FSE L for instruert personell med førstehjelp - webinarKursarrangør: Solarskolen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: På forespørsel
Varighet: 6 timer
Pris: 1.600

Vi tilbyr kurs i FSE L for instruert personell med førstehjelp som webinar. Kurset vil være med på å tilfredsstille myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern, så de kan gjøre dette på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Kurset vil være med på å oppfylle bedriftens ansvar om sikkerhetsopplæring for de ansatte. Ref. Internkontrollforskriften.

Kursinnhold:
• Elsikkerhet - hvorfor så viktig
• Betjening av vern
• Risikovurdering
• Ulykker med strøm
• Melding av ulykker
• Bruk av verneutstyr
• Viktigheten av å følge instrukser
• Førstehjelp med spesiell fokus på strømskader

Men e-læring i Solarskolen får du:
• Tilgang til lovpålagte kurs, som diverse FSE og FSE L med førstehjelp.
• I tillegg får du tilgang til Ledelse, Kommunikasjon, Teknologi, Kundehåndtering, Medarbeidersamtaler.
• Du slipper å tenke på når de ansatte skal fornye lovpålagte kurs, vi gjør det for deg.
• Et system som er enkelt å administrere, enkelt å ta i bruk for alle ansatte og som tilpasser seg alle flater.

Eksamen / sertifisering:
Kursbevis og alle relevante dokumenter til bruk i bedriftens IK-system vil bli overlevert kursdeltager etter kurset.