Lift og krankurs - praktisk opplæring

I denne kategorien finner du kurs for praktisk prøve innen lift og kran. Mange sertifikater i denne kategorien krever egne sikkerhetskurs. Vi gjør oppmerksom på at disse kursene ligger i egen kategori.
Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

Fastmontert hydraulisk kran

Vi tilbyr kurs i fastmontert hydraulisk kran.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss

Fastmontert hydraulisk kran - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i fastmontert hydraulisk kran for bedrifter

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold Avtales kr

Kurs for anhukere / signalgivere - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i anhuker / signalgiver for bedrifter. Oppfriskningskurs for kranførere og anhukere med forskjellig varighet. (Både teori og praksis)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold Avtales kr

Kurs for anhukere / signalgivere (24 timer)

Vi tilbyr kurs for anhukere / signalgivere. Oppfriskningskurs for kranførere og anhukere med forskjellig varighet. (Både teori og praksis)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 24 timer

Kurs for anhukere/signalgivere (8 timer)

Vi tilbyr anhuker / signalgiverkurs. Kurset har både teori og praksis og går over 8 timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 8 timer

Lastebilkranførerkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr lastebilkranførerkurs for bedrifter

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold 92 timer teori og praksis Avtales kr

Lastebilkranførerkurs m/komplett praksisopplæring

Vi tilbyr lastebilkranførerkurs med komplett praksisopplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 76 timer teori og praksis

Lift / personløfterkurs med praksis

Vi tilbyr lift / personløfterkurs med teori og praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 8 timer

Lift / personløfterkurs med praksis - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i lift / personløfter med praksis for bedrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold Avtales kr

Mobilkranførerkurs - bedriftsintert

Vi tilbyr mobilkranførerkurs med komplett praksisopplæring for bedrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold Grunnkurs 72 timer + 160 timer prak... Avtales kr

Mobilkrankurs m/komplett praksisopplæring

Vi tilbyr mobilkranførerkurs med komplett praksisopplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 96 timer

Sving / Portalkranførerkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr sving / portalkranførerkurs med komplett praksisopplæring for bedrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold Grunnkurs 56 timer + 100 timer prak... Avtales kr

Sving / Portalkranførerkurs m/komplett praksisopplæring

Vi tilbyr sving / portalkranførerkurs med komplett praksisopplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 106 timer teori og praksis

Traverskranførerkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr traverskranførerkurs for bedrifter

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold 80 timer teori og praksis Avtales kr

Traverskranførerkurs m/komplett praksisopplæring

Vi tilbyr traverskranførerkurs med komplett praksisopplæring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 64 timer teori og praksis

Tårnkranførerkurs - bedriftsintert

Vi tilbyr tårnkranførerkurs med komplett praksisopplæring for bedrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold 124 timer Avtales kr

Tårnkranførerkurs m/komplett praksisopplæring

Vi tilbyr tårnkranførerkurs med komplett praksisopplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 76 timer

Deckforeman / management / deck crew simulator

The objective of the training is to acquire the candidate’s basic theoretical and practical understanding of safe operations with offshore cranes, so that accidents are avoided by use.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

Dekksbas / ledere / dekksbesetning simulator

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse. Dette for å sikre arbeidsoperasjoner med offshore kraner slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 21.11.2018 (+50) 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 26.11.2018 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 28.11.2018 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 03.12.2018 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 10.12.2018 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 12.12.2018 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 17.12.2018 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 19.12.2018 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 02.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 07.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 09.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 14.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 16.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 21.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 23.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 28.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 30.01.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 04.02.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 06.02.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 11.02.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 13.02.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 18.02.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 20.02.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 25.02.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 27.02.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 04.03.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 06.03.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 11.03.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 13.03.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 18.03.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 20.03.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 25.03.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 27.03.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 01.04.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 03.04.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 08.04.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 10.04.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 23.04.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 06.05.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 08.05.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 13.05.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 20.05.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 22.05.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 27.05.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 03.06.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 05.06.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 12.06.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 17.06.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 19.06.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 24.06.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr
Stavanger 26.06.2019 3 dager21.11.2018 (+50) 14.760 kr

Dekksbas / ledere / dekksbesetning simulator - engelsk

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse. Dette for å sikre arbeidsoperasjoner med offshore kraner slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 14.500 kr

Fadderopplæring for offshore kran

Vi tilbyr fadderopplæring for offshore kran. Hovedmålet med læretiltaket er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell og vurdere kunnskapsnivå av personell som skal bruke løfteinnretninger, og personell som skal bli dekksoperatører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

G04-1 Kontrollør traverskran teori

Vi tilbyr kurs i G04-1 Kontrollør traverskran teori. Målsettingen er at etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at han / hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging og konstruksjon, komponentlære, sertifiserings-regler, kontrollprosedyrer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

G04-2 Kontrollør Bro-/ Traverskran Praksis

Vi tilbyr kontrollørkurs Bro-/ Traverskran Praksis. Kursets målsetning er at etter endt kurs skal eleven selvstendig kunne gjennomføre en sakkyndig periodisk kontroll innen G04.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

G08-1 Kontrollør av Fastmontert hydraulisk kran - Praksis (G20)

Kursets målsetning er at etter endt kurs skal eleven selvstendig kunne gjennomføre en sakkyndig periodisk kontroll innen G08 (G20).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 36 timer

G08-1 Kontrollør av Lastebilkran

Vi tilbyr kontrollørkurs lastebilkran. Kursets målsetning er at etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at han / hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging, konstruksjon, komponentlære, løftediagrammer, sertifiseringsregler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

G1 Mobilkran - modul 2.4

Vi tilbyr kurs i G1 Mobilkran - modul 2.4. Hovedmålsetningen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av mobilkraner slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

G1 Mobilkran - modul 3.4

Vi tilbyr kurs i G1 Mobilkran - modul 3.4. Hensikten med opplæringen er å gi mobilkranfører en god generell praktisk grunnopplæring i sikker bruk av mobilkran, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

G10 Hand operated cranes (Manual hoist)

After completing the course the candidate will conduct a theoretical and a practical test to show that he / she has sufficient knowledge of the laws, regulations, standards, development, certification, labeling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 9.470 kr

G10 Kontroll av Hånddrevne kraner (manuelle taljer)

Vi tilbyr kurs i G10 Kontroll av Hånddrevne kraner (manuelle taljer). Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve for å vise at han / hun har tilstrekkelige kunnskaper om lover, forskrifter, standarder, oppbygging, sertifisering og merking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 04.02.2019 3 dager04.02.2019 9.960 kr

G11 Kontrollør løfteredskap

Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve for å vise at han / hun har tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper om lover, forskrifter, standarder termologi, oppbygning, sertifisering, merking, kontroll og kasseringsregler for forskjellige typer løfteredskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 14.01.2019 (+2) 5 dager14.01.2019 (+2) 16.600 kr

G11R Kontrollør Løfteredskap repetisjon

Vi tilbyr G11R kontrollør løfteredskap repetisjonskurs. Hensikten med kurset er å oppdatere kontrollører innen G11 Løfteredskap innen standarder, forskrifter osv. som berører en kontrollørs hverdag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

G2 Tårnkran - modul 2.5

Vi tilbyr krankurs i G2 Tårnkran - modul 2.5. Målsettingen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av tårnkraner slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 24 timer

G20 Fastmontert hydraulisk kran

Vi tilbyr krankurs i G20 fastmontert hydraulisk kran. Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere god teoretisk og praktisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 22.11.2018 (+11) 2 dager22.11.2018 (+11) 6.040 kr

G20 Knuckle boom crane (Marine) English

The course is intended to give new crane operators theoretical and practical basic training in use of knuckle boom cranes. The course will give students a good understanding of the principles of the crane structure and function.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 17.01.2019 2 dager17.01.2019 6.040 kr

G4 Overhead crane - module 1.1 - 2.3 - 2.7 - 3.7

The purpose of the training is to provide crane drivers a good theoretical basic training in the safe use of cranes, so that incidents and accidents during lifting operations are avoided.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 10.12.2018 5 dager10.12.2018 13.000 kr

G4 Overhead crane - module 2.7 - 3.7

The objectice is to provide training so that the person acquires basic theoretical knowledge about the safe use of cranes, so that accidents are avoided.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 12.12.2018 3 dager12.12.2018 8.000 kr

