Sikkerhetskurs offshore i Møre og Romsdal

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000 (OSE 108)

Vi tilbyr kurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.02.2018 (+1) 4 dager05.02.2018 (+1)

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift- / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

Fritt fall livbåtfører - grunnkurs (OSE108)

Vi tilbyr fritt fall livbåtfører - grunnkurs (OSE108).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

Fritt fall livbåtfører - repetisjon (OSE108)

Vi tilbyr fritt fall livbåtfører repetisjonskurs (OSE108).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 13.200 kr

Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Kurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelpsemner med klar vekt på å øve opp praktiske ferdigheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 10.500 kr

Førstehjelp repetisjon (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Et representativt utvalg av innholdet i førstehjelpskurset tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 15.02.2018 (+3) 2 dager15.02.2018 (+3) 6.400 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 29.01.2018 (+3) 4 dager29.01.2018 (+3) 16.500 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjonskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 05.02.2018 (+9) 2 dager05.02.2018 (+9) 10.200 kr

GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 06.02.2018 (+10) 1 dag06.02.2018 (+10) 7.900 kr

Helikopterevakuering HUET

Vi tilbyr helikopterevakuering HUET. Kurset er godkjent i henhold til Norsk olje og gass. NOGEPA-modellen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 22.01.2018 (+11) 1 dag22.01.2018 (+11) 7.100 kr

HLO Grunnkurs (OSC 1141)

Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC 1141). Kurset gir grunnlag for kvalifisering til følgende stillinger: - Helivakt - HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager

HLO repetisjon (OSC 1141)

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC 1141). Et representativt utvalg av HLO grunnkurs tilpasset deltakerens forkunnskaper. Det legges stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 24.01.2018 (+8) 2 dager24.01.2018 (+8) 12.200 kr

Kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon

Vi tilbyr kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 20.03.2018 (+1) 5 dager20.03.2018 (+1) 25.300 kr

Konvensjonell livbåtfører - grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr konvensjonell livbåtfører - grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 06.02.2018 (+1) 4 dager06.02.2018 (+1) 12.400 kr

Konvensjonell livbåtfører - repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr konvensjonell livbåtfører - repetisjonskurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag

Liten MOB-båt - mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i mørkekjøring Liten MOB-båt. Mørkekjøring er et krav iht. Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund

Liten MOB-båt grunnkurs - uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs - uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 23.04.2018 (+2) 4 dager23.04.2018 (+2) 13.600 kr

Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114) for MOB-båt mannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 22.01.2018 (+2) 4 dager22.01.2018 (+2) 15.400 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs - med mørkekjøring (OSE 114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - med mørkekjøring (OSE 114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 02.02.2018 (+3) 1 dag02.02.2018 (+3) 8.800 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 02.02.2018 (+3) 02.02.2018 (+3) 6.900 kr

Sliskestuplivbåt grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr sliskestuplivbåt grunnkurs (OSE129)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 05.03.2018 (+1) 4 dager05.03.2018 (+1) 18.500 kr

Sliskestuplivbåt repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr sliskestuplivbåt repetisjonskurs (OSE129)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 04.04.2018 (+1) 1 dag04.04.2018 (+1) 10.600 kr

Søk og redninglag - repetisjon (OFI100)

Vi tilbyr søk og redninglag - repetisjonskurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 25.01.2018 (+7) 2 dager25.01.2018 (+7) 10.200 kr

Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 29.01.2018 (+2) 5 dager29.01.2018 (+2) 18.200 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 3.600 kr

BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring)

Vi tilbyr BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring). Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens brannentring- og sikkerhetsvaktens ansvar og plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 5.900 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 timer 2.100 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.01.2018 (+42) 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 29.01.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 29.01.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 05.02.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 12.02.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 19.02.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 26.02.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 05.03.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 12.03.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 19.03.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 26.03.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 09.04.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 16.04.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 23.04.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 07.05.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 14.05.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 28.05.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 04.06.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 11.06.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 18.06.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 25.06.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 02.07.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 09.07.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 06.08.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 13.08.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 20.08.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 27.08.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 03.09.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 10.09.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 17.09.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 24.09.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 01.10.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 08.10.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 15.10.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 22.10.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 29.10.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 05.11.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 12.11.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 19.11.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 26.11.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 03.12.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 10.12.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr
Kristiansund 17.12.2018 1 dag22.01.2018 (+42) 2.550 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.01.2018 (+15) 5 dager29.01.2018 (+15) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.01.2018 (+12) 2 dager30.01.2018 (+12) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.01.2018 (+82) 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 24.01.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 29.01.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 31.01.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 05.02.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 07.02.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 12.02.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 14.02.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 19.02.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 21.02.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 26.02.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 28.02.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 05.03.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 07.03.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 12.03.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 14.03.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 19.03.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 21.03.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 26.03.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 04.04.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 09.04.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 11.04.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 16.04.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 18.04.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 23.04.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 25.04.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 02.05.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 07.05.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 14.05.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 23.05.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 28.05.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 30.05.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 04.06.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 06.06.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 11.06.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 13.06.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 18.06.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 20.06.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 25.06.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 27.06.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 02.07.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 02.07.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 04.07.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 11.07.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 06.08.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 08.08.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 13.08.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 15.08.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 20.08.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 22.08.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 27.08.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 29.08.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 03.09.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 05.09.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 10.09.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 12.09.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 17.09.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 19.09.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 24.09.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 26.09.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 01.10.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 03.10.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 08.10.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 10.10.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 15.10.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 22.10.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 24.10.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 29.10.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 31.10.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 05.11.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 07.11.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 12.11.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 14.11.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 19.11.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 21.11.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 26.11.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 28.11.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 03.12.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 05.12.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 10.12.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 12.12.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 17.12.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr
Kristiansund 19.12.2018 2 dager22.01.2018 (+82) 9.900 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.01.2018 (+84) 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 24.01.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 05.02.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 07.02.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 12.02.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 14.02.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 19.02.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 21.02.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 26.02.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 28.02.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 05.03.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 07.03.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 12.03.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 14.03.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 19.03.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 21.03.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 26.03.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 04.04.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 09.04.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 11.04.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 16.04.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 18.04.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 23.04.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 25.04.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 02.05.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 07.05.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 14.05.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 23.05.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 28.05.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 30.05.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 04.06.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 06.06.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 11.06.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 13.06.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 18.06.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 20.06.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 25.06.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 27.06.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 02.07.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 04.07.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 09.07.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 11.07.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 06.08.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 08.08.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 13.08.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 15.08.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 20.08.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 22.08.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 27.08.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 29.08.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 03.09.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 05.09.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 10.09.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 12.09.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 17.09.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 19.09.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 24.09.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 26.09.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 01.10.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 03.10.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 08.10.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 10.10.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 15.10.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 17.10.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 22.10.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 24.10.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 29.10.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 05.11.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 07.11.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 12.11.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 14.11.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 19.11.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 21.11.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 26.11.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 28.11.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 03.12.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 03.12.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 05.12.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 05.12.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 10.12.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 10.12.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 12.12.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 12.12.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 17.12.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr
Kristiansund 19.12.2018 1 dag22.01.2018 (+84) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.02.2018 (+8) 4 dager05.02.2018 (+8) 10.500 kr

GSK tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs tilpasset. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 11.000 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.01.2018 (+83) 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 24.01.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 29.01.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 31.01.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 05.02.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 07.02.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 12.02.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 14.02.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 19.02.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 21.02.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 26.02.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 28.02.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 05.03.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 07.03.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 12.03.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 14.03.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 19.03.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 21.03.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 26.03.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 28.03.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 04.04.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 09.04.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 11.04.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 16.04.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 18.04.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 23.04.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 25.04.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 02.05.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 07.05.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 14.05.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 23.05.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 28.05.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 30.05.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 04.06.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 06.06.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 11.06.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 13.06.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 18.06.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 20.06.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 25.06.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 27.06.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 02.07.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 04.07.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 09.07.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 11.07.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 06.08.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 08.08.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 13.08.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 15.08.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 20.08.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 22.08.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 27.08.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 03.09.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 05.09.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 10.09.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 12.09.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 17.09.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 19.09.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 24.09.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 26.09.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 01.10.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 03.10.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 08.10.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 10.10.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 15.10.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 17.10.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 22.10.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 24.10.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 29.10.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 31.10.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 05.11.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 07.11.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 12.11.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 14.11.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 19.11.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 21.11.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 21.11.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 26.11.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 03.12.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 05.12.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 10.12.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 12.12.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 17.12.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr
Kristiansund 19.12.2018 1 dag22.01.2018 (+83) 7.500 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.01.2018 (+8) 4 dager30.01.2018 (+8) 22.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.02.2018 (+15) 2 dager14.02.2018 (+15) 12.500 kr

Kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 23.500 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager 16.900 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.01.2018 (+10) 4 dager23.01.2018 (+10) 13.900 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.900 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.01.2018 (+2) 3 dager23.01.2018 (+2) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.400 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.01.2018 (+8) 5 dager