Fiskevelferdskurs, matfiskproduksjon repetisjon - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 3.750

Vi tilbyr nettbasert fiskevelferdskurs, matfiskproduksjon repetisjon. VAL FoU og Sikkerhetssenteret Rørvik AS har utviklet e-læringskurs for havbruksnæringa. Kurset er lovpålagt og dekker lov- og forskriftsfestede kompetansekrav for laksefisk.

Kursinnhold:
• Fiskevelferd
• Regelverk
• Forebyggende helsearbeid
• Helseutfordringer og sykdom
• Hvordan ivareta fiskevelferd under ulike arbeidsoperasjoner
• Lus og avlusing
• Rensefisk
• Miljø og produksjonssystemer

Kurset er utviklet- og holdes av fiskehelsepersonell som jobber i havbruksnæringen

Varighet:
E-læringsdelen gjennomføres når det passer den enkelte i forkant av avsluttende Teams-gjennomgang. Avsluttende case gjennomgang taes fortløpende i små grupper med vetrinær (1 - 2 timer).

Stedsbeskrivelse:
Kurset blir avholdt som e-læringskurs kombinert med gruppeoppgave som gjennomføres på Teams el. nettmøte

Målgruppe for kurset:
Personell som jobber med matfiskproduksjon (laksefisk), og har gjennomført grunnopplæring i fiskevelferd tidligere

Forkunnskaper:
• Gjennomført grunnopplæring i fiskevelferd (fiskevelferdskurs)