Førstehjelpskurs i Kristiansund

Her finner du forskjellige former og typer for kurs innen førstehjelp. En ulykker kan skje når som helst og hvor som helst, derfor er det viktig at de første som ankommer ulykkesstedet vet hva de skal gjøre. Her finnes det opplæring rettet både mot mennesker og dyr, samt bedrifter og private. De fleste fokuserer på hjerte og lungeredning, men førstehjelp omhandler også mange andre områder. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du søker etter.

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 16.10.2017 (+1) 1 dag16.10.2017 (+1) 3.600 kr

FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav­ og høyspenningsanlegg

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2,5 timer 1.000 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.09.2017 (+2) 5 dager18.09.2017 (+2) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.09.2017 (+2) 2 dager21.09.2017 (+2) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.08.2017 (+35) 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.08.2017 (+35) 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 25.09.2017 (+2) 4 dager25.09.2017 (+2) 15.900 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.08.2017 (+2) 4 dager28.08.2017 (+2) 22.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.08.2017 (+2) 2 dager30.08.2017 (+2) 12.000 kr

Kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.08.2017 (+2) 4 dager29.08.2017 (+2) 23.500 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.08.2017 (+2) 3 dager31.08.2017 (+2) 16.900 kr

Medisinsk førstehjelp STCW A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp STCW A-VI/4-1. Målsettingen er at etter endt opplæring skal kursdeltakerne ha kompetanse i blant annet å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager 9.500 kr

OER108 Skadestedsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr OER108 skadestedsledelse repetisjonskurs over 2 dager. Målet med kurset er å repetere kunnskaper og videreutvikle deltagernes ferdigheter i å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.08.2017 (+3) 2 dager30.08.2017 (+3) 9.900 kr

OER108 Skadestedsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr OER108 skadestedsledelse repetisjonskurs over 1 dag. Målet med kurset er å repetere kunnskaper og videreutvikle deltagernes ferdigheter i å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 24.08.2017 (+4) 1 dag24.08.2017 (+4) 6.000 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.08.2017 (+4) 3 dager22.08.2017 (+4) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.08.2017 (+4) 2 dager23.08.2017 (+4) 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.08.2017 (+4) 1 dag23.08.2017 (+4) 6.000 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.08.2017 (+2) 5 dager28.08.2017 (+2) 18.200 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.08.2017 (+2) 2 dager31.08.2017 (+2) 10.900 kr

Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 20.800 kr

Skadestedsledelse grunnkurs

Vi tilbyr skadestedsledelse grunnkurs. Målsettingen er å gi kursdeltakerne kunnskaper og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.08.2017 (+2) 3 dager29.08.2017 (+2) 15.900 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager 10.500 kr

STCW Medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 3.300 kr

STCW Medisinsk Førstehjelp oppdatering

Vi tilbyr STCW Medisinsk Førstehjelp oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 3.300 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.09.2017 (+1) 2 dager14.09.2017 (+1) 4.900 kr

Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår. Etter fullført kurs istand til å delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon og ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.08.2017 (+4) 3 dager22.08.2017 (+4) 16.900 kr

Beredskapsledelse repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse over 1 dag. Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.08.2017 (+4) 1 dag23.08.2017 (+4) 9.900 kr

Beredskapsledelse repetisjon utvidet (2 dager)

Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Kurset er en utvidet versjon av Beredskapsledelse repetisjon 1 dag for å oppfylle selskapsinterne krav utover kravene satt fra Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.08.2017 (+4) 2 dager23.08.2017 (+4) 9.900 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.09.2017 (+2) 5 dager18.09.2017 (+2) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.09.2017 (+2) 2 dager21.09.2017 (+2) 7.900 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.08.2017 (+35) 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr

Skadestedsledelse grunnkurs - OER108

Vi tilbyr skadestedsledelse grunnkurs - OER108. Her vil du lære hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.08.2017 (+2) 3 dager29.08.2017 (+2) 15.900 kr

