Førstehjelpskurs i Møre og Romsdal

Her finner du forskjellige former og typer for kurs innen førstehjelp. En ulykker kan skje når som helst og hvor som helst, derfor er det viktig at de første som ankommer ulykkesstedet vet hva de skal gjøre. Her finnes det opplæring rettet både mot mennesker og dyr, samt bedrifter og private. De fleste fokuserer på hjerte og lungeredning, men førstehjelp omhandler også mange andre områder. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du søker etter.

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.08.2017 (+2) 1 dag14.08.2017 (+2) 3.600 kr

FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav­ og høyspenningsanlegg

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2,5 timer 1.000 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 (+4) 5 dager03.07.2017 (+4) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.07.2017 (+4) 2 dager06.07.2017 (+4) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.06.2017 (+45) 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 28.06.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 03.07.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 05.07.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 10.07.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 12.07.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 07.08.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 9.900 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.06.2017 (+45) 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 28.06.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 03.07.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 05.07.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 10.07.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 12.07.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 07.08.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 (+4) 4 dager03.07.2017 (+4) 15.900 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.07.2017 (+3) 4 dager10.07.2017 (+3) 22.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.07.2017 (+3) 2 dager12.07.2017 (+3) 12.000 kr

Kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.07.2017 (+3) 4 dager11.07.2017 (+3) 23.500 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.07.2017 (+3) 3 dager12.07.2017 (+3) 16.900 kr

Medisinsk førstehjelp STCW A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp STCW A-VI/4-1. Målsettingen er at etter endt opplæring skal kursdeltakerne ha kompetanse i blant annet å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager 9.500 kr

OER108 Skadestedsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr OER108 skadestedsledelse repetisjonskurs over 2 dager. Målet med kurset er å repetere kunnskaper og videreutvikle deltagernes ferdigheter i å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.07.2017 (+4) 2 dager12.07.2017 (+4) 9.900 kr

OER108 Skadestedsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr OER108 skadestedsledelse repetisjonskurs over 1 dag. Målet med kurset er å repetere kunnskaper og videreutvikle deltagernes ferdigheter i å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.06.2017 (+5) 1 dag22.06.2017 (+5) 6.000 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 27.06.2017 (+5) 3 dager27.06.2017 (+5) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.06.2017 (+5) 2 dager28.06.2017 (+5) 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.06.2017 (+5) 1 dag28.06.2017 (+5) 6.000 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.07.2017 (+3) 5 dager10.07.2017 (+3) 18.200 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 13.07.2017 (+3) 2 dager13.07.2017 (+3) 10.900 kr

Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 20.800 kr

Skadestedsledelse grunnkurs

Vi tilbyr skadestedsledelse grunnkurs. Målsettingen er å gi kursdeltakerne kunnskaper og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.07.2017 (+3) 3 dager11.07.2017 (+3) 15.900 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager 10.500 kr

STCW Medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 3.300 kr

STCW Medisinsk Førstehjelp oppdatering

Vi tilbyr STCW Medisinsk Førstehjelp oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 3.300 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager 4.900 kr
Kristiansund Kristiansund 06.07.2017 (+3) 2 dager06.07.2017 (+3) 4.900 kr

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 5 dager03.07.2017

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.07.2017 2 dager06.07.2017

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.07.2017 5 dager10.07.2017

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører grunnkurs (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW Redningsfarkost / livbåtfører (A-VI / 2-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 27.06.2017 (+1) 4 dager27.06.2017 (+1)

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjon (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjonskurs (A-VI / 2-1). Førere av redningsfarkost og MOB båt unntatt hurtiggående MOB båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag
Kristiansund Kristiansund 26.06.2017 (+1) 1 dag26.06.2017 (+1)

Hjertestarter

Målsettingen med kurset er at deltakerne skal føle seg tryggere ved akutte situasjoner hvor det er behov for hjertestarter. Deltakerne skal lære å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi personen størst mulig sjanse til å overleve.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ulstein / Ulsteinvik Ulstein / Ulsteinvik 1 dag
Ålesund Ålesund 1 dag

Grunnleggende fallsikring 8 timer m/redning (Offshoregodkjent)

Fallsikringskurs for alle som skal utføre arbeid i høyden. Kurs bookes på vår hjemmeside evt ta kontakt for kurs ute hos kunde.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 03.07.2017 (+4) 1 dag03.07.2017 (+4) 2500 kr

Taubasert fallredningskurs rep

Fallsikringskurs for alle som skal utføre arbeid i høyden. Kurs bookes på vår hjemmeside evt ta kontakt for kurs ute hos kunde.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 2 dager

Tauredningskurs

Høyderedningskurs for de som skal utøve høydeberedskap ved en bedrift eller på en installasjon. Kurset er godkjent for bruk offshore/ onshore innenfor olje og gass. .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 24.07.2017 (+3) 3 dager24.07.2017 (+3) 8500 kr

Førstehjelpskurs for bygg og anlegg

Vårt kurs gir deg kompetanse i førstehjelp for Bygg- og anleggsbransjen, og dette er et utvidet førstehjelpskurs, der du i tillegg til generell førstehjelp får opplæring i viktige tema som er aktuelle når man arbeider eller oppholder seg i et bygg- og anleggs miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 7 timer fra 2.450 kr
Ålesund Ålesund 7 timer fra 2.450 kr

