PNI Opplæringssenter AS

Personell Norsk Industri AS har en stor bredde i fagopplæringskurs rettet mot BORING/BRØNN - Trykkrør, sementering, kabeloperasjoner, boring, komplettering, havbunnsinstallasjoner, IWCF-kurs, kvalitetssikring KRAN OG LØFT - Traverskran, Riggerkurs, Stroppe- og Anhuker kurs, fastmontert hydraulisk kran, Kontrollørkurs G7/G11, Offshore kran, Truckkurs samt fagopplæring innen kranfagene.


Vi har også en rekke nye kurs som er tilpasset den nye revisjonen av NORSOK standarden, i tillegg arbeider våre sertifiserte instruktører også med VAK (verifisering av kompetanse) både på faste installasjoner og flyterigger. Slik kan vi tilpasse en bedrifts krav til dokumentert og sertifisert i henhold til myndighetskrav.


<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>

Packing, securing and loading module O-2.6 (English)

Course goals: The objective of the training is to provide training to acquire adequate knowledge of packing, securing and transporting loads as well as user control of load carriersThis covers the entire logistics chain from supplier to customer and vice versa to ensure that incidents do not happen.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 13.300 kr  

Pakking, sikring og transport av last - modul O-2.6

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere. Det omfatter hele logistikkjeden fra leverandør til kunde og visa versa for å sikre at uønskede hendelser ikke forårsakes.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 02.03.2020 (+9) 3 dager02.03.2020 (+9) fra 14.060 kr  

Personellvinsj - modul O-3.3

Vi tilbyr kurs i personellvinsj - modul O-3.3. Hensikten med opplæringen er å gi blivende personell vinsj operatør en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av denne typen vinsj med tilhørende utstyr.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag  

Personløfter

Vi tilbyr personløfterkurs. Ved gjennomført kurs for førere av personløftere skal kursdeltageren vise gjennom en teoretisk og praktisk prøve at han / hun kan betjene og føre en personløfter på en sikker og tilfredsstillende måte.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag  

Praksis innen varme arbeider

Målsettingen er at etter kurset skal utøveren beherske grunnleggende ferdigheter i slokking av små branner som kan oppstå ved utførelse av varme arbeider, kjenne til ulike metoder for slokking og slokkeutstyr, kjenne til rutiner og opptreden ved oppstått brann og øve på praktisk slokking.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 timer  

Rigger course module O-2.2 & O-3.2

The objective of the training is that the person being trained acquires adequate knowledge of safe rigging so that accidents are avoided by use.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager 11.950 kr  

Riggerkurs - modul O-2.2 og O-3.2

Vi tilbyr riggerkurs modul O-2.2 og O-3.2. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 02.03.2020 (+5) 5 dager02.03.2020 (+5) 11.950 kr  

Riggerkurs - modul O-3.2

Vi tilbyr riggerkurs - modul O-3.2. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 8.575 kr  
<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>