Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trøndelag høyere yrkesfagskole er den offentlige fagskolen i Trøndelag. I 2018 ble det vedtatt å slå sammen de sju fagskolene i fylket under én felles administrasjon. Høsten 2020 begynte de første studentene ved den "nye" Trøndelag høyere yrkesfagskole, forkortet til THYF.

THYF tilbyr i dag høyere yrkesfaglig utdanning innen mange ulike fagretninger – tekniske fag (bygg og anlegg, elektro, teknikk og industriell produksjon), maritime fag (dekksoffiser og maskinoffiser), helsefag med ulike fordypninger, landbruksfag, havbruksfag, matteknikk og reiselivsfag.

Vi har sju studiesteder i Trøndelag – Ytre Namdal (Rørvik), Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Chr. Thams (Løkken) og Gauldal (Støren). Studiestedene er samlokalisert med videregående skoler. THYFs administrasjon er lokalisert i Mindes Hus, Værnesgata 23, i Stjørdal sentrum.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Dekksoffisersutdanning

Vi tilbyr utdanning som dekksoffiser. Utdanningen tilfredsstiller både STCW A-II/1 (og B-II/1) og STCW A-II/2 (og B-II/2) og vil sammen med nødvendig fartstid, gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.

Sted Dato Varighet Pris
Røyrvik Røyrvik 2 år  
Trondheim Trondheim 2 år  

Fagskole - Anlegg

Chr. Thams fagskole tilbyr en 3-årig, høyere utdanning i anlegg på deltid med 120 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent.

Sted Dato Varighet Pris
Orkdal Orkdal 3 år  
Stjørdal Stjørdal 3 år  

Fagskole - Automatisering

Chr. Thams fagskole tilbyr en 3-årig, høyere utdanning i automatiseringsfaget på deltid med 120 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent.

Sted Dato Varighet Pris
Orkdal Orkdal 3 år  

Fagskole - Bygg

Chr. Thams fagskole tilbyr en 3-årig, høyere utdanning i bygg på deltid med 120 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent.

Sted Dato Varighet Pris
Orkdal Orkdal 3 år  

Fagskole - Elektronikk

Vi tilbyr fagskole i elektronikk. Elektronikken har hatt en enorm utvikling siden utvikling av de første halvledere og transistorer på 1950-tallet. I dag finnes det elektronikk i nær sagt alt som det går strøm i. Stadig flere områder tar i bruk elektronikk for styring og overvåking av prosesser.

Sted Dato Varighet Pris
Orkdal Orkdal  
Trondheim Trondheim 3 år  

Fagskole - Elkraft (deltid)

Chr. Thams fagskole tilbyr en 3-årig, høyere utdanning i elkraftfaget på deltid med 120 studiepoeng. Undervisningstid og organisering er tilpasset slik at det skal være mulig å ta utdanningen som et deltidsstudium i tillegg til annet arbeid.

Sted Dato Varighet Pris
Orkdal Orkdal 3 år  

Fagskole - Helse, aldring og aktiv omsorg

Chr. Thams fagskole tilbyr en 2-årig, høyere yrkesutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg på deltid med 60 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger en dag i uka, på skolen i kombinasjon med webinar, der du som student i tillegg kan velge å delta som nettstudent.

Sted Dato Varighet Pris
Orkdal Orkdal 2 år  

Fagskole - Maskinteknisk drift

Chr. Thams fagskole tilbyr en 3-årig, høyere utdanning i maskinteknisk drift på deltid med 120 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent.

Sted Dato Varighet Pris
Orkdal Orkdal 3 år  
 |  1 2 3   |  Neste side >>