Sikkerhetsledelse AS

Sikkerhetsledelse utfører risikostyring, rådgivning, kurs og øvelser innen sikkerhet, beredskap, krisehåndtering og HMS. Sikkerhetsledelse består av to avdelinger: Sikkerhet og beredskap - rådgivere med politifaglig spesialkompetanse og Helse, miljø og sikkerhet - rådgivere med bred fagkompetanse innenfor HMS-området. Kontor og kurslokaler ved Rosenholm Campus på Kolbotn. Kurslokaler i Oslo sentrum. Våre kjerneverdier: Handlekraft: Har siden 2002 vært i beredskap 24/7 for våre kunder. Vi setter inn nødvendige ressurser når situasjonen krever det. Enkelhet: Fokus på enkle kombinasjonsløsninger av sikringstiltak som gir optimal kostnytteeffekt, og som vi erfarer vil fungere over tid. Kompetanse: Rådgivere med spesialkompetanse innen sine fagområder. Mange års erfaring fra ledelse av reelle beredskaps- og krisesituasjoner, både fra politiet og vår beredskapstjeneste 24/7.


 |  1 2   |  Neste side >>

Beredskap og kriseledelse

Vi tilbyr kurs i beredskap og kriseledelse. Målsettingen er å gi deltagerne grunnleggende kunnskap og trening i beredskap og kriseledelse, slik at de er forberedt til å håndtere en alvorlig hendelse i egen virksomhet.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Oslo sentrum Oslo, Oslo sentrum 18.04.2024 (+2) 6 timer18.04.2024 (+2) 4.000 kr  

Beredskap og kriseledelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i beredskap og kriseledelse for bedrifter. Målsettingen er å gi deltagerne grunnleggende kunnskap og trening i beredskap og kriseledelse, slik at de er forberedt til å håndtere en alvorlig hendelse i egen virksomhet.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 6 timer Avtales kr  

Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud. Målsettingen med kurset er å tilegne deg nødvendig kunnskap om arbeidsmiljøloven og sentrale områder innen systematisk HMS-arbeid.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  

HMS-kurs for ledere - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt HMS-kurs for ledere. Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle arbeidsgivere og deres representanter må gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten kan ikke delegeres.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 timer Avtales kr  

Kurs i risikovurdering - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i risikovurdering for bedrifter. Målsettingen er å gi deltagerne grunnleggende kunnskap, slik at de etter endt kurs kan gjennomføre iht valgt standard og metode. Kurset omhandler hvordan man praktisk og funksjonelt gjennomfører en risikovurdering eller sikringsrisikoanalyse.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet fra 6 timer Avtales kr  

Kurs i sikkerhet og beredskap - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i sikkerhet og beredskap for bedrifter. Kriminalitetsutviklingen og risikoen for å bli utsatt for uønskede hendelser endres stadig. Grov vinningskriminalitet er økende og de kriminelle miljøene som opererer i Norge er mer voldelige.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 6 timer Avtales kr  

Kurs i sikkerhetsledelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i sikkerhetsledelse for bedrifter. Målsettingen er å gi kursdeltagerne grunnleggende kunnskap for å ivareta sikkerhetsarbeidet i egen virksomhet på en systematisk og kosteffektiv måte.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 6 timer Avtales kr  

Planlegg sikringstiltak bygg, anlegg & eiend - NS5834 Bedriftint

Vi tilbyr kurs i NS 5834 - planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom for bedrifter. Deltakeren skal gjennom kurset tilegne seg grunnleggende forståelse for hvilke krav som stilles til NS 5834 og skal kjenne til de viktigste begrepene som inngår i en slik prosess.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 timer Avtales kr  
 |  1 2   |  Neste side >>