Sikkerhetskurs offshore i Møre og Romsdal

Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Kurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelps-emner med klar vekt på å øve opp praktiske ferdigheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

Førstehjelp repetisjon (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Et representativt utvalg av innholdet i førstehjelpskurset tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 05.11.2019 2 dager05.11.2019 6.600 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 28.10.2019 (+1) 4 dager28.10.2019 (+1) 16.850 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapsopplæring repetisjon. Personell som ikke har gjennomført GSK-rep. innen 4 år må ta repetisjonskurset før utreise. Personell som ved utreise ikke har gjennomført GSK-repetisjon i løpet av siste 8 år, må gjennomføre nytt Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 23.10.2019 (+11) 2 dager23.10.2019 (+11) 10.450 kr

GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell (1 dag)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 24.10.2019 (+5) 1 dag24.10.2019 (+5) 8.100 kr

Helikopterevakuering HUET

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering HUET. Kursets er godkjent i henhold til Norsk olje og gass og foregår i innendørs, oppvarmet basseng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 24.10.2019 (+9) 1 dag24.10.2019 (+9) 7.300 kr

HLO repetisjon (OSC 1141)

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC 1141). Et representativt utvalg av HLO grunnkurs tilpasset deltakerens forkunnskaper. Det legges stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 28.10.2019 (+7) 2 dager28.10.2019 (+7) 12.500 kr

Kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon

Vi tilbyr kombikurs i HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 25.900 kr

Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114) for MOB-båt mannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 21.10.2019 (+1) 4 dager21.10.2019 (+1) 16.900 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 21.10.2019 (+1) 4 dager21.10.2019 (+1) 14.760 kr

Liten MOB-båt repetisjon med mørkekjøring (OSE 114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - med mørkekjøring (OSE 114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 16.12.2019 1 dag16.12.2019 9.950 kr

Liten MOB-båt repetisjon uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs uten mørkekjøring (OSE114). Et representativt utvalg av innholdet i Liten MOB-båt-grunnkurs tilpasset elevens forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelsen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 16.12.2019 1 dag16.12.2019 7.900 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager

Livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 7.100 kr

Livbåtfører - sliskestup livbåt grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - sliskestup livbåt grunnkurs (OSE129). Du lærer å håndtere alle saker som er nødvendige for å være livbåtfører ved et havari eller i en ulykke der evakuering blir nødvendig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 28.10.2019 4 dager28.10.2019 18.900 kr

Livbåtfører - sliskestup livbåt repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - sliskestup livbåt repetisjon (OSE129). Et representativt utvalg av innholdet i sliskestup livbåt grunnkurset tilpasset forkunnskaper av elevene med stor vekt på praktisk trening og øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 25.10.2019 (+3) 1 dag25.10.2019 (+3) 10.900 kr

Søk og redninglag repetisjon (OFI100)

Vi tilbyr søk og redninglag - repetisjonskurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 29.10.2019 (+2) 2 dager29.10.2019 (+2) 10.500 kr

Søk og redningslag grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000 grunnkurs (OSE 108)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.11.2019 (+1) 5 dager04.11.2019 (+1)

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.10.2019 (+2) 4 dager21.10.2019 (+2)

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.10.2019 (+11) 2 dager21.10.2019 (+11)

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.10.2019 (+10) 1 dag21.10.2019 (+10)

NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141) for helidekkmannskap. Vennligst møte opp 15 minutter før kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.11.2019 (+2) 3 dager05.11.2019 (+2)

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift- / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.11.2019 (+2) 2 dager06.11.2019 (+2)

NOROG Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i NOROG Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.11.2019 (+2) 5 dager04.11.2019 (+2)

