OilComp er et effektivt bindeledd mellom selskaper i olje, maritim og annen industri og leverandører av kompetansegivende og sertifisert opplæring. Med vårt internettbaserte bookingsystem får dere enkelt tilgang til en rekke kurs innen administrativ, teknisk, helse, miljø, sikkerhets- og beredskapsopplæring. OilComp driver også en utstrakt konsulent- og FoU virksomhet.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |  Neste side >>

ASH sjø (Arbeidsmiljø, Sikkerhet og Helse om bord)

Vi tilbyr kurs i ASH sjø (Arbeidsmiljø, Sikkerhet og Helse om bord). Målsettingen med kurset er å gi verneombud den opplæring som arbeidsmiljøloven og sjøfartsloven forutsetter, slik at de respektive verv kan utføres på en tilfredsstillende måte.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager  
Horten Horten 30.05.2022 5 dager30.05.2022  

Bom fast (stuck pipe)

Vi tilbyr kurs i bom fast (stuck pipe). Kurset er en kombinasjon av klasseroms undervisning og gruppearbeid. Målsettingen med kurset er at det skal gi økt kompetanse og kunnskap i bom fast (stuck pipe) problematikk.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag + e-læring  

Digitalt - IWCF Drilling Well Control - Level 3 & 4 - nettkurs

Vi tilbyr digitalt kurs i IWCF Drilling Well Control - level 3 & 4 som nettbasert undervisning. Kurset vil bli holdt som ett digitalt kurs i kombinasjon med e-læring som forberedelse til kurset.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager  

Digitalt gassmålingskurs

Vi tilbyr digitalt gassmålingskurs. Nettkurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag  

Drikkevann på offshoreinnretninger - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om drikkevann på offshoreinnretninger. Målsettingen med kurset er å gi personer som har ansvar for, eller oppgaver i forbindelser med drikkevann offshore, kompetanse og forståelse for de vanligste prinsippene innenfor vannproduksjon og vannbehandling i Norge.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag  

Enkle løfteinnretninger modul O-2.2

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer, slik at ulykker ved bruk under riggoperasjoner unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager  
Stavanger Stavanger 30.05.2022 (+1) 2 dager30.05.2022 (+1)  

Ex grunnleggende

Vi tilbyr kurs i Ex grunnleggende. Målsettingen er at etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at de skal kunne foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager  
Tønsberg Tønsberg 07.06.2022 3 dager07.06.2022  

Ex og Exi grunnleggende

Vi tilbyr kurs i Ex og Exi grunnleggende. Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å tyde sonekart og installere elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder samt installere og funksjons- og sikkerhetsmessig beregne egensikkert elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 17.10.2022 5 dager17.10.2022  
Sola Sola 5 dager  
Stavanger Stavanger 5 dager  
Tønsberg Tønsberg 05.09.2022 5 dager05.09.2022  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |  Neste side >>