G4 Traverskran - modul 1.1 - 2.3 - 2.7 - 3.7

Vi tilbyr krankurs i G4 Traverskran - modul 1.1 - 2.3 - 2.7 - 3.7. Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 19.11.2018 (+9) 5 dager19.11.2018 (+9) 13.300 kr

G4 Traverskran - modul 2.7 - 3.7

Vi tilbyr krankurs i G4 traverskran, modul 2.7 - 3.7. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 21.11.2018 (+9) 3 dager21.11.2018 (+9) 8.260 kr

G5 Offshore Crane O-2.1

The objectives of the training is to provide prospective crane operators a good theoretical basic training in safe use of offshore cranes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager 13.630 kr

G5 Offshore crane repetition with simulator - English

The goal is that the training should be a repetition of acquired expertise in theoretical and practical understanding of safe work operations / emergency operations using offshore crane so that accidents in handling can be avoided.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 23.000 kr

G5 Offshore crane Upgrade OMHEC ts, IMCA C014, DNV No. 2.14

The goal of this course is to provide operators with other offshore crane certificate (Danish, Dutch or English) an upgrade in Norwegian legislation and an update of offshore crane (technical knowledge) of EN 13852.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

G5 offshore kran repetisjon med simulator

Vi tilbyr kurs i G5 Offshore kran repetisjon med simulator. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner / nødoperasjoner med offshore kran slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 21.11.2018 (+48) 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 26.11.2018 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 28.11.2018 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 03.12.2018 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 10.12.2018 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 12.12.2018 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 17.12.2018 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 19.12.2018 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 02.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 07.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 09.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 14.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 16.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 21.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 23.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 28.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 30.01.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 04.02.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 06.02.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 11.02.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 13.02.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 18.02.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 20.02.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 25.02.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 04.03.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 06.03.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 11.03.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 13.03.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 18.03.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 20.03.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 25.03.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 27.03.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 01.04.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 03.04.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 08.04.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 10.04.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 23.04.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 06.05.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 08.05.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 13.05.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 20.05.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 22.05.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 27.05.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 03.06.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 05.06.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 12.06.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 17.06.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 24.06.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr
Stavanger 26.06.2019 3 dager21.11.2018 (+48) 23.000 kr

G5 Offshorekran - modul O-2.1

Vi tilbyr krankurs i G5 Offshorekran - modul O-2.1. Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av offshorekran.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 11.02.2019 (+1) 5 dager11.02.2019 (+1) 13.630 kr

G8 Lastebilkran - modul 2.8 - 3.8

Vi tilbyr kurs i G8 Lastebilkran - modul 2.8 - 3.8. Målsettingen med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 28 timer 7.900 kr

K06 Kontroll av lastebærere

Vi tilbyr kurs i kontroll av lastebærere. Kursets målsetning er at deltakerne skal etter gjennomført læretiltak kunne utføre periodisk kontroll av lastebærer for interntransport samt ekstraordinær kontroll av offshorecontainere for ilands-sendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

Kontroll av ståltau etter ISO 4309

Vi tilbyr kurs i kontroll av ståltau etter ISO 4309. Kurset er ment å gi deltakere en god teoretisk grunnopplæring på ståltau ihht ISO 4309. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygging, konstruksjon og virkemåte,samt innsikt i hvordan kontroll av ståltau gjennomføres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 10.12.2018 (+4) 3 dager10.12.2018 (+4) 8.480 kr

Lifting gear module 1.1 - 2.3 (O-1.1)

Course goals: The objective of the training is that the person being trained, acquires basic knowledge and practical skills about the safe use of lifting equipment and proper signaling to the crane operator, so that accidents are avoided by use.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 10.12.2018 3 dager10.12.2018 7.900 kr

Løfteredskap - modul 2.3

Vi tilbyr kurs i løfteredskap - modul 2.3. Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 5.650 kr

Løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1)

Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 19.11.2018 (+9) 3 dager19.11.2018 (+9) 8.160 kr

Norsok R-003

Vi tilbyr kurs i Norsok R-003. Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 14.12.2018 (+7) 1 dag14.12.2018 (+7) 4.120 kr

Operasjonelt ansvarlig person

Vi tilbyr kurs i operasjonelt ansvarlig person. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner og gjennomfører disse i tråd med Norsok R-003.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 3.900 kr