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 3.900 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 timer 2.600 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.10.2019 (+17) 1 dag21.10.2019 (+17) 2.600 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.11.2019 (+1) 5 dager04.11.2019 (+1) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.11.2019 (+1) 2 dager05.11.2019 (+1) 6.400 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.10.2019 (+17) 2 dager21.10.2019 (+17) 9.900 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.10.2019 (+43) 1 dag21.10.2019 (+43) 6.500 kr
Kristiansund 23.10.2019 1 dag 23.10.2019 6.500 kr
Kristiansund 28.10.2019 1 dag 28.10.2019 6.500 kr
Kristiansund 30.10.2019 1 dag 30.10.2019 6.500 kr
Kristiansund 04.11.2019 1 dag 04.11.2019 6.500 kr
Kristiansund 06.11.2019 1 dag 06.11.2019 6.500 kr
Kristiansund 11.11.2019 1 dag 11.11.2019 6.500 kr
Kristiansund 13.11.2019 1 dag 13.11.2019 6.500 kr
Kristiansund 18.11.2019 1 dag 18.11.2019 6.500 kr
Kristiansund 20.11.2019 1 dag 20.11.2019 6.500 kr
Kristiansund 25.11.2019 1 dag 25.11.2019 6.500 kr
Kristiansund 27.11.2019 1 dag 27.11.2019 6.500 kr
Kristiansund 02.12.2019 1 dag 02.12.2019 6.500 kr
Kristiansund 04.12.2019 1 dag 04.12.2019 6.500 kr
Kristiansund 09.12.2019 1 dag 09.12.2019 6.500 kr
Kristiansund 11.12.2019 1 dag 11.12.2019 6.500 kr
Kristiansund 16.12.2019 1 dag 16.12.2019 6.500 kr
Kristiansund 18.12.2019 1 dag 18.12.2019 6.500 kr
Kristiansund 06.01.2020 1 dag 06.01.2020 6.500 kr
Kristiansund 08.01.2020 1 dag 08.01.2020 6.500 kr
Kristiansund 13.01.2020 1 dag 13.01.2020 6.500 kr
Kristiansund 15.01.2020 1 dag 15.01.2020 6.500 kr
Kristiansund 20.01.2020 1 dag 20.01.2020 6.500 kr
Kristiansund 22.01.2020 1 dag 22.01.2020 6.500 kr
Kristiansund 27.01.2020 1 dag 27.01.2020 6.500 kr
Kristiansund 29.01.2020 1 dag 29.01.2020 6.500 kr
Kristiansund 03.02.2020 1 dag 03.02.2020 6.500 kr
Kristiansund 05.02.2020 1 dag 05.02.2020 6.500 kr
Kristiansund 10.02.2020 1 dag 10.02.2020 6.500 kr
Kristiansund 12.02.2020 1 dag 12.02.2020 6.500 kr
Kristiansund 17.02.2020 1 dag 17.02.2020 6.500 kr
Kristiansund 19.02.2020 1 dag 19.02.2020 6.500 kr
Kristiansund 24.02.2020 1 dag 24.02.2020 6.500 kr
Kristiansund 26.02.2020 1 dag 26.02.2020 6.500 kr
Kristiansund 02.03.2020 1 dag 02.03.2020 6.500 kr
Kristiansund 04.03.2020 1 dag 04.03.2020 6.500 kr
Kristiansund 09.03.2020 1 dag 09.03.2020 6.500 kr
Kristiansund 11.03.2020 1 dag 11.03.2020 6.500 kr
Kristiansund 16.03.2020 1 dag 16.03.2020 6.500 kr
Kristiansund 18.03.2020 1 dag 18.03.2020 6.500 kr
Kristiansund 23.03.2020 1 dag 23.03.2020 6.500 kr
Kristiansund 25.03.2020 1 dag 25.03.2020 6.500 kr
Kristiansund 30.03.2020 1 dag 30.03.2020 6.500 kr
Kristiansund 01.04.2020 1 dag 01.04.2020 6.500 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.10.2019 (+9) 4 dager21.10.2019 (+9) 15.900 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.10.2019 (+21) 1 dag21.10.2019 (+21) 6.700 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.11.2019 (+2) 4 dager04.11.2019 (+2) 23.700 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.11.2019 (+2) 2 dager06.11.2019 (+2) 12.700 kr

Kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.11.2019 (+2) 4 dager05.11.2019 (+2) 24.100 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.11.2019 (+2) 3 dager06.11.2019 (+2) 17.200 kr

Kondisjonstest

ResQ tilbyr kondisjonstest og styrketest i forbindelse med søk og redningslags kurs. Krav til helseundersøkelse og fysiske tester for innsatspersonell

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 950 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.10.2019 (+4) 4 dager22.10.2019 (+4) 14.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.10.2019 (+2) 4 dager21.10.2019 (+2) 10.900 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.11.2019 (+1) 1 dag12.11.2019 (+1) 6.900 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.10.2019 (+2) 3 dager29.10.2019 (+2) 17.500 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.11.2019 (+2) 1 dag07.11.2019 (+2) 6.400 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.11.2019 (+2) 5 dager04.11.2019 (+2) 17.300 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.11.2019 (+2) 2 dager07.11.2019 (+2) 9.400 kr

Tilleggskurs Redningsstrømpe for norsk kontinentalsokkel

Vi holder kurs i Tilleggskurs Redningsstrømpe for norsk kontinentalsokkel

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.10.2019 (+8) 1 dag23.10.2019 (+8) 2.500 kr

Sikkert drikkevann offshore - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om sikkert drikkevann offshore for bedrifter. Våre kurs holdes i Ålesund eller hos kunde som bedriftsinternt opplæring etter avtale.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Møre og Romsdal Møre og Romsdal Avtales kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.11.2019 (+1) 5 dager04.11.2019 (+1) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.11.2019 (+1) 2 dager05.11.2019 (+1) 7.900 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.10.2019 (+100) 1 dag21.10.2019 (+100) 7.900 kr
Kristiansund 11.11.2019 1 dag 11.11.2019 7.900 kr
Kristiansund 06.01.2020 1 dag 06.01.2020 7.900 kr
Kristiansund 08.01.2020 1 dag 08.01.2020 7.900 kr
Kristiansund 13.01.2020 1 dag 13.01.2020 7.900 kr
Kristiansund 15.01.2020 1 dag 15.01.2020 7.900 kr
Kristiansund 20.01.2020 1 dag 20.01.2020 7.900 kr
Kristiansund 22.01.2020 1 dag 22.01.2020 7.900 kr
Kristiansund 27.01.2020 1 dag 27.01.2020 7.900 kr
Kristiansund 29.01.2020 1 dag 29.01.2020 7.900 kr
Kristiansund 03.02.2020 1 dag 03.02.2020 7.900 kr
Kristiansund 05.02.2020 1 dag 05.02.2020 7.900 kr
Kristiansund 10.02.2020 1 dag 10.02.2020 7.900 kr
Kristiansund 12.02.2020 1 dag 12.02.2020 7.900 kr
Kristiansund 17.02.2020 1 dag 17.02.2020 7.900 kr
Kristiansund 19.02.2020 1 dag 19.02.2020 7.900 kr
Kristiansund 24.02.2020 1 dag 24.02.2020 7.900 kr
Kristiansund 26.02.2020 1 dag 26.02.2020 7.900 kr
Kristiansund 02.03.2020 1 dag 02.03.2020 7.900 kr
Kristiansund 04.03.2020 1 dag 04.03.2020 7.900 kr
Kristiansund 09.03.2020 1 dag 09.03.2020 7.900 kr
Kristiansund 11.03.2020 1 dag 11.03.2020 7.900 kr
Kristiansund 16.03.2020 1 dag 16.03.2020 7.900 kr
Kristiansund 18.03.2020 1 dag 18.03.2020 7.900 kr
Kristiansund 23.03.2020 1 dag 23.03.2020 7.900 kr
Kristiansund 25.03.2020 1 dag 25.03.2020 7.900 kr
Kristiansund 30.03.2020 1 dag 30.03.2020 7.900 kr
Kristiansund 01.04.2020 1 dag 01.04.2020 7.900 kr
Kristiansund 06.04.2020 1 dag 06.04.2020 7.900 kr
Kristiansund 08.04.2020 1 dag 08.04.2020 7.900 kr
Kristiansund 15.04.2020 1 dag 15.04.2020 7.900 kr
Kristiansund 20.04.2020 1 dag 20.04.2020 7.900 kr
Kristiansund 22.04.2020 1 dag 22.04.2020 7.900 kr
Kristiansund 27.04.2020 1 dag 27.04.2020 7.900 kr
Kristiansund 29.04.2020 1 dag 29.04.2020 7.900 kr
Kristiansund 04.05.2020 1 dag 04.05.2020 7.900 kr
Kristiansund 06.05.2020 1 dag 06.05.2020 7.900 kr
Kristiansund 11.05.2020 1 dag 11.05.2020 7.900 kr
Kristiansund 13.05.2020 1 dag 13.05.2020 7.900 kr
Kristiansund 18.05.2020 1 dag 18.05.2020 7.900 kr
Kristiansund 20.05.2020 1 dag 20.05.2020 7.900 kr
Kristiansund 25.05.2020 1 dag 25.05.2020 7.900 kr
Kristiansund 27.05.2020 1 dag 27.05.2020 7.900 kr
Kristiansund 03.06.2020 1 dag 03.06.2020 7.900 kr
Kristiansund 08.06.2020 1 dag 08.06.2020 7.900 kr
Kristiansund 10.06.2020 1 dag 10.06.2020 7.900 kr
Kristiansund 15.06.2020 1 dag 15.06.2020 7.900 kr
Kristiansund 17.06.2020 1 dag 17.06.2020 7.900 kr
Kristiansund 22.06.2020 1 dag 22.06.2020 7.900 kr
Kristiansund 24.06.2020 1 dag 24.06.2020 7.900 kr
Kristiansund 29.06.2020 1 dag 29.06.2020 7.900 kr
