Kontrollørkurs lift og kran

G11 Kontrollørkurs løfteredskap

Vi tilbyr G11 Kontrollørkurs løfteredskap. Hensikten med kurset er å gi teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G11 Løfteredskap. Opplæringsplanen beskriver et minimum av kunnskaper og ferdigheter som kreves.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 48 timer 16.000 kr

Instruktør og pedagogikkurs - teori og praksis

Vi tilbyr instruktør og pedagogikkurs. Kurset er spesielt godt egnet for medarbeidere som skal drive bedriftsintern opplæring som for eksempel typespesifikk opplæring. Kurset kan gjennomføres som 2 dagers teorikurs eller som 4 dagers praktisk teoretisk opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 6.900 kr

G11 Løfteredskap kontrollørkurs

Vi tilbyr kontrollørkurs for G11 Løfteredskap. Kurset går over 5 dager inkludert praksisdel med gjennomføring av kontroll og eksamen. Under praksisen må elevene ha på seg kjeledress / varmedress og vernesko. Dette må eleven selv ta med til kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.04.2023 5 dager17.04.2023 fra 17.400 kr

G4 Traverskran kontrollørkurs

Vi tilbyr kontrollørkurs for G4 Traverskran. Kurset går over 4 dager inkludert praksisdel med gjennomføring av kontroll og eksamen. Under praksisen må elevene ha på seg kjeledress / varmedress og vernesko. Dette må eleven selv ta med til kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.04.2023 4 dager11.04.2023 fra 16.800 kr

G8 Lastebilkran kontrollørkurs

Vi tilbyr kontrollørkurs for G8 lastebilkran. Kurset går over 4 dager inkludert praksisdel med gjennomføring av kontroll og eksamen. Under praksisen må elevene ha på seg kjeledress / varmedress og vernesko. Dette må eleven selv ta med til kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 20.03.2023 4 dager20.03.2023 fra 17.400 kr

Kontrollørkurs masseforflytningsmaskiner

Vi tilbyr kontrollørkurs for masseforflytningsmaskiner. Kurset går over 4 dager inkludert praksisdel med gjennomføring av kontroll og prøve.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 13.02.2023 3 dager13.02.2023 fra 13.200 kr

Masseforflytningsmaskiner oppdateringskurs kontrollør

Vi tilbyr oppdateringskurs kontrollør for masseforflytningsmaskiner. Kurset retter seg mot den som allerede er kontrollør på masseforflytnings- maskiner, jfr. Forskrift om utførelse av arbeid, og som ønsker å oppdatere sin faglige kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 16.02.2023 1 dag16.02.2023 fra 4.900 kr

Personløfter kontrollørkurs

Vi tilbyr kontrollørkurs for personløfter. Kurset gjennomføres over 3 dager inkludert praksisdel med gjennomføring av kontroll og eksamen. Under praksisen må elevene ha på seg kjeledress / varmedress og vernesko. Dette må eleven selv ta med til kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.05.2023 3 dager03.05.2023 fra 13.200 kr

Kontroll og vedlikehold av løfteredskap om bord i skip -bedrifter

Vi tilbyr kurs i kontroll og vedlikehold av løfteredskap om bord i skip for bedrifter. Våre kurs holdes i Ålesund eller hos kunde som bedriftsinternt opplæring etter avtale.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Møre og Romsdal Møre og Romsdal Avtales kr

Kontroll og vedlikehold av ståltau

Vi tilbyr kurs i kontroll og vedlikehold av ståltau. Der har vært flere ulykker med brudd av ståltau. Kurset gir en grundig innføring i kunnskap om ståltau, riktig bruk / valg av ståltau og om hvilke krav det settes til de som bruker og kontrollerer ståltau.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager

Kontroll og vedlikehold av ståltau - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i kontroll og vedlikehold av ståltau for bedrifter. Der har vært flere ulykker med brudd av ståltau. Kurset gir en grundig innføring i kunnskap om ståltau, riktig bruk / valg av ståltau og om hvilke krav det settes til de som bruker og kontrollerer ståltau.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Møre og Romsdal Møre og Romsdal 2 dager Avtales kr

G00 - Generell del kontrollører modul K-G00

Vi tilbyr kurs i G00 - Generell del kontrollører modul K-G00. Målsettingen med kurset er å gi teoretiske basiskunnskaper til personer som ønsker å bli kontrollør for ulike typer løfteinnretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

G04-1 Kontrollør traverskran teori

Vi tilbyr G04-1 kontrollørkurs traverskran teori. Målsettingen er at etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging og konstruksjon, komponentlære, sertifiserings-regler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

G04-2 Kontrollør bro- traverskran praksis

Vi tilbyr kontrollørkurs bro- traverskran praksis. Målsetningen med opplæringen er at etter endt kurs skal eleven selvstendig kunne gjennomføre en sakkyndig periodisk kontroll innen G04.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

G-07 Kontroll av vinsjer taljer og spill, del 1 og 2

Vi tilbyr kurs i G-07 kontroll av vinsjer taljer og spill del 1 og 2. Målsettingen med opplæringen er at etter endt kurs skal eleven selvstendig kunne gjennomføre en sakkyndig periodisk kontroll innen G7.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager

G08-1 Kontrollør av lastebilkran

Vi tilbyr kontrollørkurs av lastebilkran. Målsetningen er at etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at han / hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging, konstruksjon, komponentlære, løftediagrammer og sertifiseringsregler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

G08-1 Kontrollør av lastebilkran / fastmontert hydraulisk kran

Vi tilbyr G08-1 kontrollørkurs av lastebilkran / fastmontert hydraulisk kran - praksis (G08/G20). Målsettingen er at etter endt kurs skal eleven selvstendig kunne gjennomføre en sakkyndig periodisk kontroll innen G08 (G20).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 36 timer

G10 Kontroll av hånddrevne kraner (manuelle taljer)

Vi tilbyr kurs i G10 kontroll av hånddrevne kraner (manuelle taljer). Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve for å vise at han / hun har tilstrekkelige kunnskaper om lover, forskrifter, standarder, oppbygging, sertifisering og merking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 24.04.2023 (+1) 3 dager24.04.2023 (+1) 10.500 kr

G11 (RX) kontrollør løfteredskap

Vi tilbyr kurs i G11 (RX) kontrollør løfteredskap. Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve for å vise at han / hun har tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper om lover, forskrifter, standarder termologi, oppbygning, sertifisering og merking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 13.03.2023 (+1) 5 dager13.03.2023 (+1) 16.850 kr

K06 Kontroll av lastebærere

Vi tilbyr K06 kontrollkurs av lastebærere. Målsettingen er at deltakerne etter gjennomført læretiltak skal kunne utføre periodisk kontroll av lastebærer for interntransport samt ekstraordinær kontroll av offshorecontainere for ilandsendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

Kontroll av ståltau P-2.10

Vi tilbyr kurs i kontroll av ståltau P-2.10. Kurset er ment å gi deltakere en god teoretisk grunnopplæring på ståltau ihht ISO 4309Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygging, konstruksjon og virkemåte, samt innsikt i hvordan kontroll av ståltau gjennomføres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 16.03.2023 (+2) 2 dager16.03.2023 (+2) 8.420 kr

Stillas kontrollør

Vi tilbyr kurs i stillas kontrollør. Målsettingen er at den som gis opplæring er oppdatert og tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om kontroll av stillas slik at ulykker ved bruk unngås. Videre skal kurset gi kandidaten en kompetanse som er i samsvar med regelverket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger

Kontroll og vedlikehold av ståltau til kraner

Vi tilbyr kurs i kontroll og vedlikehold av ståltau til kraner. På dette kurset vil du øke din kompetanse i standard metoder for vurdering av alvorsgrad, samt dokumentasjon av ståltau som brukes på kraner. Kurset består av både praksis og teori.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Øygarden Øygarden 2 dager fra 10.100 kr

Kontrollørkurs G00 generell del - nettkurs

Vi tilbyr kontrollørkurs G00 generell del som nettkurs. Dette generelle kurset danner utgangspunktet for alle kontrollørkurs innenfor fagområdet kraner, både onshore og offshore (foruten G10 Manuelle taljer og G11 Løfteredskap).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager fra 9.900 kr

Kontrollørkurs G1 mobilkran - praksis

Vi tilbyr kontrollørkurs G1 mobilkran - praksis. Hensikten med kurset er å gi praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge praktisk prøve for kontrollgruppe G1 mobilkraner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 5 dager fra 19.900 kr

Kontrollørkurs G1 mobilkran teori - nettkurs

Vi tilbyr kontrollørkurs G1 mobilkran teori som nettkurs. Etter kurset skal eleven gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at han har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging / konstruksjon, komponentlære / hydraulikk, løftekapasiteter / løftediagrammer, sertifiseringsregler, kontrollprosedyrer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager fra 11.350 kr

Kontrollørkurs G4 bro- og traverskraner - teori

Vi tilbyr kontrollørkurs på G4 bro- og traverskran teori. Hensikten med kurset er å gi teoretisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk prøve for kontrollgruppe G4 bro- og traverskran.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 3 dager fra 13.225 kr

Kontrollørkurs G7 taljer, vinsjer, spill - teori og praksis

Vi tilbyr kontrollørkurs G7 taljer, vinsjer, spill - teori og praksis. Hensikten med kurset er å gi teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk prøve for kontrollgruppe G07 Taljer, vinsjer, spill.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gol Gol 5 dager fra 17.900 kr

Kontrollørkurs G8 lastebilkran og G20 hydraulisk hydraulisk kran

Vi tilbyr kontrollørkurs G8 lastebilkraner og G20 fastmontert hydraulisk kran - teori. Hensikten med kurset er å gi teoretisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk prøve for kontrollgruppe G8 lastebilkraner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 3 dager fra 13.157 kr

Kontrollørkurs og repetisjon G10 manuelle taljer teori og praksis

Vi tilbyr kontrollørkurs og repetisjonskurs G10 manuelle taljer - teori og praksis. Hensikten med kurset er å gi en teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G10 manuelle taljer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gol Gol 24.10.2023 4 dager24.10.2023 fra 12.250 kr

Kontrollørkurs og repetisjon G11 Løfteredskap - teori og praksis

Vi tilbyr kontrollørkurs og repetisjonskurs G11 Løfteredskap - teori og praksis. Hensikten med kurset er å gi en teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G11 Løfteredskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gol Gol 5 dager fra 10.500 kr

G10 Kontrollørkurs manuelle taljer

Vi tilbyr G10 kontrollørkurs manuelle taljer. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakeren ha fått teoretiske og praktiske kunnskaper som gir kompetanse i kontroll av manuelle taljer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

G11 Kontrollørkurs løfteredskap

Vi tilbyr G11 kontrollørkurs løfteredskap. Målsettingen er at etter fullført kurs skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i kontroll og bruk av løfteredskap til å kunne utføre en sakkyndig kontroll av løfteredskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager
Drammen Drammen 5 dager
Stavanger Stavanger 5 dager

G7 Kontroll av vinsjer, taljer og spill

Vi tilbyr kurs i G7 kontroll av vinsjer, taljer og spill. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltageren inneha kompetanse innen kontroll og bruk av løfteredskap til å kunne utføre en sakkyndig kontroll av vinsjer, taljer, spill, veggsvingkraner, søylekraner og enskinnebaner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager
Stavanger Stavanger 5 dager

Kontroll av ståltau modul P-2.10

Vi tilbyr kurs i kontroll av ståltau modul P-2.10. Målsettingen med kurset er å gi kontrollører en god teoretisk grunnopplæring på ståltau iht. ISO 4309 og PETIL.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.02.2023 (+1) 2 dager20.02.2023 (+1)
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 13.02.2023 (+2) 2 dager13.02.2023 (+2)
Herøy / Fosnavåg 06.03.2023 2 dager 06.03.2023
Herøy / Fosnavåg 17.04.2023 2 dager 17.04.2023
Stavanger Stavanger 16.03.2023 (+2) 2 dager16.03.2023 (+2)

Kontroll og bruk av ståltau etter ISO 4309

Vi tilbyr kurs i kontroll og bruk av ståltau etter ISO 4309. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygning konstruksjon og virkemåte, ståltau beregnet til kraner, montering og lagring, smøring og vedlikehold, terminering og endefester, samt kontroll.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager

 |  1 2 3   |  Neste side >>