Saksbehandling for leger og annet helsepersonellKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Quality Airport hotel Værnes
          Nord-Trøndelag, Stjørdal
Kursadresse: Kjøpmannsgata 20, 7500 Stjørdal (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:30
Varighet: 2 dager
Pris: 5.750

Vi tilbyr kurs i saksbehandling for helse- og omsorgstjenesten. Kurset skal gi ansatte i helse og omsorgstjenesten bedre generell innsikt i og forståelse for kommunens plass i samfunnet og spesielt for helse og omsorgstjenesten.

Tema disse kursdagene vil være forvaltningsrett innenfor helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven - samt akademisk frihet.
Innføring i forvaltningslovens og offentleglova sine bestemmelser, og konsekvensen av disse ved saksbehandling og forvaltning.

Innhold
Hovedtema vil være forvaltningsrett med faglig bakteppe omfattende helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, samt akademisk frihet.
Kurset vil legg til grunn følgende hovedemner for disponering av dagene:

Forvaltningsloven:
· Saksbehandlingsprinsipp og god forvaltningsskikk
· Begrepsavklaring gjeldende vedtak, enkeltvedtak og forskrift
· Partsbegrepet
· Habilitetsreglene
· Taushetspliktsreglene
· Utforming av (enkelt)vedtaket
· Klage- og omgjøringsreglene

Offentleglova
· Bakgrunnen for reglene om dokumentåpenhet
· Lovens formålsbestemmelse
· Hovedreglene om innsyn
· Unntak frå innsynsretten
· Saksbehandling og klage

The General Data Protection regulation (GDPR)
Denne delen vil inneholde en kort presentasjon av EU sin nye forordning som blir norsk lov fra slutten av mai 2018

Målgruppe for kurset

Kommuneleger og annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten