Stillaskurs

Her finner du opplæring og kursing i arbeid med stillas innenfor bygg og anleggsektoren. Slike kurs gir gjerne nødvendige kunnskaper for å kunne gå opp til fagprøve som stillasmontør. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om stillaskurs.
Her finner du kurs i fallsikring.

Stillasbruker inkl. fallsikring

Vi tilbyr kurs i stillasbruker inkl. fallsikring. I 2015 fastsatte Arbeids- og sosialdepartementet nye regler i forskrift om utførelse av arbeid. Reglene har særlig stor betydning for alle som monterer og jobber i stillas. Under følger en kort introduksjon til reglene for opplæring av stillasbrukere

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 5 timer

Stillasbygger 2 - 5 meter (teori) inkl. fallsikring

Vi tilbyr kurs i stillasbygger 2 - 5 meter (teori) inkl. fallsikring. Stillaskurs 2 - 5 meter ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17 - 2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 1.990 kr
Herøy / Fosnavåg, Herøy / Fosnavåg 1 dag 1.990 kr
Herøy / Fosnavåg, RQM ... Herøy / Fosnavåg 1 dag 1.990 kr
Oslo Oslo 1 dag 1.990 kr

Stillasbygger 5 - 9 meter (teori) inkl. fallsikring

Vi tilbyr kurs i stillasbygger 5 - 9 meter (teori) inkl. fallsikring. Stillaskurs 5 - 9 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17 - 2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager 3.490 kr

Stillasbygger over 9 meter (teori) inkl. fallsikring

Vi tilbyr stillaskurs over 9 meter (teori) inkl. fallsikring. Stillaskurs over 9 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17 - 2. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med alle nivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 4 dager 5.990 kr

Brukerkurs stillas

Vi tilbyr brukerkurs stillas. Målsettingen er å skape en bevisst holdning til farene som kan oppstå ved arbeid i høyden. Redusere hendelser knyttet til fall og fallende gjenstander. Økt kunnskap om sikkert arbeid med og på stillas, stiger m.m.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 timer 1.450 kr
Bodø Bodø 4 timer 1.450 kr
Fredrikstad Fredrikstad 4 timer 1.450 kr
Førde Førde 4 timer 1.450 kr
Gjøvik Gjøvik 4 timer 1.450 kr
Gol Gol 4 timer 1.450 kr
Hamar Hamar 4 timer 1.450 kr
Harstad Harstad 4 timer 1.450 kr
Haugesund Haugesund 4 timer 1.450 kr
Kristiansand Kristiansand 4 timer 1.450 kr
Lillehammer Lillehammer 4 timer 1.450 kr
Oslo, Alna Oslo, Alna 4 timer 1.450 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 4 timer 1.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 4 timer 1.450 kr
Stavanger Stavanger 4 timer 1.450 kr
Tromsø Tromsø 4 timer 1.450 kr
Trondheim Trondheim 4 timer 1.450 kr
Tønsberg Tønsberg 4 timer 1.450 kr
Ullensaker Ullensaker 4 timer 1.450 kr
Ålesund Ålesund 4 timer 1.450 kr

Montering av stillas opp til 5 meter

Vi tilbyr kurs i montering av stillas opp til 5 meter. Målsetting er økt kunnskap og innsikt i sikkert arbeid med og på stillas, belyse faremomenter og offentlige bestemmelser for de forskjellige stillaskonstruksjonene, og legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.100 kr
Bjugn Bjugn 1 dag 2.100 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 2.100 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 2.100 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 2.100 kr
Tønsberg Tønsberg 1 dag 2.100 kr

Montering av stillas opp til 9 meter

Vi tilbyr kurs i montering av stillas opp til 9 meter. Målsetting er økt kunnskap og innsikt i sikkert arbeid med og på stillas, belyse faremomenter og offentlige bestemmelser for de forskjellige stillaskonstruksjonene, og legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 3.500 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 3.500 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 3.500 kr

Montering av stillas opp til 9 meter - engelsk

Vi tilbyr kurs i montering av stillas opp til 9 meter på engelsk. Målsetting er økt kunnskap og innsikt i sikkert arbeid med og på stillas, belyse faremomenter og offentlige bestemmelser for de forskjellige stillaskonstruksjonene, og legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 2 dager
Hamar Hamar 2 dager

Montering av stillas over 9 meter

Vi tilbyr kurs i montering av stillas over 9 meter. Målsettingen er økt kunnskap og innsikt i sikkert arbeid med og på stillas, belyse faremomenter og offentlige bestemmelser for de forskjellige stillaskonstruksjonene og legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager 6.500 kr

Stillasmontørkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr stillasmontørkurs for bedrifter. Målsettingen er økt kunnskap og innsikt i sikkert arbeid med og på stillas. Belyse faremomenter og offentlige bestemmelser for de forskjellige stillaskonstruksjonene. Legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 36 timer teori + 72 timer praksis Avtales kr

