Nordic Safety AS

Kurssenteret finner du i Førde. Vi disponerer lokaler med undervisningsrom, moderne fellesareal og ikke minst stort inngjerdet uteareal for praktisk opplæring. Vi gjennomfører dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring for næringslivet i Sogn og Fjordane, i resten av Norge og Europa som bedriftsinterne kurs.


 |  1 2   |  Neste side >>

Arbeidsmiljøkurs - verneombud, arbeidsmiljøutvalg og arbeidsleder

Norsk eller engelsk språk på kurset.Vi tilbyr HMS kurs for arbeidsgiver og grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud, arbeidsmiljøutvalg og arbeidsledere. Alle nyvalte verneombod, arbeidsledere og medlemmer av arbeidsmiljøutval bør gjennomføre grunnopplæring i arbeidsmiljø umiddelbart etter tiltreding

Sted Dato Varighet Pris
Flora / Florø Flora / Florø 40 timer 6900 kr  
Førde Førde 40 timer 6900 kr  
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 40 timer 6900 kr  
Sogndal Sogndal 40 timer 6900 kr  

Fallsikringskurs

Opplæring i bruk av fallsikringsutstyr ved arbeid i høyden. Kurset kan og omfatte fallredning

Sted Dato Varighet Pris
Flora / Florø Flora / Florø 5 timer 1900 kr  
Førde Førde 4 timer 1900 kr  
Hele landet Hele landet 5 timer 1900 kr  
Sogndal Sogndal 5 timer 1900 kr  

FSE- førstehjelpskurs

Kravet om at personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon anses oppfylt dersom dette gjentas en gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring.

Sted Dato Varighet Pris
Flora / Florø Flora / Florø 4 timer 1500 kr  
Førde Førde 4 timer 1250 kr  
Hele landet Hele landet 1 dag 1200 kr  
Sogndal Sogndal 4 timer 1500 kr  

G11 løfteredskap, anhukerkurs

Sikkerhetsopplæring for bruk av løfteredskap i forbindelse med tilkobling av stropper, kjetting, sjakler, slings, stropper til løftekrok.

Sted Dato Varighet Pris
Førde Førde 16 timer 3500 kr  

HMS opplæring for arbeidsgiver

Vi tilbyr HMS opplæring for arbeidsgiver. Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig.

Sted Dato Varighet Pris
Flora / Florø Flora / Florø 6 timer 2750 kr  
Førde Førde 8 timer 2500 kr  
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer 3900 kr  
Sogndal Sogndal 6 timer 2750 kr  

HSE course safety representative and manager

HSE course safety representative, foreman and site manager. Norwegian, English, German, Polish, Bulgarian and Russian material. The employer shall ensure that elected safety representatives receive the training necessary to enable them to perform their duties in a proper manner.

Sted Dato Varighet Pris
Førde Førde 3 dag 6900 kr  
Hele landet Hele landet 5 dager 6900 kr  
Polen Polen 3 dag 7.500 kr  

Lekeplass drift og kontroll

Sikkerhetsopplæring for drift og vedlikehold av lekeplass i offentlig og privat eie stilt til disposisjon for barns organiserte og uorganiserte lek.

Sted Dato Varighet Pris
Førde Førde 24 timer  
Hele landet Hele landet 24 timer  

Personløfter A og B, MEWP Norsk/Engelsk/Polsk

Opplæringen skal gi brukere god innsikt i prinsippene i personløfterens konstruksjon, nødprosedyrer, virkemåter, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med oppstilling og bruk unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Førde Førde 5 timer 2000 kr  
Hele landet Hele landet 8 timer 2000 kr  
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 6 timer 2000 kr  
Sogndal Sogndal 5 timer 2000 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>