Kristiansund 01.07.2020 1 dag 01.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 06.07.2020 1 dag 06.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 08.07.2020 1 dag 08.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 13.07.2020 1 dag 13.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 15.07.2020 1 dag 15.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 20.07.2020 1 dag 20.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 22.07.2020 1 dag 22.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 27.07.2020 1 dag 27.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 29.07.2020 1 dag 29.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 03.08.2020 1 dag 03.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 05.08.2020 1 dag 05.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 10.08.2020 1 dag 10.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 12.08.2020 1 dag 12.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 17.08.2020 1 dag 17.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 19.08.2020 1 dag 19.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 24.08.2020 1 dag 24.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 26.08.2020 1 dag 26.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 31.08.2020 1 dag 31.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 02.09.2020 1 dag 02.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 07.09.2020 1 dag 07.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 09.09.2020 1 dag 09.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 14.09.2020 1 dag 14.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 16.09.2020 1 dag 16.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 21.09.2020 1 dag 21.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 23.09.2020 1 dag 23.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 28.09.2020 1 dag 28.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 30.09.2020 1 dag 30.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 05.10.2020 1 dag 05.10.2020 7.900 kr
Kristiansund 07.10.2020 1 dag 07.10.2020 7.900 kr
Kristiansund 12.10.2020 1 dag 12.10.2020 7.900 kr
Kristiansund 14.10.2020 1 dag 14.10.2020 7.900 kr
Kristiansund 19.10.2020 1 dag 19.10.2020 7.900 kr
Kristiansund 21.10.2020 1 dag 21.10.2020 7.900 kr
Kristiansund 26.10.2020 1 dag 26.10.2020 7.900 kr
Kristiansund 28.10.2020 1 dag 28.10.2020 7.900 kr
Kristiansund 02.11.2020 1 dag 02.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 04.11.2020 1 dag 04.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 09.11.2020 1 dag 09.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 11.11.2020 1 dag 11.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 16.11.2020 1 dag 16.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 18.11.2020 1 dag 18.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 23.11.2020 1 dag 23.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 25.11.2020 1 dag 25.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 30.11.2020 1 dag 30.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 02.12.2020 1 dag 02.12.2020 7.900 kr
Kristiansund 07.12.2020 1 dag 07.12.2020 7.900 kr
Kristiansund 09.12.2020 1 dag 09.12.2020 7.900 kr
Kristiansund 14.12.2020 1 dag 14.12.2020 7.900 kr
Kristiansund 16.12.2020 1 dag 16.12.2020 7.900 kr
Kristiansund 21.12.2020 1 dag 21.12.2020 7.900 kr