Fallsikringskurs

Opplæring i bruk av fallsikringsutstyr ved arbeid i høyden. Kurset kan og omfatte fallredning

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flora / Florø Flora / Florø 5 timer 1900 kr
Førde Førde 5 timer 1.500 kr
Hele landet Hele landet 5 timer 1500 kr
Sogndal Sogndal 5 timer 1900 kr

Stillaskurs, teoretisk og praktisk opplæring

Vi tilbyr stillaskurs med teori og praksis. 2 dager kurs for 0-5 mtr. høyde og 4 dager for 9 mtr. høyde til øverste gulv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flora / Florø Flora / Florø 4 dager 7500 kr
Førde Førde 4 dager
Hele landet Hele landet
Sogndal Sogndal 3 dager

Fagbrev stillasbyggerfaget - teori til fagprøven

Vi tilbyr komprimert kurs i teori til fagbrev i stillasbyggerfaget. Dette fordi det er en del personer har kompetansebevis som sertifisert stillasbygger over 9 meter, og derav kan man ta ut noe av den teoretiske opplæringen som er i fagbrevet til stillasbyggerfaget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 31.08.2020 60 timer31.08.2020 17.500 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 31.08.2020 44 timer31.08.2020 17.500 kr
Skien Skien 31.08.2020 44 timer31.08.2020 17.500 kr

Stillas brukerkurs

Vi tilbyr brukerkurs stillas. Kurset gir stillasbrukere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stillas i henhold til forskrift om utførelse av arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 7 timer 2.700 kr

Stillasbygger 1 (2 - 5 meter)

Dette kurset er et krav for enhver som har ansvar for eller skal foreta oppsetting, nedtaking, utvidelse og endring av stillaser med høyde 2 - 5 meter. Eksempelvis snekkere, malere, murere, rørleggere, taktekkere m.m.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fauske Fauske 8 timer 4.500 kr
Longyearbyen Longyearbyen 15 timer 5.000 kr

Stillasbygger 2 (5 - 9 meter)

Vi tilbyr kurs i stillasbygger 2 (5 - 9 meter). Arbeidstaker som har gjennomgått denne opplæringen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fauske Fauske 30 timer 4.700 kr

Brukerkurs stillas og stiger, samt fallsikringskurs

Forskriften bestemmer at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring. Fallsikringskurs gir deltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågan / Svolvær Vågan / Svolvær 23.09.2020 1 dag23.09.2020 fra 1.500 kr

Stillaskurs 5 - 9 meter, teori inkludert fallsikringskurs

Vi tilbyr stillaskurs fra 5 - 9 meter, teori inkludert fallsikringskurs. Målsettingen er å gi teoretisk opplæring til personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillaser med øverste stillasgulv fra fem til ni meter i standardoppstilling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågan / Svolvær Vågan / Svolvær 24.09.2020 2 dager24.09.2020 fra 6.000 kr

Stillasbyggerkurs 2 - 5 meter

Vi tilbyr stillasbyggerkurs fra 2 - 5 meter. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning med forelesning, diskusjoner. Etter kurset må kandidaten ha tilsvarende praksis på 7.5 time på det aktuelle stillaset han har hatt teoretisk opplæring i.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Askøy Askøy 1 dag 2.300 kr
Bergen Bergen 1 dag 2.300 kr

Stillasbyggerkurs 5 - 9 meter

Vi tilbyr stillasbyggerkurs fra 5 - 9 meter. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning med forelesning, diskusjoner. Etter kurset må kandidaten ha tilsvarende praksis på 15 timer på det aktuelle stillaset han har hatt teoretisk opplæring i.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Askøy Askøy 2 dager 4.100 kr
Bergen Bergen 2 dager 4.100 kr

Stillaskurs - §13 stillasforskriften - bedriftsinterne kurs

StillasHuset AS forestår også teoretisk og praktisk opplæring av stillasbyggere og stillasbrukere etter §13 i stillasforskriften (stillaskurs).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Malvik Malvik Avtales kr

Stillaskurs - bedriftsinterne kurs

Vi tilbyr opplæring i bruk av stillas (teori og praksis) for bedrifter. I forskriftene heter det at stillasarbeidere skal ha opplæring i stillasbygging. Ved stillaser over 5 meter, er det pålagt med opplæring i 108 timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Malvik Malvik Avtales kr

Stillaskurs over 2 meter - bedriftsinterne kurs

Vi tilbyr praktisk / teoretisk stillaskurs over 2 meter for bedrifter. I forskriftene heter det at stillasarbeidere skal ha opplæring i stillasbygging ved høyde over 2 meter. Det er også krav til brukerkurs for den som skal jobbe i stillaser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Malvik Malvik Avtales kr

 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>


Område

Kategorier