Personløfter

Vi tilbyr personløfterkurs. Ved gjennomført kurs for førere av personløftere skal kursdeltageren vise gjennom en teoretisk og praktisk prøve at han / hun kan betjene og føre en personløfter på en sikker og tilfredsstillende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Simple lifting devices, Hardness equipment O-2.2

Course goals: The objective of this training is to provide training to acquire adequate knowledge of safe use of fall protection equipment, traverse and bar crane, hand hoist, electric hoist and portable winches, so that accidents are avoided by use.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 6.088 kr

Simulator G5 Offshore kran Oppgradering OMHEC ts, IMCA C014, DNV

Målsetningen med kurset er å gi operatører med andre offshore kran sertifikat (danske, hollandske eller engelske) en oppgradering innen norsk regelverk og en oppdatering av offshore kran (teknisk kunnskap) av EN 13852.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 22.710 kr

Simulator Liebherr BOS kran

Hensikten med opplæringen er å gi kranførere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av offshorekran. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekranes konstruksjon, virkemåte, praktisk bruk slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Teknisk ansvarlig, kraner og løfteoperasjoner

Hovedmålet med opplæringen er å gi teknisk ansvarlig tilstrekkelige kunnskaper om krav til til vedlikehold og sakkyndig kontroll på kraner og annet løfteutstyr. Videre skal opplæringen gi deltakerne kunnskap om krav til dokumentasjon som skal forefinnes på løfteutstyret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

G4 Traverskran

Vi tilbyr krankurs i G4 traverskran. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg Avtales kr

G4 Traverskran - bedriftsinternt

Vi tilbyr krankurs i G4 Traverskran for bedrifter. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestfold Vestfold Avtales kr

G8 Lastebilkran

Vi tilbyr krankurs i G8 Lastebilkran. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av lastebilkraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg Avtales kr

G8 Lastebilkran - bedriftsinternt

Vi tilbyr krankurs i G8 Lastebilkran for bedrifter. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av lastebilkraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestfold Vestfold Avtales kr

Personløfter (lift)

Vi tilbyr kurs i personløfter (lift). Det er krav til dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr for løft av personer. Samme krav gjelder for bruk av ikke-godkjent utstyr, dersom dispensasjon er innvilget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg Avtales kr

Personløfter (lift) - bedritsinternt

Vi tilbyr kurs i personløfter (lift) for bedrifter. Det er krav til dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr for løft av personer. Samme krav gjelder for bruk av ikke-godkjent utstyr, dersom dispensasjon er innvilget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestfold Vestfold Avtales kr

G11 Løfteredskap (Stropp og anhuker)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for personer tilknyttet løfteoperasjoner. Dette gjelder stropper / anhuker, signalgiver og den som skal gjennomgå opplæring som kranfører. Stroppekurset er også obligatorisk for den som skal ta riggerkurs og vinsjkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager fra 4.900 kr

G20 Fastmontert hydraulisk kran

Vi tilbyr krankurs i G20 Fastmontert hydraulisk kran. Kurset består av 1 dag teori og 1 dag praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 4.890 kr

G11 Stropp og Anhuker - inkl. modul 1.1

Vi tilbyr kurs i G11 Stropp og Anhuker - inkl. modul 1.1. Kurset kjøres i kombinasjon med Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (Modul 1.1)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 3 dager 4.000 kr

G20 Fastmontert Hydraulisk kran

Vi tilbyr krankurs i G20 Fastmontert Hydraulisk kran. Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere god teoretisk og praktisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 3.900 kr

G20 Fastmontert Hydraulisk kran - inkl. Stropp

Vi tilbyr krankurs i G20 Fastmontert Hydraulisk kran - inkl. Stropp. Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere god teoretisk og praktisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 5 dager 7.900 kr

G4 Traverskranfører - eks. Stropp

Vi tilbyr krankurs i G4 Traverskranfører - eks. Stropp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 3 dager 3.900 kr

G4 Traverskranfører - inkl. Stropp

Vi tilbyr krankurs i G4 Traverskranfører - inkl. Stropp

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 6 dager 7.900 kr

Personløfter - klasse A og B

Vi tilbyr kurs i personløfter - klasse A og B. Etter gjennomført kurs skal deltageren kunne betjene en personløfter på en slik måte at han / hun ikke er til fare for seg selv eller sine arbeidskollegaer, og at utstyret brukes i henhold til fabrikantens anvisninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 3.500 kr