GSK Repetisjon for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK repetisjon for oljearbeidere. Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset – før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.10.2019 (+119) 2 dager21.10.2019 (+119) 9.900 kr
Kristiansund 23.10.2019 2 dager 23.10.2019 9.900 kr
Kristiansund 28.10.2019 2 dager 28.10.2019 9.900 kr
Kristiansund 30.10.2019 2 dager 30.10.2019 9.900 kr
Kristiansund 04.11.2019 2 dager 04.11.2019 9.900 kr
Kristiansund 06.11.2019 2 dager 06.11.2019 9.900 kr
Kristiansund 11.11.2019 2 dager 11.11.2019 9.900 kr
Kristiansund 13.11.2019 2 dager 13.11.2019 9.900 kr
Kristiansund 18.11.2019 2 dager 18.11.2019 9.900 kr
Kristiansund 20.11.2019 2 dager 20.11.2019 9.900 kr
Kristiansund 25.11.2019 2 dager 25.11.2019 9.900 kr
Kristiansund 27.11.2019 2 dager 27.11.2019 9.900 kr
Kristiansund 02.12.2019 2 dager 02.12.2019 9.900 kr
Kristiansund 04.12.2019 2 dager 04.12.2019 9.900 kr
Kristiansund 09.12.2019 2 dager 09.12.2019 9.900 kr
Kristiansund 11.12.2019 2 dager 11.12.2019 9.900 kr
Kristiansund 16.12.2019 2 dager 16.12.2019 9.900 kr
Kristiansund 18.12.2019 2 dager 18.12.2019 9.900 kr
Kristiansund 02.01.2020 2 dager 02.01.2020 9.900 kr
Kristiansund 06.01.2020 2 dager 06.01.2020 9.900 kr
Kristiansund 08.01.2020 2 dager 08.01.2020 9.900 kr
Kristiansund 13.01.2020 2 dager 13.01.2020 9.900 kr
Kristiansund 15.01.2020 2 dager 15.01.2020 9.900 kr
Kristiansund 20.01.2020 2 dager 20.01.2020 9.900 kr
Kristiansund 22.01.2020 2 dager 22.01.2020 9.900 kr
Kristiansund 27.01.2020 2 dager 27.01.2020 9.900 kr
Kristiansund 29.01.2020 2 dager 29.01.2020 9.900 kr
Kristiansund 03.02.2020 2 dager 03.02.2020 9.900 kr
Kristiansund 05.02.2020 2 dager 05.02.2020 9.900 kr
Kristiansund 10.02.2020 2 dager 10.02.2020 9.900 kr
Kristiansund 12.02.2020 2 dager 12.02.2020 9.900 kr
Kristiansund 17.02.2020 2 dager 17.02.2020 9.900 kr
Kristiansund 19.02.2020 2 dager 19.02.2020 9.900 kr
Kristiansund 24.02.2020 2 dager 24.02.2020 9.900 kr
Kristiansund 26.02.2020 2 dager 26.02.2020 9.900 kr
Kristiansund 02.03.2020 2 dager 02.03.2020 9.900 kr
Kristiansund 04.03.2020 2 dager 04.03.2020 9.900 kr
Kristiansund 09.03.2020 2 dager 09.03.2020 9.900 kr
Kristiansund 11.03.2020 2 dager 11.03.2020 9.900 kr
Kristiansund 16.03.2020 2 dager 16.03.2020 9.900 kr
Kristiansund 18.03.2020 2 dager 18.03.2020 9.900 kr
Kristiansund 23.03.2020 2 dager 23.03.2020 9.900 kr
Kristiansund 25.03.2020 2 dager 25.03.2020 9.900 kr
Kristiansund 30.03.2020 2 dager 30.03.2020 9.900 kr
Kristiansund 01.04.2020 2 dager 01.04.2020 9.900 kr
Kristiansund 06.04.2020 2 dager 06.04.2020 9.900 kr
Kristiansund 14.04.2020 2 dager 14.04.2020 9.900 kr
Kristiansund 16.04.2020 2 dager 16.04.2020 9.900 kr
Kristiansund 20.04.2020 2 dager 20.04.2020 9.900 kr
Kristiansund 22.04.2020 2 dager 22.04.2020 9.900 kr
Kristiansund 27.04.2020 2 dager 27.04.2020 9.900 kr
Kristiansund 29.04.2020 2 dager 29.04.2020 9.900 kr
Kristiansund 04.05.2020 2 dager 04.05.2020 9.900 kr
Kristiansund 06.05.2020 2 dager 06.05.2020 9.900 kr
Kristiansund 11.05.2020 2 dager 11.05.2020 9.900 kr
Kristiansund 13.05.2020 2 dager 13.05.2020 9.900 kr
Kristiansund 18.05.2020 2 dager 18.05.2020 9.900 kr
Kristiansund 19.05.2020 2 dager 19.05.2020 9.900 kr
Kristiansund 25.05.2020 2 dager 25.05.2020 9.900 kr
Kristiansund 27.05.2020 2 dager 27.05.2020 9.900 kr
Kristiansund 02.06.2020 2 dager 02.06.2020 9.900 kr
Kristiansund 04.06.2020 2 dager 04.06.2020 9.900 kr
Kristiansund 04.06.2020 2 dager 04.06.2020 9.900 kr
Kristiansund 08.06.2020 2 dager 08.06.2020 9.900 kr
Kristiansund 10.06.2020 2 dager 10.06.2020 9.900 kr
Kristiansund 15.06.2020 2 dager 15.06.2020 9.900 kr
Kristiansund 17.06.2020 2 dager 17.06.2020 9.900 kr
Kristiansund 22.06.2020 2 dager 22.06.2020 9.900 kr
Kristiansund 24.06.2020 2 dager 24.06.2020 9.900 kr
Kristiansund 29.06.2020 2 dager 29.06.2020 9.900 kr
Kristiansund 01.07.2020 2 dager 01.07.2020 9.900 kr
Kristiansund 06.07.2020 2 dager 06.07.2020 9.900 kr
Kristiansund 08.07.2020 2 dager 08.07.2020 9.900 kr
Kristiansund 13.07.2020 2 dager 13.07.2020 9.900 kr
Kristiansund 15.07.2020 2 dager 15.07.2020 9.900 kr
Kristiansund 20.07.2020 2 dager 20.07.2020 9.900 kr
Kristiansund 22.07.2020 2 dager 22.07.2020 9.900 kr
Kristiansund 27.07.2020 2 dager 27.07.2020 9.900 kr
Kristiansund 29.07.2020 2 dager 29.07.2020 9.900 kr
Kristiansund 03.08.2020 2 dager 03.08.2020 9.900 kr
Kristiansund 05.08.2020 2 dager 05.08.2020 9.900 kr
Kristiansund 10.08.2020 2 dager 10.08.2020 9.900 kr
Kristiansund 12.08.2020 2 dager 12.08.2020 9.900 kr
Kristiansund 17.08.2020 2 dager 17.08.2020 9.900 kr
Kristiansund 19.08.2020 2 dager 19.08.2020 9.900 kr
Kristiansund 24.08.2020 2 dager 24.08.2020 9.900 kr
Kristiansund 26.08.2020 2 dager 26.08.2020 9.900 kr
Kristiansund 31.08.2020 2 dager 31.08.2020 9.900 kr
Kristiansund 02.09.2020 2 dager 02.09.2020 9.900 kr
Kristiansund 07.09.2020 2 dager 07.09.2020 9.900 kr
Kristiansund 09.09.2020 2 dager 09.09.2020 9.900 kr
Kristiansund 14.09.2020 2 dager 14.09.2020 9.900 kr
Kristiansund 16.09.2020 2 dager 16.09.2020 9.900 kr
Kristiansund 21.09.2020 2 dager 21.09.2020 9.900 kr
Kristiansund 23.09.2020 2 dager 23.09.2020 9.900 kr
Kristiansund 28.09.2020 2 dager 28.09.2020 9.900 kr
Kristiansund 30.09.2020 2 dager 30.09.2020 9.900 kr
Kristiansund 05.10.2020 2 dager 05.10.2020 9.900 kr
Kristiansund 07.10.2020 2 dager 07.10.2020 9.900 kr
Kristiansund 12.10.2020 2 dager 12.10.2020 9.900 kr
Kristiansund 14.10.2020 2 dager 14.10.2020 9.900 kr
Kristiansund 19.10.2020 2 dager 19.10.2020 9.900 kr
Kristiansund 21.10.2020 2 dager 21.10.2020 9.900 kr
Kristiansund 26.10.2020 2 dager 26.10.2020 9.900 kr
Kristiansund 28.10.2020 2 dager 28.10.2020 9.900 kr
Kristiansund 02.11.2020 2 dager 02.11.2020 9.900 kr
Kristiansund 04.11.2020 2 dager 04.11.2020 9.900 kr
Kristiansund 09.11.2020 2 dager 09.11.2020 9.900 kr
Kristiansund 11.11.2020 2 dager 11.11.2020 9.900 kr
Kristiansund 16.11.2020 2 dager 16.11.2020 9.900 kr
Kristiansund 18.11.2020 2 dager 18.11.2020 9.900 kr
Kristiansund 23.11.2020 2 dager 23.11.2020 9.900 kr
Kristiansund 25.11.2020 2 dager 25.11.2020 9.900 kr
Kristiansund 30.11.2020 2 dager 30.11.2020 9.900 kr
Kristiansund 02.12.2020 2 dager 02.12.2020 9.900 kr
Kristiansund 07.12.2020 2 dager 07.12.2020 9.900 kr
Kristiansund 09.12.2020 2 dager 09.12.2020 9.900 kr
Kristiansund 14.12.2020 2 dager 14.12.2020 9.900 kr
Kristiansund 16.12.2020 2 dager 16.12.2020 9.900 kr
Kristiansund 21.12.2020 2 dager 21.12.2020 9.900 kr

