Sikkerhetskurs offshorekran

I denne kategorien ligger sikkerhetskurs for offshorekran. Før du kan delta på praktisk opplæring må du ha deltatt på lovpålagt sikkerhetskurs. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner et kurs som passer for deg.
I denne kategorien ligger kun sikkerhetskursene, Praktisk opplæring offshorekran ligger i egen kategori.

G5 Offshore kran

Vi tilbyr kurs i G5 Offshore kran.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 5 dager 13.875 kr

Løfteoperasjoner - Operasjonelt ansvarlig person

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.960 kr
Drammen Drammen 2 dager 8.960 kr

Løfteoperasjoner - Teknisk ansvarlig

Målsettingen med kurset er å gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap til å kunne ivareta rollen "teknisk ansvarlig". Kurset gir svært nyttig kunnskap til personell som vedlikeholder løfteutstyr og til sakkyndige virksomheter som utfører arbeid med kontroll og vedlikehold av løfteutstyr offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 4.975 kr

Norsok R-003N - offshore

Vi tilbyr kurs i NORSOK Standard R-003-N. Kurset tar for seg krav til opplæring, roller og ansvar samt lover og regelverk knyttet opp som standarden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.12.2018 1 dag14.12.2018 3.975 kr
Drammen Drammen 23.11.2018 (+1) 1 dag23.11.2018 (+1) 3.975 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 3.975 kr

Norsok R-003N - offshore (engelsk)

Vi tilbyr kurs i NORSOK Standard R-003-N på engelsk. Kurset tar for seg krav til opplæring, roller og ansvar samt lover og regelverk knyttet opp som standarden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.975 kr
Drammen Drammen 1 dag 3.975 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 3.975 kr

Operasjonelt ansvarlig - Norsok

Vi tilbyr kurs i operasjonelt ansvarlig. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola Sola 2 dager fra 8.800 kr

Sensorsamling G5 Offshorekran

Vedlikehold av sensorkompetanse. I NORSOK standard R-003N (rev. 2. juli 2004) "Sikker bruk av løfteutstyr" står det at sensorer skal minimum delta på en slik fagsamling hvert fjerde år for å vedlikeholde registreringen. (Vedlegg B, side 31).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.900 kr
Sola Sola 2 dager 6.900 kr

Subsea Lifting Operations

The Norwegian Society of Lifting Technology (NSLT) continues its success with its annual meeting forum for people working with subsea lifting operations.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 04.12.2018 2 dager04.12.2018 fra 8.300 kr

G5 Offshorekran - dekksoperatør

Vi tilbyr krankurs i G5 Offshorekran - dekksoperatør. Målsettingen med opplæringen er å verifisere at dekksoperatører har tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av offshorekran og rollen som dekksoperatør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager 22.900 kr

G5 Offshorekran - Kranfører evaluering i simulator

Vi tilbyr krankurs i G5 Offshorekran - kranfører evaluering i simulator. Målsetningen med kurset er og evaluering er og kunne teste kranførere på forskjellige operasjoner. Dette gjøres normalt på en kursdag og med en standard sjekkliste. Har du som kunde egne ønsker, tilrettelegger vi gjerne dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 11.900 kr

G5 Offshorekran - Personell løft trening i simulator

Vi tilbyr kurs i G5 Offshorekran - Personell løft trening i simulator. Målsetningen med kurset er og trene på personell løft ved bruk av FROG internt på fartøy og mellom ulike fartøy. Opplæring blir gitt etter standarder fra NORSOK og GOMO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 9.990 kr

G5 Offshorekran - Re-trening i simulator

Vi tilbyr kurs i G5 Offshorekran - Re-trening i simulator. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring før en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner / nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell og ulykker kan unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 05.12.2018 2 dager05.12.2018 23.490 kr

G5 Offshorekran - Re-trening i simulator (Lattice boom)

Vi tilbyr krankurs i G5 Offshorekran - Re-trening i simulator (Lattice boom). Opplæringen skal også dekke repetisjons krav i NORSOK R-003 rev. 2017. som omfatter: interne styrende dokumenter, nødprosedyrer, korrigering av uønsket adferd, gjeldende regelverk og standarder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager 23.490 kr

G5 Offshorekran - Subsea operasjoner

Vi tilbyr krankurs i G5 Offshorekran - Subsea operasjoner. Målsetningen med kurset er og trene på ulike operasjoner / nødsistuasjoner ved løfteoperasjoner subsea. Vi følger en standard kursplan, men tilrettelegger denne gjerne ved ønsker fra kunden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 8.900 kr

