Driftsinspeksjon NS-415 - nivå 2 BU - onlineSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: kl 10:00 - 15:30
Varighet: 5 dager
Pris: 36.400

Vi tilbyr onlinekurs som driftsinspektør NS-415 - nivå 2 BU. Kurset passer for inspektører, seniorinspektører, inspeksjonsplanleggere, QA/QC-personell, samt andre som jobber med driftsinspeksjon som har behov for dokumenterbar formell kompetanse som ´Driftsinspektør nivå 2´.

Kursinnhold:
• Material-, korrosjons- og sveiseteknologi
• Kvalitetssikring / kvalitetskontroll og helse, miljø og sikkerhet
• Inspeksjons-planlegging
• Prosessteknologi
• Konstruksjons-lære
• Lover, regler og forskrifter
• Ikke-destruktiv prøving (NDT)
• Destruktiv / mekanisk prøving og skadeanalyse
• Dokumentasjon og rapportering

Etter gjennomført kurs kan du:
• Utføre, dokumentere og rapportere inspeksjoner i samsvar med gitte prosedyrer og instrukser
• Rapportere NDT-funn videre
• Klassifisere og rapportere inspeksjons-resultater basert på gitte kriterier
• Tolke og rapporterte NDT-funn i samarbeid med NDT-personell
• Velge egnede metoder og teknikker for inspeksjon
• Delta i utarbeidelsen av inspeksjons-program og inspeksjons-rutiner i samarbeid med nivå 3 ansvarlig
• Detaljplanlegge inspeksjoner
• Vurdere resultater basert på prosedyrer og krav i standarder og regelverk
• Rettlede og vurdere arbeid utført av personell på nivå 1
• Sette opp arbeidsinstrukser for personell på nivå 1
• Gjennomføre målrettet oppbygging av egen kompetanse
• Delta i målrettet kompetanseoppbygging av personell på nivå 1

Pris:
• Kurs kr 22.000,-
• Eksaminering kr 14.400,-
• Totalpris kurs og eksaminering kr 36.400,-

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for ingeniører, inspektører, seniorinspektører, inspeksjons-planleggere, QA/QC-personell, samt andre som jobber med driftsinspeksjon med behov for dokumenterbar formell kompetanse.

Eksamen / sertifisering:
Kurset avsluttes med eksamen. Det dekker kravene innen NS 415 til sertifisering på nivå 2. Husk at vi gjennomfører teoretiske omprøver som hjemmeeksamen.