MOB-kurs - Mann over bord i Rogaland

Livbåtfører FF1200 grunnkurs simulator

Vi tilbyr livbåtfører FF1200 grunnkurs simulator. Målsettingen er å få kompetanse innen beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - grunnleggende innføring livbåt - mønstring, klargjøring og evakuering - alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 21.370 kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs simulator m/E-læring

Vi tilbyr livbåtfører FF1200 grunnkurs simulator m/E-læring. Målsettingen er å få kompetanse innen beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - grunnleggende innføring livbåt - mønstring, klargjøring og evakuering - alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger E-læring + 3 dager på senter 22.650 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon simulator

Vi tilbyr livbåtfører FF1200 repetisjonskurs simulator. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 10.160 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende

Når kurset er fullført skal deltakerne kunne - klargjøre livbåten for evakuering - organisere og lede ombordstigning - sjøsette båten - ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager Ta kontakt kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende

Når kurset er fullført skal deltakerne kunne - klargjøre livbåten for evakuering - organisere og lede ombordstigning - sjøsette båten - ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager Ta kontakt kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 9.010 kr

Livbåtfører konvertering til FF1200 inkl. repetisjon

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvertering til FF1200 inkl. repetisjon. Målsettingen er å konvertere fra fritt fall-, sliske-, eller konvensjonell livbåt til FF1200. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 18.030 kr

Livbåtfører konvertering til konvensjonell inkl. repetisjon

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvertering til konvensjonell inkludert repetisjon. Kursmål: Konvertere fra fritt fall- eller sliskelivbåt til den aktuelle livbåt type. Etter kurset skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 8.500 kr

Livbåtfører konvertering til sliskelivbåt inkl. repetisjon

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvertering til sliskelivbåt inkludert repetisjon. Kursmål: Oppgradering fra fritt-fall eller konvensjonell livbåt til sliskelivbåt. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 12.490 kr

Livbåtfører Sliskelivbåt grunnkurs m/E-læring

Vi tilbyr kurs i livbåtfører Sliskelivbåt grunnkurs m/E-læring Kurset har som mål å bygge kunnskap og kompetanse innen: - Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - Grunnleggende innføring livbåt - Mønstring, klargjøring og evakuering - Alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger E-læring + 3 dager på senter 27.950 kr

Livbåtfører sliskelivbåt repetisjon

Vi tilbyr kurs i livbåtfører sliskelivbåt repetisjon. Kurset fokuserer på utvalgte deler av grunnkurset, hvor deltakerne bygger videre på grunnleggende kunnskaper og holdninger til sin posisjon i beredskapen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 10.860 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt - grunnleggende

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: - Klargjøre livbåten for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette båten - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - Opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 27.950 kr

Mann over bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i mann over bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 1/2 dag 10.240 kr

Mann over bord (hurtiggående) liten m/mørkekjøring, grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i mann over bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne: bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte - bruke relevant utstyr - utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 1/2 dager 17.760 kr

Mann over bord (hurtiggående) liten u/mørkekjøring, grunnleggende

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte - bruke relevant utstyr - utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 16.890 kr

Mann over bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i mann over bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning, samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 8.090 kr

Mørkekjøring - modul for mann over bord (hurtiggående) liten båt

Vi tilbyr mørkekjøring - modul for mann over bord (hurtiggående) liten båt. Målsettingen med kurset er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne, utføre søk og redning i mørke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 timer 3.340 kr

Sliskelivbåt grunnkurs m/E-læring, simulator

Når kurset er fullført, skal deltakerne kunne: - klargjøre livbåten for evakuering - organisere og lede ombordstigning - sjøsette båten - ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger E-læring + 3 dager på senter 22.650 kr

Sliskelivbåt grunnkurs, simulator

Når kurset er fullført, skal deltakerne kunne: - klargjøre livbåten for evakuering - organisere og lede ombordstigning - sjøsette båten - ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 21.370 kr

