G1 Mobilkran - nettkursKursarrangør: Kompetansebedriften
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: På forespørsel
Varighet: 14 dager
Pris: 14.500
Neste kurs: 26.08.2024 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr krankurs på G1 mobilkran som nettundervisning. Kurset vil gi kandidatene god innsikt i mobilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. For å unngå uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner setter kurset mye søkelys på grunnopplæring i sikker bruk av mobilkraner.

Gjennomføring:
Teoridelen av mobilkrankurs gjennomføres som nettundervisning som videokonferanse over plafformen Zoom med forelesning, diskusjoner, gruppeoppgaver og øvingsoppgaver. Avsluttende teoretisk prøve. Praksisdelen, modul 3.4, 16 timer, er obligatorisk kjøring med instruktør.

Praksisperiode og oppkjøring:
Etter teorikurset og obligatorisk praksis, må mengdetrening med fadder eller instruktør gjennomføres i samsvar med opplæringsplan modul 4.4. Kravet til praksisperiode, er 160 timer med fadder eller 80 timer med instruktør. Fadder må ha kompetansebevis for mobilkran og minst ett år praksis. Godkjent fadderavtale med opplæringsbedriften må foreligge. Når angitt antall timer trening er gjennomført, eller når fadder mener kandidaten er klar for oppkjøring, gjennomføres praktisk prøve.

Kursinnhold:
• Lover og forskrifter rundt bruk av mobilkran
• Hovedtyper mobilkraner og ulike bruksområder
• Hvordan en mobilkran er konstruert og montert
• Kranens konstruksjon og virkemåte
• Sikker bruk av mobilkran
• Ulykker med bruk av mobilkran
• Hvordan forebygge hendelser i løfteoperasjoner
• Bruk av lastdiagrammer
• Lastsikringssystemer
• Stabilitet
• Kontroll og vedlikehold av mobilkran
• Avsluttende teoretisk prøve

Opplæringen består av 3 ulike moduler:
• Modul 2.4 er en teorimodul
• Modul 3.4 er praktisk opplæring
• Modul 4.4 er praktisk mengdetrening i bruk av mobilkran

Varighet:
• Modul 2.4 - 32 timer over 3 dager
• Modul 3.4 - 16 timer over 2 dager
• Modul 4.4 - 160 timer i egen bedrift, eller 80 timer hos Kompetansebedriften

Priser:
• Modul 2.4 + 3.4 + 4.4 et fullstendig kurs uten G11 kr 49.000,-
• Modul 1.1 + 2.3 + 2.4 + 3.4 + 4.4 et fullstendig kurs med G11 kr 53.500,-
• Modul 2.4 + 3.4 klar for fadderløsning uten G11 kr 14.500,-
• Modul 1.1 + 2.3 + 3.4 klar for fadderløsning med G11 kr 19.000,-
• Oppkjøring kr 1.500,-
• Kompetansebevis kr 500,-

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for deg som ønsker å lære å kjøre mobilkran

Forkunnskaper:
• Grunnleggende HMS modul 1.1
• G11 Løfteredskap (stropp og anhuker)