GSK repetisjon for oljearbeidere - engelsk

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for oljearbeidere på engelsk. Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.11.2019 (+1) 2 dager18.11.2019 (+1) 11.000 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.10.2019 (+26) 4 dager21.10.2019 (+26) 15.900 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbyes som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.10.2019 (+115) 1 dag21.10.2019 (+115) 8.000 kr
Kristiansund 23.10.2019 1 dag 23.10.2019 8.000 kr
Kristiansund 28.10.2019 1 dag 28.10.2019 8.000 kr
Kristiansund 30.10.2019 1 dag 30.10.2019 8.000 kr
Kristiansund 04.11.2019 1 dag 04.11.2019 8.000 kr
Kristiansund 06.11.2019 1 dag 06.11.2019 8.000 kr
Kristiansund 11.11.2019 1 dag 11.11.2019 8.000 kr
Kristiansund 13.11.2019 1 dag 13.11.2019 8.000 kr
Kristiansund 18.11.2019 1 dag 18.11.2019 8.000 kr
Kristiansund 20.11.2019 1 dag 20.11.2019 8.000 kr
Kristiansund 25.11.2019 1 dag 25.11.2019 8.000 kr
Kristiansund 27.11.2019 1 dag 27.11.2019 8.000 kr
Kristiansund 02.12.2019 1 dag 02.12.2019 8.000 kr
Kristiansund 04.12.2019 1 dag 04.12.2019 8.000 kr
Kristiansund 09.12.2019 1 dag 09.12.2019 8.000 kr
Kristiansund 11.12.2019 1 dag 11.12.2019 8.000 kr
Kristiansund 16.12.2019 1 dag 16.12.2019 8.000 kr
Kristiansund 18.12.2019 1 dag 18.12.2019 8.000 kr
Kristiansund 06.01.2020 1 dag 06.01.2020 8.000 kr
Kristiansund 08.01.2020 1 dag 08.01.2020 8.000 kr
Kristiansund 13.01.2020 1 dag 13.01.2020 8.000 kr
Kristiansund 15.01.2020 1 dag 15.01.2020 8.000 kr
Kristiansund 20.01.2020 1 dag 20.01.2020 8.000 kr
Kristiansund 22.01.2020 1 dag 22.01.2020 8.000 kr
Kristiansund 27.01.2020 1 dag 27.01.2020 8.000 kr
Kristiansund 29.01.2020 1 dag 29.01.2020 8.000 kr
Kristiansund 03.02.2020 1 dag 03.02.2020 8.000 kr
Kristiansund 05.02.2020 1 dag 05.02.2020 8.000 kr
Kristiansund 10.02.2020 1 dag 10.02.2020 8.000 kr
Kristiansund 12.02.2020 1 dag 12.02.2020 8.000 kr
Kristiansund 17.02.2020 1 dag 17.02.2020 8.000 kr
Kristiansund 19.02.2020 1 dag 19.02.2020 8.000 kr
Kristiansund 24.02.2020 1 dag 24.02.2020 8.000 kr
Kristiansund 26.02.2020 1 dag 26.02.2020 8.000 kr
Kristiansund 02.03.2020 1 dag 02.03.2020 8.000 kr
Kristiansund 04.03.2020 1 dag 04.03.2020 8.000 kr
Kristiansund 09.03.2020 1 dag 09.03.2020 8.000 kr
Kristiansund 11.03.2020 1 dag 11.03.2020 8.000 kr
Kristiansund 16.03.2020 1 dag 16.03.2020 8.000 kr
Kristiansund 18.03.2020 1 dag 18.03.2020 8.000 kr
Kristiansund 23.03.2020 1 dag 23.03.2020 8.000 kr
Kristiansund 25.03.2020 1 dag 25.03.2020 8.000 kr
Kristiansund 30.03.2020 1 dag 30.03.2020 8.000 kr
Kristiansund 01.04.2020 1 dag 01.04.2020 8.000 kr
Kristiansund 06.04.2020 1 dag 06.04.2020 8.000 kr
Kristiansund 08.04.2020 1 dag 08.04.2020 8.000 kr
Kristiansund 15.04.2020 1 dag 15.04.2020 8.000 kr
Kristiansund 20.04.2020 1 dag 20.04.2020 8.000 kr
Kristiansund 22.04.2020 1 dag 22.04.2020 8.000 kr
Kristiansund 27.04.2020 1 dag 27.04.2020 8.000 kr
Kristiansund 29.04.2020 1 dag 29.04.2020 8.000 kr
Kristiansund 04.05.2020 1 dag 04.05.2020 8.000 kr
Kristiansund 06.05.2020 1 dag 06.05.2020 8.000 kr
Kristiansund 18.05.2020 1 dag 18.05.2020 8.000 kr
Kristiansund 20.05.2020 1 dag 20.05.2020 8.000 kr
Kristiansund 24.05.2020 1 dag 24.05.2020 8.000 kr
Kristiansund 25.05.2020 1 dag 25.05.2020 8.000 kr
Kristiansund 27.05.2020 1 dag 27.05.2020 8.000 kr
Kristiansund 03.06.2020 1 dag 03.06.2020 8.000 kr
Kristiansund 08.06.2020 1 dag 08.06.2020 8.000 kr
Kristiansund 10.06.2020 1 dag 10.06.2020 8.000 kr
Kristiansund 15.06.2020 1 dag 15.06.2020 8.000 kr
Kristiansund 17.06.2020 1 dag 17.06.2020 8.000 kr
Kristiansund 22.06.2020 1 dag 22.06.2020 8.000 kr
Kristiansund 24.06.2020 1 dag 24.06.2020 8.000 kr
Kristiansund 29.06.2020 1 dag 29.06.2020 8.000 kr
