Kurs i løfteredskap

I denne kategorien ligger sikkerhetskurs for løfteredskap. Dette er lovpålagte kurs du må ha før du kan få praktisk opplæring og sertifikat for løfteredskap. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner et kurs som passer for deg.
I denne kategorien ligger kun sikkerhetskursene. Praktisk opplæring lift og kran og truck og anleggsmaskiner ligger i egne kategorier.

G11 Løfteredskap

Vi tilbyr kurs i G11 Løfteredskap. Målet er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Bestått kurs vil føre til førerbevis i klassene listet opp nedenfor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Narvik Narvik 24 timer

G11 Løfteredskap - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i G11 Løfteredskap for bedrifter. Målet er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Bestått kurs vil føre til førerbevis i klassene listet opp nedenfor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 24 timer Avtales kr

Enkle løfteinnretninger P-2.4

Vi tilbyr kurs i enkle løfteinnretninger P-2.4. Målsettingen med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, håndtaljer, el-taljer og transportable vinsjer, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

G00 - Generell del kontrollører modul K-G00

Vi tilbyr kurs i G00 - Generell del kontrollører modul K-G00. Målsettingen med kurset er å gi teoretiske basiskunnskaper til personer som ønsker å bli kontrollør for ulike typer løfteinnretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

G11 (RX) kontrollør løfteredskap

Vi tilbyr kurs i G11 (RX) kontrollør løfteredskap. Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve for å vise at han / hun har tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper om lover, forskrifter, standarder termologi, oppbygning, sertifisering og merking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 12.06.2023 (+4) 5 dager12.06.2023 (+4) 16.850 kr

Innføring i Norsok R-002

Kurset tar utgangspunkt i NORSOK standarden R-002 Lifting equipment, og gjelder for tekniske krav til løfteinnretninger og tilbehør på alle faste og flytende installasjoner, flyttbare innretninger, lektere og skip, samt på landbaserte anlegg der petroleumsvirksomhet utføres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 4.140 kr

Løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1)

Vi tilbyr kurs i løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1). Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 05.06.2023 (+10) 3 dager05.06.2023 (+10) 7.720 kr

Løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1) engelsk

Vi tilbyr kurs i løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1) på engelsk. Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 12.06.2023 (+1) 3 dager12.06.2023 (+1) 7.720 kr

Løfteredskap modul 2.3

Vi tilbyr kurs i løfteredskap modul 2.3. Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Operasjonelt ansvarlig person P-2.5

Vi tilbyr kurs i operasjonelt ansvarlig person P-2.5. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner og gjennomfører disse i tråd med Norsok R-003.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 08.06.2023 (+3) 2 dager08.06.2023 (+3) 7.300 kr

Sikker bruk av løfteutstyr R-003N

Formålet med denne Norsok-standarden er å gi krav og retningslinjer for sikker bruk av løfteutstyr. Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 - 4 timer

Teknisk ansvarlig, kraner og løfteoperasjoner

Vi tilbyr kurs for teknisk ansvarlig, kraner og løfteoperasjoner. Målsettingen med opplæringen er å gi teknisk ansvarlig tilstrekkelige kunnskaper om krav til til vedlikehold og sakkyndig kontroll på kraner og annet løfteutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 4.140 kr

G11 Løfteredskap

Vi tilbyr kurs i G11 løfteredskap. Arbeidsmiljøloven krever at truckførere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 2 dager 5.250 kr
Bergen Bergen 2 dager 5.250 kr
Eide Eide 2 dager 5.250 kr
Fredrikstad Fredrikstad 2 dager 5.250 kr
Klepp Klepp 2 dager 5.250 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 5.250 kr
Lier Lier 2 dager 5.250 kr
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 2 dager 5.250 kr
Ringsaker Ringsaker 2 dager 5.250 kr
Skien Skien 2 dager 5.250 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 5.250 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 5.250 kr

Lift og personløfter - klasse A, B, C

Vi tilbyr kurs i personløfter klasse A, B, C. God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring. Toyota Material Handling tilbyr truckføreropplæring som utdanner trygge og ansvarsbevisste førere med god kunnskap og ferdighet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 1 dag 2.650 kr

Lift og personløfter klasse A, B, C - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i personløfter klasse A, B, C for bedrifter. God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring. Toyota Material Handling tilbyr truckføreropplæring som utdanner trygge og ansvarsbevisste førere med god kunnskap og ferdighet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

G11 Løfteredskap / stroppekurs

Vi tilbyr kurs i G11 Løfteredskap / stroppekurs. Hensikten med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16 timer 4.200 kr

Banksman, slinger - module 1, 2.3 (English)

The course is designed for personnel who will use lifting gear in their work situation. The course is basic for those who are, or wish to become, a crane operator. The course is continually updated to current standards and will provide participants with enhanced competence.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 3 dager 8.400 kr

G00 Kontrollør, GENERELL DEL, 24 TIMER

Hensikten med kurset er å gi teoretiske basiskunnskaper til personer som ønsker å bli kontrollør for ulike typer løfteinnretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 16.10.2023 3 dager16.10.2023 8400 kr

G10 kontrollør 24 timer

G10 - Manuelle taljer – teori og praksis modul O-G10 Hånddrevne kraner: Jekketaljer, klokketaljer og andre hånddrevne løfteinnretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 28.08.2023 3 dag28.08.2023 9650 kr

G11 Løfteredskap - modul 2.3

Vi tilbyr kurs i G11 løfteredskap - modul 2.3. Kurset gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker / stropper og signalgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.06.2023 (+6) 2 dager27.06.2023 (+6) 6.850 kr
Drammen Drammen 06.06.2023 (+9) 2 dager06.06.2023 (+9) 6.550 kr
Gjøvik Gjøvik 28.08.2023 (+2) 2 dager28.08.2023 (+2) 6.850 kr
Kristiansand, Kristiansand 2 dager 6.550 kr
Kristiansand, Kristiansand 18.09.2023 (+1) 2 dager18.09.2023 (+1) 6.850 kr
Stavanger Stavanger 04.09.2023 (+1) 2 dager04.09.2023 (+1) 6.850 kr
Tromsø Tromsø 2 dager 6.850 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 6.550 kr

G11 løfteredskap - modul 2.3 (engelsk)

Vi tilbyr kurs i G11 løfteredskap - modul 2.3 på engelsk. Kurset gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker / stropper og signalgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.315 kr
Drammen Drammen 2 dager 6.850 kr

Operasjonelt ansvarlig person - offshore

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner og gjennomfører disse i tråd med Norsok R-003

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.250 kr
Drammen Drammen 2 dager 9.650 kr

Teknisk ansvarlig - offshore

Målsettingen med kurset er å gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap til å kunne ivareta rollen teknisk ansvarlig. Kurset gir svært nyttig kunnskap til personell som vedlikeholder løfteutstyr og til sakkyndige virksomheter som utfører arbeid med kontroll og vedlikehold av løfteutstyr offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 5.015 kr

Løfteredskap G11

Vi tilbyr kurs i løfteredskap G11. Våre stroppe-/anhukar-signalkurs er bygd opp rundt gjeldande fagplanar (modular). Kurset består av 24 teoritimar. Teorikursa er tilpassa dei som har lese- og skrivevanskar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 24 timer
Odda Odda 24 timer
Stord Stord 24 timer
Voss Voss 24 timer

 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>


Område

Kategorier