FSE Høyspenning - nettkursKursarrangør: Solarskolen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 990

Vi tilbyr kurs i FSE Høyspenning som nettkurs. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), erstatter tidligere sikkerhetsforskrift for høyspenningsarbeider. Forskriften er altså felles for både lav- og høyspenning.

Videre henviser FSE til NEK EN 50110-1. Kurset gir deltakerne opplæring i ny forskrift og norm med henvisninger til endringer i forhold til dagens bestemmelser.

Kursinnhold:
Etter kurset skal deltakerne kjenne de nye driftsforskriftene og være i stand til å etablere rutiner / instrukser iht de nye bestemmelsene. Pensum for førstehjelp har fokus på livreddende tiltak for å ivareta den skadedes livsviktige funksjoner. Brann og «elektriske» skader er spesielt behandlet. Praktiske elevøvelser.

Men e-læring i Solarskolen får du:
• Tilgang til lovpålagte kurs, som diverse FSE og FSE L med førstehjelp.
• I tillegg får du tilgang til Ledelse, Kommunikasjon, Teknologi, Kundehåndtering, Medarbeidersamtaler
• Du slipper å tenke på når de ansatte skal fornye lovpålagte kurs, vi gjør det for deg.
• Et system som er enkelt å administrere, enkelt å ta i bruk for alle ansatte og som tilpasser seg alle flater.

Målgruppe:
Driftsledere, tekniske bearbeidere, montører, driftspersonell