Gasskontrollør (sertifikatutsteder) - bedriftsinterntKursarrangør: TS Group
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i gasskontrollør (sertifikatutsteder) for bedrifter. Våre kursholdere har lang erfaring fra fagfeltet og har avholdt kurs de siste de siste 25 årene. Kurset har i det siste blitt holdt for kompetansebedrifter i Norge og får meget god score hos kursdeltakerne.

Kursinnhold:
• Myndighetskrav for bruk av arbeidstillatelse ved utførelse av arbeid på hydrokarbonførende systemer.
• Kompetansekrav ved utførelse av førstegangs gassmålinger før vedlikehold
• Gjennomgang av Sikkerhetsdatablad (fysiske og kjemiske begrep)
• Brann- og eksplosjonsteori med demonstrasjoner
• Måleprinsipp, virkemåte og begrensninger for sensorer for brennbare gasser, oksygen og helsefarlige stoff
• Gjennomgang av Arbeidstilsynets Forskrift 703 §29 med veiledning
• Betjening og bruk av gassmålingsinstrumenter
• Gassfriingsprinsipp av hydrokarbonførende system med bruk av nitrogen (N2)
• Farer ved eksponering av Hydrogensulfid og Benzen, samt kombinasjonspåvirkninger
• Forberedelser før entring av tanker og beholdere med vurdering av hvilket behov for sikkerhetsutstyr som trengs.
• Risikoanalyse og bruken av slikt verktøy
• Klargjøring av separator for entring med bruk av prosedyre og P&ID skjema med div. gassmålinger
• Skriftlig sluttest

Gruppeoppgaver:
• Bruke spylingsplan for N2, avstengingsplan og blindingsplan iht prosedyre for klargjøring før og etter vedlikehold.

Gassfriing:
• Praktiske oppgaver og gassmålinger i vårt mobile prosessanlegg iht. planer fra gruppeoppgaven over (AT, SJA, før jobb samtale osv.)

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kurset er for deg som skal utføre førstegangs gassmålinger i forbindelse med entring av tanker og beholdere, samt utførelse av gassmålinger ved klargjøring av hydrokarbonførende systemer. Kurset aksepteres også av offshorebedrifter som er registrert i PTIL-systemet mht. kompetansekrav til personell som skal utføre gassmålinger på installasjoner før og etter vedlikehold.

Eksamen / sertifisering:
Kurset avsluttes med praktisk og skriftlig sluttest. Bestått kurs kvalifiserer personell til å bli registrert i Arbeidstilsynets register for kontrollører.

Vis flere tilsvarende kurs: