MOB-kurs - Mann over bord i Sør-Trøndelag

Livbåtfører konvensjonell repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 08.03.2024 (+1) 1 dag08.03.2024 (+1) fra 9.281 kr

Livbåtfører konvertering til sliskelivbåt inkl. repetisjon

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvertering til sliskelivbåt inkludert repetisjon. Kursmål er oppgradering fra fritt-fall eller konvensjonell livbåt til sliskelivbåt. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag Ta kontakt kr

Livbåtfører sliskelivbåt repetisjon

Vi tilbyr kurs om livbåtfører sliskelivbåt repetisjon. Kurset fokuserer på utvalgte deler av grunnkurset, hvor deltakerne bygger videre på grunnleggende kunnskaper og holdninger til sin posisjon i beredskapen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 08.03.2024 (+1) 1 dag08.03.2024 (+1) fra 12.443 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt - grunnleggende

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: Klargjøre livbåten for evakuering - organisere og lede ombordstigning - sjøsette båten - ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager fra 30.519 kr

Mann-over-bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i mann-over-bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 1/2 dag fra 10.548 kr

Mann-over-bord (hurtiggående) liten m/mørkekjøring, grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs om mann-over-bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne: bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte - bruke relevant utstyr - utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 1/2 dag fra 18.293 kr

Mann-over-bord (hurtiggående) liten u/mørkekjøring grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i mann-over-bord (hurtiggående) liten båt u/mørkekjøring. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte - bruke relevant utstyr - utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager fra 16.563 kr

Mann-over-bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i mann-over-bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning, samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 09.04.2024 (+1) 1 dag09.04.2024 (+1) fra 8.838 kr

Mørkekjøring - modul for mann-over-bord (hurtiggående) liten båt

Vi tilbyr mørkekjøring - modul for mann-over-bord (hurtiggående) liten båt. Målsettingen med kurset er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne, utføre søk og redning i mørke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 timer fra 3.441 kr

STCW Grunnkurs redningsfarkoster

Vi tilbyr grunnkurs i STCW redningsfarkoster. Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 18.03.2024 3 dager + e-læring18.03.2024 fra 16.656 kr

STCW Hurtiggående mann over bord båt (HMOB) oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW hurtiggående mann over bord båt (HMOB) oppdatering. Målsettingen med kurset er oppdatering av forkunnskaper ihht STCW A- VI/2 og tabell A-VI/2-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 09.04.2024 (+1) 2 dager09.04.2024 (+1) fra 11.227 kr

STCW Hurtiggående mann-over-bord båt (HMOB)

Vi tilbyr kurs STCW hurtiggående mann-over-bord båt (HMOB). Målsettingen med kurset er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager fra 18.293 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32t

Vi tilbyr kurs om STCW livbåtfører redningsfarkoster 32t. Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager fra 16.656 kr

STCW Redningsfarkost oppdatering konvensjonell

Vi tilbyr kurs om STCW redningsfarkost oppdatering konvensjonell. Målsettingen er å møte kravene til kompetanse i Tabell A-VI/2 1: Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter. Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 08.03.2024 (+1) 1 dag08.03.2024 (+1) fra 8.323 kr

STCW Hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI/2-2) - e-læring

Vi tilbyr oppdatering i STCW hurtiggående MOB-båt (A-VI/2-2) som e-læringskurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under og etter utsetting - betjene motor på hurtiggående mann-overbord-båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Redningsfarkost livbåtfører oppdatering (A-VI/2-1) e-læring

Vi tilbyr oppdatering i redningsfarkost livbåtfører (A-VI/2-1) som e-læringskurs. Kurset dekker kravene til oppdatering av fører og mannskap i redningsfarkost (livbåt og mann-overbord-båt utenom hurtiggående mann-over-bord-båt) i henhold til STCW A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB STCW A-VI/ e-læring

Vi tilbyr kurs i Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB grunnkurs STCW A-VI/2-1 e-læring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 14.03.2024 (+4) 14.03.2024 (+4) 16.290 kr
Nettkurs / nettstudie 08.04.2024 08.04.2024 16.290 kr
Nettkurs / nettstudie 07.05.2024 07.05.2024 16.290 kr
Nettkurs / nettstudie 27.05.2024 27.05.2024 16.290 kr
Nettkurs / nettstudie 25.06.2024 25.06.2024 16.290 kr