MOB-kurs - Mann over bord

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs - OSE135

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 20.06.2023 (+6) 4 dager20.06.2023 (+6) 13.700 kr
Haugesund Haugesund 19.06.2023 (+13) 4 dager19.06.2023 (+13) 13.700 kr
Horten Horten 22.08.2023 (+2) 4 dager22.08.2023 (+2) 13.100 kr
Kristiansund Kristiansund 19.06.2023 (+6) 4 dager19.06.2023 (+6) 13.700 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon - OSE135

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 6.500 kr
Horten Horten 1 dag 4.700 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.500 kr

Livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129

Vi tilbyr livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering. Kurset omhandler alt fra å gå i båtene, utsettning og komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 13.06.2023 (+13) 4 dager13.06.2023 (+13) 21.800 kr

Livbåtfører sliskelivbåt repetisjon - OSE129

Vi tilbyr livbåtfører sliskelivbåt repetisjon - OSE129. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din soim livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt sliskelivbåt. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 12.06.2023 (+13) 1 dag12.06.2023 (+13) 11.700 kr

MOB - Mann over bord, liten båt

Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på plattform? Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.09.2023 (+7) 4 dager12.09.2023 (+7) 18.600 kr
Grimstad Grimstad 08.08.2023 (+4) 4 dager08.08.2023 (+4) 18.600 kr
Haugesund Haugesund 15.08.2023 (+9) 4 dager15.08.2023 (+9) 18.600 kr
Horten Horten 27.06.2023 (+3) 4 dager27.06.2023 (+3) 16.500 kr
Kristiansund Kristiansund 13.06.2023 (+9) 4 dager13.06.2023 (+9) 18.600 kr
Stavanger Stavanger 22.08.2023 (+8) 4 dager22.08.2023 (+8) 18.600 kr

MOB - Mann over bord, liten båt repetisjon

Vi tilbyr MOB - Mann over bord, liten båt repetisjonskurs. Repeterer kunnskapene dine på hvordan du skal håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.09.2023 (+7) 1 dag04.09.2023 (+7) 10.800 kr
Grimstad Grimstad 17.08.2023 (+14) 1 dag17.08.2023 (+14) 10.800 kr
Haugesund Haugesund 21.08.2023 (+18) 1 dag21.08.2023 (+18) 10.800 kr
Horten Horten 05.07.2023 (+3) 1 dag05.07.2023 (+3) 9.300 kr
Kristiansund Kristiansund 06.09.2023 (+5) 1 dag06.09.2023 (+5) 10.800 kr
Stavanger Stavanger 21.08.2023 (+26) 2 dager21.08.2023 (+26) 10.800 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.06.2023 (+11) 4 dager20.06.2023 (+11) 16.200 kr
Grimstad Grimstad 13.06.2023 (+6) 4 dager13.06.2023 (+6) 16.200 kr
Haugesund Haugesund 20.06.2023 (+13) 4 dager20.06.2023 (+13) 16.200 kr
Horten Horten 27.06.2023 (+2) 4 dager27.06.2023 (+2) 16.500 kr
Kristiansund Kristiansund 13.06.2023 (+9) 4 dager13.06.2023 (+9) 16.200 kr
Stavanger Stavanger 13.06.2023 (+13) 4 dager13.06.2023 (+13) 16.200 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeteres hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.06.2023 (+11) 2 dager13.06.2023 (+11) 11.300 kr
Grimstad Grimstad 2 dager 11.300 kr
Haugesund Haugesund 12.06.2023 (+28) 2 dager12.06.2023 (+28) 11.300 kr
Horten Horten 03.07.2023 (+1) 2 dager03.07.2023 (+1) 9.100 kr
Kristiansund Kristiansund 14.06.2023 (+9) 2 dager14.06.2023 (+9) 11.300 kr
Stavanger Stavanger 22.06.2023 (+13) 2 dager22.06.2023 (+13) 11.300 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.08.2023 (+9) 4 dager08.08.2023 (+9) 12.300 kr
Grimstad Grimstad 20.06.2023 (+6) 4 dager20.06.2023 (+6) 12.300 kr
Haugesund Haugesund 19.06.2023 (+13) 4 dager19.06.2023 (+13) 12.300 kr
Horten Horten 26.06.2023 (+3) 4 dager26.06.2023 (+3) 13.100 kr
Kristiansund Kristiansund 19.06.2023 (+6) 4 dager19.06.2023 (+6) 12.300 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.06.2023 (+11) 1 dag12.06.2023 (+11) 7.600 kr
Grimstad Grimstad 13.06.2023 (+20) 1 dag13.06.2023 (+20) 7.600 kr
Haugesund Haugesund 14.06.2023 (+13) 1 dag14.06.2023 (+13) 7.600 kr
Horten Horten 03.07.2023 (+5) 1 dag03.07.2023 (+5) 5.300 kr
Kristiansund Kristiansund 12.06.2023 (+27) 1 dag12.06.2023 (+27) 7.600 kr

Kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon

Vi tilbyr kombikurs i HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 19.06.2023 4 dager19.06.2023 32.100 kr

Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114) for MOB-båt mannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 19.09.2023 (+3) 4 dager19.09.2023 (+3) 19.900 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 26.06.2023 (+1) 4 dager26.06.2023 (+1) 17.640 kr

Liten MOB-båt repetisjon med mørkekjøring (OSE 114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - med mørkekjøring (OSE 114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 11.865 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonsurs uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 22.06.2023 1 dag22.06.2023 9.450 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 15.015 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 03.07.2023 1 dag03.07.2023 8.085 kr

Livbåtfører - sliskestup livbåt repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - sliskestup livbåt repetisjon (OSE129). Et representativt utvalg av innholdet i sliskestup livbåt grunnkurset tilpasset forkunnskaper av elevene med stor vekt på praktisk trening og øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 06.07.2023 (+7) 1 dag06.07.2023 (+7) 12.495 kr

Mørkekjøring Liten MOB-båt

Vi tilbyr mørkekjøring Liten MOB-båt for de som tidligere har utført MOB kurs uten mørkekjøring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 timer 4.000 kr

Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB grunnkurs STCW A-VI/

Vi tilbyr kurs i Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB grunnkurs STCW A-VI/2-1

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 15.540 kr

Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB oppdatering STCW

Vi tilbyr kurs i Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB oppdatering STCW A-VI/2-1

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 03.07.2023 (+7) 1 dag03.07.2023 (+7) 7.140 kr

STCW Hurtiggående MOB-båt grunnkurs (A-VI / 2-2)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW Hurtiggående MOB-båt (A-VI / 2-2). Ha forståelse av hurtiggående mann-overbord-båters konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og utrustning. Ta ansvar for utsettingsutstyr og redskaper slik det normalt er montert under utsetting og berging.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 26.06.2023 (+5) 4 dager26.06.2023 (+5) 17.640 kr

STCW Hurtiggående MOB-båt oppdatering (A-VI / 2-2)

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtiggående MOB-båt oppdatering (A-VI / 2-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 04.07.2023 (+8) 2 dager04.07.2023 (+8) 11.550 kr

Livbåtfører fritt fall grunnkurs (OSE108)

Vi tilbyr grunnleggende kurs i livbåtfører fritt fall (OSE108). Praksis til kurset gjennomføres i simulator, som gjør at man kan trene trygt under marginale forhold, samt at man rekker mange øvelsesgjennomføringer og får dermed verdifull mengdetrening som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.06.2023 (+8) 4 dager20.06.2023 (+8) 25.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 25.900 kr

Livbåtfører fritt fall repetisjon (OSE108)

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører fritt fall (OSE108).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.06.2023 (+11) 1 dag16.06.2023 (+11) 12.300 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 1 dag 12.300 kr

Livbåtfører konvensjonell grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.06.2023 (+7) 4 dager27.06.2023 (+7) 13.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 26.06.2023 (+6) 4 dager26.06.2023 (+6) 13.900 kr
Strand / Jørpeland 31.07.2023 4 dager 31.07.2023 13.900 kr
Strand / Jørpeland 28.08.2023 4 dager 28.08.2023 13.900 kr
Strand / Jørpeland 25.09.2023 4 dager 25.09.2023 13.900 kr
Strand / Jørpeland 23.10.2023 4 dager 23.10.2023 13.900 kr
Strand / Jørpeland 20.11.2023 4 dager 20.11.2023 13.900 kr
Strand / Jørpeland 18.12.2023 4 dager 18.12.2023 13.900 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 28.06.2023 (+5) 1 dag28.06.2023 (+5) 7.900 kr
Strand / Jørpeland 02.08.2023 1 dag 02.08.2023 7.900 kr
Strand / Jørpeland 27.09.2023 1 dag 27.09.2023 7.900 kr
Strand / Jørpeland 25.10.2023 1 dag 25.10.2023 7.900 kr
Strand / Jørpeland 22.11.2023 1 dag 22.11.2023 7.900 kr
Strand / Jørpeland 20.12.2023 1 dag 20.12.2023 7.900 kr

