

Vi tilbyr livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering. Kurset omhandler alt fra å gå i båtene, utsettning og komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 16.03.2020 (+5) 4 dager16.03.2020 (+5) 18.700 kr

Livbåtfører sliskelivbåt repetisjon - OSE129

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliskelivbåt - OSE129. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt siskelivbåt. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag

MOB - Mann over bord, liten båt

Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på plattform? Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 13.900 kr
Grimstad Grimstad 25.02.2020 (+8) 4 dager25.02.2020 (+8) 13.900 kr
Haugesund Haugesund 10.03.2020 (+5) 4 dager10.03.2020 (+5) 14.940 kr
Horten Horten 16.03.2020 (+7) 4 dager16.03.2020 (+7) 15.100 kr
Kristiansund Kristiansund 25.02.2020 (+9) 4 dager25.02.2020 (+9) 14.940 kr
Stavanger Stavanger 03.03.2020 (+20) 4 dager03.03.2020 (+20) 14.940 kr

MOB - Mann over bord, liten båt repetisjon

Vi tilbyr MOB - Mann over bord, liten båt repetisjonskurs. Repeterer kunnskapene dine på hvordan du skal håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 9.500 kr
Grimstad Grimstad 1 dag 9.500 kr
Haugesund Haugesund 1 dag 9.500 kr
Horten Horten 11.03.2020 (+5) 1 dag11.03.2020 (+5) 8.500 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 9.500 kr
Stavanger Stavanger 27.08.2020 (+8) 2 dager27.08.2020 (+8) 9.500 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 14.500 kr
Grimstad Grimstad 25.02.2020 (+11) 4 dager25.02.2020 (+11) 14.500 kr
Haugesund Haugesund 25.02.2020 (+8) 4 dager25.02.2020 (+8) 14.500 kr
Horten Horten 16.03.2020 (+7) 4 dager16.03.2020 (+7) 15.100 kr
Kristiansund Kristiansund 25.02.2020 (+17) 4 dager25.02.2020 (+17) 14.500 kr
Stavanger Stavanger 03.03.2020 (+20) 4 dager03.03.2020 (+20) 14.500 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeteres hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.500 kr
Grimstad Grimstad 2 dager 9.500 kr
Haugesund Haugesund 19.03.2020 (+6) 2 dager19.03.2020 (+6) 9.500 kr
Horten Horten 09.03.2020 (+5) 2 dager09.03.2020 (+5) 8.500 kr
Kristiansund Kristiansund 24.02.2020 (+19) 2 dager24.02.2020 (+19) 9.500 kr
Stavanger Stavanger 27.02.2020 (+31) 2 dager27.02.2020 (+31) 9.500 kr
Stavanger 12.03.2020 2 dager 12.03.2020 9.500 kr
Stavanger 26.03.2020 2 dager 26.03.2020 9.500 kr
Stavanger 06.04.2020 2 dager 06.04.2020 9.500 kr
Stavanger 23.04.2020 2 dager 23.04.2020 9.500 kr
Stavanger 18.05.2020 2 dager 18.05.2020 9.500 kr
Stavanger 25.05.2020 2 dager 25.05.2020 9.500 kr
Stavanger 02.06.2020 2 dager 02.06.2020 9.500 kr
Stavanger 04.06.2020 2 dager 04.06.2020 9.500 kr
Stavanger 08.06.2020 2 dager 08.06.2020 9.500 kr
Stavanger 15.06.2020 2 dager 15.06.2020 9.500 kr
Stavanger 22.06.2020 2 dager 22.06.2020 9.500 kr
Stavanger 29.06.2020 2 dager 29.06.2020 9.500 kr
Stavanger 02.07.2020 2 dager 02.07.2020 9.500 kr
Stavanger 06.07.2020 2 dager 06.07.2020 9.500 kr
Stavanger 13.07.2020 2 dager 13.07.2020 9.500 kr
Stavanger 16.07.2020 2 dager 16.07.2020 9.500 kr
Stavanger 20.07.2020 2 dager 20.07.2020 9.500 kr
Stavanger 27.07.2020 2 dager 27.07.2020 9.500 kr
Stavanger 30.07.2020 2 dager 30.07.2020 9.500 kr
Stavanger 03.08.2020 2 dager 03.08.2020 9.500 kr
Stavanger 10.08.2020 2 dager 10.08.2020 9.500 kr
Stavanger 13.08.2020 2 dager 13.08.2020 9.500 kr
Stavanger 27.08.2020 2 dager 27.08.2020 9.500 kr
Stavanger 10.09.2020 2 dager 10.09.2020 9.500 kr
Stavanger 24.09.2020 2 dager 24.09.2020 9.500 kr
Stavanger 08.10.2020 2 dager 08.10.2020 9.500 kr
Stavanger 22.10.2020 2 dager 22.10.2020 9.500 kr
Stavanger 05.11.2020 2 dager 05.11.2020 9.500 kr
Stavanger 19.11.2020 2 dager 19.11.2020 9.500 kr
Stavanger 03.12.2020 2 dager 03.12.2020 9.500 kr
Stavanger 17.12.2020 2 dager 17.12.2020 9.500 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.02.2020 (+11) 4 dager25.02.2020 (+11) 10.900 kr
Grimstad Grimstad 4 dager 10.900 kr
Haugesund Haugesund 09.03.2020 (+6) 4 dager09.03.2020 (+6) 10.900 kr
Horten Horten 26.03.2020 (+9) 4 dager26.03.2020 (+9) 11.900 kr
Kristiansund Kristiansund 09.03.2020 (+10) 4 dager09.03.2020 (+10) 10.900 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.03.2020 (+6) 1 dag26.03.2020 (+6) 6.500 kr
Grimstad Grimstad 1 dag 6.500 kr
Haugesund Haugesund 18.03.2020 (+6) 1 dag18.03.2020 (+6) 6.500 kr
Horten Horten 09.03.2020 (+13) 1 dag09.03.2020 (+13) 4.900 kr
Kristiansund Kristiansund 02.03.2020 (+18) 1 dag02.03.2020 (+18) 6.500 kr