Kurs i generell førstehjelp

Vårt kurs gir deg kunnskap om generell førstehjelp som kan berge liv. Kurset tar for seg hvordan din innsats i en akutt situasjon kan være livsviktig i påvente av at lege og/eller ambulansepersonell kommer til stedet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 3 timer fra 490 kr
Ålesund Ålesund 3 timer fra 490 kr

Arbeid i trange og lukkede rom, redningslag - modul 3

Vi tilbyr kurs i arbeid i trange og lukkede rom, redningslag - modul 3. Arbeidstilsynet har gjort store endringer i forskriftene. Personer som jobber i tanker og lukkede rom, er den største forskjellen at forskriften «Arbeid i tanker» har falt bort.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 3.500 kr

Fallsikring - redningslag

Vi tilbyr kurs i fallsikring - redningslag. Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i fallsikring / redningslag om bord på en installasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager 7.900 kr

Fallsikring og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallsikring og redningslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 3.400 kr

Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår. Etter fullført kurs istand til å delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon og ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 27.06.2017 (+5) 3 dager27.06.2017 (+5) 16.900 kr

Beredskapsledelse repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse over 1 dag. Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.06.2017 (+5) 1 dag28.06.2017 (+5) 9.900 kr

Beredskapsledelse repetisjon utvidet (2 dager)

Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Kurset er en utvidet versjon av Beredskapsledelse repetisjon 1 dag for å oppfylle selskapsinterne krav utover kravene satt fra Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.06.2017 (+5) 2 dager28.06.2017 (+5) 9.900 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 (+4) 5 dager03.07.2017 (+4) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.07.2017 (+4) 2 dager06.07.2017 (+4) 7.900 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.06.2017 (+45) 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 28.06.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 03.07.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 05.07.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 10.07.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 12.07.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 07.08.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag26.06.2017 (+45) 7.900 kr

Skadestedsledelse grunnkurs - OER108

Vi tilbyr skadestedsledelse grunnkurs - OER108. Her vil du lære hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.07.2017 (+3) 3 dager11.07.2017 (+3) 15.900 kr

Skadestedsledelse repetisjon - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr skadestedsledelse repetisjonskurs - utvidet over 2 dager. Ved fullført kurs, skal den enkelte deltaker ha repetert kunnskap og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.07.2017 (+4) 2 dager12.07.2017 (+4) 6.000 kr

Skadestedsledelse repetisjon (1 dag)

Vi tilbyr repetisjonskurs i skadestedsledelse over 1 dag. Repetisjon av hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.06.2017 (+5) 1 dag22.06.2017 (+5) 6.000 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk behandling for sjøfolk. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI/4-2, kurset er obligatorisk i utdannelsen til dekksoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk repetisjonskurs. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI/4-2, kurset er nødvendig i utdannelsen til dekksoffiser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 kvelder 3.300 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.07.2017 (+3) 5 dager10.07.2017 (+3) 18.200 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 13.07.2017 (+3) 2 dager13.07.2017 (+3) 10.900 kr

Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs (OER109).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager

Beredskapsledelse repetisjon (OER109)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs (OER109).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 18.08.2017 (+2) 1 dag18.08.2017 (+2) 5.400 kr

Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Kurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelpsemner med klar vekt på å øve opp praktiske ferdigheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 10.500 kr

Førstehjelp repetisjon (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Et representativt utvalg av innholdet i førstehjelpskurset tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 24.08.2017 (+2) 2 dager24.08.2017 (+2) 6.400 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 21.08.2017 (+3) 4 dager21.08.2017 (+3) 16.500 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjonskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 22.06.2017 (+11) 2 dager22.06.2017 (+11) 10.200 kr

GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 07.08.2017 (+10) 1 dag07.08.2017 (+10) 7.900 kr

Hjertestarter - grunnkurs

Vi tilbyr grunnleggende hjertestarterkurs. Kurset er inkludert grunnleggende hjerte- og lungeredning (HLR).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 timer 2.000 kr

Kombikurs - HLO & Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr kombikurs - HLO & søk og redning repetisjon, for medlemmer av søk- og redningslag og helidekkmannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager 16.500 kr

Kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon

Vi tilbyr kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 25.300 kr

Skadestedsledeler (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk) Skadestedslederen skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager

Skadestedsledeler repetisjon (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk) Skadestedslederen skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag

STCW Medisinsk behandling (A-VI/4-2)

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling (A-VI/4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

STCW Medisinsk behandling oppdatering (A-VI/4-2)

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering (A-VI/4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag

STCW Medisinsk førstehjelp (A-VI/4-1)

Vi tilbyr Kurs i STCW medisinsk førstehjelp (A-VI/4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 14.08.2017 (+2) 3 dager14.08.2017 (+2) 9.600 kr

STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering (A-VI/4-1)

Vi tilbyr STCW medisinsk førstehjelp oppdateringskurs (A-VI/4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 10.08.2017 (+3) 1 dag10.08.2017 (+3) 3.400 kr

Søk og redninglag - repetisjon (OFI100)

Vi tilbyr søk og redninglag - repetisjonskurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 15.08.2017 (+5) 2 dager15.08.2017 (+5) 10.200 kr

Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 18.09.2017 (+1) 5 dager18.09.2017 (+1) 18.200 kr

 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.