HMS i bygge- og anleggsprosjekter - nettkursKursarrangør: Holte AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 9.00 -12.00
Varighet: 3 timer
Pris: 3.000
Neste kurs: 11.10.2023 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs om HMS i bygge- og anleggsprosjekter . Målet med kurset er at du skal få en større forståelse for hva du må forholde deg til i de ulike prosjektene i forhold til HMS og SHA. Kurset tar for seg både forberedelser av ulike planverk samt viser hvordan disse kan driftes i utførelsesfasen.

Vi gjennomgår også hva du kan bidra med i de tilfellene som du er:
• Byggherre / annen byggherrerolle
• Hovedbedrift med samordningsansvar
• Underentreprenør

Agenda:
• HMS i prosjekt
• SHA i prosjekt
• Roller
• Utarbeidelse og drift av planer
• Oppgaveløsning

Våre HMS fagkonsulenter er erfarne kursholdere som kan HMS til fingerspissene. De har jobbet med HMStjenester i Holte i flere år og har god kjennskap til både faget og bransjen.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for alle i BAE-næringen som er deltakere i prosjekter, enten som byggherre eller ikke.

Bedriftsinterne kurs:
• Vi tilbyr også kurset bedriftsinternt