Skadestedsledelse repetisjon - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr skadestedsledelse repetisjonskurs - utvidet over 2 dager. Ved fullført kurs, skal den enkelte deltaker ha repetert kunnskap og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.08.2017 (+3) 2 dager30.08.2017 (+3) 6.000 kr

Skadestedsledelse repetisjon (1 dag)

Vi tilbyr repetisjonskurs i skadestedsledelse over 1 dag. Repetisjon av hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 24.08.2017 (+4) 1 dag24.08.2017 (+4) 6.000 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk behandling for sjøfolk. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI/4-2, kurset er obligatorisk i utdannelsen til dekksoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk repetisjonskurs. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI/4-2, kurset er nødvendig i utdannelsen til dekksoffiser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 kvelder 3.300 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.08.2017 (+2) 5 dager28.08.2017 (+2) 18.200 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.08.2017 (+2) 2 dager31.08.2017 (+2) 10.900 kr

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører grunnkurs (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW Redningsfarkost / livbåtfører (A-VI / 2-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjon (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjonskurs (A-VI / 2-1). Førere av redningsfarkost og MOB båt unntatt hurtiggående MOB båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag

Førstehjelpskurs

Vi tilbyr førstehjelpskurs med kursleder Svein Egil Vestre. Formålet med kurset er å gi oppdatert kunnskap om førstehjelp til alle som ferdes på veien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund

Gi bedre førstehjelp til barn - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i gi bedre førstehjelp til barn for bedrifter. Har du oppfølgingsansvar for barn i skole, SFO, barnehage eller frivillig arbeid? Ønsker du å bli tryggere på hvordan du gir barn god førstehjelp når ulykken først er ute?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Møre og Romsdal Møre og Romsdal Avtales kr

Grunnkurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter -bedriftsinternt

Daglig rammes 15 mennesker i Norge av hjertestans. Kun 1 overlever. Om det skulle oppstå en livstruende medisinsk krisesituasjon i din virksomhet - har dere riktig utstyr, og trening god nok til å redde liv?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Møre og Romsdal Møre og Romsdal Avtales kr

Grunnkurs i førstehjelp - bedriftsinternt

Om det skjer en ulykke, eller oppstår en medisinsk krisesituasjon på din arbeidsplass. Har dere trening god nok til å redde liv? Din kunnskap om førstehjelp kan være avgjørende for om en livstruende krisesituasjon får en lykkelig eller fatal utgang.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Møre og Romsdal Møre og Romsdal Avtales kr

Brannøvelser førstehjelp

Vi tilbyr kurs i brannøvelse og førstehjelp i en brannsituasjon. Øvelsen består av en teoretisk og praktisk del. NB! Dette er et praktisk kurs for industrien, hoteller etc.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Møre og Romsdal Møre og Romsdal ca 2,5 timer 3.200 kr

Elveredning - Swiftwater and Flood Rescue Technician (SRT)

Vi tilbyr kurs i elveredning - Swiftwater and Flood Rescue Technician (SRT). Målet med kurset er å gi et solid grunnlag til å kunne ta riktige avgjørelser i en elveredningssituasjon, uavhengig av hvilken rolle du innehar på skadestedet..

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 dager 5.600 kr

Elveredning - Whitewater Rescue Technician (WRT-PRO)

WRT-PRO Whitewater Rescue Technician Professional. 3 dagers kurs i elveredning og egensikkerhet for kajakkpadlere og rafting guider. Internasjonal sertifisering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager 3.600 kr

Elveredning - Whitewater Rescue Technician (WRT-PRO+)

WRT-PRO+ Whitewater Rescue Technician Kurs i elveredning og sikkerhet for rafting guider, kajakkpadlere og padlere med solid erfaring fra elv. 3 dager og 1 natt. Internasjonal sertifisering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager 3.600 kr

Førstehjelpskurs for småbarnsforeldre, og deg som jobber med barn

Vi tilbyr førstehjelpskurs for småbarnsforeldre, og deg som jobber med barn. De fleste ulykker skjer i hjemmet, og økt kunnskap og ferdigheter innen førstehjelp gir trygghet og kan redde liv og redusere skadeomfang.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.