Solarskolen hjelper virksomheter med å realisere sitt fulle potensiale – ved hjelp av eksisterende ressurser. Vårt tilbud omfatter kurs innen ledelse, salg, forskrifter, regelverk og ikke minst en rekke fagkurs. Du finner garantert noe som er relevant for deg i vår omfattende kursliste.

Solarskolen arrangerer kurs over hele landet. Vi tilrettelegger kurs når – og hvor du vil. Om behovet er tilrettelagte kurs på din arbeidsplass, så bidrar vi gjerne til det. På våre åpne kurs møter du kolleger fra hele landet og kan dele erfaringer og nettverk.


 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>

BAS kurs

Vi tilbyr Bas kurs. Kurset tar for seg utvikling, opplæring og bevisstgjøring om basens sentrale posisjon. Det fokuseres på lederskap, økonomi og utfordringer som basen møter i hverdagen.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 1 dag 2.500 kr  

Blåsing av fiber kurs

Kurset tar utgangspunkt i å kunne sertifisere installatører og montører til å kunne utføre en rask montasje av fibernettverk med blåsefibersystemet. Ett grunnleggende kurs for å kunne utføre installasjon av blåsefiber i nettverk (rør struktur) i bakken på en sikker måte.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 3 timer  

EKOM - NEK 700

Vi tilbyr kurs i EKOM - NEK 700. Samfunnet har blitt avhengig av at kommunikasjon til enhver tid fungerer, derfor er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM opptatt av det planlegges og bygges kvalitet i alle typer EKOM nett.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 1 dag  

El-kontroll bolig

Vi tilbyr kurs om el-kontroll bolig. Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektrisitet og bruken av elektrisk utstyr. For å oppdage og utbedre feil, anbefales boligeiere å benytte sertifiserte fagpersoner til å utføre kontroll og for å sikre at arbeidet er fagmessig utført.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 1 dag 3.200 kr  

El-kontroll næring

Vi tilbyr kurs om el-kontroll næring. Nødvendig elektrofaglig kompetanse ihht. NEK 405-3. Formell utdanning tilsvarende fagbrev innen elektrofag eller tilsvarende og minimum tre års relevant praksis.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager 6.200 kr  

EX / ATEX grunnleggende kurs

Vi tilbyr EX / ATEX grunnleggende kurs. Kurset bygger på IFEAs pensumliste for Ex-installasjoner. Kurset gir også dokumentert opplæring for elektropersonell i henhold til §14 og NEK 420. Kurset gir en grundig innføring i Ex-anlegg hvor eksplosjonsfaren normalt er brennbare gasser.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 14.10.2020 2 dager14.10.2020 5.900 kr  

FEL og NEK 400:2018

Vi tilbyr kurs i FEL og NEK 400:2018. Hva krever egentlig NEK 400 minimum for jordingsanlegg, automatisk utkobling og sikker tilkobling av utstyr? Kurset vil gi deg en god forståelse av hvordan NEK 400 oppfyller krav i FEL, med fokus på å forstå grunnprinsippene i forskrift og norm.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 1 dag 2.400 kr  

FSE Høyspenning

Vi tilbyr kurs i FSE Høyspenning. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), erstatter tidligere sikkerhetsforskrift for høyspenningsarbeider. Forskriften er altså felles for både lav- og høyspenning.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 timer  
 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>