STCW Hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI/2-2) - e-læringKursarrangør: OilComp AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag

Vi tilbyr oppdatering i STCW hurtiggående MOB-båt (A-VI/2-2) som e-læringskurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under og etter utsetting - betjene motor på hurtiggående mann-overbord-båt.

Kursinnhold:
E-læringen skal dekke følgende emner:
• Konstruksjon og utrustning for hurtiggående MOB båter og hver enkelt utstyrsenhet om bord i disse
• Særskilte karakteristika ved og anordninger for hurtiggående MOB båter
• Forsiktighetsregler som skal følges under utsetting av en hurtiggående MOB båt og under operasjon for å få fatt i en slik båt.
• Prosedyrer for å snu en kantret MOB båt
• Hvordan håndtere en hurtiggående MOB båt under rådende og ugunstige værforhold
• Navigasjonsutstyr og sikkerhetsutstyr som finnes ombord i en MOB båt

Målgruppe for kurset:
Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering fører og mannskap i hurtiggående mann-over-bord-båt i henhold til STCW A-VI/2-2.

Forkunnskaper:
• Kursdeltaker skal ha gjennomført grunnleggende kurs i redningsfarkost og mann over bord båt iht. tabell A-VI/2-1, eller inneha gyldig kompetansesertifikat (dekk-, maskin- eller skipselektrikeroffiser) og gjennomført HMOB kurs iht. tabell A-VI/2-2, før deltakelse på dette kurset.

Dette må dokumenteres ved gyldig HMOB-kurs eller ferdighetssertifikat som oppfyller kravene i STCW-konvensjonen regel VI/2 nr. 2. Ved utgått HMOB kompetanse må det dokumenteres 12 måneders fartstid opparbeidet før 31.12.2016 med gyldig sertifikat for HMOB. Dette beregnes 5 år tilbake fra kursets oppstartdato.