Livbåtfører sliske gk FF1200 (OSE129)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører sliske gk FF1200 (OSE129).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 20.06.2023 (+7) 4 dager20.06.2023 (+7) 18.900 kr
Strand / Jørpeland 04.07.2023 4 dager 04.07.2023 18.900 kr
Strand / Jørpeland 01.08.2023 4 dager 01.08.2023 18.900 kr
Strand / Jørpeland 29.08.2023 4 dager 29.08.2023 18.900 kr
Strand / Jørpeland 12.09.2023 4 dager 12.09.2023 18.900 kr
Strand / Jørpeland 10.10.2023 4 dager 10.10.2023 18.900 kr
Strand / Jørpeland 07.11.2023 4 dager 07.11.2023 18.900 kr
Strand / Jørpeland 05.12.2023 4 dager 05.12.2023 18.900 kr

Livbåtfører sliske grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører sliske grunnkurs (OSE129).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.06.2023 (+9) 4 dager20.06.2023 (+9) 18.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 20.06.2023 (+7) 4 dager20.06.2023 (+7) 18.900 kr
Strand / Jørpeland 04.07.2023 4 dager 04.07.2023 18.900 kr
Strand / Jørpeland 01.08.2023 4 dager 01.08.2023 18.900 kr
Strand / Jørpeland 29.08.2023 4 dager 29.08.2023 18.900 kr
Strand / Jørpeland 12.09.2023 4 dager 12.09.2023 18.900 kr
Strand / Jørpeland 10.10.2023 4 dager 10.10.2023 18.900 kr
Strand / Jørpeland 07.11.2023 4 dager 07.11.2023 18.900 kr
Strand / Jørpeland 05.12.2023 4 dager 05.12.2023 18.900 kr

Mann over bord grunnkurs

Vi tilbyr mann over bord grunnkurs. Deltakeren skal etter endt opplæring være i stand til å sjøsette, huke inn operere båt og utstyr på en tilfredsstillende måte - beherske de mest vanlige søkemetoder - foreta opp-plukking av person i sjøen og kunne utføre livreddende behandling av en skadet person.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.10.2023 (+5) 4 dager10.10.2023 (+5) 17.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 03.10.2023 (+3) 4 dager03.10.2023 (+3) 17.500 kr
Strand / Jørpeland 23.10.2023 4 dager 23.10.2023 17.500 kr
Strand / Jørpeland 20.11.2023 4 dager 20.11.2023 17.500 kr
Strand / Jørpeland 04.12.2023 4 dager 04.12.2023 17.500 kr

Mann over bord grunnkurs - uten mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i mann over bord grunnkurs - uten mørkekjøring. Merk at 4-timers mørkekjøring ikke gjennomføres på dette kurset, men må tas opp igjen i løpet a første vinterhalvår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.06.2023 (+5) 4 dager20.06.2023 (+5) 17.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 17.500 kr

Mann over bord repetisjon - med mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i mann over bord repetisjon - med mørkekjøring. Mørkekjøring er en separat modul som kun tas av personell som må inneha denne kompetansen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.08.2023 (+12) 1 dag23.08.2023 (+12) 10.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 02.10.2023 (+5) 1 dag02.10.2023 (+5) 10.500 kr
Strand / Jørpeland 16.10.2023 1 dag 16.10.2023 10.500 kr
Strand / Jørpeland 30.10.2023 1 dag 30.10.2023 10.500 kr
Strand / Jørpeland 13.11.2023 1 dag 13.11.2023 10.500 kr
Strand / Jørpeland 27.11.2023 1 dag 27.11.2023 10.500 kr
Strand / Jørpeland 11.12.2023 1 dag 11.12.2023 10.500 kr