G11 Stroppe / Anhukerkurs

Vi tilbyr G11 stroppe og anhukerkurs - modul 1.1 og 2.3. Kurset er i hovedsak et teorikurs og avsluttes med 2 teoriprøver som må bestås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager
Molde Molde 21.11.2018 (+1) 3 dager21.11.2018 (+1)
Trondheim Trondheim 3 dager

G20 Fastmontert hydraulisk kran

Vi tilbyr sertifisert sikkerhetsopplæring i G20 fastmontert hydraulisk kran. Vi gjennomfører opplæring i fastmontert hydraulisk kran etter Modul O-G20 F.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 2 dager 4.200 kr

G4 Traverskran komplett

Vi tilbyr krankurs i G4 traverskran. Vi leverer komplett sertifikat. Det betyr at du kan starte på en mandag og gå ut dørene på en fredag med sertifikat i hånden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 03.12.2018 (+1) 5 dager03.12.2018 (+1)

G8 Lastebilkran

Vi tilbyr sertifisert sikkerhetsopplæring i sikker bruk av G8 lastebilkran.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 03.12.2018 5 dager03.12.2018

Personløfterkurs

Vi tilbyr dagskurs i bruk av personløfter med både teori og praksis. Kurset dekker krav gitt i forskrift "Bruk av arbeidsutstyr".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aukra Aukra 1 dag 2.800 kr
Molde Molde 1 dag 2.800 kr

G1 Mobilkrankurs

Vi tilbyr krankurs på G1 mobilkran - for deg som ønsker karriere innenfor kran. Kurset er bygd opp etter opplæringsplanene for fører av mobilkraner som også er under sertifisert opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa 152 timer

G11 Stropp og anhukerkurs

Vi tilbyr G11 Stropp og anhukerkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa 24 timer

G2 Tårnkran

Vi tilbyr krankurs på G2 tårnkran. I løpet av kurset får du grundig innføring i teori og praksis på tårnkran slik at du blir skikket til å starte som kranfører. Når du forsetter å jobbe i en bedrift har du mulighet til å utvikle deg og bli en enda bedre tårnkranfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa 124 timer

G20 Fastmontert kran

Vi tilbyr krankurs på G20 Fastmontert kran - kurs for deg som skal føre fastmontert kran.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa 8 timer

G4 Bro og traverskran

Vi tilbyr sikkerhetskurs for fører av bro og traverskran G4, modul 1.1 - 2.3 - 2.7 - 3.7 og 4.7. Kurset er bygd opp etter de nye opplæringsplanene for fører av bro og traverskraner som også er under sertifisert opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa 48 timer

G8 Lastebilkran

Vi tilbyr krankurs på G8 Lastebilkran - modul 1.1, 2.3, 2.8, 3.8 og 4.8. Kurset er bygd opp etter de nye opplæringsplanene for fører av lastebilkraner som også er under sertifisert opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa 68 timer

Lift og personløfter - klasse A, B og C

Vi tilbyr kurs i lift og personløfter - klasse A, B og C.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa 16 - 24 timer

G11 Stropping/Signalgiver

Vi tilbyr kurs i G11 Stropping/Signalgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 2 dager 4.500 kr

G4 Traverskranfører kurs

Vi tilbyr traverskranfører kurs kl G4. Hensikten med opplæringen er å gi kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Røyrvik Røyrvik 5 dager 4.000 kr

G8 Lastebilkran, inkl. stropp og signalgivning

Vi tilbyr Sikkerhetskurs for fører av lastebilkran kl. G8. Innhold: Modul 1.1 – 2.3 – 2.8 – 3.8 – 4.8

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 helg 5.000 kr

Personløfterkurs, klasse A, B og C

Vi tilbyr kurs i dekkskraner som benyttes til løfteoperasjoner på åpent hav. Kurset dekker også G20 fastmontert hydraulisk kran/laste- og losseinnretning om bord i skip.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Namsos Namsos 26.11.2018 (+1) 1 dag26.11.2018 (+1) 1.700 kr

Tårnkranfører kurs, tilleggsmodul - G2

Vi tilbyr kurs i tilleggs-modul til tårnkranfører kl G2. Hensikten med opplæringen er å gi kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Verdal Verdal 40 timer 17.000 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.