Arbeidsvarsling kurs 3Kursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Møre og Romsdal, Vestnes
Møre og Romsdal
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 timer
Pris: 2.150

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3. Skal du utføre manuell trafikkdirigering på riks-/ fylkes- eller kommunal veg, må du ha Arbeidsvarsling kurs 3. Ta kurs hos Norges ledende landsdekkende leverandør. Vi følger opp og passer på at ditt sertifikat er gyldig, da varigheten er 5 år.

Innhold:
Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan ved-kommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

Gjennomføring:
Opplæringen er i form av klasseromsundervisning (ca. 4 timer) etterfulgt av praktisk prøve. Denne skal foregå ute på trafikkert veg, og må skje i henhold til en godkjent arbeidsvarslingsplan. Det beregnes ca. 20 minutters praktisk prøve per 2 deltakere.

Målgruppe for kurset:
Personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg.

Forkunnskaper:
• Det kreves gjennomgått og bestått prøve for kurs 1 eller kurs 2, samt gyldig førerkort i klasse B. Krav om førerkort i klasse B kan fravikes dersom opplæringen skjer som del av annen relevant opplæring, men kompetansebevis skal da ikke utstedes før kandidaten har slikt førerkort.

Varighet på sertifiseringen:
Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs gjennomføres.

Re-sertifisering:
Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 3, inklusive praktisk prøve, innen 5 år.