Kristiansund 01.07.2020 1 dag 01.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 06.07.2020 1 dag 06.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 08.07.2020 1 dag 08.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 13.07.2020 1 dag 13.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 15.07.2020 1 dag 15.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 20.07.2020 1 dag 20.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 22.07.2020 1 dag 22.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 27.07.2020 1 dag 27.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 29.07.2020 1 dag 29.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 03.08.2020 1 dag 03.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 05.08.2020 1 dag 05.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 10.08.2020 1 dag 10.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 12.08.2020 1 dag 12.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 17.08.2020 1 dag 17.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 19.08.2020 1 dag 19.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 24.08.2020 1 dag 24.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 26.08.2020 1 dag 26.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 31.08.2020 1 dag 31.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 02.09.2020 1 dag 02.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 07.09.2020 1 dag 07.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 09.09.2020 1 dag 09.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 14.09.2020 1 dag 14.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 16.09.2020 1 dag 16.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 21.09.2020 1 dag 21.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 23.09.2020 1 dag 23.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 28.09.2020 1 dag 28.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 30.09.2020 1 dag 30.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 05.10.2020 1 dag 05.10.2020 8.000 kr
Kristiansund 07.10.2020 1 dag 07.10.2020 8.000 kr
Kristiansund 12.10.2020 1 dag 12.10.2020 8.000 kr
Kristiansund 14.10.2020 1 dag 14.10.2020 8.000 kr
Kristiansund 19.10.2020 1 dag 19.10.2020 8.000 kr
Kristiansund 21.10.2020 1 dag 21.10.2020 8.000 kr
Kristiansund 26.10.2020 1 dag 26.10.2020 8.000 kr
Kristiansund 28.10.2020 1 dag 28.10.2020 8.000 kr
Kristiansund 02.11.2020 1 dag 02.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 02.11.2020 1 dag 02.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 04.11.2020 1 dag 04.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 09.11.2020 1 dag 09.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 11.11.2020 1 dag 11.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 16.11.2020 1 dag 16.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 18.11.2020 1 dag 18.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 25.11.2020 1 dag 25.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 30.11.2020 1 dag 30.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 02.12.2020 1 dag 02.12.2020 8.000 kr
Kristiansund 07.12.2020 1 dag 07.12.2020 8.000 kr
Kristiansund 09.12.2020 1 dag 09.12.2020 8.000 kr
Kristiansund 14.12.2020 1 dag 14.12.2020 8.000 kr
Kristiansund 16.12.2020 1 dag 16.12.2020 8.000 kr
Kristiansund 21.12.2020 1 dag 21.12.2020 8.000 kr

HLO - Helidekk grunnkurs

Vi tilbyr HLO - Helidekk grunnkurs. Lær dagligdagse operasjoner som å hjelpe folk trygt til og fra helikopter, og om sikkerhet og hvordan takle vanskeligheter og nødssituasjoner. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.11.2019 (+2) 4 dager04.11.2019 (+2) 23.700 kr

HLO - Helidekk repetisjon

Vi tilbyr HLO - Helidekk repetisjonskurs. Kurset fornyer sertifikatet ditt. Frisk opp det du lærte på grunnkurset og lær av de andre kursdeltakernes erfaringer og få fornyet sertifiseringen din. Kurset er godkjen