Norsok R-003N - offshoreKursarrangør: KIS Kompetanse
Sted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 3.975
Neste kurs: 20.12.2019 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i NORSOK Standard R-003-N. Kurset tar for seg krav til opplæring, roller og ansvar samt lover og regelverk knyttet opp som standarden.

Kursinnhold:
• Oversikt over gjeldene regelverk / regelverkshierarki
• Gjennomgang av grunnleggende krav i HMS-regelverket
• Rammeforskriften
• Styringsforskriften
• Innretningsforskriften
• Aktivitetsforskriften
• Teknisk og operasjonell forskrift
• Gyldighet og omfang av veiledning til forskriftene og standarder
• Gjennomgang av Standard Norsok R-003N
• Henvisning til Norsok-standarder i aktuelt regelverk

• Bakgrunn for standarden. Oppbygging. Termer og definisjoner
• Gjennomgang av normative og informative referanser
• Sikker bruk av løfteutstyr med tilleggskrav
• Informasjon om normative vedlegg:
• A Roller og ansvar
• B Krav til opplæring
• C Krav til lokale prosedyrer
• I Bruk av risikokartlegging
• Tips og råd om enkel tilgang til regelverk og standarder
• Erfaringsutveksling og gruppearbeid

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i NORSOK Standard R-003-N

Vis flere tilsvarende kurs: