Byggmesterforbundet

Byggmesterforbundet er en landsdekkende bransjeorganisasjon for profesjonelle byggefirma. Vår kursvirksomhet med faglige, juridiske og andre bransjeaktuelle kurs gir nødvendig påfyll for både ledere og ansatte. Kursene er åpne for alle i bransjen, også de som ikke er medlem i Byggmesterforbundet. Våre kurs er alltid oppdatert etter gjeldende regelverk.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Arbeider på ekstisterender bygg

Det er knyttet mange utfordringer og særskilte krav til arbeider på eksisterende bygg. Det er viktig å vurdere eksisterende konstruksjoner, velge rette løsninger og produkter, og å gi kunden riktige anbefalinger. Det er også avgjørende å kunne vurdere hvilke regelverk som gjelder i ulike tiltak.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua 2 dager Fra 4.350 kr  

Arbeider på ekstisterender bygg - Bedriftsinternt

Det er knyttet mange utfordringer og særskilte krav til arbeider på eksisterende bygg. Det er viktig å vurdere eksisterende konstruksjoner, velge rette løsninger og produkter, og å gi kunden riktige anbefalinger. Det er også avgjørende å kunne vurdere hvilke regelverk som gjelder i ulike tiltak.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Fra 2.900 kr  

Arbeider på ekstisterender bygg - Digitalt kurs på Teams

Det er knyttet mange utfordringer og særskilte krav til arbeider på eksisterende bygg. Det er viktig å vurdere eksisterende konstruksjoner, velge rette løsninger og produkter, og å gi kunden riktige anbefalinger. Det er også avgjørende å kunne vurdere hvilke regelverk som gjelder i ulike tiltak.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 TEAMS samlinger à 3 timer Fra 2.900 kr  

Arbeidsgiveropplæring i SHA og HMS-arbeid - Bedriftsinternt

Er du arbeidsgiver har du plikt til å gjennomgå opplæring i SHA og HMS-arbeid. Har du som ansatt blitt tildelt HMS-ansvar av din arbeidsgiver skal du ha kunnskap om regelverket. Ved tilsyn vil Arbeidstilsynet etterspørre dokumentasjon for gjennomført kurs.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Fra 2.900 kr  

Arbeidsgiveropplæring i SHA og HMS-arbeid - Digitalt kurs - Teams

Er du arbeidsgiver har du plikt til å gjennomgå opplæring i SHA og HMS-arbeid. Har du som ansatt blitt tildelt HMS-ansvar av din arbeidsgiver skal du ha kunnskap om regelverket. Ved tilsyn vil Arbeidstilsynet etterspørre dokumentasjon for gjennomført kurs.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 TEAMS samling à 4 timer Fra 2.900 kr  

Byggeplasslederstudiet

Vi tilbyr byggeplasslederstudiet. Unngå konflikter, forsinkelser, dagmulkt og misfornøyde kunder. Lær å lede byggeplassen på en profesjonell måte. Gjeldende smittevernsregler vil bli overholdt.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua 8 dager Fra 27.000 kr  

Byggeplasslederstudiet - Bedriftsinternt

Vi tilbyr byggeplasslederstudiet for bedrifter. Unngå konflikter, forsinkelser, dagmulkt og misfornøyde kunder. Lær å lede byggeplassen på en profesjonell måte. Gjeldende smittevernsregler vil bli overholdt.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Fra 27.000 kr  

Byggeregler i TEK og SAK

Vi tilbyr kurs i byggeregler i TEK og SAK. Godkjenningsregler, energikrav, tilsynsregler med mere er stadig i endring. Man kan lett miste oversikten - vi forteller deg hva som gjelder akkurat nå!

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag Fra 3.500 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>