Elveredning - SRT Swiftwater and Flood Rescue TechnicianSted: Hele landet, Vi kommer til dere eller kurset kan holdes i Sjoa
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Se kursplan på vår hjemmeside.
Varighet: 4 dager
Pris: 5.700

Kurs i sikkerhet, søk og elveredning for deg med lite erfaring i strømmende vann. 4 omfattende dager med scenario basert læring. Målet med kurset er å gi et solid grunnlag for å kunne ta riktige avgjørelser i en søk og redningssituasjon.

SRT kurset er utviklet for profesjonelle og frivillige redningsmenn og andre med liten eller ingen erfaring med strømmende vann og elv.
Kurset oppfyller NFPA`s standard 1670 / 1006. En standard som etterhvert er blitt veiledende for mange redningstjenester i Europa.

Utdrag av program:
• Kommunikasjon og samarbeid
• Hydrologi og flomlære
• Risikoanalyse
• Egensikkerhet
• Svømmeteknikker
• Redningsteknikker
• Søk i elv
• Forsering av hindring i elva
• Fot og kroppsfelle
• Søk og redningsøvelse

Målgruppe for kurset

Profesjonelle og frivillige redningsgrupper som mobiliseres ved søk og redning i elv og flom.

Forutsetning for deltagelse:
• Svømmedyktig
• Fylte 18 år

Kursmateriell

Rescue 3 Norge står for alt teknisk utstyr under kurset, samt kurshåndbok, fløyte, diplom, tøymerke og sertifisering. Ta med personlig elveutstyr, varmt tøy, skrivesaker, mat og drikke.

Eksamen / sertifisering

Rescue 3 International sertifisering. Gyldig i 3 år.