G5 Offshorekran grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i G5 Offshorekran. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelsemed løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 5 dager 11.490 kr
Ålesund Ålesund 5 dager 11.490 kr

G5 Offshorekran praktisk prøve - bedriftsinternt

Vi tilbyr praktisk prøve til G5 Offshorekran i hele landet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

NORSOK standard R-003

Vi tilbyr kurs i NORSOK standard R-003. Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003 - N2017.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 3.390 kr

G5 Offshorekran (40t)

Vi tilbyr krankurs i G5 Offshorekran (40t). Etter fullført kurs skal deltagerne få teoretisk grunnopplæring på offshorekran og god forståelse i prinsippene for offshorekranens struktur og virkemåte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Bergen 4 dager
Bergen, Bergen Ekspert... Bergen 5 dager
Drammen Drammen 5 dager
Molde Molde 5 dager
Stavanger Stavanger 5 dager
Ålesund Ålesund 5 dager

G5 Offshoresimulator, repetisjon for kranførere

Vi tilbyr G5 Offshoresimulator, repetisjonskurs for kranførere. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretisk og praktisk forståelse, for å sikre arbeidsoperasjoner med offshorekran slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

G5 Offshoresimulator, repetisjon for operatører / dekk / ledere

Målsetningen med opplæringen er at den gis som opplæring får en repetisjon tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for å sikre arbeidsoperasjoner med offshore kran slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOV11001S OP - Subsea AHC Knuckle Boom Crane

This course will provide a general understanding of the equipment’s intention, construction and manner of operation. The participants attending the course will be introduced to how the crane is operated in relation to all operating modes and functions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 03.12.2018 5 dager03.12.2018

NOV11012S OP - Offshore and Pipe Handling Knuckle Boom Crane

This course is a combination course comprising a standard Offshore Knuckle Boom Crane and a standard Pipe Handling Crane. This course will provide a general understanding of the equipment’s intention, construction and manner of operation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 dager

NOV12001S ET - Subsea AHC Knuckle Boom Crane

This course is based on a standard Subsea AHC Knuckle Boom Crane, and will provide a general understanding of the equipment’s intention, construction and manner of operation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 dager

NOV12012S ET - Offshore and Pipe Handling Knuckle Boom Crane

This course is a combination course comprising a standard Offshore Knuckle Boom Crane and a standard Pipe Handling Crane, and will provide a general understanding of the equipment’s intention, construction and manner of operation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 dager

NOV13001S - Subsea AHC Knuckle Boom Crane

This course is based on a standard OC3000 crane and will provide a general understanding of HSE routines, system knowledge and correct use and understanding of maintenance procedures within the field of hydraulics and mechanics.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 dager

NOV13012S HM - Offshore and Pipe Handling Knuckle Boom Crane

This course is a combination course comprising a standard Offshore Knuckle Boom Crane and a standard Pipe Handling Crane, and will provide a general understanding of the equipment’s intention, construction and manner of operation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 dager

NOV31002S - G5 Retraining Verification of Competence (Norwegian)

Kurset er obligatorisk retraining i henhold til NORSOK R003. Vi benytter vår DNV GL klasse A og P kransimulator og klasseromsundervisning. Klasse P simulatoren representerer en fullverdig Moldekran, sammen med komplett maskinrom tilbyr vi en unik opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 26.11.2018 (+3) 3 dager26.11.2018 (+3) 19.900 kr

G5 Offshorekranfører - stropp - VHF - kranteori

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 80 timer

G5 Offshorekranfører - stroppekurs og kranteori

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon og virkemåte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 64 timer

G5 Offshorekranfører - VHF og Kranteori

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon og virkemåte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 56 timer

G5 Offshorekranfører, 40 timer kranteori

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon og virkemåte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 40 timer

G5 Offshorekran-simulator

Simulatoren gir mulighet for trening på operasjoner som i det virkelige liv ville være altfor risikofylt å trene på. Det har i offshore-industrien vært mange uønskede hendelser og ulykker relatert til kran og løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 24 timer

G5 Dekksoperatør offshorekran

Kursets målsetting er å verifisere at dekksoperatører har tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av offshorekran og rollen som dekksoperatør. Gi dekksoperatører en innføring og forståelse av hvordan operasjoner med offshorekran skal utføres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager

G5 Offshorekran - teori

Vi tilbyr krankurs i G5 Offshorekran - teori. Hensikten med opplæringen er å gi kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner offshore unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 03.12.2018 (+1) 5 dager03.12.2018 (+1) 12.000 kr

