Sikkerhetskurs offshorekran

I denne kategorien ligger sikkerhetskurs for offshorekran. Før du kan delta på praktisk opplæring må du ha deltatt på lovpålagt sikkerhetskurs. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner et kurs som passer for deg.
I denne kategorien ligger kun sikkerhetskursene, Praktisk opplæring offshorekran ligger i egen kategori.

G5 Offshorekran - Re-trening i simulator

Vi tilbyr kurs i G5 Offshorekran - Re-trening i simulator. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring før en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner / nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell og ulykker kan unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 15.02.2023 (+13) 3 dager15.02.2023 (+13) 23.490 kr

G5 Offshorekran - Re-trening i simulator modul P-4.1.1

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner/ nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell og ulykker kan unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 15.02.2023 (+12) 3 dager15.02.2023 (+12) 23.490 kr

G5 Offshorekran grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i G5 Offshorekran. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelsemed løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 08.02.2023 (+6) 3 dager08.02.2023 (+6) 12.490 kr
Ålesund Ålesund 3 dager 12.490 kr

G5 Offshorekran Grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i G5 Offshorekran. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelsemed løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 5 dager 12.490 kr

NORSOK R-003

Vi tilbyr kurs i NORSOK R-003. Målsettingen med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003 - N2017.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 13.02.2023 (+4) 1 dag13.02.2023 (+4) 3.990 kr
Herøy / Fosnavåg 22.03.2023 1 dag 22.03.2023 3.990 kr
Herøy / Fosnavåg 21.04.2023 1 dag 21.04.2023 3.990 kr
Herøy / Fosnavåg 05.05.2023 1 dag 05.05.2023 3.990 kr
Herøy / Fosnavåg 18.05.2023 1 dag 18.05.2023 3.990 kr

G5 Offshorekran

Vi tilbyr krankurs på G5 offshorekran for kranførere som skal arbeide med løfteoperasjoner offshore. Opplæringen gir teori og praksis innen bruk av de ulike typer offshorekraner. Vi følger opplæringsplan gitt av arbeidstilsynet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 5 dager 54.000 kr

Norsok R-003

Vi tilbyr kurs i Norsok R-003 - sikker bruk av løfteutstyr og løfteoperasjoner offshore. Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Rødtvet Oslo, Rødtvet 03.03.2023 (+3) 1 dag03.03.2023 (+3) 3.500 kr

Norsok standard R-003

Vi tilbyr kurs i Norsok standard R-003 - sikker bruk av løfteutstyr og løfteoperasjoner offshore. Hensikt med kurset er å gi faktakunnskaper om Norsok standard R-003 sitt innhold og hvordan standarden skal forstås knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av løfteoperasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Askøy Askøy 1 dag fra 2.600 kr
Bergen Bergen 1 dag fra 2.600 kr

Norsok standard R-003 - engelsk

Vi tilbyr kurs i Norsok standard R-003 - sikker bruk av løfteutstyr og løfteoperasjoner offshore på engelsk. Hensikt med kurset er å gi faktakunnskaper om Norsok standard R-003 sitt innhold og hvordan standarden skal forstås knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av løfteoperasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Askøy Askøy 1 dag 2.600 kr
Bergen Bergen 1 dag 2.600 kr

G5 Offshorekran

Vi tilbyr krankurs på G5 Offshorekran.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 15.400 kr
Drammen Drammen 20.03.2023 (+1) 3 dager20.03.2023 (+1) 14.900 kr

Norsok R-003N - offshore

Vi tilbyr kurs i NORSOK Standard R-003-N. Kurset tar for seg krav til opplæring, roller og ansvar samt lover og regelverk knyttet opp som standarden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.03.2023 (+1) 1 dag10.03.2023 (+1) 4.500 kr
Drammen Drammen 14.04.2023 (+1) 1 dag14.04.2023 (+1) 4.700 kr
Hele landet, Hele landet 1 dag 4.500 kr
Hele landet, Hele landet 1 dag 4.500 kr
Trondheim, Kis Nord Trondheim 1 dag 4.500 kr
Trondheim, Thon Hotell... Trondheim 1 dag 4.500 kr

Norsok R-003N - offshore (engelsk)

Vi tilbyr kurs i NORSOK Standard R-003-N på engelsk. Kurset tar for seg krav til opplæring, roller og ansvar samt lover og regelverk knyttet opp som standarden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.500 kr
Drammen Drammen 1 dag 4.700 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 4.500 kr

Operasjonelt ansvarlig person - offshore

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner og gjennomfører disse i tråd med Norsok R-003

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.250 kr
Drammen Drammen 06.03.2023 (+1) 2 dager06.03.2023 (+1) 9.650 kr

Teknisk ansvarlig - offshore

Målsettingen med kurset er å gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap til å kunne ivareta rollen teknisk ansvarlig. Kurset gir svært nyttig kunnskap til personell som vedlikeholder løfteutstyr og til sakkyndige virksomheter som utfører arbeid med kontroll og vedlikehold av løfteutstyr offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 5.015 kr

Dekksbas / ledere / dekksbesetning simulator

Vi tilbyr kurs i dekksbas / ledere / dekksbesetning simulator. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse. Dette for å sikre arbeidsoperasjoner med offshore kraner slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 15.320 kr

G5 Offshorekran P-3.1

Vi tilbyr krankurs i G5 offshorekran P-3.1. Målet med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av offshorekran. Kurset gir elevene god innsikt i prinsippene for offshorekranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk slik at uhell og ulykker unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 29.03.2023 (+1) 3 dager29.03.2023 (+1) 8.000 kr

G5 Offshorekran repetisjon med simulator

Vi tilbyr krankurs på G5 offshorekran repetisjon med simulator. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner / nødoperasjoner med offshore kran slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 13.02.2023 (+12) 3 dager13.02.2023 (+12) 24.190 kr

G5 Offshorekran repetisjon med simulator (engelsk)

Vi tilbyr kurs i G5 offshorekran repetisjon med simulator på engelsk. Målet med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner / nødoperasjoner med offshore kran slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 23.560 kr

Norsok R-003 N

Vi tilbyr kurs i Norsok R-003 N. Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003. Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 14.04.2023 1 dag14.04.2023 4.650 kr

Simulator G5 Offshorekran oppgradering OMHEC ts, IMCA C014, DNV

Vi tilbyr kurs i simulator G5 Offshorekran oppgradering OMHEC ts, IMCA C014, DNV No. 2.14. Målet er å gi operatører med andre offshorekran sertifikat (danske, hollandske eller engelske) en oppgradering innen norsk regelverk og en oppdatering av offshorekran (teknisk kunnskap) av EN 13852.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

Simulator Liebherr BOS kran

Vi tilbyr kurs i simulator Liebherr BOS kran. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekranens konstruksjon, virkemåte, praktisk bruk slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

G5 Offshorekran (40t)

Vi tilbyr krankurs i G5 offshorekran (40t). Etter fullført kurs skal deltagerne få teoretisk grunnopplæring på offshorekran og god forståelse i prinsippene for offshorekranens struktur og virkemåte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Bergen 5 dager
Bergen, Bergen Ekspert... Bergen 5 dager
Drammen Drammen 5 dager
Stavanger Stavanger 5 dager

G5 Offshorekran modul P-3.1

Vi tilbyr krankurs på G5 offshorekran modul P-3.1. Etter fullført kurs skal deltagerne ha fått teoretisk grunnopplæring på offshorekran, og god forståelse i prinsippene for offshorekranens struktur og virkemåte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 20.03.2023 (+1) 3 dager20.03.2023 (+1)
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 08.02.2023 (+3) 3 dager08.02.2023 (+3)
Herøy / Fosnavåg 01.03.2023 3 dager 01.03.2023
Herøy / Fosnavåg 22.03.2023 3 dager 22.03.2023
Herøy / Fosnavåg 19.04.2023 3 dager 19.04.2023
Stavanger Stavanger 21.06.2023 3 dager21.06.2023

G5 Offshorekran praksis i simulator (40 t)

Vi tilbyr kurs på G5 offshorekran praksis i simulator (40 t). Kurset er et 40 timer langt simulator trening kurs for praksis på G5 offshorekran. 40 timer grunnopplæring i simulator gir tilsvarer 75 timer praktisk kjøring offshore. Etter fullført kurs må de resterende timene tas med fadder offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 20.02.2023 (+1) 5 dager20.02.2023 (+1)
Herøy / Fosnavåg 27.03.2023 5 dager 27.03.2023

G5 Offshorekran retrening i simulator modul P-4.1.1

Vi tilbyr kurs i G5 offshorekran retrening i simulator modul P-4.1.1. Målet med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner / nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell og ulykker kan unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 15.02.2023 (+4) 3 dager15.02.2023 (+4)
Herøy / Fosnavåg 01.03.2023 3 dager 01.03.2023
Herøy / Fosnavåg 08.03.2023 3 dager 08.03.2023
Herøy / Fosnavåg 20.03.2023 3 dager 20.03.2023
Herøy / Fosnavåg 03.04.2023 3 dager 03.04.2023

G5 Offshoresimulator, repetisjon for kranførere

Vi tilbyr repetisjonskurs i G5 offshoresimulator for kranførere. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretisk og praktisk forståelse, for å sikre arbeidsoperasjoner med offshorekran slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Stavanger Stavanger 3 dager

NORSOK Z-015 midlertidig utstyr

Vi tilbyr kurs om NORSOK Z-015 midlertidig utstyr. Målsettingen med kurset er at etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om de tekniske krav som foreligger til midlertidig utstyr eller containere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Sola Sola 1 dag

G5 Offshorekranfører - stropp - VHF - kranteori

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 80 timer

G5 Offshorekranfører - stroppekurs og kranteori

Vi tilbyr G5 Offshorekranfører - stroppekurs og kranteori. Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon og virkemåte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 64 timer

G5 Offshorekranfører - VHF og Kranteori

Vi tilbyr G5 Offshorekranfører - VHF og Kranteori. Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon og virkemåte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 56 timer

G5 Offshorekranfører, 40 timer kranteori

Vi tilbyr G5 Offshorekranfører, 40 timer kranteori. Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon og virkemåte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 40 timer 11.000 kr

G5 Offshorekran-simulator

Vi tilbyr kurs i G5 Offshorekran-simulator. Simulatoren gir mulighet for trening på operasjoner som i det virkelige liv ville være altfor risikofylt å trene på. Det har i offshore-industrien vært mange uønskede hendelser og ulykker relatert til kran og løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 24 timer 25.000 kr

 |  1 2   |  Neste side >>