Riggerkurs i Rogaland

Riggerkurs modul O-2.2 og O-3.2

Vi tilbyr riggerkurs modul O-2.2 og O-3.2. Ved gjennomført kurs skal deltageren ha tilegnet seg kompetanse i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk og vedlikehold, slik at man i forbindelse med riggoperasjoner unngår uhell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager

Riggerkurs modul P-2.4 + P-4.4

Vi tilbyr riggerkurs modul P-2.4 + P-4.4. Målsettingen er at etter gjennomført kurs skal deltakeren være i stand til å utføre sikre løfteoperasjoner og rigging ved bruk av enkle løfteinnretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger, Stavanger o... Stavanger 5 dager
Stavanger, PNI opplæri... Stavanger 17.04.2023 (+4) 5 dager17.04.2023 (+4)
Stavanger, PNI opplæri... 08.05.2023 5 dager 08.05.2023
Stavanger, PNI opplæri... 22.05.2023 5 dager 22.05.2023
Stavanger, PNI opplæri... 05.06.2023 5 dager 05.06.2023
Stavanger, PNI opplæri... 26.06.2023 5 dager 26.06.2023

Riggerkurs

Vi tilbyr riggerkurs teori/praksis. Hensikten med kurset er å gi blivende riggere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av: Fallsikringsutstyr og enkle løfteinnretninger (enkle travers- og søylesvingkraner, håndtaljer, luft- og eltaljer og transportable vinsjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 48 timer 13.800 kr

Modul 10 - Rigg manøvrering

Vi tilbyr kurs i modul 10 - rigg manøvrering. Målet med kurset er å gi deltakerne en innføring og øvelse i manøvrering av flyttbare plattformer. Inkludert i undervisningen er 6 timer simulator trening.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 05.06.2023 4 dager05.06.2023 34.853 kr

Modul 7 - Rigg stabilitet og ballastering

Vi tilbyr kurs i rigg stabilitet og ballastering - modul 7. Målet med kurser er å gi deltakerne en grundig innsikt i håndteringen av stabilitet på flyttbare innretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 11.04.2023 4 dager11.04.2023 32.429 kr

Modul 9 - Rigg maritime operasjoner

Vi tilbyr kurs i modul 9 - rigg maritime operasjoner. Målet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om operative forhold på flyttbare innretninger, samt de forskrifter som regulerer forholdene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 30.05.2023 4 dager30.05.2023 33.641 kr

Offshore Installation Manager - IMO Res A.1059 (28) Table 6.2

Vi tilbyr kurs i Offshore Installation Manager - IMO Res A. 1059 (28) Table 6.2

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager 30.200 kr

Rig Stabilitet og ballast - IMO Res.A.1079 (28) Tabell 6.3 og 6.4

Vi tilbyr kurs i rig Stabilitet og ballast - IMO Res.A.1079 (28) Tabell 6.3 og 6.4. Dette er et fem dagers kurs designet for kommende OIMs og Stability Control Managers på halvt nedsenkbare rigger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager 30.200 kr

Riggerkurs modul P-2.4 & P-4.4

Vi tilbyr riggerkurs modul P-2.4 & P-4.4. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 17.04.2023 (+4) 5 dager17.04.2023 (+4) 12.700 kr

Riggerkurs modul P-2.4 & P-4.4 (engelsk)

Vi tilbyr riggerkurs modul P-2.4 & P-4.4 på engelsk. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager 12.700 kr

Riggerkurs P-4.4 repetisjon

Vi tilbyr riggerkurs P-4.4 repetisjon. Det er kun personell som innehar dokumentert riggeropplæring som kan foreta riggeoperasjoner. Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner i henhold til gjeldende standarder og forskrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 1.990 kr

Riggerkurs praksis P-4.4

Vi tilbyr riggerkurs praksis P-4.4. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 32 timer

Fallsikring modul 0-2.2 + riggerkurs modul 0-3.2

Vi tilbyr kurs i fallsikring modul 0-2.2 + riggerkurs modul 0-3.2. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne kunnskapene til å operere relevant utstyr på en sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager 10.240 kr

Riggerkurs repetisjon

Vi tilbyr riggerkurs repetisjon. Målsettingen er at etter endt kurs skal deltakerne ha oppdatert og vedlikeholdt sine grunnleggende kunnskaper. Kurset dekker et utvalg av teori og praktiske øvelser fra grunnkurset, hvor deltakeren vil gjenoppfriske sine kunnskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 2.100 kr

Riggerkurs modul P-4.4

Vi tilbyr riggerkurs modul P-4.4 med teori og praksis. Hovedmålet med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av riggerutstyr slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 24.04.2023 (+2) 4 dager24.04.2023 (+2)

Riggerkurs Modul P-2.4 & P-4.4

Målsettingen er at etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om riktig bruk av fallsikringsutstyr og ferdigheter i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 24.04.2023 (+3) 5 dager24.04.2023 (+3) 9.990 kr

Riggerkurs modul P-2.4 og P-4.4 - repetisjon

Det er kun personell som innehar dokumentert riggeropplæring som kan foreta riggeoperasjoner. Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner i henhold til gjeldende standarder og forskrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 18.04.2023 (+2) 8 timer18.04.2023 (+2) 2.000 kr

Riggerkurs - komplett - MODUL P-2.4 + P-4.4

Vi tilbyr Riggerkurs modul P-2.4 + P-4.4. Opplæringen skal gi riggere god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager 15.850 kr

 |  1 2   |  Neste side >>