MOB-kurs - Mann over bord

Livbåtfører Frittfall-livbåt FF1000 grunnkurs - OSE108

Vi tilbyr grunnkurs i Livbåtfører Frittfall-livbåt FF1000 - OSE108. Kurset kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt modellen FF1000. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager

Livbåtfører Frittfall-livbåt FF1000 repetisjon - OSE108

Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt FF1000 repetisjon - OSE108. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din soim livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt modellen FF1000. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag

Livbåtfører Frittfall-livbåt FF1000 repetisjon - OSE108 (kveld)

Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt FF1000 repetisjon - OSE108 på kveldstid. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din soim livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt modellen FF1000. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 kveld

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs - OSE135

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 03.12.2018 4 dager03.12.2018 10.500 kr
Horten Horten 4 dager 11.300 kr
Kristiansund Kristiansund 19.11.2018 4 dager19.11.2018 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon - OSE135

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 6.500 kr
Horten Horten 1 dag 4.700 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.500 kr

Livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129

Vi tilbyr livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering. Kurset omhandler alt fra å gå i båtene, utsettning og komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager

Livbåtfører sliskelivbåt repetisjon - OSE129

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliskelivbåt - OSE129. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt siskelivbåt. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag

MOB - Mann over bord, liten båt

Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på plattform? Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 10.12.2018 4 dager10.12.2018 13.900 kr
Horten Horten 20.11.2018 4 dager20.11.2018 14.300 kr
Kristiansund Kristiansund 27.11.2018 (+1) 4 dager27.11.2018 (+1) 13.900 kr
Stavanger Stavanger 20.11.2018 (+10) 4 dager20.11.2018 (+10) 13.900 kr

MOB - Mann over bord, liten båt repetisjon

Vi tilbyr MOB - Mann over bord, liten båt repetisjonskurs. Repeterer kunnskapene dine på hvordan du skal håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 29.11.2018 1 dag29.11.2018 9.500 kr
Horten Horten 13.12.2018 1 dag13.12.2018 8.100 kr
Kristiansund Kristiansund 06.12.2018 (+14) 1 dag06.12.2018 (+14) 9.500 kr
Stavanger Stavanger 19.11.2018 (+20) 1 dag19.11.2018 (+20) 9.500 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 10.12.2018 4 dager10.12.2018 13.900 kr
Horten Horten 20.11.2018 4 dager20.11.2018 14.300 kr
Kristiansund Kristiansund 27.11.2018 (+1) 4 dager27.11.2018 (+1) 13.900 kr
Stavanger Stavanger 03.12.2018 (+12) 4 dager03.12.2018 (+12) 13.900 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeteres hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 22.11.2018 2 dager22.11.2018 9.500 kr
Horten Horten 13.12.2018 2 dager13.12.2018 8.100 kr
Kristiansund Kristiansund 06.12.2018 (+15) 2 dager06.12.2018 (+15) 9.500 kr
Stavanger Stavanger 29.11.2018 (+20) 2 dager29.11.2018 (+20) 9.500 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 03.12.2018 4 dager03.12.2018 10.500 kr
Horten Horten 4 dager 11.300 kr
Kristiansund Kristiansund 19.11.2018 4 dager19.11.2018 10.500 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 21.11.2018 1 dag21.11.2018 6.500 kr
Horten Horten 11.12.2018 1 dag11.12.2018 4.700 kr
Kristiansund Kristiansund 21.11.2018 (+21) 1 dag21.11.2018 (+21) 6.500 kr

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000 (OSE 108)

Vi tilbyr kurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114) for MOB-båt mannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 10.12.2018 4 dager10.12.2018
Horten Horten 20.11.2018 4 dager20.11.2018
Kristiansund Kristiansund 27.11.2018 (+1) 4 dager27.11.2018 (+1)
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager
Stavanger Stavanger 20.11.2018 (+3) 4 dager20.11.2018 (+3)
Tromsø Tromsø 4 dager

NOROG Liten MOB båt - repetisjon (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - repetisjonskurs (OSE114). Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag
Haugesund Haugesund 21.11.2018 (+2) 1 dag21.11.2018 (+2)
Horten Horten 13.12.2018 1 dag13.12.2018
Kristiansund Kristiansund 06.12.2018 (+4) 1 dag06.12.2018 (+4)
Kvinnherad Kvinnherad 1 dag
Stavanger Stavanger 19.11.2018 (+5) 1 dag19.11.2018 (+5)
Tromsø Tromsø 19.11.2018 (+6) 1 dag19.11.2018 (+6)

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 03.12.2018 4 dager03.12.2018
Horten Horten 4 dager
Kristiansund Kristiansund 4 dager
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager
Tromsø Tromsø 27.11.2018 (+4) 4 dager27.11.2018 (+4)

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag
Haugesund Haugesund 17.12.2018 1 dag17.12.2018
Horten Horten 11.12.2018 1 dag11.12.2018
Kristiansund Kristiansund 1 dag
Kvinnherad Kvinnherad 1 dag

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs (OSE129). Du vil få utdelt alle klær du trenger på kurs senteret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 26.11.2018 4 dager26.11.2018
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjon. Etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag
Haugesund Haugesund 12.12.2018 1 dag12.12.2018
Kvinnherad Kvinnherad 1 dag

NOROG Stor MOB båt - repetisjon (OSE1141)

Vi tilbyr NOROG Stor MOB båt - repetisjon (OSE1141). Ved fullført kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager

STCW - Hurtiggående MOB båt grunnkurs (A-VI / 2-2)

Vi tilbyr STCW - Hurtiggående MOB båt grunnkurs (A-VI / 2-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.11.2018 (+2) 4 dager19.11.2018 (+2)
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 10.12.2018 4 dager10.12.2018
Horten Horten 20.11.2018 4 dager20.11.2018
Kristiansund Kristiansund 27.11.2018 (+1) 4 dager27.11.2018 (+1)
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager
Stavanger Stavanger 03.12.2018 (+3) 4 dager03.12.2018 (+3)
Tromsø Tromsø 11.12.2018 (+3) 4 dager11.12.2018 (+3)

STCW - Hurtiggående MOB båt repetisjon (A-VI / 2-2)

Vi tilbyr STCW - Hurtiggående MOB båt repetisjonskurs (A-VI / 2-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.11.2018 (+3) 2 dager29.11.2018 (+3)
Grimstad Grimstad 2 dager
Haugesund Haugesund 22.11.2018 2 dager22.11.2018
Horten Horten 13.12.2018 2 dager13.12.2018
Kristiansund Kristiansund 06.12.2018 (+3) 2 dager06.12.2018 (+3)
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager
Stavanger Stavanger 17.12.2018 (+3) 2 dager17.12.2018 (+3)
Tromsø Tromsø 19.11.2018 (+8) 2 dager19.11.2018 (+8)

Livbåtfører FF1200 grunnkurs

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 grunnkurs. Målsettingen er å få kompetanse innen: Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - Grunnleggende innføring livbåt - Mønstring, klargjøring og evakuering - Alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.11.2018 (+8) 4 dager26.11.2018 (+8) 39.600 kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs simulator

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 grunnkurs simulator. Målsettingen er å få kompetanse innen: Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - Grunnleggende innføring livbåt - Mønstring, klargjøring og evakuering - Alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 18.500 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører FF1200 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.12.2018 (+13) 1 dag07.12.2018 (+13) 18.150 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon simulator

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 repetisjonskurs simulator. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen: Mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 16.11.2018 (+24) 1 dag16.11.2018 (+24) 9.680 kr

Livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D. Målsettingen er å få kompetanse innen: - Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - Grunnleggende innføring livbåt - Mønstring, klargjøring og evakuering - Alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.01.2019 (+10) 4 dager14.01.2019 (+10) 28.787 kr

Livbåtfører fritt fall FF48 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører fritt fall FF48. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.11.2018 (+47) 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 30.11.2018 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 05.12.2018 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 14.12.2018 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 21.12.2018 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 02.01.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 07.01.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 18.01.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 21.01.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 01.02.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 08.02.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 15.02.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 18.02.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 25.02.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 08.03.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 15.03.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 22.03.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 25.03.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 01.04.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 12.04.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 23.04.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 29.04.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 06.05.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 13.05.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 24.05.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 29.05.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 03.06.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 11.06.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 17.06.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 24.06.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 01.07.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 02.08.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 05.08.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 16.08.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 23.08.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 26.08.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 06.09.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 09.09.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 20.09.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 23.09.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 04.10.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 08.10.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 11.10.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 14.10.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 21.10.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 28.10.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 08.11.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr
Bergen 11.11.2019 1 dag23.11.2018 (+47) 13.420 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende

Når kurset er fullført, skal deltakerne kunne - Klargjøre livbåten for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette båten - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - Opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.03.2019 (+3) 4 dager26.03.2019 (+3) 16.577 kr
Kristiansand Kristiansand 12.02.2019 (+2) 4 dager12.02.2019 (+2) 16.577 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 16.577 kr
Trondheim Trondheim 27.11.2018 (+3) 4 dager27.11.2018 (+3) 16.577 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.096 kr
Kristiansand Kristiansand 14.12.2018 (+3) 1 dag14.12.2018 (+3) 8.096 kr
Oslo Oslo 1 dag 8.096 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 8.096 kr
Sund Sund 28.03.2019 (+3) 1 dag28.03.2019 (+3) 8.096 kr
Trondheim Trondheim 30.11.2018 (+9) 1 dag30.11.2018 (+9) 8.096 kr