Annet

Retisjon tauredningskurs

Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker:

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aukra Aukra 3 dager

Tauredning Repetisjon

Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker: • Utføre redning av personell som har falt og som henger i fallsikringsutstyr ved hjelp av taubaserte metoder lik de som blir gjennomgått på kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Tauredningskurs

Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker:

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aukra Aukra 3 dager

Fallsikringskurs for takarbeidere 1 dag

Elevene vil få en grundig opplæring i bruk av fallsele, egnet for sikkert takarbeide. Elevene vil lære å foreta ulike forankringer, gjøre valg av fallblokk eller bruke vertikal/horisontal sikringsline. I tillegg vil vi se på bruksområdet til falldemper basert på høy eller lav fallhøyde.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 1 dag

Kurs i stolpeklatring med øvelse i nedfiring 1 dag

Kurset tar utgangspunkt i arbeid som elektromontører og lignende utfører. Elevene får grundig opplæring i forskjellige fallseler og belter, med falldemper,støtteline og nedfiringsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 1 dag