Kurs i løfteredskap

I denne kategorien ligger sikkerhetskurs for løfteredskap. Dette er lovpålagte kurs du må ha før du kan få praktisk opplæring og sertifikat for løfteredskap. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner et kurs som passer for deg.
I denne kategorien ligger kun sikkerhetskursene. Praktisk opplæring lift og kran og truck og anleggsmaskiner ligger i egne kategorier.

Riggerkurs Modul P-2.4 og P-4.4

Trenger du kurs innen løfteredskap, rigging, kran, vinsj? Vi tilbyr kurs! Dersom du trenger kurs og kompetansebevis innen G11 Løfterdskap, riggerkurs, eller krankurs, så tilbyr vi den opplæringen du trenger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 5 dager 12.500 kr

Banksman, slinger - module 1, 2.3 (English)

The course is designed for personnel who will use lifting gear in their work situation. The course is basic for those who are, or wish to become, a crane operator. The course is continually updated to current standards and will provide participants with enhanced competence.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 3 dager 9.125 kr

G00 Kontrollør, GENERELL DEL, 24 TIMER

Hensikten med kurset er å gi teoretiske basiskunnskaper til personer som ønsker å bli kontrollør for ulike typer løfteinnretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 05.06.2024 (+2) 3 dager05.06.2024 (+2) 8.725 kr

G10 kontrollør 24 timer

G10 - Manuelle taljer – teori og praksis modul O-G10 Hånddrevne kraner: Jekketaljer, klokketaljer og andre hånddrevne løfteinnretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 16.09.2024 (+1) 3 dag16.09.2024 (+1) 10.300 kr

G11 Løfteredskap - modul 2.3

Vi tilbyr kurs i G11 løfteredskap - modul 2.3. Kurset gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker / stropper og signalgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.05.2024 (+6) 2 dager28.05.2024 (+6) 7.425 kr
Drammen Drammen 28.05.2024 (+8) 2 dager28.05.2024 (+8) 7.425 kr
Gjøvik Gjøvik 17.06.2024 (+3) 2 dager17.06.2024 (+3) 7.425 kr
Kristiansand, Kristiansand 2 dager 7.125 kr
Kristiansand, Kristiansand 2 dager 7.125 kr
Stavanger Stavanger 27.05.2024 2 dager27.05.2024 7.425 kr
Tromsø Tromsø 2 dager 6.850 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 6.550 kr

G11 løfteredskap - modul 2.3 (engelsk)

Vi tilbyr kurs i G11 løfteredskap - modul 2.3 på engelsk. Kurset gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker / stropper og signalgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.315 kr
Drammen Drammen 2 dager 7.425 kr

Operasjonelt ansvarlig person - offshore

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner og gjennomfører disse i tråd med Norsok R-003

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.250 kr
Drammen Drammen 2 dager 10.250 kr

Teknisk ansvarlig - offshore

Målsettingen med kurset er å gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap til å kunne ivareta rollen teknisk ansvarlig. Kurset gir svært nyttig kunnskap til personell som vedlikeholder løfteutstyr og til sakkyndige virksomheter som utfører arbeid med kontroll og vedlikehold av løfteutstyr offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 5.400 kr

Enkle løfteinnretninger modul P-2.4

Vi tilbyr kurs i enkle løfteinnretninger modul P-2.4. Målsettingen med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, håndtaljer, el-taljer og transportable vinsjer, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

G00 - Generell del kontrollører modul K-G00

Vi tilbyr kurs om G00 - generell del kontrollører modul K-G00. Målsettingen med kurset er å gi teoretiske basiskunnskaper til personer som ønsker å bli kontrollør for ulike typer løfteinnretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

G11 (RX) kontrollør løfteredskap

Vi tilbyr kurs i G11 (RX) kontrollør løfteredskap. Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve for å vise at han / hun har tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper om lover, forskrifter, standarder termologi, oppbygning, sertifisering og merking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 10.06.2024 5 dager10.06.2024 18.640 kr

Innføring i Norsok R-002

Kurset tar utgangspunkt i NORSOK standarden R-002 Lifting equipment, og gjelder for tekniske krav til løfteinnretninger og tilbehør på alle faste og flytende installasjoner, flyttbare innretninger, lektere og skip, samt på landbaserte anlegg der petroleumsvirksomhet utføres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1)

Vi tilbyr kurs i løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1). Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 27.05.2024 (+2) 3 dager27.05.2024 (+2) 8.710 kr

Løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1) engelsk

Vi tilbyr kurs i løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1) på engelsk. Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager 8.710 kr