Sliskelivbåt repetisjon, simulator

Vi tilbyr repetisjonskurs i sliskelivbåt, simulator. Alle praktiske øvelser gjennomføres på simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 10.160 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32t

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32t. Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 15.250 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32t med E-læring

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32 med E-læringt. Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 d e-læring og 3 d på senter 16.170 kr

STCW mann over bord (hurtiggående) 32t

Vi tilbyr kurs i STCW mann over bord (hurtiggående) 32t. Målsettingen med kurset er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 16.750 kr

STCW mann over bord (hurtiggående) 32t m/mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i STCW mann over bord (hurtiggående) 32t m/mørkekjøring. Målsettingen med kurset er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

STCW oppdatering kombi redningsfarkost og mann over bord - hurtig

Vi tilbyr kurs i STCW oppdatering kombi redningsfarkost og mann over bord (hurtiggående). Formål: Møte kravene til kompetanse i Tabell A-VI/2 1: Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann overbord båter unntatt hurtiggående mann overbord båter. Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 18.970 kr

STCW oppdatering livbåtfører redningsfarkoster 8t - konvensjonell

Vi tilbyr STCW oppdatering livbåtfører redningsfarkoster 8t - konvensjonell båt. Målsettingen er å møte kravene til kompetanse i Tabell A-VI/2 1: Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter. Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 8.080 kr

STCW oppdatering livbåtfører redningsfarkoster 8t - sliskebåt

Vi tilbyr kurs i STCW oppdatering livbåtfører redningsfarkoster 8t - sliskebåt. Målet er å møte kravene til kompetanse i tabell A-VI/2 1: Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann- overbord båter unntatt hurtiggående mann overbord båter. Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 8.080 kr

STCW oppdatering mann over bord (hurtiggående) 16t

Vi tilbyr kurs i STCW oppdatering mann over bord (hurtiggående) 16t. Målsettingen med kurset er oppdatering av forkunnskaper ihht STCW A-VI/2 og tabell A-VI/2-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 10.900 kr

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000 grunnkurs (OSE 108)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager

NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr NOROG liten MOB båt - grunnkurs (OSE114). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kompetanse innen: å sjøsette båt - å heise opp båt - å operere båt og utstyr - vanlige søkemetoder - opplukking og livreddende behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager
Stavanger Stavanger 4 dager

NOROG Liten MOB båt - repetisjon (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - repetisjonskurs (OSE114). Målsettingen er at ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag
Stavanger Stavanger 27.03.2023 (+4) 1 dag27.03.2023 (+4)

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt (OSE135). Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon (OSE135). Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 22.03.2023 (+2) 1 dag22.03.2023 (+2)

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjonskurs. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 03.04.2023 (+1) 1 dag03.04.2023 (+1)

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG livbåtfører sliskelivbåt (OSE129). Målet er å kunne: klargjøre livbåt for evakuering - organisere og lede ombordstigning - sjøsette livbåt - ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering - opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 18.04.2023 4 dager18.04.2023

NOROG Stor MOB båt - grunnkurs (OSE1141)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG stor MOB båt (OSE1141). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne være i stand til å sjøsette, huke inn, samt operere båt og navigasjonsutstyr på en tilfredsstillende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager

NOROG Stor MOB båt - repetisjon (OSE1141)

Vi tilbyr repetisjonskurs i NOROG stor MOB båt (OSE1141). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager

STCW Hurtiggående MOB båt grunnkurs (A-VI/2-2)

Vi tilbyr STCW hurtiggående MOB-båt grunnkurs (A-VI/2-2). Målsettingen er at ved fullført kurs, skal deltakerne kunne ta kommandoen over en hurtiggående mann-over bord-båt under og etter utsetting - betjene motor på hurtiggående mann-over bord-båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 28.03.2023 (+2) 4 dager28.03.2023 (+2)
Stavanger Stavanger 18.04.2023 4 dager18.04.2023

STCW Hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI/2-2)

