Brannsikringsmontør passiv brannsikring grunnkurs - nettkursKursarrangør: Quality Norway AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: fra 5.000

BFO tilbyr montører innen passiv brannsikring faglig kompetanseheving, gjennom å innføre en personellsertifisering hvor det faglige nivået legges helt opp mot offentlig godkjente fagutdannelser.

Innholdet i opplæringen av brannsikringsmontører delt inn i:
1) Grunnkurs
2) Spesialisering

Grunnkurset inneholder 6 obligatoriske moduler som alle må gå gjennom i starten av opplæringsløpet. Fagopplæringen er modulbasert, hvor hver modul omhandler ett eller flere tema som naturlig hører sammen.

Moduler:
1 - Introduksjon
2 - Brannteori
3 - Bygg
4 - Forskrifter
5 - Tekniske Fag
6 - Materialer og moduler

Hver av modulene avsluttes med en oppgave. Bestått prøve i grunnkurset gir grunnlag for oppstart av opplæring i valgfrie moduler i spesialiseringen. Omfanget av de syv modulene i spesialiseringen er større enn de obligatoriske i grunnkurset. Det legges opp til en sertifisering innen hver enkelt modul i spesialiseringen. I spesialiseringen vil det utstedes sertifikat for hver enkelt modul. Det forutsetter at kandidaten har bestått eksaminering som gjennomføres i samarbeid med NEMKO.


Målgruppe for kurset:
Opplæringsplanen retter seg mot personer som nylig har startet, eller som ønsker å jobbe, i bransjen. Opplæringen retter seg også mot personer i andre håndverksyrker som ønsker å begynne som brannsikringsmontør innen passiv brannsikring. Kurset er også meget aktuelt for byggeiere som ønsker å heve sin bestillerkompetanse og være bedre forberedt i forhold til kravspesifikasjoner m.m.


Eksamen/sertifisering:
Undervisningen og de avsluttende oppgavene etter hver modul danner grunnlaget for en avsluttende prøve med spørsmål fra alle 6 moduler. Etter gjennomført og bestått grunnkurs får deltaker tilsendt et kursbevis.