Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - modul 1.1Kursarrangør: PNI Opplæringssenter AS
Sted: PNI Opplæringssenter AS - Forus Vest
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Røynebergsletta 30, 4052 Røyneberg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag

Hensikten med opplæringen er å gi førere med arbeidsutstyr nevnt i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, en god generell grunnopplæring i sikker bruk av dette slik at uhell og ulykker unngås.

Kursinnhold:
• Innledning
• Lover og forskrifter
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Ytre miljø,
• sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
• Farlig gods, merking og håndtering

Antall:
• Minimum antall kandidater: 4
• Maksimalt antall kandidater: 24
• Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve: 90%


Målgruppe for kurset:
Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte / benytter truck, løfteredskap og masseforflytningsmaskiner.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper


Eksamen/sertifisering:
Grunnmodulen avsluttes med en skriftlig prøve (1 time) som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om de felleselementene som gjelder riktig og sikker bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner.

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder / kurs koordinator.