Maskinsikkerhet - webinarKursarrangør: Solarskolen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 2.850

Vi tilbyr kurs i maskinsikkerhet - webinar. Kurset er for montører, lærlinger, elektroentreprenører, saksbehandlere, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, elektropersonell i industrien og elektrolærere.

Kursinnhold:
• Maskindirektivet / Forskrift om maskiner / NEK EN 60204-1
• Hva er en maskin
• Hvor går grensesnittet mellom en installasjon og en maskin
• Gjennomgang av sentrale paragrafer i Forskrift om maskiner
• Gjennomgang av sentrale deler av NEK EN 60204-1:2018
• Ombygging, endringer og vedlikehold av maskiner
• Krav til kvalifikasjoner

Bedriftsinternt:
Vi tilbyr også kurset internt i din bedrift