Løfteredskap modul 2.3

Vi tilbyr kurs i løfteredskap modul 2.3. Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Operasjonelt ansvarlig person modul P-2.5

Vi tilbyr kurs om operasjonelt ansvarlig person modul P-2.5. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner og gjennomfører disse i tråd med Norsok R-003.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 8.300 kr

Sikker bruk av løfteutstyr R-003N

Formålet med denne Norsok-standarden er å gi krav og retningslinjer for sikker bruk av løfteutstyr. Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 - 4 timer

Teknisk ansvarlig, kraner og løfteoperasjoner

Vi tilbyr kurs for teknisk ansvarlig, kraner og løfteoperasjoner. Målsettingen med opplæringen er å gi teknisk ansvarlig tilstrekkelige kunnskaper om krav til til vedlikehold og sakkyndig kontroll på kraner og annet løfteutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 5.270 kr

Løfteredskap / stropp nettkurs (norsk, litauisk, engelsk, polsk)

Vi tilbyr kurs i løfteredskap og stroppekurs som nettbasert undervisning på norsk, litauisk, engelsk og polsk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie

Enkle løfteinnretninger - modul P2.4

Vi tilbyr kurs i enkle løfteinnretninger modul P2.4. Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personer som skal bruke fallsikringsutstyr samt transportabelt løfteutstyr, manuelle og kraftdrevne vinsjer og taljer som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 4.200 kr
Øygarden Øygarden 2 dager 4.200 kr

Enkle løfteinnretninger modul P2.4 - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i enkle løfteinnretninger modul P2.4 for bedrifter. Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personer som skal bruke fallsikringsutstyr samt transportabelt løfteutstyr, manuelle og kraftdrevne vinsjer og taljer som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Kontrollørkurs G11 løfteredskap

Vi tilbyr kontrollørkurs i G11 løfteredskap. Kurset går over 5 dager med kombinert klasseromsundervisning og praksis i vår opplæringshall. Deltakeren må ha bestått teoretisk og praktisk prøve for å få godkjent kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.06.2024 5 dager10.06.2024 20.800 kr
Øygarden Øygarden 10.06.2024 5 dager10.06.2024 20.800 kr

Kontrollørkurs G11 løfteredskap - bedriftsinternt

Vi tilbyr kontrollørkurs i G11 løfteredskap for bedrifter. Kurset går over 5 dager med kombinert klasseromsundervisning og praksis i vår opplæringshall. Deltakeren må ha bestått teoretisk og praktisk prøve for å få godkjent kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 dager Avtales kr

Kontrollørkurs personløfter PXK

Vi tilbyr kontrollørkurs personløfter PXK. Kurset går over 3 dager med kombinert klasseromsundervisning og praksis. Deltakeren må ha bestått teoretisk og praktisk prøve for å få godkjent kurset. I tillegg må deltakeren kunne dokumentere 48 måneders relevant praksis før kontrollørbevis kan utstedes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 16,400 kr
Øygarden Øygarden 3 dager 16,400 kr

Kontrollørkurs personløfter PXK - bedriftsinternt

Vi tilbyr kontrollørkurs personløfter PXK for bedrifter. Kurset går over 3 dager med kombinert klasseromsundervisning og praksis. Deltakeren må ha bestått teoretisk og praktisk prøve for å få godkjent kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager Avtales kr

Enkle løfteinnretninger - modul P-2.4

Vi tilbyr kurs om enkle løfteinnretninger - modul P2.4. Målsetningen er at etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om riktig bruk av enkle løfteinnretninger, taljer, vinsjer og enkle kraner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.05.2024 (+13) 2 dager27.05.2024 (+13) 6.200 kr

Enkle løfteinnretninger - modul P-2.4 (engelsk)

Vi tilbyr kurs om enkle løfteinnretninger - modul P2.4 på engelsk. Målsetningen er at etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om riktig bruk av enkle løfteinnretninger, taljer, vinsjer og enkle kraner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.05.2024 (+1) 2 dager27.05.2024 (+1) 6.200 kr

G11 Kontrollørkurs løfteredskap RX

Vi tilbyr G11 kontrollørkurs løfteredskap RX.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.09.2024 (+2) 5 dager09.09.2024 (+2) 16.000 kr

G11 Løfteredskap repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs på G11 løfteredskap. PTIL KRAV: Vedlikehold av kompetanse. Minimum 5 årlig intervaller.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.400 kr

Kontrollørkurs generell del F-2037 - modul K-G00

Vi tilbyr kontrollørkurs generell del F-2037 - modul K-G00. Vi har instruktører med høy faglig kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.06.2024 (+1) 3 dager25.06.2024 (+1) 9.400 kr

Sikkerhet & ansvar modul 1.1 - fellesteori

Vi tilbyr kurs i sikkerhet & ansvar modul 1.1 - fellesteori. Målsetningen er kunnskaper om gjeldende lover, forskrifter og standarder, gode holdninger til sikker bruk av arbeidsutstyr, en sikker arbeidsplass og god trivsel og mindre skader på gods og utstyr slik at uhell og ulykker unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.05.2024 (+8) 1 dag27.05.2024 (+8) 2.400 kr

G11 Kontrollørkurs løfteredskap

Vi tilbyr G11 kontrollørkurs løfteredskap. Målsettingen er at etter fullført kurs skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i kontroll og bruk av løfteredskap til å kunne utføre en sakkyndig kontroll av løfteredskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Bergen 5 dager
Bergen, Gantic AS Bergen 5 dager
Drammen Drammen 5 dager
Stavanger Stavanger 5 dager

G11 Løfteredskap modul 2.3

Hensikten med kurset er å gi personer som skal stroppe last kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike typer løfteredskap. Videre kunne gi signaler til fører av løfteinnretning slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Bergen 2 dager
Bergen, KIS Vest AS Bergen 2 dager
Bergen, Scandic Bergen... Bergen 2 dager
Bergen, Bergen 2 dager
Drammen Drammen 2 dager
Gjøvik Gjøvik 2 dager
Grimstad Grimstad 2 dager
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager
Klepp Klepp 2 dager
Kristiansand Kristiansand 2 dager

Løfteoperasjoner + Ankerhåndtering og Slep m. E-læring

Vi tilbyr kurs i Løfteoperasjoner + Ankerhåndtering og Slep m. E-læring. Etter gjennomført kurs skal eleven ha kompetanse til å gjennomføre en løfteoperasjon på en sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

Løfteoperasjoner m. E-læring

Vi tilbyr kurs i Løfteoperasjoner m. E-læring. Etter gjennomført kurs skal eleven ha kompetanse til å gjennomføre en løfteoperasjon på en sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

Norsok R-003N

Målet er å gi alle involverte i løfteoperasjoner kunnskap om Norsok-standarden R003 sikker bruk av løfteutstyr. Standarden skal bidra til å vedlikeholde, etablere og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, materielle verdier og miljø i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Drammen Drammen 1 dag
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag
Stavanger Stavanger 1 dag

Norsok R-003N - digitalt

Vi tilbyr kurs i Norsok R-003N som digital undervisning. Målsettingen med kurset er å gi alle som er involvert i løfteoperasjoner kunnskap om Norsok-standarden R.003 "Sikker bruk av løfteutstyr".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

Operasjonelt ansvarlig person modul P-2.5

Vi tilbyr kurs i operasjonelt ansvarlig person modul P-2.5. Målsettingen er å gi kunnskap om metoder for å se til at løfteoperasjoner blir forskriftmessig utført. Opplæringen skal også gi operasjonelt ansvarlig kunnskap til å gi overordnet veiledning og bistand i forbindelse med løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 2 dager
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager

Operasjonelt ansvarlig person modul P-2.5 - webinar

Vi tilbyr webinar om operasjonelt ansvarlig person modul P-2.5. Målet er å gi kunnskap om metoder for å se til at løfteoperasjoner blir forskriftmessig utført. Opplæringen skal også gi operasjonelt ansvarlig kunnskap til å gi overordnet veiledning og bistand i forbindelse med løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager

Operational responsible - lifting operations P-2.5 - Web engelsk

Vi tilbyr webinar om operasjonelt ansvarlig person modul P-2.5. Målet er å gi kunnskap om metoder for å se til at løfteoperasjoner blir forskriftmessig utført. Opplæringen skal også gi operasjonelt ansvarlig kunnskap til å gi overordnet veiledning og bistand i forbindelse med løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager

Teknisk ansvarlig

Vi tilbyr kurs i teknisk ansvarlig. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap til å kunne ivareta rollen teknisk ansvarlig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag

Graving av grøfter

Vi tilbyr kurs om graving av grøfter. Formålet med opplæringen er å gi deltakerne en god teoretisk opplæring i forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 21 gravearbeid, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeid i grøfter unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 timer 1.500 kr
Klepp Klepp 4 timer 1.500 kr
Stavanger Stavanger 4 timer 1.500 kr

Graving av grøfter - TEAMS

Vi tilbyr kurs om graving av grøfter på TEAMS. Formålet med opplæringen er å gi deltakerne en god teoretisk opplæring i forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 21 gravearbeid, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeid i grøfter unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer 1.500 kr

 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>


Område

Kategorier