Vi tilbyr kurs i STCW hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI/2-2). Ved fullført kurs skal kursdeltakerne kunne ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under og etter utsetting - betjene motor på hurtiggående mann-overbord-båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 03.04.2023 (+2) 2 dager03.04.2023 (+2)
Stavanger Stavanger 30.03.2023 (+2) 2 dager30.03.2023 (+2)

STCW Redningsfarkost / livbåtfører oppdatering (A-VI/2-1)

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkost / livbåtfører oppdatering (A-VI/2-1). Kurset dekker kravene til oppdatering av fører og mannskap i redningsfarkost (livbåt og mann-overbord-båt utenom hurtiggående mann-over-bord-båt) i henhold til STCW A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 22.03.2023 (+3) 1 dag22.03.2023 (+3)
Stavanger Stavanger 1 dag

STCW redningsfarkost livbåt oppdatering (A-VI/2-1) med e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkost / livbåtfører oppdatering (A-VI/2-1) med e-læring. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag + e-læring

Hurtiggående Mann-Over-Bord-båt grunnkurs

Vi tilbyr Hurtiggående Mann-Over-Bord-båt grunnkurs. Kurset omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI/2, STCW kodens avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-2, minimum kompetansekrav for fører av hurtiggående mann-over-bord båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 13.500 kr

Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering

Vi tilbyr kurs i Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 8.200 kr

Kombikurs - søk og redning / HLO / Liten MOB - repetisjon

Vi tilbyr kombikurs i søk- og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 26.06.2023 (+6) 4 dager26.06.2023 (+6) 29.990 kr
Stavanger Stavanger 08.05.2023 (+5) 4 dager08.05.2023 (+5) 29.990 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne kunne være i stand til å sjøsette, huke inn, operere båt og utstyr på en tilfredsstillende måte - kunne de mest vanlige søkemetoder - foreta opp-plukking og livreddende behandling av en forulykket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 28.03.2023 (+13) 4 dager28.03.2023 (+13) 18.600 kr
Stavanger Stavanger 18.04.2023 (+10) 4 dager18.04.2023 (+10) 18.600 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs m/mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 23.03.2023 (+23) 1 dag23.03.2023 (+23) 10.800 kr
Stavanger Stavanger 27.03.2023 (+32) 1 dag27.03.2023 (+32) 10.826 kr
Stavanger 30.03.2023 1 dag 30.03.2023 10.826 kr
Stavanger 03.04.2023 1 dag 03.04.2023 10.826 kr
Stavanger 13.04.2023 1 dag 13.04.2023 10.826 kr
Stavanger 17.04.2023 1 dag 17.04.2023 10.826 kr
Stavanger 24.04.2023 1 dag 24.04.2023 10.826 kr
Stavanger 27.04.2023 1 dag 27.04.2023 10.826 kr
Stavanger 21.08.2023 1 dag 21.08.2023 10.826 kr
Stavanger 28.08.2023 1 dag 28.08.2023 10.826 kr
Stavanger 04.09.2023 1 dag 04.09.2023 10.826 kr
Stavanger 11.09.2023 1 dag 11.09.2023 10.826 kr
Stavanger 14.09.2023 1 dag 14.09.2023 10.826 kr
Stavanger 18.09.2023 1 dag 18.09.2023 10.826 kr
Stavanger 25.09.2023 1 dag 25.09.2023 10.826 kr
Stavanger 28.09.2023 1 dag 28.09.2023 10.826 kr
Stavanger 02.10.2023 1 dag 02.10.2023 10.826 kr
Stavanger 09.10.2023 1 dag 09.10.2023 10.826 kr
Stavanger 12.10.2023 1 dag 12.10.2023 10.826 kr
Stavanger 16.10.2023 1 dag 16.10.2023 10.826 kr
Stavanger 23.10.2023 1 dag 23.10.2023 10.826 kr
Stavanger 26.10.2023 1 dag 26.10.2023 10.826 kr
Stavanger 30.10.2023 1 dag 30.10.2023 10.826 kr
Stavanger 06.11.2023 1 dag 06.11.2023 10.826 kr
Stavanger 09.11.2023 1 dag 09.11.2023 10.826 kr
Stavanger 13.11.2023 1 dag 13.11.2023 10.826 kr
Stavanger 20.11.2023 1 dag 20.11.2023 10.826 kr
Stavanger 23.11.2023 1 dag 23.11.2023 10.826 kr
Stavanger 27.11.2023 1 dag 27.11.2023 10.826 kr
Stavanger 04.12.2023 1 dag 04.12.2023 10.826 kr
Stavanger 07.12.2023 1 dag 07.12.2023 10.826 kr
Stavanger 11.12.2023 1 dag 11.12.2023 10.826 kr
Stavanger 18.12.2023 1 dag 18.12.2023 10.826 kr
Stavanger 21.12.2023 1 dag 21.12.2023 10.826 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs uten mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs uten mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 23.03.2023 (+35) 1 dag23.03.2023 (+35) 7.900 kr
Haugesund 03.04.2023 1 dag 03.04.2023 7.900 kr
Haugesund 17.04.2023 1 dag 17.04.2023 7.900 kr
Haugesund 24.04.2023 1 dag 24.04.2023 7.900 kr
Haugesund 04.05.2023 1 dag 04.05.2023 7.900 kr
Haugesund 15.05.2023 1 dag 15.05.2023 7.900 kr
Haugesund 01.06.2023 1 dag 01.06.2023 7.900 kr
Haugesund 12.06.2023 1 dag 12.06.2023 7.900 kr
Haugesund 15.06.2023 1 dag 15.06.2023 7.900 kr
Haugesund 26.06.2023 1 dag 26.06.2023 7.900 kr
Haugesund 29.06.2023 1 dag 29.06.2023 7.900 kr
Haugesund 10.07.2023 1 dag 10.07.2023 7.900 kr
Haugesund 13.07.2023 1 dag 13.07.2023 7.900 kr
Haugesund 24.07.2023 1 dag 24.07.2023 7.900 kr
Haugesund 27.07.2023 1 dag 27.07.2023 7.900 kr
Haugesund 07.08.2023 1 dag 07.08.2023 7.900 kr
Haugesund 10.08.2023 1 dag 10.08.2023 7.900 kr
Haugesund 21.08.2023 1 dag 21.08.2023 7.900 kr
Haugesund 21.08.2023 1 dag 21.08.2023 7.900 kr
Haugesund 24.08.2023 1 dag 24.08.2023 7.900 kr
Haugesund 04.09.2023 1 dag 04.09.2023 7.900 kr
Haugesund 07.09.2023 1 dag 07.09.2023 7.900 kr
Haugesund 18.09.2023 1 dag 18.09.2023 7.900 kr
Haugesund 21.09.2023 1 dag 21.09.2023 7.900 kr
Haugesund 02.10.2023 1 dag 02.10.2023 7.900 kr
Haugesund 05.10.2023 1 dag 05.10.2023 7.900 kr
Haugesund 16.10.2023 1 dag 16.10.2023 7.900 kr
Haugesund 19.10.2023 1 dag 19.10.2023 7.900 kr
Haugesund 30.10.2023 1 dag 30.10.2023 7.900 kr
Haugesund 02.11.2023 1 dag 02.11.2023 7.900 kr
Haugesund 13.11.2023 1 dag 13.11.2023 7.900 kr
Haugesund 16.11.2023 1 dag 16.11.2023 7.900 kr
Haugesund 27.11.2023 1 dag 27.11.2023 7.900 kr
Haugesund 30.11.2023 1 dag 30.11.2023 7.900 kr
Haugesund 11.12.2023 1 dag 11.12.2023 7.900 kr
Haugesund 14.12.2023 1 dag 14.12.2023 7.900 kr
Stavanger Stavanger 15.05.2023 (+11) 1 dag15.05.2023 (+11) 7.900 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 27.03.2023 (+19) 4 dager27.03.2023 (+19) 13.700 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 22.03.2023 (+18) 1 dag22.03.2023 (+18) 7.900 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 03.04.2023 (+16) 1 dag03.04.2023 (+16) 11.700 kr

OSE108 Livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000

Vi tilbyr kurs i OSE108 Livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 28.03.2023 (+19) 4 dager28.03.2023 (+19) 27.400 kr

OSE108 Livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000

Vi tilbyr kurs i OSE108 livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 27.03.2023 (+34) 1 dag27.03.2023 (+34) 10.000 kr
Haugesund 17.04.2023 1 dag 17.04.2023 10.000 kr
Haugesund 24.04.2023 1 dag 24.04.2023 10.000 kr
Haugesund 08.05.2023 1 dag 08.05.2023 10.000 kr
Haugesund 15.05.2023 1 dag 15.05.2023 10.000 kr
Haugesund 22.05.2023 1 dag 22.05.2023 10.000 kr
Haugesund 05.06.2023 1 dag 05.06.2023 10.000 kr
Haugesund 12.06.2023 1 dag 12.06.2023 10.000 kr
Haugesund 19.06.2023 1 dag 19.06.2023 10.000 kr
Haugesund 26.06.2023 1 dag 26.06.2023 10.000 kr
Haugesund 03.07.2023 1 dag 03.07.2023 10.000 kr
Haugesund 10.07.2023 1 dag 10.07.2023 10.000 kr
Haugesund 17.07.2023 1 dag 17.07.2023 10.000 kr
Haugesund 24.07.2023 1 dag 24.07.2023 10.000 kr
Haugesund 31.07.2023 1 dag 31.07.2023 10.000 kr
Haugesund 07.08.2023 1 dag 07.08.2023 10.000 kr
Haugesund 14.08.2023 1 dag 14.08.2023 10.000 kr
Haugesund 21.08.2023 1 dag 21.08.2023 10.000 kr
Haugesund 28.08.2023 1 dag 28.08.2023 10.000 kr
Haugesund 11.09.2023 1 dag 11.09.2023 10.000 kr
Haugesund 11.09.2023 1 dag 11.09.2023 10.000 kr
Haugesund 18.09.2023 1 dag 18.09.2023 10.000 kr
Haugesund 25.09.2023 1 dag 25.09.2023 10.000 kr
Haugesund 02.10.2023 1 dag 02.10.2023 10.000 kr
Haugesund 09.10.2023 1 dag 09.10.2023 10.000 kr
Haugesund 16.10.2023 1 dag 16.10.2023 10.000 kr
Haugesund 23.10.2023 1 dag 23.10.2023 10.000 kr
Haugesund 30.10.2023 1 dag 30.10.2023 10.000 kr
Haugesund 06.11.2023 1 dag 06.11.2023 10.000 kr
Haugesund 13.11.2023 1 dag 13.11.2023 10.000 kr
Haugesund 20.11.2023 1 dag 20.11.2023 10.000 kr
Haugesund 27.11.2023 1 dag 27.11.2023 10.000 kr
Haugesund 04.12.2023 1 dag 04.12.2023 10.000 kr
Haugesund 11.12.2023 1 dag 11.12.2023 10.000 kr
Haugesund 18.12.2023 1 dag 18.12.2023 10.000 kr

OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Vi tilbyr OSE129 livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 18.04.2023 (+16) 4 dager18.04.2023 (+16) 21.800 kr

STCW Hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk - grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i STCW hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk. Ved eksamen er vurderingskriterier obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt-test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 28.03.2023 (+19) 4 dager28.03.2023 (+19) 16.200 kr
Stavanger Stavanger 18.04.2023 (+16) 4 dager18.04.2023 (+16) 16.200 kr

STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk. Vurderingskriterier ved eksamen er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 23.03.2023 (+34) 2 dager23.03.2023 (+34) 11.300 kr
Haugesund 03.04.2023 2 dager 03.04.2023 11.300 kr
Haugesund 17.04.2023 2 dager 17.04.2023 11.300 kr
Haugesund 20.04.2023 2 dager 20.04.2023 11.300 kr
Haugesund 04.05.2023 2 dager 04.05.2023 11.300 kr
Haugesund 15.05.2023 2 dager 15.05.2023 11.300 kr
Haugesund 01.06.2023 2 dager 01.06.2023 11.300 kr
Haugesund 12.06.2023 2 dager 12.06.2023 11.300 kr
Haugesund 15.06.2023 2 dager 15.06.2023 11.300 kr
Haugesund 26.06.2023 2 dager 26.06.2023 11.300 kr
Haugesund 29.06.2023 2 dager 29.06.2023 11.300 kr
Haugesund 10.07.2023 2 dager 10.07.2023 11.300 kr
Haugesund 13.07.2023 2 dager 13.07.2023 11.300 kr
Haugesund 24.07.2023 2 dager 24.07.2023 11.300 kr
Haugesund 27.07.2023 2 dager 27.07.2023 11.300 kr
Haugesund 07.08.2023 2 dager 07.08.2023 11.300 kr
Haugesund 10.08.2023 2 dager 10.08.2023 11.300 kr
Haugesund 21.08.2023 2 dager 21.08.2023 11.300 kr
Haugesund 24.08.2023 2 dager 24.08.2023 11.300 kr
Haugesund 04.09.2023 2 dager 04.09.2023 11.300 kr
Haugesund 07.09.2023 2 dager 07.09.2023 11.300 kr
Haugesund 18.09.2023 2 dager 18.09.2023 11.300 kr
Haugesund 21.09.2023 2 dager 21.09.2023 11.300 kr
Haugesund 02.10.2023 2 dager 02.10.2023 11.300 kr
Haugesund 05.10.2023 2 dager 05.10.2023 11.300 kr
Haugesund 16.10.2023 2 dager 16.10.2023 11.300 kr
Haugesund 19.10.2023 2 dager 19.10.2023 11.300 kr
Haugesund 30.10.2023 2 dager 30.10.2023 11.300 kr
Haugesund 02.11.2023 2 dager 02.11.2023 11.300 kr
Haugesund 13.11.2023 2 dager 13.11.2023 11.300 kr
Haugesund 16.11.2023 2 dager 16.11.2023 11.300 kr
Haugesund 27.11.2023 2 dager 27.11.2023 11.300 kr
Haugesund 30.11.2023 2 dager 30.11.2023 11.300 kr
Haugesund 11.12.2023 2 dager 11.12.2023 11.300 kr
Haugesund 14.12.2023 2 dager 14.12.2023 11.300 kr
Stavanger Stavanger 30.03.2023 (+19) 2 dager30.03.2023 (+19) 11.300 kr

STCW oppdatering redningsfarkost og mann over bord båter

Vi tilbyr STCW oppdatering redningsfarkost og mann over bord båter (båtmannsopplæring). Vurderingskriterier ved eksamen: Obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 7.600 kr

STCW Redningsfarkost og mann over bord båter (båtmannsopplæring)

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkost og mann over bord båter (båtmannsopplæring). Vurderingskriterier ved eksamen: obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt-test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager 11.679 kr

Stor MOB-båt grunnkurs

Vi tilbyr stor MOB-båt grunnkurs. Etter kurset skal deltakerne kunne sjøsette, huke inn, samt operere båt og navigasjonsutstyr på en tilfredsstillende måte - beherske de mest vanlige søkemetoder - foreta opplukking av person i sjøen og kunne utføre livreddende behandling av en skadet person.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager 30.300 kr

Stor MOB-båt repetisjonskurs med mørkekjøring

Vi tilbyr stor MOB-båt repetisjonskurs med mørkekjøring. Et representativt utvalg av innholdet i stor MOB-båt grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 20.04.2023 (+1) 3 dager20.04.2023 (+1) 21.300 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs - OSE135