G5 Offshorekran Simulator Re-trening

Vi tilbyr kurs i G5 Offshorekran Simulator Re-trening. Hensikten med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av offshorekraner og nødprosedyrer slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager 26.500 kr

Operasjonelt ansvarlig NORSOK R-003 / 005

For alle som har oppgave å gi veiledning og informasjon om hvordan løfteoperasjoner skal planlegges, risikovurderes og utføres i henhold til styrende dokumentasjon, samt utføre holdningsskapende arbeid i forbindelse med løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager 9.000 kr

Deckforeman / management / deck crew simulator

The objective of the training is to acquire the candidate’s basic theoretical and practical understanding of safe operations with offshore cranes, so that accidents are avoided by use.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

Dekksbas / ledere / dekksbesetning simulator

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse. Dette for å sikre arbeidsoperasjoner med offshore kraner slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 21.11.2018 (+50) 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 26.11.2018 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 28.11.2018 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 03.12.2018 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 10.12.2018 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 12.12.2018 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 17.12.2018 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 19.12.2018 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 02.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 07.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 09.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 14.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 16.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 21.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 23.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 28.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 30.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 04.02.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 06.02.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 11.02.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 13.02.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 18.02.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 20.02.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 25.02.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 27.02.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 04.03.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 06.03.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 11.03.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 13.03.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 18.03.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 20.03.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 25.03.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 27.03.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 01.04.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 03.04.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 08.04.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 10.04.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 23.04.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 06.05.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 08.05.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 13.05.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 20.05.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 22.05.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 27.05.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 03.06.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 05.06.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 12.06.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 17.06.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 19.06.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 24.06.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 26.06.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr

Dekksbas / ledere / dekksbesetning simulator - engelsk

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse. Dette for å sikre arbeidsoperasjoner med offshore kraner slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 14.500 kr

Fadderopplæring for offshore kran

Vi tilbyr fadderopplæring for offshore kran. Hovedmålet med læretiltaket er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell og vurdere kunnskapsnivå av personell som skal bruke løfteinnretninger, og personell som skal bli dekksoperatører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

G5 Offshore Crane O-2.1

The objectives of the training is to provide prospective crane operators a good theoretical basic training in safe use of offshore cranes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager 13.630 kr

G5 Offshore crane repetition with simulator - English

The goal is that the training should be a repetition of acquired expertise in theoretical and practical understanding of safe work operations / emergency operations using offshore crane so that accidents in handling can be avoided.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 23.000 kr

G5 Offshore crane Upgrade OMHEC ts, IMCA C014, DNV No. 2.14

The goal of this course is to provide operators with other offshore crane certificate (Danish, Dutch or English) an upgrade in Norwegian legislation and an update of offshore crane (technical knowledge) of EN 13852.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

G5 offshore kran repetisjon med simulator

Vi tilbyr kurs i G5 Offshore kran repetisjon med simulator. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner / nødoperasjoner med offshore kran slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 21.11.2018 (+48) 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 26.11.2018 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 28.11.2018 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 03.12.2018 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 10.12.2018 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 12.12.2018 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 17.12.2018 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 19.12.2018 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 02.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 07.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 09.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 14.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 16.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 21.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 23.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 28.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 30.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 04.02.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 06.02.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 11.02.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 13.02.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 18.02.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 20.02.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 25.02.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 04.03.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 06.03.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 11.03.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 13.03.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 18.03.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 20.03.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 25.03.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 27.03.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 01.04.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 03.04.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 08.04.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 10.04.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 23.04.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 06.05.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 08.05.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 13.05.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 20.05.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 22.05.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 27.05.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 03.06.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 05.06.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 12.06.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 17.06.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 24.06.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 26.06.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr

G5 Offshorekran - modul O-2.1

Vi tilbyr krankurs i G5 Offshorekran - modul O-2.1. Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av offshorekran.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 11.02.2019 (+1) 5 dager11.02.2019 (+1) 13.630 kr

Norsok R-003

Vi tilbyr kurs i Norsok R-003. Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 14.12.2018 (+7) 1 dag14.12.2018 (+7) 4.120 kr

Simulator G5 Offshore kran Oppgradering OMHEC ts, IMCA C014, DNV

Målsetningen med kurset er å gi operatører med andre offshore kran sertifikat (danske, hollandske eller engelske) en oppgradering innen norsk regelverk og en oppdatering av offshore kran (teknisk kunnskap) av EN 13852.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 22.710 kr

Simulator Liebherr BOS kran

Hensikten med opplæringen er å gi kranførere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av offshorekran. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekranes konstruksjon, virkemåte, praktisk bruk slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

 |  1 2   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.


Område

Kategorier