Sikkerhetsledelse AS

Sikkerhetsledelse utfører risikokartlegging, systemoppbygging, rådgivning, kurs og øvelser innen HMS, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Kontor på Kolbotn og kurs- og øvingsfasiliteter i Oslo sentrum. Sikkerhetsledelse er uavhengig av leverandører, og er en uhildet samarbeidspartner for alle typer virksomheter og organisasjoner.
Spesialkompetanse fra Politiets beredskapstropp. Fagansvarlig for etter- og videreutdanningen ved Politihøgskolen for Beredskapstroppen, Livvaktavsnittene og Krise- og gisselforhandlere. Kompetanse fra Kripos og Politiets utlendingsenhet, og ved Utenriksdepartementets utrykningsenhet ved kriser i utlandet.

Lang erfaring med ledelse og håndtering av reelle kriser, både fra Politiet, i forskjellige sikkerhets- og beredskapsfunksjoner og som ressurser for Sikkerhetsledelse sine beredskapskunder. Besitter kompetanse innen terrorberedskap. Er i betydelig grad involvert i sikringsrisikoanalyser og oppbygging av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak, herunder prosjektledelse, fysiske og elektroniske sikringstiltak, prosedyrer, kurs og øvelser. Mange års erfaring fra HMS-arbeid i forskjellige virksomheter og i innleide funksjoner.

Har eksterne rådgivere og instruktører - medierådgivere, psykologer, ingeniører og brannvernrådgivere.


 |  1 2   |  Neste side >>

Beredskap og kriseledelse

Vi tilbyr kurs i beredskap og kriseledelse. Målsettingen er å gi deltagerne grunnleggende kunnskap og trening i beredskap og kriseledelse, slik at de er forberedt til å håndtere en alvorlig hendelse i egen virksomhet.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 22.09.2022 (+1) 1 dag22.09.2022 (+1) 3.500 kr  

Beredskap og kriseledelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i beredskap og kriseledelse for bedrifter. Målsettingen er å gi deltagerne grunnleggende kunnskap og trening i beredskap og kriseledelse, slik at de er forberedt til å håndtere en alvorlig hendelse i egen virksomhet.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr  

Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud

Vi tilbyr grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud. Målsettingen med kurset er å tilegne deg nødvendig kunnskap om arbeidsmiljøloven og sentrale områder innen systematisk HMS-arbeid.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 14.09.2022 (+1) 2 dager14.09.2022 (+1) 4.900 kr  

Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud. Målsettingen med kurset er å tilegne deg nødvendig kunnskap om arbeidsmiljøloven og sentrale områder innen systematisk HMS-arbeid.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  

HMS-kurs for ledere

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere. Målsettingen er å tilegne deg nødvendig kunnskap om arbeidsmiljøloven og sentrale områder innen systematisk HMS-arbeid. Være i stand til å utøve din rolle i HMS-arbeidet på en forsvarlig måte, slik at kravene til systematisk HMS-arbeid etterleves i din virksomhet.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16.09.2022 (+1) 1 dag16.09.2022 (+1) 2500 kr  

HMS-kurs for ledere - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt HMS-kurs for ledere. Målsettingen med kurset er å tilegne deg nødvendig kunnskap om arbeidsmiljøloven og sentrale områder innen systematisk HMS-arbeid.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr  

Kurs i konflikt- og trusselhåndtering - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i konflikt- og trusselhåndtering for bedrifter. Gjennom mange års spesialkompetanse fra politiet vil kursleder formidle kunnskap og skape engasjement. Deltagerne vil bli betydelig bedre rustet til å løse konflikt- og trusselsituasjoner i sitt arbeid.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 timer Avtales kr  

NS 5832 - Sikringsrisikoanalyse

Vi tilbyr kurs i NS 5832 - sikringsrisikoanalyse. Dette kurset gir et godt grunnlag for de som ønsker å etablere og videreutvikle styringssystem for sikkerhet i sin virksomhet.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 02.11.2022 1 dag02.11.2022 2.900 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>