Annet

Brannvernlederkurs

§ 3-2 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at særskilte brannobjekt skal ha brannvernleder. Brannvernleder skal ha tilstrekkelig kunnskap om brannlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 2 dager 4 250 kr

Brannvernlederkurs

§ 3-2 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at særskilte brannobjekt skal ha brannvernleder. Brannvernleder skal ha tilstrekkelig kunnskap om brannlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager 4 250 kr

Kurs i Byggherreforskriften

Trygg Kurs tilbyr dette kurset for å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften og reguleringene i denne, med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 05.09.2019 (+2) 7 timer05.09.2019 (+2) 3.600 kr