Gasskontrollør (sertifikatutsteder) - bedriftsinterntKursarrangør: TS Group
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i gasskontrollør (sertifikatutsteder) for bedrifter. Våre kursholdere har mange års praktisk erfaring. Våre kursholdere har lang erfaring fra fagfeltet og har avholdt kurs de siste de siste 25 årene.

Kursinnhold:
• Myndighetskrav for bruk av arbeidstillatelse ved utførelse av arbeid på hydrokarbonførende systemer
• Kompetansekrav ved utførelse av førstegangs gassmålinger før vedlikehold
• Gjennomgang av sikkerhetsdatablad (fysiske og kjemiske begrep)
• Brann- og eksplosjonsteori med demonstrasjoner
• Måleprinsipp, virkemåte og begrensninger for sensorer for brennbare gasser, oksygen og helsefarlige stoff
• Gjennomgang av arbeidstilsynets forskrift 703 §29 med veiledning

• Betjening og bruk av gassmålingsinstrumenter
• Gassfriingsprinsipp av hydrokarbonførende system med bruk av nitrogen (N2)
• Farer ved eksponering av hydrogensulfid og benzen, samt kombinasjonspåvirkninger
• Forberedelser før entring av tanker og beholdere med vurdering av hvilket behov for sikkerhetsutstyr som trengs.
• Risikoanalyse og bruken av slikt verktøy
• Klargjøring av separator for entring med bruk av prosedyre og P&ID skjema med div. gassmålinger
• Skriftlig sluttest

Gruppeoppgaver:
Bruke spylingsplan for N2, avstengingsplan og blindingsplan iht prosedyre for klargjøring før og etter vedlikehold.

Gassfriing:
Praktiske oppgaver og gassmålinger i vårt mobile prosessanlegg iht planer fra gruppeoppgaven over (AT, SJA, før jobb samtale osv.).

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kurs for deg som skal utføre førstegangs gassmålinger i forbindelse med entring av tanker og beholdere, samt utførelse av gassmålinger ved klargjøring av hydrokarbonførende systemer. Kurset aksepteres også av offshorebedrifter som er registrert i PTIL-systemet mht. kompetansekrav til personell som skal utføre gassmålinger på installasjoner før og etter vedlikehold.

Eksamen / sertifisering:
Kurset avsluttes med praktisk og skriftlig sluttest. Bestått kurs kvalifiserer personell til å bli registrert i arbeidstilsynets register for kontrollører.