Førstehjelpskurs - bedriftsinterntKursarrangør: Sikkerhetsledelse AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr førstehjelpskurs for bedrifter. Målsettingen er å få grunnleggende kunnskap, slik at du er i stand til å utføre livreddende førstehjelp inntil helsefaglig personell overtar. Vi tar for oss kjeden av tiltak som redder liv på en lettfattelig og praktisk måte.

Innhold:
Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter slik at du iverksetter riktige livreddende tiltak. Undervisningen er motiverende og skal inspirere deltakerne til å foreslå forbedringspunkter i egen arbeidssituasjon. Gjennom sin kompetanse vil kursleder formidle kunnskap og skape engasjement, som gjør deltagerne bedre rustet til å iverksette de riktige tiltakene ved en ulykke. Dette er et praktisk rettet kurs, som vil gi deg et godt utbytte. Førstehjelpskompetanse redder liv og skaper trygghet for de ansatte. Praktisk rettet kurs i livreddende tiltak. Meld deg på målrettet og effektivt førstehjelpskurs.

Agenda:
• Kjeden som redder liv
• Varslingsrutiner
• Pasientvurdering ABC
• Stabilt sideleie
• Hjerte / lungeredning - praktisk trening
• Blokkerte luftveier / kvelning
• Hjerteinfarkt
• Skadestedsledelse
• Hverdagsulykker - hva kan skje oss...
• Akutte tiltak ved aktuelle ulykker

Målgruppe for kurset:
Bedrifter - Medarbeidere og ledere på alle nivåer i virksomheten

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kursmateriell og kursbevis