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 27.03.2023 (+19) 4 dager27.03.2023 (+19) 13.700 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon - OSE135

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 6.500 kr

Livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129

Vi tilbyr livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering. Kurset omhandler alt fra å gå i båtene, utsettning og komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 18.04.2023 (+16) 4 dager18.04.2023 (+16) 21.800 kr

Livbåtfører sliskelivbåt repetisjon - OSE129

Vi tilbyr livbåtfører sliskelivbåt repetisjon - OSE129. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din soim livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt sliskelivbåt. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 03.04.2023 (+16) 1 dag03.04.2023 (+16) 11.700 kr

MOB - Mann over bord, liten båt

Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på plattform? Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 28.03.2023 (+13) 4 dager28.03.2023 (+13) 18.600 kr
Stavanger Stavanger 18.04.2023 (+10) 4 dager18.04.2023 (+10) 18.600 kr

MOB - Mann over bord, liten båt repetisjon

Vi tilbyr MOB - Mann over bord, liten båt repetisjonskurs. Repeterer kunnskapene dine på hvordan du skal håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 23.03.2023 (+24) 1 dag23.03.2023 (+24) 10.800 kr
Stavanger Stavanger 27.03.2023 (+33) 2 dager27.03.2023 (+33) 10.800 kr
Stavanger 30.03.2023 2 dager 30.03.2023 10.800 kr
Stavanger 03.04.2023 2 dager 03.04.2023 10.800 kr
Stavanger 13.04.2023 2 dager 13.04.2023 10.800 kr
Stavanger 17.04.2023 2 dager 17.04.2023 10.800 kr
Stavanger 24.04.2023 2 dager 24.04.2023 10.800 kr
Stavanger 27.04.2023 2 dager 27.04.2023 10.800 kr
Stavanger 21.08.2023 2 dager 21.08.2023 10.800 kr
Stavanger 28.08.2023 2 dager 28.08.2023 10.800 kr
Stavanger 31.08.2023 2 dager 31.08.2023 10.800 kr
Stavanger 04.09.2023 2 dager 04.09.2023 10.800 kr
Stavanger 11.09.2023 2 dager 11.09.2023 10.800 kr
Stavanger 14.09.2023 2 dager 14.09.2023 10.800 kr
Stavanger 18.09.2023 2 dager 18.09.2023 10.800 kr
Stavanger 25.09.2023 2 dager 25.09.2023 10.800 kr
Stavanger 28.09.2023 2 dager 28.09.2023 10.800 kr
Stavanger 02.10.2023 2 dager 02.10.2023 10.800 kr
Stavanger 09.10.2023 2 dager 09.10.2023 10.800 kr
Stavanger 12.10.2023 2 dager 12.10.2023 10.800 kr
Stavanger 16.10.2023 2 dager 16.10.2023 10.800 kr
Stavanger 23.10.2023 2 dager 23.10.2023 10.800 kr
Stavanger 26.10.2023 2 dager 26.10.2023 10.800 kr
Stavanger 30.10.2023 2 dager 30.10.2023 10.800 kr
Stavanger 06.11.2023 2 dager 06.11.2023 10.800 kr
Stavanger 09.11.2023 2 dager 09.11.2023 10.800 kr
Stavanger 13.11.2023 2 dager 13.11.2023 10.800 kr
Stavanger 20.11.2023 2 dager 20.11.2023 10.800 kr
Stavanger 23.11.2023 2 dager 23.11.2023 10.800 kr
Stavanger 27.11.2023 2 dager 27.11.2023 10.800 kr
Stavanger 04.12.2023 2 dager 04.12.2023 10.800 kr
Stavanger 07.12.2023 2 dager 07.12.2023 10.800 kr
Stavanger 11.12.2023 2 dager 11.12.2023 10.800 kr
Stavanger 18.12.2023 2 dager 18.12.2023 10.800 kr
Stavanger 21.12.2023 2 dager 21.12.2023 10.800 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 28.03.2023 (+19) 4 dager28.03.2023 (+19) 16.200 kr
Stavanger Stavanger 18.04.2023 (+16) 4 dager18.04.2023 (+16) 16.200 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeteres hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 23.03.2023 (+35) 2 dager23.03.2023 (+35) 11.300 kr
Haugesund 03.04.2023 2 dager 03.04.2023 11.300 kr
Haugesund 17.04.2023 2 dager 17.04.2023 11.300 kr
Haugesund 20.04.2023 2 dager 20.04.2023 11.300 kr
Haugesund 04.05.2023 2 dager 04.05.2023 11.300 kr
Haugesund 15.05.2023 2 dager 15.05.2023 11.300 kr
Haugesund 01.06.2023 2 dager 01.06.2023 11.300 kr
Haugesund 12.06.2023 2 dager 12.06.2023 11.300 kr
Haugesund 15.06.2023 2 dager 15.06.2023 11.300 kr
Haugesund 26.06.2023 2 dager 26.06.2023 11.300 kr
Haugesund 29.06.2023 2 dager 29.06.2023 11.300 kr
Haugesund 10.07.2023 2 dager 10.07.2023 11.300 kr
Haugesund 13.07.2023 2 dager 13.07.2023 11.300 kr
Haugesund 24.07.2023 2 dager 24.07.2023 11.300 kr
Haugesund 27.07.2023 2 dager 27.07.2023 11.300 kr
Haugesund 07.08.2023 2 dager 07.08.2023 11.300 kr
Haugesund 10.08.2023 2 dager 10.08.2023 11.300 kr
Haugesund 21.08.2023 2 dager 21.08.2023 11.300 kr
Haugesund 24.08.2023 2 dager 24.08.2023 11.300 kr
Haugesund 04.09.2023 2 dager 04.09.2023 11.300 kr
Haugesund 07.09.2023 2 dager 07.09.2023 11.300 kr
Haugesund 18.09.2023 2 dager 18.09.2023 11.300 kr
Haugesund 21.09.2023 2 dager 21.09.2023 11.300 kr
Haugesund 02.10.2023 2 dager 02.10.2023 11.300 kr
Haugesund 05.10.2023 2 dager 05.10.2023 11.300 kr
Haugesund 16.10.2023 2 dager 16.10.2023 11.300 kr
Haugesund 19.10.2023 2 dager 19.10.2023 11.300 kr
Haugesund 30.10.2023 2 dager 30.10.2023 11.300 kr
Haugesund 02.11.2023 2 dager 02.11.2023 11.300 kr
Haugesund 13.11.2023 2 dager 13.11.2023 11.300 kr
Haugesund 16.11.2023 2 dager 16.11.2023 11.300 kr
Haugesund 27.11.2023 2 dager 27.11.2023 11.300 kr
Haugesund 30.11.2023 2 dager 30.11.2023 11.300 kr
Haugesund 11.12.2023 2 dager 11.12.2023 11.300 kr
Haugesund 14.12.2023 2 dager 14.12.2023 11.300 kr
Haugesund 28.12.2023 2 dager 28.12.2023 11.300 kr
Stavanger Stavanger 30.03.2023 (+19) 2 dager30.03.2023 (+19) 11.300 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 27.03.2023 (+19) 4 dager27.03.2023 (+19) 12.300 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 22.03.2023 (+18) 1 dag22.03.2023 (+18) 7.600 kr

STCW Hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI/2-2) - e-læring

Vi tilbyr oppdatering i STCW hurtiggående MOB-båt (A-VI/2-2) som e-læringskurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under og etter utsetting - betjene motor på hurtiggående mann-overbord-båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Redningsfarkost livbåtfører oppdatering (A-VI/2-1) e-læring

Vi tilbyr oppdatering i redningsfarkost livbåtfører (A-VI/2-1) som e-læringskurs. Kurset dekker kravene til oppdatering av fører og mannskap i redningsfarkost (livbåt og mann-overbord-båt utenom hurtiggående mann-over-bord-båt) i henhold til STCW A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag