Ventilteknikk kurs NOG-143Kursarrangør: KRM
Sted: KRM AS kurssenter
          Buskerud, Hol
Kursadresse: Lundvegen 2C, 3580 Geilo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid:
Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00
Varighet: 5 dager
Pris: 19.000

Vi tilbyr kurset Ventilteknikk kurs NOG-143. Dette kurset en grunnleggende kompetanse basert på aktuelle ventiltyper og aktuatorer som er installert og nyttet i prosessanlegg både on- og offshore, og opplæringen følger NOG´s læreplan for kurs i ventilteknikk.

Ventilkurset gir en 5 dagers grunnleggende innføring i de 9 ventil-grupperinger som blir brukt i prosessindustrien. Ved arbeid på hydrokarbonførende system krever oljeselskapene kompetanse hos personell som skal drifte, vedlikeholde og blant annet sette trygge barrierer i et trykksatt anlegg.

Ventilkurset er rettet mot drift- og vedlikeholds personell, ingeniører, mekanikere, prosjekt- og ledende personell med ansvar for valg, salg, behandling, vedlikehold og drift av ventiler for olje industrien.

Beskrivelse:
Personell som opererer, reparerer, steller og arbeider på ventiler, må ha nødvendige kunnskaper, forståelse og ferdigheter for å kunne betjene, reparere og vedlikeholde ventiler.

Ventiler inngår som en viktig del av sikkerheten i enhver prosess. De skal sørge for at systemene åpner, stenger og skal kunne regulere mengde, trykk og nivå, samt retnings bestemme væsker og gass i et rørsystem. Riktig betjening og vedlikehold vil kunne medføre trygge og tette barrierer etablert i et trykksatt system og man unngår uønskede lekkasjer.

Ved å øke ventilforståelsen vil en lettere optimalisere funksjon og bruksområder for de ulike ventiltyper. Målet med kurset er å kunne oppnå en kompetanse som bidrar til økt sikkerhet, redusere diffuse utslipp og lekkasjer til omgivelsene, samt redusere kostnader.

Etter gjennomført kurs vil du bedre kunne overvåke en begynnende lekkasje, kunne teste, møte krav for lekkasjesøkning og bruke måleutstyr for inspeksjon, samt operere ventiler etter ventilprodusentens anbefalinger og i henhold til godkjente ventilprosedyrer. Dette vil føre til et driftssikkert og robust anlegg med forlenget levetid.
Du blir bedre rustet for overvåking og kjøring/styring av prosessanlegget, og opplæringen bidrar til en sikker, trygg og enklere arbeidsdag på ventiler.

Program:
Grunnleggende teori:
• Statiske trykkrefter
• Strømning
• Dynamiske trykkrefter
• Tetningsflater
• Medium
• Gjengede forbindelser

Generelle prinsipper:
• Ventildesign
• Tetningsmekanismer
• Dokumentasjon

Ventilbetjening:
• Håndratt/hendel
• Aktuator
• Gir

Ventiltyper:
• Sluseventiler
• Seteventiler
• Pluggventiler
• Kuleventiler
• Spjeldventiler
• Kontrollventiler
• Sikkerhetsventiler
• Tilbakeslagsventiler

Vedlikehold:
• Forebyggende vedlikehold
• Lekkasjetesting
• Smøring
• HMS, førstehjelp

Demo og praktiske oppgaver.

Instruktører:
Jon Andvik har flere fagbrev, maskinteknisk og pedagogisk utdanning og en lang og rik erfaring innafor stasjonært- og roterende maskineri samt prosessutstyr i hydrokarbonførande system. Instruktør på kurs i ventilteknikk.

Andvik har en lang yrkes karriere innenfor maskintekniske fag. Erfaring innafor landbruk- og anleggsteknikk. Lærer, avdelingsleder og undervisningsinspektør fra den videregående skolen. Han har vært opplæringskonsulent i Equinor og ansvar for ulike fagkurs i oljeindustrien både On - og offshore.

Målgruppe:
Drifts- og vedlikeholdspersonell, ingeniører, mekanikere, prosjekt- og ledende personell med ansvar for valg, salg, behandling, vedlikehold og drift av ventiler for olje industrien.

Forkunnskaper:
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Avsluttende prøve:
Skriftlig sluttprøve som vurderes til bestått/ikke bestått.

Kursbevis:
Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Overnatting:
• Vestlia Resort, Geilo. Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.990,-

Vis flere tilsvarende kurs: