Sikkerhetskurs offshore i Møre og Romsdal

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.08.2017 (+2) 1 dag14.08.2017 (+2) 3.600 kr

BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring)

Vi tilbyr BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring). Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens brannentring- og sikkerhetsvaktens ansvar og plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 5.900 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 timer 2.100 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 2.550 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.08.2017 (+3) 5 dager07.08.2017 (+3) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.08.2017 (+3) 2 dager10.08.2017 (+3) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.08.2017 (+39) 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.08.2017 (+39) 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.08.2017 (+3) 4 dager14.08.2017 (+3) 15.900 kr

GSK tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs tilpasset. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 11.000 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.08.2017 (+39) 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 09.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 14.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 16.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 21.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.08.2017 (+2) 4 dager28.08.2017 (+2) 22.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.08.2017 (+2) 2 dager30.08.2017 (+2) 12.000 kr

Kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.08.2017 (+2) 4 dager29.08.2017 (+2) 23.500 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.08.2017 (+2) 3 dager31.08.2017 (+2) 16.900 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.09.2017 (+3) 4 dager05.09.2017 (+3) 13.900 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.08.2017 (+6) 4 dager22.08.2017 (+6) 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.08.2017 (+9) 1 dag07.08.2017 (+9) 6.500 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.08.2017 (+4) 3 dager22.08.2017 (+4) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.08.2017 (+4) 2 dager23.08.2017 (+4) 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.08.2017 (+4) 1 dag23.08.2017 (+4) 6.000 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.08.2017 (+2) 5 dager28.08.2017 (+2) 18.200 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.08.2017 (+2) 2 dager31.08.2017 (+2) 10.900 kr

Fritt fall livbåtfører - grunnkurs (OSE108)

Vi tilbyr fritt fall livbåtfører - grunnkurs (OSE108).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

Fritt fall livbåtfører - repetisjon (OSE108)

Vi tilbyr fritt fall livbåtfører repetisjonskurs (OSE108).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 13.200 kr

Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Kurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelpsemner med klar vekt på å øve opp praktiske ferdigheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 10.500 kr

Førstehjelp repetisjon (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Et representativt utvalg av innholdet i førstehjelpskurset tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 24.08.2017 (+2) 2 dager24.08.2017 (+2) 6.400 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 21.08.2017 (+3) 4 dager21.08.2017 (+3) 16.500 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjonskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 31.07.2017 (+10) 2 dager31.07.2017 (+10) 10.200 kr

GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 07.08.2017 (+10) 1 dag07.08.2017 (+10) 7.900 kr

Helikopterevakuering HUET

Vi tilbyr helikopterevakuering HUET. Kurset er godkjent i henhold til Norsk olje og gass. NOGEPA-modellen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 03.08.2017 (+9) 1 dag03.08.2017 (+9) 7.100 kr

HLO Grunnkurs (OSC 1141)

Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC 1141). Kurset gir grunnlag for kvalifisering til følgende stillinger: - Helivakt - HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager

HLO repetisjon (OSC 1141)

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC 1141). Et representativt utvalg av HLO grunnkurs tilpasset deltakerens forkunnskaper. Det legges stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 02.08.2017 (+6) 2 dager02.08.2017 (+6) 12.200 kr

Kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon

Vi tilbyr kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 25.300 kr

Konvensjonell livbåtfører - grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr konvensjonell livbåtfører - grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager

Konvensjonell livbåtfører - repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr konvensjonell livbåtfører - repetisjonskurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag

Liten MOB-båt - mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i mørkekjøring Liten MOB-båt. Mørkekjøring er et krav iht. Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund

Liten MOB-båt grunnkurs - uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs - uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 28.08.2017 (+3) 4 dager28.08.2017 (+3) 13.600 kr

Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114) for MOB-båt mannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 15.400 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs - med mørkekjøring (OSE 114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - med mørkekjøring (OSE 114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 27.09.2017 (+3) 2 dager27.09.2017 (+3) 8.800 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 17.08.2017 2 dager17.08.2017 6.900 kr

Sliskestuplivbåt grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr sliskestuplivbåt grunnkurs (OSE129)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 04.09.2017 (+1) 4 dager04.09.2017 (+1) 18.500 kr

Sliskestuplivbåt repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr sliskestuplivbåt repetisjonskurs (OSE129)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 30.08.2017 (+2) 1 dag30.08.2017 (+2) 10.600 kr

Stor MOB-båt - grunnkurs (OSE1141)

Vi tilbyr stor MOB-båt - grunnkurs (OSE1141) for mannskap på liten MOB-båt som skal konvertere til stor MOB-båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

Stor MOB-båt - repetisjonskurs (OSE1141)

Vi tilbyr stor MOB-båt - repetisjonskurs (OSE1141)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager 13.800 kr

Søk og redninglag - repetisjon (OFI100)

Vi tilbyr søk og redninglag - repetisjonskurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 15.08.2017 (+5) 2 dager15.08.2017 (+5) 10.200 kr

Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 18.09.2017 (+1) 5 dager18.09.2017 (+1) 18.200 kr

G5 Offshorekran - Samtrening mellom involvert personell

Vi tilbyr kurs i G5 Offshorekran - Samtrening mellom involvert personell i løfteoperasjoner. Målsetningen med opplæringen er og få et godt samarbeid i arbeidsoperasjoner / nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell og ulykker kan unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager 22.900 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.08.2017 (+3) 5 dager07.08.2017 (+3) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.08.2017 (+3) 2 dager10.08.2017 (+3) 7.900 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.08.2017 (+39) 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.08.2017 (+3) 4 dager14.08.2017 (+3) 15.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - repetisjon

Vi tilbyr GSK repetisjon for oljearbeidere. Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.08.2017 (+39) 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbyes som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.08.2017 (+39) 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 09.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 14.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 16.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 21.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr

HLO Helidekk - grunnkurs

Vi tilbyr HLO - Helidekk grunnkurs. Lær dagligdagse operasjoner som å hjelpe folk trygt til og fra helikopter, og om sikkerhet og hvordan takle vanskeligheter og nødssituasjoner. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.08.2017 (+2) 4 dager28.08.2017 (+2) 22.500 kr

HLO Helidekk - repetisjon

Vi tilbyr HLO - Helidekk repetisjonskurs. Kurset fornyer sertifikatet ditt. Frisk opp det du lærte på grunnkurset og lær av de andre kursdeltakernes erfaringer og få fornyet sertifiseringen din. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.08.2017 (+2) 2 dager30.08.2017 (+2) 12.000 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs - OSE135

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.08.2017 (+6) 4 dager22.08.2017 (+6) 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon - OSE135

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.08.2017 (+9) 1 dag07.08.2017 (+9) 6.500 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.08.2017 (+2) 5 dager28.08.2017 (+2) 18.200 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.08.2017 (+2) 2 dager31.08.2017 (+2) 10.900 kr

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000 (OSE 108)

Vi tilbyr kurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund