Gasskontrollør (Repetisjon)Kursarrangør: Brannteknikk Grenland AS
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 10.400
Neste kurs: 27.08.2024 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr gasskontrollør (Repetisjon). Kurset bygger på Forskrift 703 Utførelse av arbeid og Forskrift 704 Tiltaks- og grenseverdier..

Kursets innhold
• Målemetodikk for Benzen
• Farer ved statisk elektrisitet, soneklassifisering av områder
• Gassfriing av system/tanker med vann, damp og nøytralgass N2
• Farer ved Benzen og H2S eksponering
• Forberedelser for sikker entring og riktig bruk av verneutstyr
• Arbeidstillatelser og Sikker jobbanalyse (AT/SJA)
• Av gruppeoppgaver nevnes: Bruke spylingsplan for N2, avstengingsplan og blindingsplan iht prosedyre for klargjøring før og etter vedlikehold.
• Gassfriing: Praktiske oppgaver og gassmålinger i vårt mobile prosessanlegg iht utarbeidede planer fra gruppeoppgaven over (AT, SJA, før jobb samtale osv)
• LRA måleprinsipp og behandling av avfall
• Praktisk og skriftlig sluttest

Kursets målsetning
Etter kurset skal deltakerne:

• Selvstendig utførelse av gassmåling

Kompetansekrav
• Kjenne forskrifter, regelverk og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i områder med brann- og helsefarlige produkt
• Kunne grunnleggende brann- og eksplosjonsteori
• Kjenne til virkemåter og begrensninger for sensorer som måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser.
• Kunne metoder for gassfriing og rengjøring av anlegg.

Målgruppe for kurset:
Kurset er rettet mot personell som arbeider i områder hvor det kan oppstå eksplosjonsfarlig atmosfære og/eller helseskadelig atmosfære, og spesielt for personell som under vedlikeholdsarbeid gjennomfører overvåkingsmåling med bærbare gassmålingsinstrument.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer lunsj, kursmappe og forskrifter

Prosessanlegget er transportabelt, slik at det kan kjøres bedriftsinterne kurs i hele landet.