Gass sikkerhetskurs e-læringKursarrangør: Kompetansebedriften
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 time
Pris: 1.000

Vi tilbyr gass sikkerhetskurs som e-læring. Det eksisterer krav til dokumentert kompetanse for alle som direkte eller indirekte jobber med farlig stoff, herunder alle typer gasser. Kurset gir helt nødvendig og lovpålagt kunnskap om gassfarer og gassikkerhet.

Innhold:
• Gass i ulike faser
• Leveringsformer
• Temperaturer og trykk
• Faremomenter og gasser
• Lover og regler
• Merking
• Lagring og bruk av flytende gasser
• Lagring, håndtering og bruk av gassflasker
• Bruk av verneutstyr
• Sikkerhetstiltak

Opplæringen dekker krav i gjeldende HMS-forskrifter

Målgruppe for kurset:
Alle som jobber med, eller i nærheten av gass

Kursspråk:
• Kurset kan holdes på norsk eller engelsk

Eksamen / sertifisering:
1. Eksamen må tas ved oppmøte i klasserom eller oppmøte ved / før praksis, altså ikke digital eksamen.
2. Deltakere må legitimere seg med legitimasjon og fult navn på videokonferanse og oppmøte ved praksis del.
3. Det skal være full samhandling mellom deltakere i klasserommet og digitalt og instruktør. Alle må ha på video og mikrofon til enhver tid.
4. Kurset skal tas opp lokalt eller digitalt i skyen (på zoom, teams eller lignende. Må opplyses til deltakere.

Vis flere tilsvarende kurs: