Kurs i olje, gass og petroleum i Sør-Trøndelag

I denne kategorien finner du alle typer offshore kurs som petroleum, olje og gass, borekurs, brønn og brønnteknikk, trykkurs og avfallshåndtering offshore. HMS kurs og sikkerhetskurs finner du under kategorien HMS ? Helse Miljø og Sikkerhet. Hvis du ikke finner kurset du leter etter, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss, så finner vi det for deg.
Vi gjør oppmerksom på at alle sikkerhetskurs er samlet i kategorien HMS og førstehjelp. Det er også en egen kategori for sikkerhetskurs offshore.

G5 Offshore crane advanced, retraining course

We provide G5 offshore crane advanced, retraining course. The course should be repeated every 3 years. If you are unable to find a course or date that meets your needs, contact us so that we can find an alternative solution.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager 26.400 kr

G5 Offshore crane advanced, retraining course (english)

We provide G5 offshore crane advanced, retraining course in english. The course should be repeated every 3 years. If you are unable to find a course or date that meets your needs, contact us so that we can find an alternative solution.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 days 26.400 kr

G5 Offshore crane basic course

We provide G5 offshore crane basic course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager 22.800 kr

Subsea crane advanced course

We provide subsea crane advanced course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager 26.400 kr

Modul 7 - Rigg stabilitet og ballastering

Flere rigger har havarert eller blitt skadet gjennom de siste 10-årene grunnet stabilitetsproblemer, ballasteringsfeil eller feil i ballastsystemet. Stabilitetskrav setter begrensninger på operativ drift av rigger, og det er viktig å forstå og følge disse kravene for å unngå ulykker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager

Grunnleggende kurs flensearbeid iht. NS-EN 1591-4 - Eksternt

Kursene gjennomføres hos Vigor Industrier i Orkanger. Vi tilbyr grunnleggende kurs i flensearbeid iht. NS-EN 1591-4. Kurset går over 4 dager med teoretisk og praktisk opplæring. For begge deler gjennomføres det eksamen og ved bestått gir dette en godkjenning som er gyldig i 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Orkdal Orkdal 4 dager 17.000 kr

Repetisjonsmodul flensearbeid iht. NS-EN 1591-4 - Eksternt

Repetisjonsmodulene gjennomføres hos Vigor Industrier i Orkanger. Vi tilbyr repetisjonsmodul flensearbeid iht. NS-EN 1591-4. Hovedmål med modulen er å gi nødvendig og påkrevd repetisjon for videre å kunne utføre selvstendig arbeid på flenser og boltede forbindelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Orkdal Orkdal 1 dag 6.000 kr

40 timers HMS-kurs

Vi tilbyr 40 timers HMS-kurs som dekker arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 27.08.2024 (+1) 4 dager (40 timer)27.08.2024 (+1) 9.900 kr

Kurs i matematikk R1 +R2 kombi

Vi tilbyr kurs i matematikk der vi går gjennom pensum i både R1 og R2 og hensikten mot eksamen matematikk R2. Du får 1 time gratis undervisning før du velger oss. Grunnleggende 1T/2mx, overlapper med til R2 med god opplæring. NB! Du får beste opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 50 timer 17500 kr

Kurs i matematikk R2

Vi tilbyr kurs i matematikk R2 der vi går gjennom pensum ihh. til læreplanen. Du får 1 time gratis undervisning før du velger oss.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 40 timer 15500 kr

Kurs i mekanikk, fasthetslære, statikk - Fagskole / Høgskole nivå

Vi tilbyr kurs i mekanikk på Høgskole nivå . Vi er skreddersydd til ditt nivå. Bøyespenninger Kraften som fundamentalt prinsipp i mekanikken. Kraftsystemer, opplagringssystemer, likevekt for krefter og momenter. Statisk bestemte konstruksjoner i planet, fagverk, leddkonstruksjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 30 timer 14500 kr

Verne og miljøarbeid land - grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i verne og miljøarbeid land. Målsettingen er at etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha den nødvendige kompetanse arbeidsmiljøloven krever av verneombud, ledere og representanter i AMU, slik at de kan praktisere sine verv på en fullgod måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 5 dager

Verne- og miljøarbeid offshore grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i verne og miljøarbeid offshore. Målsettingen er at etter gjennomført kurs skal deltakerne ha den nødvendige kompetanse arbeidsmiljøloven krever av verneombud, ledere og representanter i AMU, slik at de kan praktisere sine verv på en fullgod måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager

Basic IGF + advanced

Vi tilbyr kurs i basic IGF + advanced. Målsettingen med kurset er å bidra til sikker drift av et skip med drivstoff med flammepunkt under 60 grader C.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager webinar + 1 dag på kurssent... fra 26.368 kr

Nettbasert kurs i bore- og brønnteknikk - Fleksibel oppstart

Nettbasert kurs i bore- og brønnteknikk kan tas i ditt eget tempo hjemmefra og enkelt kombineres med jobb og andre forpliktelser. Vi er godkjent for støtte i Lånekassen, noe som betyr at du kan søke støtte til skolepenger, samt stipend og lån.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 19.08.2024 1 semester19.08.2024 22900 kr

 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>