Installasjoner i medisinske områder - webinarKursarrangør: Solarskolen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: 09:00 - 15:30
Varighet: 1 dag
Pris: 2.400

Vi tilbyr kurs om installasjoner i medisinske områder som webinar. Elektriske installasjoner i sykehus, tannlegekontor, alders- og sykehjem, dyrleger og lignende deles opp i forskjellige grupper (medisinske områder) hvor det er tilleggskrav til installasjonen.

Tilleggskravene er ment å beskytte pasienter og helsepersonell mot elektrisk frae og strømstans. Alle som befatter seg med disse installasjonene må inneha kompetanse i medisinske områder.

Kursinnhold:
Forskriftenes krav rundt medisinske områder (FEL)

Fordelingssystemers egenskaper:
• Forskjellige fordelingssystemer
• Valg av vern
• Beskyttelse mot elektrisk sjokk

Nødstrømssystemer:
• UPS
• Generator
• Nordmenns krav rundt medisinske områder (NEK)
• Planlegging og vurdering av risiko i medisinske områder

Målgruppe for kurset:
Installatører, saksbehandlere, baser, elektrikere, vaktmestere, teknikere på sykehus og lignenede som har behov for kompetanse i medisinske områder.

Bedriftsinternt:
Vi tilbyr også kurset internt i din bedrift