Hurtiggående MOB-båt kurs

Vi tilbyr hurtiggående MOB-båt kurs - maritime kurs ihht. STCW. Uniko AS er et kurs og kompetansesenter i Nordhordland. Med Sikkerhetssenteret på Fedje og kontoret på Mongstad tilbyr vi både maritime, offshore og landbaserte kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Hurtiggående MOB-båt oppdatering

Vi tilbyr oppdatering i hurtiggående MOB-båt - maritime kurs ihht. STCW. Uniko AS er et kurs og kompetansesenter i Nordhordland. Med Sikkerhetssenteret på Fedje og kontoret på Mongstad tilbyr vi både maritime, offshore og landbaserte kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Liten MOB båt repetisjonskurs

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs - offshore kurs godkjent av Norsk Olje og Gass. Uniko AS er et kurs og kompetansesenter i Nordhordland. Med Sikkerhetssenteret på Fedje og kontoret på Mongstad tilbyr vi både maritime, offshore og landbaserte kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Liten MOB båt-kurs

Vi tilbyr liten MOB båt-kurs - offshore kurs godkjent av Norsk Olje og Gass. Uniko AS er et kurs og kompetansesenter i Nordhordland. Med Sikkerhetssenteret på Fedje og kontoret på Mongstad tilbyr vi både maritime, offshore og landbaserte kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Redningsfarkost

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost - offshore kurs godkjent av Norsk Olje og Gass. Uniko AS er et kurs og kompetansesenter i Nordhordland. Med Sikkerhetssenteret på Fedje og kontoret på Mongstad tilbyr vi både maritime, offshore og landbaserte kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

H-MOB grunnkurs STCW 2 - 2

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs for mannskap som skal føre hurtiggåande MOB-båtar etter konvensjonskrav STCW A-VI / 2-2. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 24.02.2020 4 dager24.02.2020 Ta kontakt kr

Oppdatering HMOB

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr oppdateringskurs for mannskap som skal føre hurtiggåande MOB-båtar etter konvensjonskrav STCW A-VI / 2-2. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 24.02.2020 2 dager24.02.2020 Ta kontakt kr

Oppdatering redningsfarkost STCW 2-1

Kurset omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI / 2, STCW kodens avsnitt A-VI / 2 og tabell A-VI / 2-1, Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter, unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 08.06.2020 1 dag08.06.2020 Ta kontakt kr

Redningsfarkost STCW 2 - 1

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs Redningsfarkoster, STCW tabell A-VI / 2-1 Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter, unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 08.06.2020 4 dager08.06.2020 Ta kontakt kr

Oppdatering hurtiggående MOB

Vi tilbyr oppdatering hurtiggående MOB. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/2-2. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 2 dager

Oppdatering redningsfarkost (livbåt)

Vi tilbyr oppdatering redningsfarkost (livbåt). Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne være oppdatert til kunne føre livbåt. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag

Hurtiggående Mann-Over-Bord-båt grunnkurs

Vi tilbyr Hurtiggående Mann-Over-Bord-båt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.02.2020 (+19) 4 dager25.02.2020 (+19) 13.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 03.03.2020 (+9) 4 dager03.03.2020 (+9) 13.500 kr
Strand / Jørpeland 23.03.2020 4 dager 23.03.2020 13.500 kr
Strand / Jørpeland 20.04.2020 4 dager 20.04.2020 13.500 kr
Strand / Jørpeland 25.05.2020 4 dager 25.05.2020 13.500 kr
Strand / Jørpeland 22.06.2020 4 dager 22.06.2020 13.500 kr
Strand / Jørpeland 03.08.2020 4 dager 03.08.2020 13.500 kr
Strand / Jørpeland 07.09.2020 4 dager 07.09.2020 13.500 kr
Strand / Jørpeland 06.10.2020 4 dager 06.10.2020 13.500 kr
Strand / Jørpeland 17.11.2020 4 dager 17.11.2020 13.500 kr
Strand / Jørpeland 08.12.2020 4 dager 08.12.2020 13.500 kr

Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering

Vi tilbyr kurs i Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.02.2020 (+17) 2 dager24.02.2020 (+17) 8.200 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 02.03.2020 (+12) 2 dager02.03.2020 (+12) 8.200 kr
Strand / Jørpeland 16.03.2020 2 dager 16.03.2020 8.200 kr
Strand / Jørpeland 27.04.2020 2 dager 27.04.2020 8.200 kr
Strand / Jørpeland 11.05.2020 2 dager 11.05.2020 8.200 kr
Strand / Jørpeland 15.06.2020 2 dager 15.06.2020 8.200 kr
Strand / Jørpeland 27.07.2020 2 dager 27.07.2020 8.200 kr
Strand / Jørpeland 24.08.2020 2 dager 24.08.2020 8.200 kr
Strand / Jørpeland 31.08.2020 2 dager 31.08.2020 8.200 kr
Strand / Jørpeland 21.09.2020 2 dager 21.09.2020 8.200 kr
Strand / Jørpeland 12.10.2020 2 dager 12.10.2020 8.200 kr
Strand / Jørpeland 02.11.2020 2 dager 02.11.2020 8.200 kr
Strand / Jørpeland 30.11.2020 2 dager 30.11.2020 8.200 kr
Strand / Jørpeland 14.12.2020 2 dager 14.12.2020 8.200 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.03.2020 (+17) 4 dager03.03.2020 (+17) 27.600 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 24.02.2020 (+16) 4 dager24.02.2020 (+16) 27.600 kr
Strand / Jørpeland 02.03.2020 4 dager 02.03.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 16.03.2020 4 dager 16.03.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 30.03.2020 4 dager 30.03.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 14.04.2020 4 dager 14.04.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 27.04.2020 4 dager 27.04.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 11.05.2020 4 dager 11.05.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 25.05.2020 4 dager 25.05.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 08.06.2020 4 dager 08.06.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 22.06.2020 4 dager 22.06.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 03.08.2020 4 dager 03.08.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 17.08.2020 4 dager 17.08.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 31.08.2020 4 dager 31.08.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 14.09.2020 4 dager 14.09.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 28.09.2020 4 dager 28.09.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 12.10.2020 4 dager 12.10.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 26.10.2020 4 dager 26.10.2020 27.600 kr

Liten Mann-Over-Bord-båt grunnkurs

Vi tilbyr Liten Mann-Over-Bord-båt grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.03.2020 (+8) 4 dager10.03.2020 (+8) 16.875 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 03.03.2020 (+6) 4 dager03.03.2020 (+6) 16.875 kr
Strand / Jørpeland 05.10.2020 4 dager 05.10.2020 16.875 kr
Strand / Jørpeland 19.10.2020 4 dager 19.10.2020 16.875 kr
Strand / Jørpeland 02.11.2020 4 dager 02.11.2020 16.875 kr
Strand / Jørpeland 16.11.2020 4 dager 16.11.2020 16.875 kr
Strand / Jørpeland 30.11.2020 4 dager 30.11.2020 16.875 kr
Strand / Jørpeland 14.12.2020 4 dager 14.12.2020 16.875 kr

Liten Mann-over-bord-båt repetisjon

Vi tilbyr liten Mann-over-bord-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2020 (+7) 1 dag02.03.2020 (+7) 10.300 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 24.02.2020 (+10) 1 dag24.02.2020 (+10) 10.300 kr
Strand / Jørpeland 02.03.2020 1 dag 02.03.2020 10.300 kr
Strand / Jørpeland 16.03.2020 1 dag 16.03.2020 10.300 kr
Strand / Jørpeland 30.03.2020 1 dag 30.03.2020 10.300 kr
Strand / Jørpeland 28.09.2020 1 dag 28.09.2020 10.300 kr
Strand / Jørpeland 12.10.2020 1 dag 12.10.2020 10.300 kr
Strand / Jørpeland 26.10.2020 1 dag 26.10.2020 10.300 kr
Strand / Jørpeland 09.11.2020 1 dag 09.11.2020 10.300 kr
Strand / Jørpeland 23.11.2020 1 dag 23.11.2020 10.300 kr
Strand / Jørpeland 07.12.2020 1 dag 07.12.2020 10.300 kr
Strand / Jørpeland 21.12.2020 1 dag 21.12.2020 10.300 kr

Kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 24.1830 kr
Haugesund Haugesund 4 dager 24.1830 kr
Kristiansund Kristiansund 17.03.2020 (+9) 4 dager17.03.2020 (+9) 24.1830 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 24.1830 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.03.2020 (+11) 4 dager03.03.2020 (+11) 14.950 kr
Grimstad Grimstad 4 dager 14.950 kr
Haugesund Haugesund 10.03.2020 (+5) 4 dager10.03.2020 (+5) 14.950 kr
Kristiansund Kristiansund 25.02.2020 (+9) 4 dager25.02.2020 (+9) 14.950 kr
Stavanger Stavanger 03.03.2020 (+14) 4 dager03.03.2020 (+14) 14.950 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 13.900 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.03.2020 (+9) 1 dag11.03.2020 (+9) 10.1410 kr