Mann over bord repetisjon - uten mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i mann over bord repetisjon - uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.06.2023 (+21) 1 dag12.06.2023 (+21) 10.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 12.06.2023 (+12) 1 dag12.06.2023 (+12) 10.500 kr
Strand / Jørpeland 26.06.2023 1 dag 26.06.2023 10.500 kr
Strand / Jørpeland 24.07.2023 1 dag 24.07.2023 10.500 kr
Strand / Jørpeland 07.08.2023 1 dag 07.08.2023 10.500 kr
Strand / Jørpeland 21.08.2023 1 dag 21.08.2023 10.500 kr
Strand / Jørpeland 04.09.2023 1 dag 04.09.2023 10.500 kr
Strand / Jørpeland 18.09.2023 1 dag 18.09.2023 10.500 kr
Strand / Jørpeland 02.10.2023 1 dag 02.10.2023 10.500 kr
Strand / Jørpeland 16.10.2023 1 dag 16.10.2023 10.500 kr
Strand / Jørpeland 30.10.2023 1 dag 30.10.2023 10.500 kr
Strand / Jørpeland 13.11.2023 1 dag 13.11.2023 10.500 kr
Strand / Jørpeland 27.11.2023 1 dag 27.11.2023 10.500 kr
Strand / Jørpeland 11.12.2023 1 dag 11.12.2023 10.500 kr

STCW Hurtiggående MOB-båt

Vi tilbyr kurs i STCW hurtiggående MOB-båt. Kurset omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI/2, STCW kodens avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-2, minimum kompetansekrav for fører av hurtiggående mann-over-bord båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.06.2023 (+11) 4 dager20.06.2023 (+11) 13.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 23.10.2023 (+2) 4 dager23.10.2023 (+2) 13.900 kr
Strand / Jørpeland 20.11.2023 4 dager 20.11.2023 13.900 kr
Strand / Jørpeland 04.12.2023 4 dager 04.12.2023 13.900 kr

STCW Hurtiggående MOB-båt - oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW hurtiggående MOB-båt - oppdatering. Kurset omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI/2, STCW kodens avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-2, minimum kompetansekrav for fører av hurtiggående mann-over-bord båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2023 (+11) 2 dager19.06.2023 (+11) 9.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 29.06.2023 (+5) 2 dager29.06.2023 (+5) 9.900 kr
Strand / Jørpeland 03.08.2023 2 dager 03.08.2023 9.900 kr
Strand / Jørpeland 26.10.2023 2 dager 26.10.2023 9.900 kr
Strand / Jørpeland 23.11.2023 2 dager 23.11.2023 9.900 kr
Strand / Jørpeland 21.12.2023 2 dager 21.12.2023 9.900 kr
Strand / Jørpeland 26.09.2024 2 dager 26.09.2024 9.900 kr

STCW Redningsfarkoster og MOB-båter

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkoster og MOB-båter. Kurset gjennomføres etter STCW konvensjonens regel VI/2, avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.06.2023 (+11) 4 dager12.06.2023 (+11) 13.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 26.06.2023 (+6) 4 dager26.06.2023 (+6) 13.900 kr
Strand / Jørpeland 31.07.2023 4 dager 31.07.2023 13.900 kr
Strand / Jørpeland 28.08.2023 4 dager 28.08.2023 13.900 kr
Strand / Jørpeland 25.09.2023 4 dager 25.09.2023 13.900 kr
Strand / Jørpeland 23.10.2023 4 dager 23.10.2023 13.900 kr
Strand / Jørpeland 20.11.2023 4 dager 20.11.2023 13.900 kr
Strand / Jørpeland 18.12.2023 4 dager 18.12.2023 13.900 kr

STCW Redningsfarkoster og MOB-båter - oppdatering m/e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkoster og MOB-båter - oppdatering m/e-læring. Kurset gjennomføres etter STCW konvensjonens regel VI/2, avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.06.2023 (+10) 3 1/2 time12.06.2023 (+10) 7.400 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 28.06.2023 (+5) 3 1/2 time28.06.2023 (+5) 7.400 kr

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000 grunnkurs (OSE 108)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr NOROG liten MOB båt - grunnkurs (OSE114). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kompetanse innen: å sjøsette båt - å heise opp båt - å operere båt og utstyr - vanlige søkemetoder - opplukking og livreddende behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 4 dager
Horten Horten 27.06.2023 4 dager27.06.2023
Kristiansund Kristiansund 4 dager
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager
Stavanger Stavanger 4 dager
Tromsø Tromsø 4 dager

NOROG Liten MOB båt - repetisjon (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - repetisjonskurs (OSE114). Målsettingen er at ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag
Haugesund Haugesund 1 dag
Horten Horten 1 dag
Kristiansund Kristiansund 1 dag
Kvinnherad Kvinnherad 1 dag
Stavanger Stavanger 1 dag
Tromsø Tromsø 1 dag

NOROG Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i NOROG livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt (OSE135). Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 4 dager